• Мое избранное
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Связанные
 • Редакции абзаца

Отправить по почте

 • 1

«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы жобасы

Қараңыз: Жолдаманы
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
ЖОБА
«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 958-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты жаңа редакцияда жазылсын;
2-тармақта 27) және 28) тармақшалары келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«27) Базалық модуль – тәуелсіз, өзіне өзі жеткілікті және толық бөлімі білім беру бағдарламасын немесе оқу кезеңінде білім алушылардың қабілеттерін басқаруға және өз қызметін, бейімділік себептері және өзін-өзі ұйымдастыруға бағытталған;
28) Кәсіби модуль - тәуелсіз, өзіне өзі жеткілікті және толық бөлімі білім беру бағдарламасын немесе оқу кезеңінде бағытталған білім алушылардың қабілетті жиынтығы кәсіби міндеттерді негізінде құзыреттілік".
8-тармақта 1) тармақшалары келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«1)кәсіптік біліктіліктің жоғары деңгейін (разряд, сынып, санат) аралық аттестаттау қорытындысы бойынша, нақты мамандық бойынша бере отырып, белгіленген үлгідегі құжаттың (куәлік), толық аяқталған соң бағдарлама жоғары деңгейдегі қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша бере отырып, мемлекеттік үлгідегі құжат (туралы техникалық және кәсіптік білім беру дипломы) беру.
10-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Білім беру ұйымдарының оқу жұмыс жоспарлары мен оқу бағдарламалары үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларынан мынадай: 
1) эксперименттік режимдегі жұмыс;
2) кәсіптік білім беру базасында біліктілігі жоғарғы деңгейдегі орта буын мамандарын даярлау; 
3) ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар қатарынан мамандар даярлау;
4) әскери мамандықтар бойынша мамандар даярлау жағдайларында ерекшеленуі мүмкін;
5) жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес, өңірдің ерекшелігін және оқу орнының ескере отырып мамандар даярлау.
Оқу процесін жоспарлау кезінде техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларының әзірлеушілері осы стандартқа 1-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының моделін басшылыққа алады .
Оқу процесін жоспарлау кезінде техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларының әзірлеушілері осы стандартқа 2-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының модульдік технологиялық оқыту моделін басшылыққа алады». 
11-тармақта 1), 2) тармақшалары келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«1) жалпы білім беретін интеграцияланған модульдердегі, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер, өндірістік оқыту және кәсіптік практика бойынша кәсіптік дағдыларды игеру;
2) модульдерде интеграцияланған жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндер, өндірістік оқыту және кәсіптік практика».
14-тармақта 1) тармақшалары келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«1) циклдер үшін оқу материалын меңгеруге бөлінетін оқу уақытының көлемін 50 %-ға дейін және міндетті оқытуға жалпы сағат санын сақтай отырып, әрбір пән (модуль) бойынша 50 %-ға дейін және өндірістік оқыту үшін 50 %-ға дейін өзгертуі;
Пәннің әрбір модульдің басқа модульдерге интеграцияланады».
15)тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«Білім беру бағдарламалары техникалық және кәсіптік білім беру, міндетті пәндермен қатар (модульдермен), пәндер (модулдер) айқындайтын білім беру ұйымдары, факультативтік сабақтар мен консультацияларды қамтиды».
17-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Кәсіптік даярлыққа бағытталған білім беру бағдарламалары:
1) модульдік оқыту барысында интеграцияланған модульдер, жалпы-кәсіптік және арнайы пәндердің кәсіптік модульдері, жалпы білім беретін пәндер, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша зертханалық-тәжірибелік сабақтар орындау. 
2) жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша зертханалық-практикалық сабақтарды орындауды;
3) өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өтуді;
