• Мое избранное
 • Сохранить в Word
 • Сохранить в Word
  (альбомная ориентация)
 • Сохранить в Word
  (с оглавлением)
 • Сохранить в PDF
 • Отправить по почте
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар шығарылымы және айналысы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Внимание! Документ утратил силу с 19.07.2016 г.
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 240 тг/год

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар шығарылымы және айналысы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2014 жылғы 18 сәуірдегі № 52 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 13 маусымда № 9513 тіркелді

Осы Қаулы күшін жойды 2016 жылғы 19 шілдеден бастап ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 жылғы № 115 Қаулысына сәйкес
Редакция 28.01.2016 жылы берілген өзгерістер мен толықтырулармен 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3822 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары туралы есепті қарау ережесінде:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Эмитент облигациялардың (облигациялық бағдарламаның) шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) Заңның 12-бабының 1-тармағында белгіленген құжаттарды ұсынады.»;
1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1. Облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын мемлекеттік тіркеуге арналған эмитент (екінші деңгейдегі банктерді (бұдан әрі - банк), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда) левереджінің шамасы 2-ден аспайды (облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылатын соңғы қаржылық есептіліктің деректеріне сәйкес).
Standard&Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service, Fitch агенттіктерінің халықаралық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымының облигацияларын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге арналған левереджінің шамасы халықаралық қаржы ұйымдарының ішкі құжаттарында белгіленген шамадан аспайды.
Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымның облигацияларын (облигациялық бағдарламасын) мемлекеттік тіркеуге арналған левередж шамасы 5-тен аспайды (облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылатын соңғы қаржылық есептілік деректеріне сәйкес).»;
4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) тиісті қаржы ұйымының ішкі құжаттарына сәйкес жасалған, қағаз тасымалдағышта мемлекеттік тілде және орыс тілінде екі данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдағышта (эмитенттің қаржылық есептілігін қоспағанда) бір данада облигациялар шығарылымының (облигация шығарылымының талаптары) проспектісін не облигациялар шығарылымының талаптарын.»; 
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау үшін эмитент уәкілетті органға Заңның 24-бабының 1-тармағында белгіленген құжаттарды ұсынады. Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады және қағаз тасымалдағышта екі данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдағышта ұсынылады. Бұл ретте екі дананың әрқайсысында облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы қазақ және орыс тілдеріндегі есеп қамтылады.
Standard&Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service, Fitch агенттіктерінің халықаралық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымының облигацияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп осы Ереженің 5-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады және қағаз тасымалдағышта мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдағышта мемлекеттік және орыс тілдерінде бір данада ұсынылады.»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті қарау үшін эмитент уәкілетті органға Заңның 32-бабының 2-тармағында белгіленген құжаттарды ұсынады. Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есеп осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады және қағаз тасымалдағышта екі данада ұсынылады. Бұл ретте екі дананың әрқайсысында облигацияларды өтеу қорытындылары туралы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі есеп қамтылады.
Standard&Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service, Fitch агенттіктерінің халықаралық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымының облигацияларын өтеу қорытындылары туралы есеп осы Ереженің 6-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады және қағаз тасымалдағышта мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдағышта мемлекеттік және орыс тілдерінде бір данада ұсынылады.»;
1-қосымшада:
38-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) мыналар қоса көрсетілген облигациялардың айналысы және оларды өтеу туралы мәліметтер:
облигациялардың айналыс мерзімі және оларды өтеу талаптары;
облигациялар айналысы жоспарланатын (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған) нарығын;
облигацияларды өтеу күні;
облигациялар өтелетін орын (орындар);
облигацияларды өтеу тәсілі;
орны және облигацияларды эмитент кассасы арқылы қолма-қол ақшамен өтеу кезінде өтініш жасауға болатын тұлғалар;»;
42-тармақ алып тасталсын;
2-қосымшаның 23-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) облигациялар айналысының басталуын анықтау тәртібін, облигациялар айналысы жоспарланатын (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған) нарығын, оларды өтеу, облигацияларды өтеу күнін белгілеу талаптарын көрсете отырып, облигациялардың айналысы және оларды өтеу жөніндегі мәліметтер;»;
3-қосымшаның 3-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) мыналар қоса көрсетілген облигациялардың айналысы және өтеу туралы мәліметтер:
облигациялар айналысының басталу күні;
облигациялар айналысы жоспарланатын (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған) нарығын;
облигациялардың айналыс мерзімі және оларды өтеу шарттары;
облигацияларды өтеу күні;
облигациялар өтелетін орын (орындар);
облигацияларды өтеу тәсілі;»;
3-1, 3-2 және 3-3-қосымшалары осы қаулының 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;
осы қаулының 4 және 5-қосымшаларына сәйкес 5-1 және 6-1-қосымшалармен толықтырылсын;
8-қосымша осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Тармақ күшін жойды (ескертуді қараңыз)
2-тармақ күшін жойды ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 жылғы № 26 Қаулысымен (18.04.2014 ж. редакцияны қараңыз) (алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн өткен соң қолданысқа енгізілуі тиіс) 07.04.2016 жылы "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланды
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Қ. Келімбетов
КЕЛІСІЛГЕН
 Қазақстан Республикасы
 Қаржы министрлігі
2014 жылғы 11 мамыр
Қазақстан Республикасының
 Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 18 сәуірдегі
№ 52 қаулысына 1-қосымша
«Мемлекеттік емес облигациялардың
 шығарылымын мемлекеттік тіркеу
 және облигацияларды орналастыру
 және өтеу, облигациялар шығарылымының
 күшін жою қорытындылары туралы
 есепті қарау ережесінің
3-1-қосымшасы
Нысан
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік