• Мое избранное
«Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 636 Бұйрығына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы» бұйрық жобасына құжаттама

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

«Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 636 Бұйрығына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы» бұйрық жобасына құжаттама

Қараңыз: Жолдаманы
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
«Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 636 Бұйрығына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 645, 651-баптарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1.«Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 636 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5454 болып тіркелген, 2009 жылғы 20 наурыздағы № 42 (1639) «Заң газеті» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген бұйрықтағы 1-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған: 
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Ақша есеп айырысу туралы мәліметтерді салық қызметі органдарына беруді қамтамасыз етпейтін техникалық талаптар және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысаны;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Ақша есеп айырысу туралы мәліметтерді салық қызметі органдарына беруді қамтамасыз ететін техникалық талаптар және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысаны бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанында:
жоғарғы оң жақ бұрышы мына редакцияда мазмұндалсын:
«Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрлігінің
2008 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 636 бұйрығына
1 Қосымша»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген 1-ші қосымшаның басталуы мына редакцияда мазмұндалсын: 
«Ақша есеп айырысу туралы мәліметтерді салық қызметі органдарына беруді қамтамасыз етпейтін техникалық талаптар және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысаны»;
Осы бұйрықтың 1-ші қосымшаның редакциясына сәйкес 2-ші қосымшамен толықтырылсын. 
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi (Ә.С. Жұмаділдаев) заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін ;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның бұқаралық ақпарат құралдарына ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсiн.
3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары Қазақстан Республикасы қаржы Министрі Б. Султанов
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары
Қазақстан Республикасы-
қаржы Министрі бұйрығына
1 Қосымша
№ __ «___» _______ 2014 жыл
Қазақстан Республикасы
қаржы Министрлігінің
2008 жылдың 30 желтоқсандағы
№ 636 ұйрығына
2 Қосымша
Ақша есеп айырысу туралы мәліметтерді салық қызметі органдарына беруді қамтамасыз ететін техникалық талаптар және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысаны _____________________________________________________
      (бақылау-кассалық машиналар үлгілерінің атауы)
 

п/п

Б ақылау-кассалықмашиналардыңтехникалық ( бұдан әрі - БКМ) талаптар

БКМ үлгісінің техникалық мінездемелері негізгі техникалық талаптарға сәйкестілігі жөніндегі мәліметтер

ЕскертуЖалпы талаптар

Айтылмыш бағанның толтыр- үшін жасап шығарушы зауыт құжаттамасының мәліметтеріміндетті түрде құжаттың атауы, беттің нөмірлері көрсетілген және құжаттың нақты кандай тармағына сәйкессуреттелгенталапты жүзеге асуы көрсетіледі.

Бөлім I . Бекіту және деректерді беру функциясы бар БКМ талаптары1.

БКМ жеткізу жиынтығына кіретін бағдарламалық паролі мен (кемінде төрт дәреже) немесе нөмірлік кілттер.

Б ағдарламалық парол ьдермен кем дегенде мына жұмыс режимдері қорғалуы тиіс :

1.1

1) сатуларды тіркеу режимі ;1.2

2) бағдарламалау режимі ;

1.3

3) « Ауысуды жабу » режим і

2.

БКМ жұмысқа қосқанда ауысымның алдында автоматты түрде тестілеу функционал ы болуы,сонымен қатар ауысы соңында тәуліктік Z- есебін шешуде .

Функционал да болуы қажет :

2.1

 1. Желілердің және негізгі блоктарын т ест ілеу .

2.2

 1. БКМ бағдарламалық қамтамасыз етуді т ест ілеу .

2.3

 1. Жиынтықта сақталған фискалды деректердің бүтіндігін т ест ілеу және бақылау мына жолдармен :

 1. Соңғы ауысымдағы берілген барлық чектар туралы ақпаратты соңғы Z-есебі бақылау сомасымен салыстыру ;

 2. ж иынтықта сақталған фискалды деректердің барлық жазбаларының бақылау сомасын барлық Z-есебі жазбасының бақылау сомасымен салыстыру.

2.4

 1. Фискалдық деректер операторы серверімен байланысты т ест ілеу ( мәтінді хабарламаны жіберіп және оған жауап алу арқылы ).

3.

БКМ блок талуын қамтамасыз ету мына жағдайда автоматты тестілеу жүргізуде теріс болғанда :

3.1

 1. ж елілердің және негізгі блоктарын тестілеу.

3.2

 1. БКМ бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу.

3.3

 1. ж иынтықта сақталған фискалды деректердің бүтіндігін тестілеу және бақылау

4.

Фискалдық деректер операторы сервері не интернет желісі бойынша қосылу , мына хаттамаманы қолдана отырып TCP / IP және айырбас хаттамасы CPCR жоғарғы деңгейімен

5.

Сатып алу (сатуды) тіркеуде бірыңғай жұмыс циклінде фискалды деректер сервері операторына чекті рәсімдеуді және чектің деректерін беруді қамтамасыз ету .

6.

БКМ жұмысында ақаулар немесе басқа жағдайлар, чек ленталары болмаған немесе жыртылмаған жағдайда өткізуге кедергі жасау операциясын қамтамасыз ету , БКМ бақылау чегін сатып алушыға кассир беру мүмкіндігі болмаған жағдайда .

7.

Фискалдық деректер жиынтығы қорғалған тіркеуді, энергияға тәуелсіз ұзақ уақтылы сақтауды, БКМ пайдалана отырып ақша есеп айырысу өткізуінде, берілген бақылау чектерінде және ауысымды жабу есептері ( бақылау чек теріжәне Z- есептері ), сонымен қатар ФДО серверіне ақпараттарды беру .

Әрбір бақылау чегінің белгілерін және Z- есептері БКМ пайдаланудың барлық мерзімінде қамтамасыз етілуі тиіс .

Сақталатын және берілетін ақпараттар құрамы 19 тармақта көрсетілген .

8.

Б КМ ф искалдық деректер жиынтығы нда ақпаратты сақтау т ексер у режимі көзделген болуы тиіс Б КМ әрбір жазбаның және барлық жазбаның және мерзімді бақылау салыстыр у ( Б КМ қосқанда және Z- есебін шешкенде ) ортақ бақылау сомасын бақылау сомасын кезеңдік салыстыру құралымы болу керек.

9.

Негізгі жұмыс режимнің бағдарламалау (конфигурациялау) қамтамасыз ету :

тіркеу режим і ( сату , қайтарымдарты тіркеу , салықтарды есептеу ), X режим і және Z есептер , бағдарламалау режим і ( қарау / БКМ қалпына келтірулерін өзгерту,сыртқы жабдықтармен БКМ ұалпына келтіру ), қосымша режим дер ( БКМ ішкі сағаттарында уақытты орнату , БКМ тестілеу режимі , сынау чегін басып шығаружәне басқалар ).

10.

К лавиатур адағы белгілер , ақпараттар , басылымға шығарылатын және индикация, мемлекеттік немесе орыс тілдерінде болуы керек .Бұл талаптар фискалды тіркеушілер болып табылатын БКМ жүргізілмейді

11.

Б КМ ауысымды жабу және ауысымдық (тәуліктік) есеп ( Z есеп ) қалыптастыру процедураларын қамтамасыз ету керек

.

12.

ауысымдық (тәуліктік) есеп (Z есеп) қалыптастыру ) кезінде Б КМ Z есеп бақылау сомасы қалыптасуы керек және барлық жазбалардың жалпы бақылау сомасы және фикалды деректерді жиынтығында сақталған деректердің тұтастығын бақылау процедурасы болуы керек осы талаптардың 2.3. тармағына сәйкес.

13.

Б КМ ауысымның ұзақтылығын бақылауы тиіс .

Ауысымның ұзақылығы есептеу алғашқы рәсімделген төлем құжатнамасы ақталған сәттен бастап емептеледі .

Ауысымның ұзақтылығын 24 сағаттан асқан жағдайда , Б КМ ауысымның жабылу операциясын өзкізгенге дейін төлем құжаттарын рәсімдеу мүмкіндігін тежеуі қажет. .

