• Мое избранное
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Связанные
 • Редакции абзаца

Отправить по почте

 • 1

«Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» бұйрық жобасы

Қараңыз: Жолдаманы
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
ЖОБА
«Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 145-бабы 1- тармағының 2) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса берілетін «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары бекітілсін. 
2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға оны жіберуді;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 
Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.Біртанов
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
______________ Е. Сағадиев
«___» ___________ 2017 жыл

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
______________ Т.Сүлейменов
«___» ___________ 2017 жыл
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
Министрінің
2015 жылғы « »
№ бұйрығымен
бекітілген
«Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (бұдан әрі – Санитариялық қағидалар) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 144-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді және жобалауға, реконструкциялауға, жөндеуге, сумен жабдықтауға, су бұруға, жылытуға, жарықтандыруға, желдетуге, микроклиматқа, күтіп-ұстауға және пайдалануға, балаларды тәрбиелеу мен оқыту, тұру, тамақтандыруды ұйымдастыру жағдайларына, медициналық қызмет көрсетуге, сондай-ақ меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, балалар толық, толық емес (қысқа уақытқа), тәулік бойы болатын барлық түрдегі және типтегі мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріндегі персоналдың жеке гигиенасына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілейді. 
2. Осы Санитариялық қағидалар мынадай: 
1) мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту – мемлекеттік және жеке бөбектер бақшасы, бала бақшалары, отбасылық бөбектер бақшалары, санаториялық бөбектер бақшалары, «мектеп-бала бақша» кешендері, мектепке дейінгі шағын-орталықтар және басқа да мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілері (бұдан әрі – МДО) ;
2) тәрбиелеу және балалар тұратын орындарды ұйымдастыру – балалар үйі;
3) объектілердің меншік нысандарына қарамастан, балалардың тамақтануын ұйымдастыру қызметін жүзеге асыратын балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне (бұдан әрі - объектілер) қолданылады.
3. Қызметі балаларды тәрбиелеумен және оларды оқытумен байланысты заңды және жеке тұлғалар (білім беру қызметтерін көрсету, оның ішінде тәрбиелеу мен оқыту, тұру, тамақтану, медициналық қызмет көрсету) қызметін бастау алдында осы Санитариялық қағидалардың талаптарына сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алады.
4. Осы Санитариялық қағидалардың орындалуын бақылауды халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы жүзеге асырады.
5. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар өздері жүзеге асыратын қызметіне байланысты Кодекстің 90-бабының 4-тармағына сәйкес өндірістік бақылауды жүзеге асырады.
6. Объектілерге мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес зертханалық-құрал-саймандық зерттеулер жүргізіледі.
7. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылды:
1) арнайы мектепке дейінгі ұйымдар – мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жалпы білім беру оқу бағдарламаларының негізінде әзірленген арнайы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын ұйымдар;
2) арнайы санитариялық киім (бұдан әрі – арнайы киім) – шикізатты, қосымша материалдарды және дайын өнімді механикалық бөлшектермен, микроорганизмдермен ластанудан және басқа да ластанулардан қорғауға арналған персоналдың қорғаныш киімінің жиынтығы;
3) балалар қысқа уақытқа болатын МДО – тамақтандыруды және ұйқыны ұйымдастырмай, 4 сағаттан аспайтын уақытқа балалар болатын МДО;
