Bestprofi Logo

Учебник, учебное пособие от nullг./null

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ. Екініші басылым

Отправить на почту


Языки документа

Документ на русском языке

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ

Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының

Карагусов Ф.С. – заң ғылымдарының докторы, профессор

Слесарев В.Л. – заң ғылымдарының докторы, О.Е. Кутафин атындағы Москва мемлекеттік заң университетінің (ММЗА) азаматтық құқық кафедрасының профессоры

Амангелді Айжан Амангелдіқызы - заң ғылымдарының докторы, Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының азаматтық құқықтық пәндер кафедрасының профессоры. Д.А. Қонаев. 2015 жылдың қараша айында Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясында (Мәскеу қ.) 12.00.03 – азаматтық құқық, кәсіпкерлік құқық, отбасы құқығы, халықаралық жеке құқық мамандығы бойынша «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік құқығы» тақырыбында заң ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясында «Зияткерлік меншік құқығы» арнайы курсы бойынша дәріс оқиды. Ғылыми-педагогикалық және тәжірибелік қызметті бірге ұштастыруда. Азаматтық құқық және зияткерлік меншік құқығы мәселелері бойынша бірқатар жарияланымдардың авторы.

Амангельды А. Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік құқығы. Оқулық. Алматы. 2021. – 350 б.

Бұл жұмыс зияткерлік меншік құқығын, оның құқық жүйесіндегі орнын зерделеуге арналған, оның негізгі институттары қарастырылады, оның қазақстандық құқық жүйесі шегінде институтқа айналуына негізделген.

Ұсынылып отырған оқулықта зияткерлік қызметті азаматтық-құқықтық реттеу, сондай-ақ оның нәтижелерін пайдалану ерекшеліктері ерекше орын алады. Зияткерлік меншік құқығы теориясының қазіргі кезеңдегі мәселелері қарастырылған, зияткерлік меншік құқығы объектілері ұғымы, зияткерлік меншік саласындағы келісім-шарттар ұғымы және түрлері, субъектілер және олардың құқықтық мәртебесі, оларды құқықтық қорғау ерекшеліктері сияқты мәселелер өз көрінісін тапты.

Заң жоғары оқу орындары мен факультеттерінің студенттеріне, докторанттарына, магистранттары мен оқытушыларына, тәжірибедегі заңгерлерге, сондай-ақ зияткерлік меншік құқығына қызығушылық танытатын барлығына тұлғаларға арналған.

Аударган зан гылымдарынын кандидаты, доцент Байсалов А.Д

Мазмұны………………………………………………………………3

Белгілеулер мен қысқартулар ………………………………………….

Кіріспе................................................................................................5

1-бөлім. Жалпы ережелер…………………………………………….7

1-тарау. Зияткерлік меншік…………………………7

2-тарау. Зияткерлік меншік құқығы – азаматтық құқықтың кіші саласы ретінде ……………………………………………………………..9

3-тарау. Зияткерлік меншік құқығы объектілерінің ұғымы және түрлері…………………………………………………………………..14

4-тарау. Зияткерлік меншік құқығының жүйесі ………26

5-тарау. Зияткерлік меншік құқығының дереккөздері……29

6-тарау. Зияткерлік меншік құқығын қорғау туралы жалпы ережелер……………………………………………………………..….34

7-тарау. Айрықша құқықтарды түбегейлендіру қағидаты……………39

1-бөлімге сызба……………………………………………………

2-бөлім. Авторлық құқық …………………………………………49

1-тарау. Авторлық құқық ұғымы………………………………..49

2-тарау. Авторлық құқық объектілері ………………………………50

3-тарау. Авторлық құқық субъектілері ………………………………62

4-тарау. Субъективтік авторлық құқық …………………………65

5-тарау. Авторлық құқықты құқықтық күзету және қорғау ………….68

6-тарау. Авторлық құқық саласындағы келісім-шарттар……………………71

2-бөлімге сызба ………………………………………………………..

3-бөлім. Сабақтас құқықтар…………………………………………80

1-тарау. Сабақтас құқықтардың ұғымы…………………………………80

2-тарау. Сабақтас құқықтардың объектілері ………………………….81

3-тарау. Сабақтас құқықтардың субъектілері …………………………84

4-тарау. Субъективтік сабақтас құқықтар …………………………..85

5-тарау. Сабақтас құқықтарды құқықтық күзету және қорғау ……….92

3-бөлімге сызба ………………………………………………………..

4-бөлім. Патенттік құқық…………………………………………….93

1-тарау. Патенттік құқықтың ұғымы……………………………….93

2-тарау. Патенттік құқықтың объектілері…………………………….96

3-тарау. Патенттік құқықтың субъектілері ……………………………103

Ссылка на абзац скопирована в буфер обмена

Комментарий успешно добавлен

Ссылка на документ скопирована в буфер обмена

Документ добавлен в избранное

Комментарий удален

Закладка успешно добавлена

Закладка удалена

Закладка изменена

Функция доступна только для подписчиков системы

Содержание