14.

Б КМ чекті қайтару процедурасын және фискалды деректер серверінің операторына сәйкестігінше хабарламаны қалыптастыру қамтамасыз ету керек .

15.

Б КМ фискалды деректер серверінің операторына салық қызметі органдарымен қойылған касса бойынша операцияларды тоқтату хабарламасын алғаннан кейін жұмысты торқтатуды қамтамасыз ету керек .

Осындай жағдайда касса ауысымын ашуда БКМ хабарлама пайда болуы керек, БКМ салық қызметі органдары талаптары бойынша тоқтатылған ( экран да немесе чек лентасында басылып шығу арқылы ).

16.

Б КМ фискалды деректер серверінің операторынан алынған хабарламалар, салық қызметі органдары құрастырған хабарламалармен қаматамсыз етілуі тиіс . Хабарламалар БКМ экрандарында пайда болуы тиіс немесе кассалық ауысым ашылғанда чек лентасында басылып шығу керек .Фискалды деректер сервері операторы жұмысына қойылатын талаптар

1 7.

Б КМ декертерді қабылдауда кем дегенде мына стандарттарда GSM , LTE , Wi-Fi, Wi-Max, Ethernet тәуелсіз арналарында жұмыс жасайтын болуы керек .

18 .

Серверде БКМ авторизациясын жүргізу , « Кассалық аппараттарды идентификаци ялау м еханизм і » бөліміне сәйкес « Б КМ Архитектура» құжатында

19 .

Фискалды деректер сервері операторына жасалған кассалық операциялар туралы деректерді беруге

Берілетін деректер құрамы :

19 .1

1) Салық төлеушінің Ж ИН/БИН

19 .2

2) БКМ идентификаци ялау н ө м ірі

19 .3

3) салық қызметі органдарындағы БКМ тіркеу н ө м ірі

19 . 4

4) салық қызметі органдарындағы БКМ зауыт нөмірі

19. 5

5) салық төлеушінің қызмет түріБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 6

6) операция түрі ( сатып алу , сату , сатуды қайтару , сатып алуды қайтару )

19. 7

7) кассалық операцияның жасалған күні және уақыты

19. 8

8) оператор-кассир дің код ыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 9

9) бақылау чегінің жалпы сомасы

19. 10

10) чек бойынша төленуге тиіс сомаБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 11

11) чекпен төленгеннен кейінгі қайтарылатын сомаБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 12

12) чек бойынша жеңілдік сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 13

13) чек бойынша сомаға үстемемен жалпы сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.1 4

14) чек бойынша төлем түрі ( ақшалай , банкілік төлем картасы )

19.1 5

15) чек тағы позициялар тізімі , мүмін позициялардың түрлері :БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.1 6

16.1) т ауар немесе қызмет :

19.1 7

16.1.1) тауардың немесе қызметтің код ыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.1 8

16.1.2) т ауардың немесе қызметтің атауыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.1 9

16.1.3) секци я / бөлімнің код ыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 20

16.1.4) тауардың немесе қызметтің саныБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 21

16.1.5) тауардың бағасы

19. 22

16.1.7) тауардың немесе қызметтің жиынтық сомасы

19. 23

16.1.8) тауар немесе қызметтің ҚҚС

19.2 4

16.2) жеңілдік / үстеме :БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.2 5

16.2.1) тауар немесе қызмет бойынша жеңілдіктің / үстеменің атауыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі.19.2 6

16.2.2) тауар немесе қызмет бойынша жеңілдік / үстеме сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.2 7

16.2.3) тауар немесе қызмет бойынша жеңілдік/үстеме ге салықБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.2 8

16.3) тауар немесе қызмет бойынша қайтарым :БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.2 9

16.3.1) тауар немесе қызмет бойынша қайтарым атауыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 30

16.3.2) қайтаруды орындауға арналған секци я / бөлімнің кодыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 31

16.3.3) қайтарылатын тауар немесе қызметтің саныБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 32

16.3.4)) қайтарылатын тауар немесе қызметтің бағасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 33

16.3.5)) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жиынтық сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.3 4

16.3.6) қайтарылатын тауар немесе қызметтің салығыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.3 5

16.4) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік / үстемесі :БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.3 6

16.4.1) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік/үстемес і атауыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.3 7

16.4.2) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік/үстемес і сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.3 8

16.4.3) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік/үстемес і салығыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.3 9

17) қызмет саласыныңқосымша атрибут тар ы*БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 40

18) мұнайөнімдерімен қамтамасыз ету қосымша атрибут тар ы*БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 41

19) таксиқосымша атрибуттары.*БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 42

20) тұрақтар қосымша атрибуттары *БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19. 43

21) сатып алушы туралы қосымша деректер *БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды деректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

19.4 4

22) бақылау чегінің автоном ды фискал ды белгісі ( бақылау чектерін автономном ды режим д е берген жағдайда )

19.4 5

23) барлық түрдегі төлемдер тізімі ( ақшалай , банкілік төлем карта сы ,)

19.4 6

24) бақылау чегінің жалпы сомасына ҚҚСЕскерту : * CPCR хаттамасына сәйкес Б КМ осы саладағы жұмысы кеінде жіне БКМ ақпарат болған жағдайда .

20.

Ауысым жабылғанда және Z -есеп қалыптасқанда жасалатын операциялар туралы деректердіфискалды деректер сервері операторына жіберу

Жіберілетін деректердің құрамы :

20 .1

1) Салық төлеушінің ЖИН/БИН

20 .2

2) БКМ идентификациялау нөмірі

20 .3

3) салыққызметіоргандарындағыБКМтіркеунөмірі

20 . 4

4) салық қызметі органдарындағы БКМ зауыт нөмірі

20 . 5

5) Z есептің орындалған күні және уақыты

20 . 6

6) ауысымның басталуы күні және уақыты

20 . 7

7) ауысымның аяқталуы күні және уақыты

20 . 8

8) ауысымның аяқталу процесін жүргізген оператор-кассир дің коды

20 . 9

9) ауымысым аралығында қалыптастырылған БКМ құжаттарының жалпы саны ;

20 . 10

10) ауымысым аралығында қалыптастырылған БКМ бақылау чектерінің жалпы саны.

20 . 11

11) ауымысым аралығында БКМ қалыптастырылған қайтарымның жалпы саны ;

20 . 12

12)) ауымысым аралығында БКМ автономды режимде қалыптастырылған бақылау чектерінің жалпы саны;

20 . 13

13) ауыстырылым аралығында БКМ берген бақылау чектердің жалпы сомасы

20 . 14

14) ауыстырылым аралығында БКМ қалыптастырған қайтарымдардың жалпы сомасы

20 . 15

15) ауыстырылымда барлық чектер бойынша төленуге тиіс жалпы соамсы

20 . 16

16) ауыстырылымда барлық чектер бойынша төлен геннен кейін қайтаруға тиіс жалпы сом а сы

20 . 17

17) ауыстырылымда жеңілдіктердің барлық чектер бойынша жалпы сомасы

20 . 18

18) ауыстырылымда үстемелер дің бар л ық чектер бойынша жалпы сомасы

20 . 19

19) ақшалай төленген бақылау чектерінің жалпы саны ;

20 . 20

20) банкілік төлем карталарымен төленген бақылау чектерінің жалпы саны;

20 . 21

21) ауыстырылымда ақшалай төленген бақылау чектерінің жалпы саны

20 . 22

22) ауыстырылымда банкілік төлем карталарымен төленген бақылау чектерінің жалпы саны

20 . 23

23) ауыстырылымда барлық чектер бойыншаҚҚС жалпы сомасы

20 . 24

24) берілген барлық чектердің бақылау нөмірлері (фискал ды , сонымен қа т ар автономды режимде)сәйкестігінше чектің сомасы көрсетілген ауысым аралығында .

20 . 25

25) Z- есеп бақылау сомасы .

