• Мое избранное
 • Сохранить в Word
 • Сохранить в Word
  (альбомная ориентация)
 • Сохранить в Word
  (с оглавлением)
 • Сохранить в PDF
 • Отправить по почте
Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесін бекіту туралы
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 240 тг/год
Внимание! Недействующая редакция документа. Посмотреть действующую редакцию

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца
Осы редакция 22.08.2005 жылы енгізілген өзгерістерге дейін қолданылды.
Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 13 сәуір N 371
Мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай саясатты қамтамасыз ету мақсатында, "Мемлекеттік құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес қаулы етемін:
1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бекітілсін. 
2. Тізбеде көрсетілген мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына нақты мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған оның құзыреті шеңберінде салалық (ведомстволық) тиесіліктегі мәліметтерді, сондай-ақ өздерінің ұсынуы бойынша басқа мемлекеттік органдардың тиісті тақырыптық бағыттағы мәліметтерін Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөнінде өкілеттік берілсін. 
3. Мемлекеттік органдардың мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу жөнінде өкілеттік берілген лауазымды тұлғалары нақты мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу жөніндегі өздері қабылдаған шешімдердің негізділігі мен осы мәліметтерді уақтылы құпиясыздандыру үшін жеке жауапты болады деп белгіленсін. 
4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.   
Қазақстан Республикасының 
Президенті
Қазақстан Республикасы
 Президентінің
 2000 жылғы 13 сәуірдегі
 N 371 Жарлығымен
 бекітілген
Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттік берілген лауазымды тұлғаларының Тізбесі
Жалпы ережелер
 1. Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттік берілген лауазымды тұлғаларының тізбесі (бұдан әрі - Тізбе), мемлекеттік органдардың бірінші басшылары лауазымдарының атаулары мен "Мемлекеттік құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11, 12, 13 және 14-баптарында айқындалған Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын мәліметтердің тізбесін қамтиды. 
Көрсетілген лауазымды адамдар басқаратын мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын тізбеге енгізілген мәліметтерге билік ету өкілеттігі беріледі және олардың негізінде ведомстволық, салалық немесе бағдарламалық-мақсаттық тиесілігін ескере отырып, нақты мәліметтердің (мәліметтер тобының) құпиялылық дәрежесін айқындау үшін құпияландыруға жататын мәліметтердің ведомстволық (салалық) тізбелерін әзірлейді. 
2. Тізбеде мынадай ұғымдар қолданылады: 
- "арнайы объектілер" - соғыс уақытында мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, мемлекеттік және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін басқару пункттері; 
- "әскери объектілер" - әскердің ұрыс шептері, басқару пункттері, полигондар, байланыс тораптары, базалар, қоймалар және әскери мақсаттағы басқа да құрылыстар; 
- "режимдік объектілер" - жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қосымша қауіпсіздік шаралары белгіленген әскери және арнайы объектілер, әскери бөлімдер, ұйымдар, мекемелер; 
- "әскери техника" - әскерлердің қызметін жауынгерлік, техникалық және тылдық қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдар, сондай-ақ осы құралдарды бақылауға және сынауға арналған жабдықтар мен аппаратулар, осы құралдардың құрамдас бөліктері мен жиынтықтау бұйымдары.
 
------------------------------------------------------------------------- 
Мемлекеттік органдардың мәліметтерді !Қазақстан Республикасының мемлекет. 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік!тік құпияларын құрайтын мәліметтер  құпияларына жатқызу жөнінде өкілеттік! 
берілген лауазымды тұлғалары     !   
-------------------------------------------------------------------------- 
      1                 2   
--------------------------------------------------------------------------
1. Әскери саладағы мәліметтер
Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,   1) Әскерлерді қолданудың жоспарларын,  Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. Ұлттық жедел жоспарларды, жауынгер. 
трі, қауіпсіздік комитетінің төрағасы, лік басқару құжаттарын, әскерлерді 
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. жауынгерлік даярлықтың әртүрлі дәре. 
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз. жесіне келтіру жөніндегі құжаттарды  метінің бастығы, Республикалық    ашатын мәліметтер. 
ұланның қолбасшысы                    
Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіпсіздік 2) Қазақстан Республикасы Қарулы  комитетінің төрағасы          Күштерінің стратегиялық өрістетілуі                     туралы мәліметтер.   
Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,   3) Әскерлердің дамуы, саны, жауынгер. 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. лік құрамы немесе мөлшері, олардың  трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық жауынгерлік даярлығы, сондай-ақ  қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   әскери-саяси және (немесе) жедел 
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. жағдай туралы мәліметтер. 
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз. 
метінің бастығы, Республикалық ұлан. 
ның қолбасшысы     
Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,   4) Әскерлердің жедел (жауынгерлік) 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. даярлығының, қызметінің қамтамасыз  трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық етілуінің жай-күйін, әскерлерді  қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   басқару жүйесінің құрамын және (не. 
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. месе) жай-күйін ашатын мәліметтер. 
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз. 
метінің бастығы, Республикалық ұлан. 
ның қолбасшысы     
Премьер-Министр Кеңсесінiң Басшысы, 5) Әскерлердің жұмылдырушылық өрісте. 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. тілуі, адам және көлік ресурстарын  трі,Қаржы министрі, Көлік және комму. жұмылдыруды жүргізу, жұмылдырушылық,  никациялар министрі, Экономика және  өрістетілуді басқару жүйесі туралы  бюджеттiк жоспарлау министрі, Индус. және (немесе)әскерлерді жеке құрам. 
трия және сауда министрi, Ұлттық қау.мен жасақтаудың, қару-жарақпен, әске. 
іпсіздік комитетінің төрағасы, Стра. ри техникамен және басқа да материал.