4) курстық және дипломдық жобалауды (жұмысты) орындауды;
5) ӘАОО-да әскери тағылымдамадан өтуді қамтиды;
6) модульдік оқытуда интеграцияланған модульдер жалпы-кәсіптік және арнайы пәндердің кәсіптік модульдер, орындау, зертханалық-тәжірибелік сабақтар бойынша кіріктірілген модуліне жалпы білім беретін пәндер, жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді игеру.
Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы оқу процесі теориялық сабақтарды және оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтары мен оқу полигондарында өндірістік оқыту шеберінің жетекшілігімен орындалатын, сондай-ақ тікелей өндірістегі және тиісті бейіндегі ұйымдардағы өндірістік оқытуды қамтиды.
Оқу практикасы оқу-өндірістік шеберханаларда, зертханаларда, оқу шаруашылықтарында, оқу полигондарында және өндірісте өндірістік оқыту шеберінің, арнайы пән оқытушысының, өндірістен келген білікті маманның жетекшілігімен жүзеге асырылады.
Кәсіптік практика тиісті ұйымдарда, шарт негізінде жұмыс берушілер ұсынатын жұмыс орындарында өткізіледі және кәсіптік құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.
ӘАОО-да кәсіптік практика жауынгерлік даярлықты айқындайтын пәндер бойынша практикалық және әдістемелік сабақтарды қамтиды. Сабақтарды сыныптарда, зертханаларда, оқу-жаттығу кезінде, далалық жорықтар кезінде өткізу жоспарланады, теориялық оқу процесінде алынған білімдерді бекітуге бағытталған. Аталған сабақтар берілетін біліктілікке сәйкес практикалық дағдылар мен кәсіби құзыреттерді игеруге бағытталған. Практикалық сабақтардың мерзімдері мен мазмұны жұмыс оқу жоспарларында, оқу процесінің жұмыс кестесінде және жұмыс оқу бағдарламаларында айқындалады.
Кәсіптік практиканың мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларында айқындалады. 
Практикалық дайындық – (зертханалық-практикалық сабақтар, өндірістік оқыту, кәсіптік практика, курстық және дипломдық жобалау) жалпы оқу уақытының көлемі бойынша оқыту модулі (біліктілік) 40% кем емесің құрайды (есебінсіз жалпы білім беретін пәндер).
ӘАОО-да кәсіби практика және әскери тағылымдама міндетті оқытудың оқу уақыты жалпы көлемінің кемінде 40%-ын құрауы тиіс.
Дуальді оқыту пайдаланылатын техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кемінде алпыс пайыз (60 %) кәсіпорын базасында өндірістік оқытуды, практиканы көздейді».
18-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Білім беру бағдарламаларын іске асыру техникалық және кәсіптік білім беру кітапхана қорын оқу әдебиеті мен оқу-әдістемелік құралдарды, оның ішінде: электрондық оқу құралдары, аудио және бейне материалдар, әдістемелік көрнекі құралдар және ұсынымдар пәндер бойынша, соның ішінде кіріктірілген модуліне, кәсіптік практикалар, жазбаша-біліктілік жұмыстары, дипломдық жобалармен қамтамасыз етіледі».
21-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Оқыту мазмұн деңгейі техникалық және кәсіптік білім беру білім беру бағдарламаларымен айқындалады, олар мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде әзірленеді».
22-тармақта 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) тармақшалары келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«7) модульдік оқытуда негізгі орта білім базасында жалпы орта білім алусыз – 10 ай;
8) модульдік оқытуда негізгі орта білім базасында жалпы орта білім алумен, жоғары деңгейдегі біліктілік – 1 жыл 10 ай (біліктілігі);
9) модульдік оқытуда негізгі орта білім базасында жалпы орта білім алумен, біліктілігі орта буын маманы мен жоғары дәрежелі біліктілік – 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 айға дейін (4 біліктіліктер);
10) модульдік оқыту-жалпы орта білім негізінде жоғары деңгейдегі біліктілік 10 – ай (біліктілігі);
11) модульдік оқыту-жалпы орта білім негізінде біліктілігі орта буын маманы мен жоғары деңгей біліктілігі – 1 жыл 10 ай (екі біліктілікке дейін), 2 жыл 10 ай (төрт біліктіліктер); 
12) модульдік оқыту базасында орта білімнен кейінгі, жоғары білім, тиісті мамандық бойынша – 10 ай;
13) модульдік оқыту базасында орта білімнен кейінгі, жоғары білім, тиісті мамандық мерзімдері сәйкес жалпы орта білім база мерзімдерінде белгіленеді;
14) модульдік оқыту базасында техникалық және кәсіптік білім, тиісті мамандық бойынша – 10 ай;
15) жекелеген мамандықтар бойынша ерекшелігіне қарай өзге де оқу мерзімі анықталуы мүмкін;мамандығы: өнер, геология, медицина, әскери мамандықтар».
25-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Теориялық оқытудың күндізгі нысаны кезінде оқу уақытының жалпы көлемі аптасына кемінде 36 сағат болатын міндетті оқу жүктемесі есебінен айқындалады (бұл ретте көрсетілген көлемге факультативтік пәндер бойынша сабақтар мен консультациялар кірмейді).
ӘАОО үшін оқу-жаттығуларда, далалық жорықтар өткізу кезеңінде, полигондарда, практикалардың барлық түрлерінде оқу жұмысы аптасына оқу сабақтарының 48 сағатына дейін, әскери тағылымдамаларды өткізу кезеңінде 40 сағаттық жұмыс аптасының негізінде жоспарланады. 
Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады және мамандықтың ерекшелігіне байланысты оқу процесінің ұйымдастырылуына қарай аяқталады. Каникул уақыты жылына 11 аптаны, оның ішінде әскери мамандықтардан басқа, қысқы мерзімде – кемінде 2 аптаны құрайды. Дуальді оқыту бойынша кәсіпорындармен шарт жасаған студенттер каникул уақытында кәсіпорындарда практикадан өте алады. 
Факультативтік пәндер 1 оқу тобына аптасына 4 сағаттан артық емес көлемде көзделеді.
Білім алушылар үшін консультациялар күндізгі оқу 100 сағаттан аспайтын көлемде көзделеді әр оқу тобына жылына жоспарланған пәндер бойынша,оның ішінде "интеграцияланған модульдер" бойынша аралық және қорытынды аттестаттау түрінде емтихандар мен курстық және дипломдық жұмыстар/ жобалар көзделген. 
Оқу процесінің жоспарында білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын бақылаудың мынадай түрлері:
1) аралық аттестаттау;
2) білім беру ұйымдарындағы қорытынды аттестаттау;
Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша емтихандар мен бақылау жұмыстарының саны білім алушы меңгеруі тиіс білім, іскерлік және құзырет деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес айқындалады.
Бақылау жұмыстары пәнді зерделеуге бөлінген оқу уақыты есебінен жүргізіледі.
Курстық жобалар (жұмыстар) жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша оқу жұмысының бір түрі ретінде қарастырылады және оларды оқытуға бөлінген оқу уақыты шегінде орындалады. Семестрдегі курстық жобалардың (жұмыстардың) саны біреуден аспауы тиіс. Қосымша бір курстық жұмыс (жоба) жоспарлауға рұқсат етіледі
Барлық пәндер бойынша негізгі нысандары: бақылау жұмысы, сынақ, тестілеу, емтихан болып табылатын аралық аттестаттау өткізу көзделеді.
Бақылау жұмыстары мен сынақтар аталған пәнді оқытуға бөлінген оқу уақытының есебінен, емтихандар – аралық аттестаттауға бөлінген мерзімдерде өткізіледі. 
ӘАОО үшін барлық пәндер бойынша аралық аттестаттау өткізу көзделген, оның негізгі нысаны емтихан болып табылады.
Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестаттау: тіл, әдебиет, Қазақстан тарихы, математика және техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары таңдаған пән бойынша емтихан өткізуді көздейді 
Білім алушыларға аралық аттестаттау қорытындысы бойынша (әр оқу курсынан кейін) нақты мамандық бойынша қол жеткізген кәсіптік біліктілік деңгейі (разряд, сынып санат) беріледі.
Білім алушылардың техникалық және кәсіптік білім беретін білім беру ұйымдарында және/немесе ұйымдар (кәсіпорындар) қорытынды аттестаттау жүргізеді. 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды қорытынды аттестаттау:
білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттауды;
кәсіптік даярлық деңгейін бағалау мен біліктілікті беруді қамтиды. 
ӘАОО үшін қорытынды аттестаттау арнайы пән бойынша кешенді емтихан тапсыруды қамтиды. 
Білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттау оқытудың толық курсының қорытындысы бойынша білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру деңгейін айқындау мақсатында өткізіледі.
Білім беру бағдарламаларын оқытуды аяқтау қорытындылары бойынша білім беру ұйымдарында өткізілетін аттестаттаудың ықтимал нысандары: жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша емтихан тапсыру немесе дипломдық жобаны орындау және қорғау, немесе дипломдық жұмысты орындау және қорғау, немесе арнайы пәндердің бірінен қорытынды аттестаттау емтиханын тапсыра отырып дипломдық жұмысты орындау және қорғау.
Білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың қорытынды аттестаттау нысаны мен оны өткізуге бөлінген оқу уақытының көлемі 2 аптадан асырылмай айқындалады.
Оқытуды аяқтауға (дипломдық жобалау және қорытынды аттестаттау) бөлінген уақыт 8 аптадан аспауы тиіс. Мамандықтың күрделілігіне байланысты диплом алдындағы (біліктілік) практиканың ұзақтығы жұмыс оқу жоспарына сәйкес жоспарланады». 
26 тармақта 1 және 2 бөлігі келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Оқу пәндерін зерделеудің дәйектілігін белгілеу, олардың әрқайсысы бойынша оқу уақытын курстарға және семестрлерге бөлу пәнаралық байланыстарды ескере отырып жүргізіледі.
Арнайы пәндердің тізбесін айқындау және оларды зерделеуді жоспарлау кезінде көрсетілген пәндерді зерделеу бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды және келешектегі кәсіптік қызметтерінің негізгі түрлері бойынша немесе нақты сала ерекшеліктеріне сәйкес интеграциялау мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталғанын басшылыққа алу қажет. Әлеуметтік-экономикалық пәндер циклі сонымен қатар,180 сағаттан аспайтын оқу». 
Көрсетілген қаулымен бекітілген Орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты осы қаулыға жаңа редакцияда жазылсын:
2-тармақта 21) және 22) тармақшалары келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«21) Базалық модуль – тәуелсіз, өзіне өзі жеткілікті және толық бөлімі білім беру бағдарламасын немесе оқу кезеңінде білім алушылардың қабілеттерін басқаруға және өз қызметін, бейімділік себептері және өзін-өзі ұйымдастыруға бағытталған;
22) Кәсіби модуль - тәуелсіз, өзіне өзі жеткілікті және толық бөлімі білім беру бағдарламасын немесе оқу кезеңінде бағытталған білім алушылардың қабілетті жиынтығы кәсіби міндеттерді негізінде құзыреттілік».
9 тармақта 8 бөлігі келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Оқу процесін жоспарлау кезінде орта білімнен кейінгі білім берудің әзірлеушілері осы стандартқа 2-қосымшаға сәйкес орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жоспарының моделін басшылыққа алады».
10-тармақта 1) және 2) тармақшалары келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«1) жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді өнын ішінде интеграциаланған модуль меңгеру үшін бейіндеуші болып табылатын жалпы білім беретін пәндер бойынша интеграцияланған курстарды зерделеуді, кәсіптік дағдыларды меңгеру бойынша өндірістік оқудан және кәсіптік практикадан өтуді;
2) жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді, кәсіптік дағдыларды игеру және бекіту бойынша өндірістік оқудан және кәсіптік практикадан өтуді»;
13-тармақта 1) және 3) тармақшалары келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«1) циклдер үшін оқу материалын меңгеруге бөлінетін оқу уақытының көлемін 50 %-ға дейін және міндетті оқытуға жалпы сағат санын сақтай отырып, жалпы білім беретін пәндерден басқа әрбір пән (модуль) бойынша 50 %-ға дейін (оқытудың дуальді нысаны кезінде жалпы кәсіптік, арнайы пәндер (модульдер), өндірістік оқыту және өндірістік практика циклдері үшін оқу материалын меңгеруге бөлінген оқу уақытының көлемін 50 %-ға дейін) өзгерту;
3) жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес жалпы білім беретін пәндерден басқа, пәндер (модульдер) және практика бойынша оқу жұмыс бағдарламаларының мазмұнын 50 %-ға дейін өзгерту. Жұмыс берушілердің талаптары бойынша жалпы кәсіптік және арнайы пәндер цикліне міндетті оқытуға арналған жалпы сағаттар санын сақтай отырып, қосымша пәндер (модульдер) енгізу».
14-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары міндетті пәндермен өнын ішінде интеграциаланған модуль қатар білім беру ұйымдары айқындайтын пәндерді, факультативтік сабақтар мен консультацияларды қамтиды».
16-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Кәсіптік даярлыққа бағытталған білім беру бағдарламалары:
1) жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді өнын ішінде интеграциаланған модуль оқытуды;