20 . 26

25) Фискалды деректер жиынтығындағы барлық жазбалардың жалпы бақылау сомасы .

21.

Фискалды деректер сервері операторынан фискалдық белгілерді алу.

22.

Кассалық чекті фискалдық белгімен басып шығару, фискалды деректер сервері операторынан алынған.28 бапта чектің түріне талаптар көрсетілген.

23.

Фискалды деректер сервері операторымен деректерді беру-алу уақыты (чекті рәсімдеу туралы ақпаратты енгізу процедурасын оператор аяқтағаннан соң уақыттың қалыптасуы) 7 секундтан аспауы тиіс.

24 .

Фискалдыдеректерсерверіоператорыменуақытшабайланысүзілгенжағдайдачектердіңқалыптасуынжәнебасылыпшыгаруынқамтамасызету ( БКМжұмысыавтономдырежимгеауысады ).Серверменбайланысуақытшаүзілгенжағдайдажұмысістеуталаптары

25.

БКМ фискалды деректердің жиынтығы болуы керек, автономды режимде фискалды белгінің қалыптасуын қамтамасыз ететін, жазу, жүйелеу, жинақтау, өзгертілмеген түрде фискалды деректерді сақтау энергияны қоректену көзін қолданбастан фикалды деректер сервері операторына беруге арналған БКМ қолданыстағы барлық мерзімі аралығында..

26.

Фискалды деректер өзіне жиынтығы энергияға тәуелді жадын қосады, БКМ қолданыстағы барлық мерзімі аралығында арналған, барлық барлық чектердің Z-есептеріБКМ қалыптастырған (ФДО байланыс режимінде, сонымен қатар автономды режимде).

27.

Фискалды деректер сервері операторымен уақытша байланыс болмаған жағдайда немесе рұқсат етілген деңгейден жоғары деректердң беру арнасында кедергі болғанда (3 секунд фискалды деректер сервері операторынан жауап алғанға дейін ), сонымен қатар электр қорегі болмаған жағдайда, БКМ фискалды деректер сервері оператормен байланысуға жарамды міндетті:

27.1

1) БКМ автоном ды жұмыс режим не көшуі керек

27.2

2) оператор-кассир ге фикалды деректер операторы серверімен байланыс жоқтығын хабарлау керек , және Б КМ автоном д ы режим ге көшкендігін ;

27.3

3) чекке жеке ерекше нөмір беру керек - автоном ды код.

Чектің жеке ерекше бақылау нөмірі Б КМ ол БКМ қолданылған мерзімі кезеңінде ерекше болуы керек .

27.4

4) чекте автономды кодты басып шығару керек ;

27.5

5) басылатын чектарда құрылымның автономды режимде жұмыс істейтіндігі жөнінде белгі болуы керек «Автоном ды » термин і көрсетілуі керек ;

27.6

6) БКМ автономды режимде 72 сағаттан артық жұмыс жасау кезінде тоқтату керек , кассир-оператор ға хабар беру арқылы ( ең « ескі » автоном ды чек 72 сағаттан үлкен болмауы керек ).

27.7

7) БКМ жұмыстың автономды режимінде «Ауысымды жабу» өткізу процедурасын және Z- есебін қамтамсыз ету керек .

БКМ ауысымды жабу сұранысын автономды кезекке кою керек және оны серверге байланыс пайда болғанда Z-есеп алынған күні мен уақыты белгісі көрсетілуімен берілуі тиіс.

Фискалды деректер сервер операторымен байланыс болмаған жағдайда, Z-есеп БКМ өткізілген ақшалай операциялар және берілген чектар негізінде бірігуі, БКМ фискалды деректер жиынтығында сақталған.

2 8.

Фискалды деректер сервер операторымен байланыс қалпына келген БКМ мын әрекеттерді орындауы тиіс :

2 8.1

1) Фискалды деректер сервер операторы на автономды режимде жұмыс жасау ұзақтығы туралы ақпарат құрастырып және беруі тиіс ;

2 8.2

2) Фискалды деректер сервер операторы на ретімен БКМ барлық бақылау чектерін және алынған Z- есеп белгілерін , БКМ автономды режим жұмысы кезеңінде , ф искалды деректер сервер операторы нан оның әрқайсысына жауап алу арқылы бақылау чегінің расталған фискалды белгісімен CP C R хаттамасына сәйкес ;

2 8.3

3) әрбір хабарламада сәйкестігінше жолақта бақылау чегінің фискалды белгісі болуы тиіс, БКМ автономды режимде жұмыс істеген кезеңінде иеленген ( жолақ « Бақылау чегінің а втоном ды фискал ды белгісі » CP C R хаттамасы бойынша ).БКМ құрастыратын чектер және басқа құжаттарға талаптар

29.

Б КМ мына құжаттардың басылып шығуын қамтамасыз етуі керек :

29.1

1) БКМ бақылау чегін ;

29.2

2) кассирлер бойынша есеп ;

29.3

3) секция лар бойынша есептер ;

29.4

4)сөндірусіз есеп (X-есеп).

Фискалдық деректер сервері операторымен байланыс болған жағдайда X-есепсервердің басылуына беріледі, фискалдық деректер сервері операторымен байланыс болмаған жағдайда БКМ фискалдық деректерді жиынтықта сақталған есептегіштердің деректері негізінде;

29.5

5) ауыспалы (тәуліктік) есеп ( Z -есеп).

Ауыспалы (тәуліктік) есеп фискалды деректер сервері операторымен БКМ сұранысы бойынша қалыптасады және БКМ жеке құжатпен басылымға жіберіледі.

Фискалды деректер сервері операторымен байланыс болмаған жағдайда, Z-есеп БКМ өткізілген ақшалай операциялар және берілген чектар негізінде бірігуі, БКМ фискалды деректер жиынтығында сақталған.

Z -есеп құрылымы 11.3 тармақшада көрсетілген. "Есептерді алу - Z -есеп, X -есеп" CPCR хаттамасы .

30.

Б КМ бақылау чегінде басып шығаруын қамтамасыз ету :

30.1

1) салық төлеушінің атауы ;

30.2

2) салық төлеушінің БИН/ Ж ИН;

30.3

3) БКМ зауыт нөмірі ;

30.4

4) БКМ тіркеу нөмірі ;

30.5

5) чектің реттік нөмірі ;

30.6

6) тауардың, жұмыстың, қызметтің атауы ;

30.7

7) тауарды сату, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету ақшалау есеп айырысу күні және уақытын ;

30.8

8) тауардың, жұмыстың, қызметтербағасы ;

30.9

9) сатып алу сомасы ;

30.10

10) фискал ды белгі , фискалды деректер сервері операторымен қалыптастырылған және (немесе) автономды коды , БКМ автономды режимде қалыптасқан чекте міндетті түрде «Фискал ды чек» сөзтіркесі көрсетілуімен ;

30.11

11) фискалды деректер операторының атауы ;

30.12

12) чектің растауды тексеруге арналған фискалды деректер операты сайт ы ;

30.13

13) Б КМ, валюта айырбастау, метал қалдықтарын қабылдау, шыны ыдыстарды, ломбардтарда бақылау чектерінде ақпараттарды басылуын қаматамсыз ету , сатылымдар сомасы туралы , сатып алу туралы ;Нақты талаптар БКМ метал қалдықтарын қабылдау, шыны ыдыстарды, ломбардтарда қолданылатын моделдерге таратылады .

30.14

14) Б КМ осы тармақта көрсетілген реквизиттер бақылау чегінде көрстеілуін қамтамасыз ету керек, сонымен қатар қазақ тілінде, қазақ тілінің арнайы алфавитінің әріптерін қолдану арқылы .Серверге фискалдық деректерді беру жұмысы және тәртібі жұмысына талаптары

31.

Фискалды деректер серверіне БКМ қосу тәртібі БКМ нақты моделіне пайдалану құжатнамасында көрсетілуі тиіс .

32.