4) бракераж – органолептикалық көрсеткiштері бойынша тамақ өнiмдерiнiң және дайын тағамдардың сапасын бағалау; 
5) дене тәрбиесі – адамның денсаулығын нығайтуға және дене қабілеттерін дамытуға бағытталған қызмет саласы;
6) жеке медициналық кітапша – белгілі нысандағы міндетті медициналық тексеріп-қараулардың нәтижелері енгізілетін, халықтың декреттелген тобының өкіліне берілетін жеке құжат;
7) климаттық аймақ – климаттық белгілері (температурасы, ылғалдылығы) бойынша бөлінетін аумақ;
8) күн режимі – уақытты тиімді бөлу және баланың қалыпты дамуына және оның денсаулығының нығаюына ықпал ететін тәулік ішіндегі әртүрлі қызмет түрлерінің және демалыстың дұрыс өзара бірізділігі; 
9) мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту – балалардың дене, тұлғалық, зияткерлік қасиеттерін дамыту, олардың әлеуметтік жетістігі мен бүкіл өмірінің бойында бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті негізгі құзыреттілігін қалыптастыру; 
10) мектепке дейінгі ұйымдар – бір жастан бастап мектеп жасына жеткенге дейін баланы тәрбиелеуді, оқытуды, дамытуды, қарауды, күтуді және сауықтыруды қамтамасыз ететін білім беру ұйымы;
11) оңтайлы микроклиматтық жағдайлар – балаларға ұзақ және жүйелі әсер ету кезінде термореттеу тетіктерінің көмегінсіз организмнің қалыпты жылулық жағдайын сақтауды қамтамасыз ететін микроклиматтың сандық көрсеткіштерінің үйлесімдігі;
12) өндірістік бақылау – өндірілетін өнімнің, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің адам және оның тіршілік ететін ортасы үшін қауіпсіздігін және (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз етуге бағытталған, дара кәсіпкер немесе заңды тұлға орындайтын іс-шаралар, оның ішінде зертханалық зерттеулер мен сынақтар кешені.
13) санитариялық ажырау – зиянды әсер ету көзінен бастап санитариялық-қорғаныш аймағының режимі бар, бірақ оны ұйымдастырудың негіздеу жобасын әзірлеуді талап етпейтін тұрғын-үй салу құрылысының, ландшафты-рекреациялық аймақтың, демалыс, курорт аймағының шекарасына дейінгі ең аз арақашықтық.
14) санитариялық-аулалық қондырғылар (бұдан әрі - САҚ) – объектінің аумағында орналастырылған кәрiзденбеген дәретхана;
15) сәбилер үйі - жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды, жас аналардың, некесіз туылған балаларды, сондай-ақ ақыл-ойы мен дене дамуында ақаулары бар балаларды тәрбиелеуге және оларға медициналық көмек көрсетуге арналған объект;
16) септик – сарқынды сұйықтық ағып өтетiн бiр немесе бiрнеше камераны қамтитын, көлденең үлгідегi жер астындағы тұндырғыш ретiнде шағын көлемдегi тұрмыстық сарқынды суды тазалауға арналған құрылыс;
17) таңертеңгi сүзгi – инфекциялық аурудың әкелiнуiнiң алдын алуға бағытталған профилактикалық iс-шара;
18) технологиялық жабдық – өндіріс жұмысы үшін қажетті тетіктер, машиналар, құрылғылар, аспаптар жиынтығы;
19) топтардың толықтырылуы – топтағы балалардың нормаланатын саны;
20) топтық оқшаулау – топтарды әкімшілік-шаруашылық, тұрмыстық үй-жайлардан және бір-бірінен оқшаулау;
21) топтық ұяшық – объектінің бір тобындағы балаларға арналған үй-жайлардың жиыны;
22) тиімді тамақтандыру – тамақтандырудың физиологиялық және жас ерекшелігі нормаларын ескере отырып, теңестірілген тамақтандыру;
23) халықтың аз қозғалатын топтары – кресло-арбалармен және (немесе) басқа да қосалқы құралдардың көмегімен қозғалатын, тірек-қозғалыс аппараты бұзылған және ауыратын мүгедектер, сондай-ақ сүйемелдеушілердің көмегімен қозғалатын, нашар көретін және (немесе) көзі көрмейтін, есту қабілеті бұзылған азаматтар.
24) шағын мектепке дейінгі ұйымдар (шағын орталықтар) – сыйымдылығы 3 топқа дейінгі, ережеге сай жеке тұрған ғимаратта, жеке үй иелігінде, көп пәтерлі тұрғын үйде, ішіне-жапсарлас салынған үй-жайларда, сондай-ақ жалпы білім беретін ұйымдардың объектілерінде орналасатын мектепке дейінгі ұйымдар (бұдан әрі – ШМДҰ);