2) жалпы кәсіптік және арнайы пәндер өнын ішінде интеграциаланған модуль бойынша зертханалық-практикалық сабақтарды орындауды; 
3) өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтуді;
4) курстық және дипломдық жобалауды (жұмысты) орындауды қамтиды.
Өндірістік оқыту оқу-өндірістік шеберханаларда, зертханаларда, оқу шаруашылығы мен оқу полигондарында өндірістік оқыту шеберінің жетекшілігімен жүзеге асырылады.
Оқу практикасы оқу-өндірістік шеберханаларда, зертханаларда, оқу шаруашылықтарында, оқу полигондары мен өндірісте өндірістік оқыту шеберінің, арнайы пәндер оқытушысының, өндірістен келген білікті маманның басшылығымен жүзеге асырылады.
Кәсіптік практика тиісті ұйымдарда шарт негізінде жұмыс берушілер ұсынатын жұмыс орындарында өткізіледі және кәсіптік құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған. 
Кәсіптік практикадан өту кезеңінде біліктілік емтиханын тапсырумен бірге білім алушының бір немесе бірнеше ұқсас біліктіліктерді игеруі көзделеді.
Кәсіптік практика аяқталғанда білім алушыға қол жеткізілген кәсіптік біліктілік деңгейі (разряд, сынып, санат) беріледі.
Кәсіптік практиканың мерзімдері мен мазмұны жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс оқу бағдарламаларында айқындалады.
Практикалық даярлық (білім беру ұйымы айқындайтын пәндер бойынша, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша зертханалық-практикалық сабақтар, өндірістік оқыту, кәсіптік практика, курстық және дипломдық жобалау) міндетті оқытудың жалпы оқу уақыты көлемінің кемінде 40 %-ын құрауы тиіс (жалпы білім беретін, әлеуметтік-экономикалық пәндерді ескермегенде).
Дуальді оқыту пайдаланылатын техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кемінде алпыс пайыз (60 %) кәсіпорын базасында өндірістік оқытуды, практиканы көздейді.
17-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру оқу әдебиеттері мен оқу-әдістемелік құралдардың кітапханалық қорының, оның ішінде: электрондық оқу құралдарының, аудио және бейне материалдардың, әдістемелік көрнекі құралдардың және пәндер, интеграциаланған модульге, кәсіптік практикалар, жазбаша-біліктілік жұмыстары, дипломдық жобалар бойынша ұсынымдардың болуымен қамтамасыз етіледі».
20-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
«Орта білімнен кейінгі білім беру деңгейінде оқыту мазмұнын мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары негізінде әзірленетін білім беру бағдарламаларымен айқындалады».
21-тармақта 3) және 4) тармақшалары келесі мазмұнмен толықтырылсын:
3) модульдік оқыту-жалпы орта білім негізінде біліктілігі – 1 жыл 10 ай , 2 жыл 10 ай; 
4) модульдік оқыту техникалық және кәсіптік білім кейінгі – 10 ай;
24-тармақ келесі мазмұнмен толықтырылсын:
Күндізгі оқу нысаны кезінде міндетті оқу жүктемесі теориялық оқыту мерзімі үшін аптасына 36 сағаттан аспауы тиіс және бұл көрсетілген көлемге факультативтік пәндер бойынша сабақтар мен консультациялар кірмейді.
Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады және мамандықтың ерекшелігіне байланысты оқу процесінің ұйымдастырылуына қарай аяқталады. Каникул уақыты жылына 11 аптаны, оның ішінде әскери мамандықтардан басқа, қысқы мерзімде – кемінде 2 аптаны құрайды. Дуальді оқыту бойынша кәсіпорындармен шарт жасаған студенттер каникул уақытында кәсіпорындарда практикадан өте алады.
Факультативтік пәндер 1 оқу тобына аптасына 4 сағаттан артық емес көлемде көзделеді.
Оқытудың күндізгі нысанында білім алушылар үшін консультациялар әрбір оқу жылындағы оқу тобына 100 сағаттан аспайтын көлемде көзделеді және консультациялар емтихандар мен курстық және дипломдық жұмыстарды орындау түрінде аралық және қорытынды аттестаттау көзделген пәндер бойынша, сондай-ақ кәсіптік даярлық деңгейін бағалау мен біліктілік беруді ұйымдастыру және өткізу рәсімдеріне арналып жоспарланады. 
Оқу процесінің жоспарында білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын бақылаудың мынадай түрлері:
1) аралық аттестаттау;
2) білім беру ұйымдарындағы қорытынды аттестаттау;
3) кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру көрсетіледі.