БКМ жұмыс р ежим і фискалдық деректерді серверге беру (фискал ды режим, сонымен қатар автоном ды режим сервермен байланыс болмаған жағдайда ) БКМ пайдалану құжатнамасы толық сәйкестікте жұмысын қамтамасыз ету керек .

33.

Барлық құжаттар , фискалдық деректерді сервері операторына БКМ беру режимінде рәсімделген (фискал ды режим д е,автоном дыфискалды деректер серверімен байланыс болмаған жағдайда ), фискалды режимнің ерекше белгі болуы тиіс ( Фискал ды чек» сөзтіркесімен « ;), басылуға фискалды деректер сервері операторымен байланыс бболмаған жағдайда бақылау нөмірін алғаннан кейін немесе БКМ автономды кодын алу арқылы .

34.

Б КМ мына деректердің енгізілуін қамтамасыз ету керек :

34.1

1) фискалды деректер сервері оператормен жұмысқа арналған адрес і және порты ;

34.2

2) БКМ тіркеу н өмірі ( БКМ нөмірі салық қызметі органдарында тіркелген );

34.3

3) БКМ идентификациял қ н өмірі

34.4

4) алғашқы инициализаци яланған токен і ( сандық код, фискалдық деректер серверімен деректермен ауысуда санкцияланбаған кедергі біріктіруде қорғанысқа арналған );

34.5

5) байланыс арналары параметрлерін қорғау ;

34.6

6) рұқсат етілген Wi - Fi желілерін тізімін басқару , рұқсат етілген Wi-Fi желілерін е парольмен енгізу .БКМ Wi-Fi желісі бойынша қабылдаған жағдайда.

34.7

7) беру-алу арналарын тиімдісін таңдауды басқару .Мына жағдайда , егер Б КМ бірнеше ұялы байланыс операторларымен жұмыс жасаса .

35.

Бағдарламалау операциялры (конфигур ациялау) фискалды деректер сервері операторына БКМ қосу және БКМ күні мен уақытын түзету ауысым жабылғаннан кейін жүргізілуі тиіс .

Нақты сәтке дейін осы операцияларды жүргізу тоқтатылуы тиіс .

36.

БКМ күні мен уақытын түзету бағадарламасын жүргізу операциясы кезінде БКМ соңғы құрастырылған фискалдық құжаттың күні мен уақытынан кем белгілердің енгізілуін бақылауы керек .

БКМ арналған бағдарламамен қамтамасыз ету талаптары

37.Барлық функцияларды техникалық талаптарға сәйкес жүзеге асырумен қатар мүмкіндікті болдырмау :

37.1

1) БКМ бағдарламалық бөлігін өзгеріту ;

37.2

2) фискалдық деректер жиынтығында сақталған бақылау чектеріне түзетулер енгізу ;

37.3

3) фискалды режимдегі ерекше белгісі бар құжатты бақылау чегінің фискалды деректер сервері операторынан нөмерінсіз немесе БКМ автономды код қалыптапаған жағдайда , фискалды деректер сервері операторынмен байланыс болмаған жағдайда ;

37.4

4) фискалды деректер сервері операторы нан алынған фискалды деректер өзгерту ;Бөлім II . Деректерді беру функциясымен БКМ талаптары38.

БКМ жеткізу жиынтығына кіретін бағдарламалық паролі мен (кемінде төрт дәреже) немесе нөмірлік кілттер.

Бағдарламалық парольдермен кем дегенде мына жұмыс режимдері қорғалуы тиіс:

38.1

1) сатуларды тіркеу режимі ;38.2

2) бағдарламалау режимі ;

38.3

3) « Ауысуды жабу » режим і

39.

БКМ жұмысқа қосқанда ауысымның алдында автоматты түрде тестілеу функционал ы болуы,сонымен қатар ауысы соңында тәуліктік Z- есебін шешуде .

Функционал да болуы қажет :

39.1

 1. Желілердің және негізгі блоктарын т ест ілеу .

39.2

 1. БКМ бағдарламалық қамтамасыз етуді т ест ілеу .

40.

БКМ автоматты түрде тестілеу теріс болған жағдайда тоқтатылуын камтамасыз ету :

40.1

 1. Желілердің және негізгі блоктарын т ест ілеу .

40.2

 1. БКМ бағдарламалық қамтамасыз етуді т ест ілеу .

41.

Фискалдық деректер операторы серверіне интернет желісі бойынша қосылу, мына хаттамаманы қолдана отырып TCP/IP және айырбас хаттамасы CPCR жоғарғы деңгейімен

42.

Сатып алу (сатуды) тіркеуде бірыңғай жұмыс циклінде фискалды деректер сервері операторына чекті рәсімдеуді және чектің деректерін беруді қамтамасыз ету .

43.

БКМ жұмысында ақаулар немесе басқа жағдайлар, чек ленталары болмаған немесе жыртылмаған жағдайда өткізуге кедергі жасау операциясын қамтамасыз ету , БКМ бақылау чегін сатып алушыға кассир беру мүмкіндігі болмаған жағдайда .

44.

Негізгі жұмыс режимнің бағдарламалау (конфигурациялау) қамтамасыз ету:

тіркеу режимі (сату, қайтарымдарты тіркеу, салықтарды есептеу), X режимі және Z есептер, бағдарламалау режимі (қарау/БКМ қалпына келтірулерін өзгерту, сыртқы жабдықтармен БКМ қ алпына келтіру), қосымша режимдер (БКМ ішкі сағаттарында уақытты орнату,БКМ тестілеу режимі, сынау чегін басып шығару және басқалар).

45.

БКМ ауысымды жабу және ауысымдық (тәуліктік) есеп (Z есеп) қалыптастыру процедураларын қамтамасыз есту керек .

46.

БКМ ауысымның ұзақтылығын бақылауы тиіс.

Ауысымның ұзақылығы есептеу алғашқы рәсімделген төлем құжатнамасы ақталған сәттен бастап емептеледі.

Ауысымның ұзақтылығын 24 сағаттан асқан жағдайда, БКМ ауысымның жабылу операциясын өзкізгенге дейін төлем құжаттарын рәсімдеу мүмкіндігін тежеуі қажет.

47.

БКМ чекті қайтару процедурасын және фискалды деректер серверінің операторына сәйкестігінше хабарламаны қалыптастыру қамтамасыз ету керек.

48.

БКМ фискалды деректер серверінің операторына салық қызметі органдарымен қойылған касса бойынша операцияларды тоқтату хабарламасын алғаннан кейін жұмысты торқтатуды қамтамасыз ету керек.

Осындай жағдайда касса ауысымын ашуда БКМ хабарлама пайда болуы керек, БКМ салық қызметі органдары талаптары бойынша тоқтатылған ( экранда немесе чек лентасында басылып шығу арқылы).

49.

БКМ фискалды деректер серверінің операторынан алынған хабарламалар, салық қызметі органдары құрастырған хабарламалармен қаматамсыз етілуі тиіс. Хабарламалар БКМ экрандарында пайда болуы тиіс немесе кассалық ауысым ашылғанда чек лентасында басылып шығу керек.Фискалды деректер сервері жұмысына қойылатын талаптар

50.

БКМ декертерді қабылдауда кем дегенде мына стандарттарда GSM , LTE , Wi-Fi, Wi-Max, Ethernet тәуелсіз арналарында жұмыс жасайтын болуы керек

51.

Серверде БКМ авторизациясын жүргізу, «Кассалық аппараттарды идентификациялау механизмі» бөліміне сәйкес «БКМ Архитектура» құжатында

52.