Пәндер бойынша емтихандар мен бақылау жұмыстарының саны білім алушы меңгеруі тиіс білім, іскерлік және құзырет деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес айқындалады.
Бақылау жұмыстары пәндерді зерделеуге бөлінген оқу уақыты есебінен жүргізіледі.
Курстық жобалар (жұмыстар) жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша оқу жұмысының бір түрі ретінде қарастырылады және оқытуға бөлінген оқу уақыты шегінде орындалады. Семестрдегі курстық жобалардың (жұмыстардың) саны біреуден аспауы тиіс. Қосымша бір курстық жұмыс (жоба) жоспарлауға рұқсат етіледі.
Барлық пәндер бойынша негізгі нысандары: бақылау жұмысы, сынақ, тестілеу, емтихан болып табылатын аралық аттестаттау өткізу көзделеді.
Бақылау жұмыстары мен сынақтар аталған пәнді оқытуға бөлінген оқу уақытының есебінен, емтихандар – аралық аттестаттауға бөлінген мерзімде өткізіледі. 
Білім беру бағдарламасын меңгеру аяқталғаннан кейін білім алушылардың даярлық деңгейін бағалау үшін қорытынды аттестаттау өткізіледі. 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды қорытынды аттестаттау:
1) білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттауды;
2) кәсіптік даярлық деңгейін бағалау мен біліктілікті беруді қамтиды.
Білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттау оқытудың толық курсының қорытындысы бойынша білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру деңгейін айқындау мақсатында өткізіледі.
Білім беру бағдарламаларын оқытуды аяқтау қорытындылары бойынша білім беру ұйымдарында өткізілетін аттестаттаудың ықтимал нысандары: жалпы кәсіптік және (немесе) арнайы пәндер бойынша емтихан тапсыру немесе дипломдық жобаны орындау және қорғау, немесе дипломдық жұмысты орындау және қорғау, немесе арнайы пәндердің бірінен қорытынды аттестаттау емтиханын тапсыра отырып дипломдық жұмысты орындау және қорғау.
Білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды қорытынды аттестаттау нысаны мен оны өткізуге бөлінген оқу уақытының көлемі 2 аптадан асырылмай айқындалады.
Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру (бұдан әрі –КДДББ) екі кезеңнен:
кәсіптік даярлықты айқындайтын пәндер бойынша теориялық тестілеуден;
біліктілік деңгейлері бойынша практикалық тапсырмаларды орындаудан тұрады.
Өнер және мәдениет саласының мамандықтары үшін шығармашылық тапсырмаларды орындау көзделеді.
Аралық аттестаттау қорытындылары бойынша кәсіптік даярлық деңгейін бағалау негізінде:
1) біліктілік (разряд, сынып, санат);
2) күрделі (аралас) кәсіптер бойынша біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі беріледі.
КДДББ нәтижелері бойынша біліктілік комиссия шешімінің хаттамасы негізінде біліктіліктің тиісті деңгейлері және белгіленген нысандағы сертификат беріледі.
Практикалық емтихандар әрбір мамандық бойынша қажетті құралдармен жарақталған өндірістік алаңдарда, зертханаларда, шеберханаларда немесе оқу орталықтарында өткізіледі.
Оқытуды аяқтауға (дипломдық жобалау және қорытынды аттестаттау) бөлінген уақыт 8 аптадан аспауы тиіс. Дипломалды (біліктілік) практиканың ұзақтығы мамандықтың күрделілігі мен маманның көзделген біліктілік деңгейіне байланысты 1 айдан 3 айға дейін жоспарланады.
25-тармақ 2 бөлігі келесі мазмұнмен толықтырылсын:
Арнайы пәндердің интеграциаланған модульге тізбесін айқындау және оларды зерделеуді жоспарлау кезінде көрсетілген пәндерді зерделеу бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды және келешектегі кәсіптік қызметтерінің негізгі түрлері бойынша немесе нақты сала ерекшеліктеріне сәйкес интеграциялау мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталғанын басшылыққа алу қажет. Әлеуметтік-экономикалық пәндер интеграциаланған модульге циклі 180 сағаттан аспайтын оқу уақытының көлемімен орта буын мамандарын даярлауда іске асырылады. Осы циклдің жекелеген пәндері жалпы кәсіптік және арнайы пәндермен интеграциялануы мүмкін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б. Сағынтаев
Техникалық және кәсіптік
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
2-қосымша
Техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының модульдік технологиялық оқыту моделі
Академиялық сағат
 