Фискалды деректер сервері операторына жасалған кассалық операциялар туралы деректерді беруге

Берілетін деректер құрамы :

52 .1

1) Салық төлеушінің Ж ИН/БИН

52 .2

2) БКМ идентификаци ялау н ө м ірі

52 .3

3) салық қызметі органдарындағы БКМ тіркеу н ө м ірі

52 . 4

4) салық қызметі органдарындағы БКМ зауыт нөмірі

52 . 5

5) салық төлеушінің қызмет түріБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 . 6

6) операция түрі ( сатып алу , сату , сатуды қайтару , сатып алуды қайтару )

52 . 7

7) кассалық операцияның жасалған күні және уақыты

52 . 8

8) оператор-кассир дің код ыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 . 9

9) бақылау чегінің жалпы сомасы

52 . 10

10) чек бойынша төленуге тиіс сомаБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 . 11

11) чекпен төленгеннен кейінгі қайтарылатын сомаАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 . 12

12) чек бойынша жеңілдік сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 . 13

13) чек бойынша сомаға үстемемен жалпы сомасыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 .1 4

14) чек бойынша төлем түрі ( ақшалай , банкілік төлем картасы )

52 .1 5

15) чек тағы позициялар тізімі , мүмін позициялардың түрлері :БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 .1 6

15.1) т ауар немесне қызмет :

52 .1 7

15.1.1) тауар немесне қызмет код ыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 . 18

15.1.2) т ауар немесне қызметатауыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 .1 9

15.1.3) секция/бөлімнің код ыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 . 20

15.1.4) т ауар немесне қызметсаныАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 . 21

15.1.5) тауар бағасы

52 . 22

15.1.7) т ауар немесне қызметжиынтық сомасы

52 . 23

15.1.8) т ауар немесне қызметсалығыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 .2 4

15.2) жеңілдік / үстеме :Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 .2 5

15.2.1) т ауар немесне қызметбойынша жеңілдік / үстеме атауыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 .2 6

15.2.2) т ауар немесе қызметбойынша жеңілдік/үстеме сомасыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 .2 7

1 5 .2.3) тауар немесе қызмет бойынша жеңілдік/үстеме ге салықБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 .2 8

1 5 .3) тауар немесе қызмет бойынша қайтарым :Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 .2 9

1 5 .3.1) тауар немесе қызмет бойынша қайтарым атауыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 . 30

1 5 .3.2) қайтаруды орындауға арналған секци я / бөлімнің кодыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 . 31

1 5 .3.3) қайтарылатын тауар немесе қызметтің саныБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 . 32

1 5 .3.4)) қайтарылатын тауар немесе қызметтің бағасыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 . 33

1 5 .3.5)) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жиынтық сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 .3 4

1 5 .3.6) қайтарылатын тауар немесе қызметтің салығыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 .3 5

1 5 .4) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік / үстемесі :БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 . 36

1 5 .4.1) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік/үстемес і атауыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 .3 7

1 5 .4.2) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік/үстемес і сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 .3 8

1 5 .4.3) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік/үстемес і салығыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 .3 9

1 6 ) қызмет саласыныңқосымша атрибут тар ы*БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 . 40

1 6 ) мұнайөнімдерімен қамтамасыз ету қосымша атрибут тар ы*Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 . 41

1 7 ) таксиқосымша атрибуттары.*БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52.42

18 ) тұрақтар қосымша атрибуттары *Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

52 . 43

19 ) сатып алушы туралы қосымша деректер *БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

52 . 44

20) төлемдердің барлық түрлерінің тізімі ( ақшалай , банк ілік карта , несие , тара, басқалар )

52 .4 5

21) бақылау чегінің жалпы сомасына ҚҚС

53.

Ауысым жабылғанда және Z -есеп қалыптасқанда жасалатын операциялар туралы деректерді фискалды деректер сервері операторына жіберу

Жіберілетін деректердің құрамы :

53 .1

1) Салық төлеушінің ЖИН/БИН

53 .2

2) БКМ идентификациялау нөмірі

53 .3

3) салыққызметіоргандарындағыБКМтіркеунөмірі

53 . 4

4) салық қызметі органдарындағы БКМ зауыт нөмірі

53 . 5

5) Z есептің орындалған күні және уақыты

53 . 6

6) ауысымның басталуы күні және уақыты

53 . 7

7) ауысымның аяқталуы күні және уақыты

53 . 8

8) ауысымның аяқталу процесін жүргізген оператор-кассир дің коды

53 . 9

9) ауымысым аралығында қалыптастырылған БКМ құжаттарының жалпы саны ;

53 . 10

10) ауымысым аралығында қалыптастырылған БКМ бақылау чектерінің жалпы саны ;

53 . 11

11) ауымысым аралығында БКМ қалыптастырылған қайтарымның жалпы саны ;

53 . 12

12)) ауымысым аралығында БКМ автономды режимде қалыптастырылған бақылау чектерінің жалпы саны;

53 . 13

13) ауыстырылым аралығында БКМ берген бақылау чектердің жалпы сомасы

53 . 14

14) ауыстырылым аралығында БКМ қалыптастырған қайтарымдардың жалпы сомасы

53 . 15

15) ауыстырылымда барлық чектер бойынша төленуге тиіс жалпы соамсы

53 . 16

16) ауыстырылымда барлық чектер бойынша төлен геннен кейін қайтаруға тиіс жалпы сом а сы

53 . 17

17) ауыстырылымда жеңілдіктердің барлық чектер бойынша жалпы сомасы

53 . 18

18) ауыстырылымда үстемелер дің бар л ық чектер бойынша жалпы сомасы

53 . 19

19) ақшалай төленген бақылау чектерінің жалпы саны ;

53 . 20

20) банкілік төлем карталарымен төленген бақылау чектерінің жалпы саны;

53 . 21

21) ауыстырылымда ақшалай төленген бақылау чектерінің жалпы саны

53 . 22

22) ауыстырылымда банкілік төлем карталарымен төленген бақылау чектерінің жалпы саны

53 . 23

23) ауыстырылымда барлық чектер бойынша ҚҚС жалпы сомасы

53 . 24

24) берілген барлық чектердің бақылау нөмірлері (фискал ды , сонымен қа т ар автономды режимде)сәйкестігінше чектің сомасы көрсетілген ауысым аралығында .Ескерту : * CPCR хаттамасына сәйкес Б КМ осы саладағы жұмысы кеінде жіне БКМ ақпарат болған жағдайда .

54.

Фискалды деректер сервері операторынан фискалдық белгілерді алу.

55.

Кассалықчектіфискалдықбелгіменбасыпшығару , фискалдыдеректерсерверіоператорынаналынған . 58 бапта чектің түріне талаптар көрсетілген .

56.

Фискалдыдеректерсерверіоператорымендеректердіберу - алууақыты ( чектірәсімдеутуралыақпараттыенгізупроцедурасыноператораяқтағаннансоңуақыттыңқалыптасуы ) 7 секундтанаспауытиіс

57.

ФискалдыдеректерсерверіоператорыменуақытшабайланысүзілгенжағдайдаБКМ жұмысын тоқтату.БКМ құрастыратын чектер және басқа құжаттарға талаптар

58.

Б КМ мына құжаттардың басылып шығуын қамтамасыз етуі керек :

58.1

1) БКМ бақылау чегін ;

58.2

2) касссирлер бойынша есеп ;

58.3

3) секция лар бойынша есептер ;

58.4

4)сөндірусіз есеп (X-есеп).

Фискалдық деректер сервері операторымен байланыс болған жағдайда X-есепсервердің басылуына беріледі, фискалдық деректер сервері операторымен байланыс болмаған жағдайда БКМ фискалдық деректерді жиынтықта сақталған есептегіштердің деректері негізінде;

58.5

5) ауыспалы (тәуліктік) есеп ( Z -есеп).

Ауыспалы (тәуліктік) есеп фискалды деректер сервері операторымен БКМ сұранысы бойынша қалыптасады және БКМ жеке құжатпен басылымға жіберіледі.

Фискалды деректер сервері операторымен байланыс болмаған жағдайда, Z-есеп БКМ өткізілген ақшалай операциялар және берілген чектар негізінде бірігуі, БКМ фискалды деректер жиынтығында сақталған.

Z -есеп құрылымы 11.3 тармақшада көрсетілген. "Есептерді алу - Z -есеп, X -есеп" CPCR хаттамасы .

59.