Р/с№

Циклдердің, пәндердің (модульдер) және

оқу жұмыстарының атауыОқыту мерзімінегізгі орта білім базасын-да жалпы орта білімсізнегізгі орта білім негізіндежалпы орта білім негізінде

орта білімнен кейінгі, жоғары білім негізінде

техникалық және кәсіптік білім негізінде*1 ж ыл

10 ай

1 ж ыл

10 ай

2 ж ыл

10 ай

3 ж ыл

10 ай10 ай

1 ж ыл 10 ай

2 ж ыл

10

ай10 ай10 ай1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111Жалпы білім беру пәндері ***

524

1448

1448

1448

-

-

-

-

-2

Негізгі модульдер***+++++++--3

Жұмысшы мамандықтары бойынша кәсіби модульдер(3-тен астам біліктіліктің жоғары деңгейі)

+

+

+

+

+

+

+

-

-3.1

Оның ішінде: өндірістік оқыту және кәсіптік практика

оқу уақытының жалпы көлемінен кемінде 40 %**

4

Аралық аттестаттау

+

+

+

+

+

+

++

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+

+

+

+

+

+++6

Орта буын маманының кәсіби модульдері" ____"

-

-

+

-

-

++++6.1

Оның ішінде: өндірістік оқыту және кәсіптік практикаоқу уақытының жалпы көлемінен кемінде 40 %**

7

Аралық аттестаттау

+

+

+

+

+

+

++

+

8

Қорытынды аттестаттау

+

+

+

+

+

+

+++9

Консультаци яОқу жылына 100 сағаттан аспайды

10

Факультативтік сабақ

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан аспайды11

Барлығы ****

3312

3312

4960

1656

1656

3312

4960

1656

1656