Б КМ бақылау чегінде басып шығаруын қамтамасыз ету :

59.1

1) салық төлеушінің атауы ;

59.2

2) салық төлеушінің БИН/ Ж ИН;

59.3

3) БКМ зауыт нөмірі ;

59.4

4) БКМ тіркеу нөмірі ;

59.5

5) чектің реттік нөмірі ;

59.6

6) тауардың, жұмыстың, қызметтің атауы ;

59.7

7) тауарды сату, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету ақшалау есеп айырысу күні және уақытын ;

59.8

8) тауардың, жұмыстың, қызметтер бағасы ;

59.9

9) сатып алу сомасы ;

59.10

10) фискал ды белгі , фискалды деректер сервері операторымен қалыптастырылған және (немесе) автономды коды , БКМ автономды режимде қалыптасқан чекте міндетті түрде «Фискал ды чек» сөзтіркесі көрсетілуімен ;

59.11

11) фискалды деректер операторының атауы ;

59.12

12) чектің растауды тексеруге арналған фискалды деректер операты сайт ы ;

59.13

13) Б КМ, валюта айырбастау, метал қалдықтарын қабылдау, шыны ыдыстарды, ломбардтарда бақылау чектерінде ақпараттарды басылуын қаматамсыз ету , сатылымдар сомасы туралы , сатып алу туралы ;Нақты талаптар БКМ метал қалдықтарын қабылдау, шыны ыдыстарды, ломбардтарда қолданылатын моделдерге таратылады .

59.14

14) Б КМ осы тармақта көрсетілген реквизиттер бақылау чегінде көрстеілуін қамтамасыз ету керек, сонымен қатар қазақ тілінде, қазақ тілінің арнайы алфавитінің әріптерін қолдану арқылы .Серверге фискалдық деректерді беру жұмысы және тәртібі жұмысына талаптары

60.

Фискалды деректер серверіне БКМ қосу тәртібі БКМ нақты моделіне пайдалану құжатнамасында көрсетілуі тиіс .

61.

БКМ жұмыс р ежим і фискалдық деректерді серверге беру (фискал ды режим, сонымен қатар автоном ды режим сеервермен байланыс болмаған жағдайда ) БКМ пайдалану құжатнамасы толық сәйкестікте жқмысын қамтамасыз ету керек .

62.

Барлық құжаттар , фискалдық деректерді сервері операторына БКМ беру режимінде рәсімделген (фискал ды режим д е,автоном дыфискалды деректер серверімен байланыс болмаған жағдайда ), фискалды режимнің ерекше белгі болуы тиіс ( Фискал ды чек» сөзтіркесімен « ;), басылуға фискалды деректер сервері операторымен байланыс бболмаған жағдайда бақылау нөмірін алғаннан кейін немесе БКМ автономды кодын алу арқылы .

63.

Б КМ мына деректердің енгізілуін қамтамасыз ету керек :

63.1

1) фискалды деректер сервері оператормен жұмысқа арналған адрес і және порты ;

63.2

2) БКМ тіркеу н өмірі ( БКМ нөмірі салық қызметі органдарында тіркелген );

63.3

3) БКМ идентификациял қ н өмірі

63.4

4) алғашқы инициализаци яланған токен і ( сандық код, фискалдық деректер серверімен деректермен ауысуда санкцияланбаған кедергі біріктіруде қорғанысқа арналған );

63.5

5) байланыс арналары параметрлерін қорғау ;

63.6

6) рұқсат етілген Wi - Fi желілерін тізімін басқару , рұқсат етілген Wi-Fi желілерін е парольмен енгізу .БКМ Wi - Fi желісі бойынша қабылдаған жағдайда .

63.7

7) ұялы байланыс операторларының тиімді желісін басқару .Мына жағдайда , егер Б КМ бірнеше ұялы байланыс операторларымен жұмыс жасаса .

64.

Бағдарламалау операциялры (конфигур ациялау) фискалды деректер сервері операторына БКМ қосу және БКМ күні мен уақытын түзету ауысым жабылғаннан кейін жүргізілуі тиіс .

Нақты сәтке дейін осы операцияларды жүргізу тоқтатылуы тиіс .БКМ арналған бағдарламамен қамтамасыз ету талаптары

65.Барлық функцияларды техникалық талаптарға сәйкес жүзеге асырумен қатар мүмкіндікті болдырмау :

65.1

1) БКМ бағдарламалық бөлігін өзгеріту ;

65.2

2 ) фискалды режимдегі ерекше белгісі бар құжатты бақылау чегінің фискалды деректер сервері операторынан нөмерінсіз немесе БКМ автономды код қалыптапаған жағдайда , фискалды деректер сервері операторынмен байланыс болмаған жағдайда ;

65.3

3 ) фискалды деректер сервері операторы нан алынған фискалды деректер өзгерту ;Бөлім III . Компьютерлік жүйелер болып табылатын БКМ т ехни калық талаптар

66.

БКМ жеткізу жиынтығына кіретін бағдарламалық паролі мен (кемінде төрт дәреже) немесе нөмірлік кілттер.

Бағдарламалық парольдермен кем дегенде мына жұмыс режимдері қорғалуы тиіс:

66.1

1) сатуларды тіркеу режимі ;66.2

2) бағдарламалау режимі ;

66.3

3) « Ауысуды жабу » режим і

67

БКМ жұмысқа қосқанда ауысымның алдында автоматты түрде тестілеу функционал ы болуы,сонымен қатар ауысы соңында тәуліктік Z- есебін шешуде .

Функционал да болуы қажет :

67.1

 1. Желілердің және негізгі блоктарын т ест ілеу .

67.2

 1. БКМ бағдарламалық қамтамасыз етуді т ест ілеу .

67.3

 1. Жиынтықта сақталған фискалды деректердің бүтіндігін тестілеу және бақылау мына жолдармен:

 1. Соңғы ауысымдағы берілген барлық чектар туралы ақпаратты соңғы Z-есебі бақылау сомасымен салыстыру;

 2. жиынтықта сақталған фискалды деректердің барлық жазбаларының бақылау сомасын барлық Z-есебі жазбасының бақылау сомасымен салыстыру.

67.4

 1. Фискалдық деректер операторы серверімен байланысты т ест ілеу ( тексті хабарламаны жіберіп және оған жауап алу арқылы ).

68.

БКМ блок талуын қамтамасыз ету мына жағдайда автоматты тестілеу жүргізуде теріс болғанда :

68.1

 1. ж елілердің және негізгі блоктарын тестілеу.

68.2

 1. БКМ бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу.

68.3

 1. ж иынтықта сақталған фискалды деректердің бүтіндігін тестілеу және бақылау

69.

Фискалдық деректер операторы сервері не интернет желісі бойынша қосылу , мына хаттамаманы қолдана отырып TCP / IP және айырбас хаттамасы CPCR жоғарғы деңгейімен

70.

Сатып алу (сатуды) тіркеуде бірыңғай жұмыс циклінде фискалды деректер сервері операторына чекті рәсімдеуді және чектің деректерін беруді қамтамасыз ету .

71.

БКМ жұмысында ақаулар немесе басқа жағдайлар, чек ленталары болмаған немесе жыртылмаған жағдайда өткізуге кедергі жасау операциясын қамтамасыз ету , БКМ бақылау чегін сатып алушыға кассир беру мүмкіндігі болмаған жағдайда .

72.

Фискалдық деректер жиынтығы қорғалған тіркеуді, энергияға тәуелсіз ұзақ уақтылы сақтауды, БКМ пайдалана отырып ақша есеп айырысу өткізуінде, берілген бақылау чектерінде және ауысымды жабу есептері ( бақылау чек теріжәне Z- есептері ), сонымен қатар ФДО серверіне ақпараттарды беру .

Әрбір бақылау чегінің белгілерін және Z- есептері БКМ пайдаланудың барлық мерзімінде қамтамасыз етілуі тиіс .

Сақталатын және берілетін ақпараттар құрамы 85 тармақта көрсетілген .

73.

Б КМ ф искалдық деректер жиынтығы нда ақпаратты сақтау т ексер у режимі көзделген болуы тиіс Б КМ әрбір жазбаның және барлық жазбаның және мерзімді бақылау салыстыр у ( Б КМ қосқанда және Z- есебін шешкенде ) ортақ бақылау сомасын бақылау сомасын кезеңдік салыстыру құралымы болу керек.

74.

Негізгі жұмыс режимнің бағдарламалау (конфигурациялау) қамтамасыз ету :

тіркеу режим і ( сату , қайтарымдарды тіркеу , салықтарды есептеу ), X режим і және Z есептер , бағдарламалау режим і ( қарау / БКМ қалпына келтірулерін өзгерту,сыртқы жабдықтармен БКМ қалпына келтіру ), қосымша режим дер ( БКМ ішкі сағаттарында уақытты орнату , БКМ тестілеу режимі , сынау чегін басып шығаружәне басқалар ).

75.

К лавиатур адағы белгілер , ақпараттар , басылымға шығарылатын және индикация, мемлекеттік немесе орыс тілдерінде болуы керек .

76.

Б КМ ауысымды жабу және ауысымдық (тәуліктік) есеп ( Z есеп ) қалыптастыру процедураларын қамтамасыз ету керек

.

77.

ауысымдық (тәуліктік) есеп (Z есеп) қалыптастыру ) кезінде Б КМ Z есеп бақылау сомасы қалыптасуы керек және барлық жазбалардың жалпы бақылау сомасы және фикалды деректерді жиынтығында сақталған деректердің тұтастығын бақылау процедурасы болуы керек осы талаптардың 67.3. тармағына сәйкес.

78.

Б КМ ауысымның ұзақтылығын бақылауы тиіс .

Ауысымның ұзақылығы есептеу алғашқы рәсімделген төлем құжатнамасы ақталған сәттен бастап емептеледі .

Ауысымның ұзақтылығын 24 сағаттан асқан жағдайда , Б КМ ауысымның жабылу операциясын өзкізгенге дейін төлем құжаттарын рәсімдеу мүмкіндігін тежеуі қажет. .

79.

Б КМ чекті қайтару процедурасын және фискалды деректер серверінің операторына сәйкестігінше хабарламаны қалыптастыру қамтамасыз ету керек .

80.

Б КМ фискалды деректер серверінің операторына салық қызметі органдарымен қойылған касса бойынша операцияларды тоқтату хабарламасын алғаннан кейін жұмысты торқтатуды қамтамасыз ету керек .

Осындай жағдайда касса ауысымын ашуда БКМ хабарлама пайда болуы керек, БКМ салық қызметі органдары талаптары бойынша тоқтатылған ( экран да немесе чек лентасында басылып шығу арқылы ).

81.

Б КМ фискалды деректер серверінің операторынан алынған хабарламалар, салық қызметі органдары құрастырған хабарламалармен қаматамсыз етілуі тиіс . Хабарламалар БКМ экрандарында пайда болуы тиіс немесе кассалық ауысым ашылғанда чек лентасында басылып шығу керек .Фискалды деректер сервері операторы жұмысына қойылатын талаптар

82

Б КМ декертерді қабылдауда кем дегенде мына стандарттарда GSM , LTE , Wi-Fi, Wi-Max, Ethernet тәуелсіз арналарында жұмыс жасайтын болуы керек .

83.

Серверде БКМ авторизациясын жүргізу , « Кассалық аппараттарды идентификаци ялау м еханизм і » бөліміне сәйкес « Б КМ Архитектура» құжатында

84.

Фискалды деректер сервері операторына жасалған кассалық операциялар туралы деректерді беруге

Берілетін деректер құрамы :

84 .1

1) Салық төлеушінің Ж ИН/БИН

84 .2

2) БКМ идентификаци ялау н ө м ірі

84 .3

3) салық қызметі органдарындағы БКМ тіркеу н ө м ірі

84 . 4

4) салық қызметі органдарындағы БКМ зауыт нөмірі

84 . 5

5) салық төлеушінің қызмет түріБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 . 6

6) операция түрі ( сатып алу , сату , сатуды қайтару , сатып алуды қайтару )

84 . 7

7) кассалық операцияның жасалған күні және уақыты

84 . 8

8) оператор-кассир дің код ыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 . 9

9) бақылау чегінің жалпы сомасы

84 . 10

10) чек бойынша төленуге тиіс сомаБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 . 11

11) чекпен төленгеннен кейінгі қайтарылатын сомаАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 . 12

12) чек бойынша жеңілдік сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 . 13

13) чек бойынша сомаға үстемемен жалпы сомасыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 .1 4

14) чек бойынша төлем түрі ( ақшалай , банкілік төлем картасы )

84 .1 5

15) чек тағы позициялар тізімі , мүмін позициялардың түрлері :БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 .1 6

15.1) т ауар немесне қызмет :

84 .1 7

15.1.1) тауар немесне қызмет код ыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 .1 8

15.1.2) т ауар немесне қызметатауыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 .1 9

15.1.3) секция/бөлімнің код ыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 . 20

15.1.4) т ауар немесне қызметсаныАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 . 21

15.1.5) тауар бағасы

84 . 22

15.1.7) т ауар немесне қызметжиынтық сомасы

84 . 23

15.1.8) т ауар немесне қызметсалығыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 . 24

15.2) жеңілдік / үстеме :Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 .2 5

15.2.1) т ауар немесне қызметбойынша жеңілдік / үстеме атауыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 .2 6

15.2.2) т ауар немесе қызметбойынша жеңілдік/үстеме сомасыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 . 27

1 5 .2.3) тауар немесе қызмет бойынша жеңілдік/үстеме ге салықБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 .2 8

1 5 .3) тауар немесе қызмет бойынша қайтарым :Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 .2 9

1 5 .3.1) тауар немесе қызмет бойынша қайтарым атауыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 . 30

1 5 .3.2) қайтаруды орындауға арналған секци я / бөлімнің кодыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 . 31

1 5 .3.3) қайтарылатын тауар немесе қызметтің саныБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 . 32

1 5 .3.4)) қайтарылатын тауар немесе қызметтің бағасыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 . 33

1 5 .3.5)) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жиынтық сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 .3 4

1 5 .3.6) қайтарылатын тауар немесе қызметтің салығыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 .3 5

1 5 .4) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік / үстемесі :БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 .3 6

1 5 .4.1) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік/үстемес і атауыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 .3 7

1 5 .4.2) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік/үстемес і сомасыБКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 .3 8

1 5 .4.3) қайтарылатын тауар немесе қызметтің жеңілдік/үстемес і салығыАкпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 .3 9

1 6 ) қызмет саласының қосымша атрибут тар ы*БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 . 40

1 6 ) мұнайөнімдерімен қамтамасыз ету қосымша атрибут тар ы*Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 . 41

1 7 ) таксиқосымша атрибуттары.*БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 . 42

18 ) тұрақтар қосымша атрибуттары *Акпарат фискалды декректер операторы серверіне ол БКМ көрсетілген жағдайда ғана жіберіледі

84 . 43

19 ) сатып алушы туралы қосымша деректер *БКМ осы функцияны жүзеге асыру міндетті болып табылады .

84 .4 4

21) берілген барлық чектердің бақылау нөмірлері (фискалды, сонымен қатар автономды режимде) сәйкестігінше чектің сомасы көрсетілген ауысым аралығында

84 .4 5

2 2 ) төлемдердің барлық түрлерінің тізімі ( ақшалай , банк ілік карта , несие , тара, басқалар )

84 .4 6

2 3 ) бақылау чегінің жалпы сомасына ҚҚС

85.

Ауысым жабылғанда және Z -есеп қалыптасқанда жасалатын операциялар туралы деректерді фискалды деректер сервері операторына жіберу

Жіберілетін деректердің құрамы :

85 .1

1) Салық төлеушінің ЖИН/БИН

85 .2

2) БКМ идентификациялау нөмірі

85 .3

3) салыққызметіоргандарындағыБКМтіркеунөмірі

85 . 4

4) салық қызметі органдарындағы БКМ зауыт нөмірі

85 . 5

5) Z есептің орындалған күні және уақыты

85 . 6

6) ауысымның басталуы күні және уақыты

85 . 7

7) ауысымның аяқталуы күні және уақыты

85 . 8

8) ауысымның аяқталу процесін жүргізген оператор-кассир дің коды

85 . 9

9) ауымысым аралығында қалыптастырылған БКМ құжаттарының жалпы саны ;

85 . 10

10) ауымысым аралығында қалыптастырылған БКМ бақылау чектерінің жалпы саны .

85 . 11

11) ауымысым аралығында БКМ қалыптастырылған қайтарымның жалпы саны ;

85 . 12

12)) ауымысым аралығында БКМ автономды режимде қалыптастырылған бақылау чектерінің жалпы саны;

85 . 13

13) ауыстырылым аралығында БКМ берген бақылау чектердің жалпы сомасы

85 . 14

14) ауыстырылым аралығында БКМ қалыптастырған қайтарымдардың жалпы сомасы

85 . 15

15) ауыстырылымда барлық чектер бойынша төленуге тиіс жалпы соамсы

85 . 16

16) ауыстырылымда барлық чектер бойынша төлен геннен кейін қайтаруға тиіс жалпы сом а сы

85 . 17

17) ауыстырылымда жеңілдіктердің барлық чектер бойынша жалпы сомасы

85 . 18

18) ауыстырылымда үстемелер дің бар л ық чектер бойынша жалпы сомасы

85 . 19

19) ақшалай төленген бақылау чектерінің жалпы саны ;

85 . 20

20) банкілік төлем карталарымен төленген бақылау чектерінің жалпы саны;

85 . 21

21) ауыстырылымда ақшалай төленген бақылау чектерінің жалпы саны

85 . 22

22) ауыстырылымда банкілік төлем карталарымен төленген бақылау чектерінің жалпы саны

85 . 23

23) ауыстырылымда барлық чектер бойынша ҚҚС жалпы сомасы

85 . 24

24) берілген барлық чектердің бақылау нөмірлері (фискал ды , сонымен қа т ар автономды режимде)сәйкестігінше чектің сомасы көрсетілген ауысым аралығында .

85 . 25

25) Z- есеп бақылау сомасы .Ескерту : * CPCR хаттамасына сәйкес Б КМ осы саладағы жұмысы кеінде жіне БКМ ақпарат болған жағдайда .

86 .

Фискалды деректер сервері операторынан фискалдық белгілерді алу.

87 .

Кассалықчектіфискалдықбелгіменбасыпшығару .

88 .

Фискалдыдеректерсерверіоператорымендеректердіберу - алууақыты ( чектірәсімдеутуралыақпараттыенгізупроцедурасыноператораяқтағаннансоңуақыттыңқалыптасуы ) 7 секундтанаспауытиіс .

89 .

Фискалдыдеректерсерверіоператорыменуақытшабайланысүзілгенжағдайдачектердіңқалыптасуынжәнебасылыпшыгаруынқамтамасызету ( БКМжұмысыавтономдырежимгеауысады ).Серверменбайланысуақытшаүзілгенжағдайдажұмысістеуталаптары

90.

БКМ фискалды деректердің жиынтығы болуы керек, автономды режимде фискалды белгінің қалыптасуын қамтамасыз ететін, жазу, жүйелеу, жинақтау, өзгертілмеген түрде фискалды деректерді сақтау энергияны қоректену көзін қолданбастан фикалды деректер сервері операторына беруге арналған БКМ қолданыстағы барлық мерзімі аралығында..

91.

Фискалды деректер өзіне жиынтығы энергияға тәуелді жадын қосады, БКМ қолданыстағы барлық мерзімі аралығында арналған, барлық барлық чектердің Z-есептеріБКМ қалыптастырған (ФДО байланыс режимінде, сонымен қатар автономды режимде).

92.

Фискалды деректер сервері операторымен уақытша байланыс болмаған жағдайда немесе рұқсат етілген деңгейден жоғары деректердң беру арнасында кедергі болғанда (3 секунд фискалды деректер сервері операторынан жауап алғанға дейін ), сонымен қатар электр қорегі болмаған жағдайда, БКМ фискалды деректер сервері оператормен байланысуға жарамды міндетті:

92.1

1) БКМ автоном ды жұмыс режим не көшуі керек

92.2

2) оператор-кассир ге фикалды деректер операторы серверімен байланыс жоқтығын хабарлау керек , және Б КМ автоном д ы режим ге көкендігін ;

92.3

3) чекке жеке ерекше нөмір беру керек - автоном ды код.

Чектің жеке ерекше бақылау нөмірі Б КМ ол БКМ қолданылған мерзімі кезеңінде ерекше болуы керек .

92.4

4) чекте автономды кодты басып шығару керек ;

92.5

5) басылатын чектарда құрылымның автономды режимде жұмыс істейтіндігі жөнінде белгі болуы керек «Автоном ды » термин і көрсетілуі керек ;

92.6

6) БКМ автономды режимде 72 сағаттан артық жұмыс жасау кезінде тоқтату керек , кассир-оператор ға хабар беру арқылы ( ең « ескі » автоном ды чек 72 сағаттан үлкен болмауы керек ).

92.7

7) БКМ жұмыстың автономды режимінде «Ауысымды жабу» өткізу процедурасын және Z- есебін қамтамсыз ету керек .

БКМ ауысымды жабу сұранысын автономды кезекке кою керек және оны серверге байланыс пайда болғанда Z-есеп алынған күні мен уақыты белгісі көрсетілуімен берілуі тиіс.

Фискалды деректер сервер операторымен байланыс болмаған жағдайда, Z-есеп БКМ өткізілген ақшалай операциялар және берілген чектар негізінде бірігуі, БКМ фискалды деректер жиынтығында сақталған.

93

Фискалды деректер сервер операторымен байланыс қалпына келген БКМ мын әрекеттерді орындауы тиіс :

93.1

1) Фискалды деректер сервер операторы на автономды режимде жұмыс жасау ұзақтығы туралы ақпарат құрастырып және беруі тиіс ;

93.2

2) Фискалды деректер сервер операторы на ретімен БКМ барлық бақылау чектерін және алынған Z- есеп белгілерін , БКМ автономды режим жұмысы кезеңінде , ф искалды деректер сервер операторы нан оның әрқайсысына жауап алу арқылы бақылау чегінің расталған фискалды белгісімен CP C R хаттамасына сәйкес ;

93.3

3) әрбір хабарламада сәйкестігінше жолақта бақылау чегінің фискалды белгісі болуы тиіс, БКМ автономды режимде жұмыс істеген кезеңінде иеленген ( жолақ « Бақылау чегінің а втоном ды фискал ды белгісі » CP C R хаттамасы бойынша ).БКМ құрастыратын чектер және басқа құжаттарға талаптар

94

Б КМ ( компьютерлік жүйелер болып табылатын БКМ қоспағанда , банкілер және жеке банкілік операциялар түрлерін жүргізуде қолданылатын )

мына құжаттардың басылып шығуын камтамасыз етуі керек :

94.1

1) БКМ бақылау чегін ;

94.2

2) кассирлер бойынша есеп ;

94.3

3) секция лар бойынша есептер ;

94.4

4)сөндірусіз есеп (X-есеп).

Фискалдық деректер сервері операторымен байланыс болған жағдайда X-есепсервердің басылуына беріледі, фискалдық деректер сервері операторымен байланыс болмаған жағдайда БКМ фискалдық деректерді жиынтықта сақталған есептегіштердің деректері негізінде;

94.5

5) ауыспалы (тәуліктік) есеп ( Z -есеп).

Ауыспалы (тәуліктік) есеп фискалды деректер сервері операторымен БКМ сұранысы бойынша қалыптасады және БКМ жеке құжатпен басылымға жіберіледі.

Фискалды деректер сервері операторымен байланыс болмаған жағдайда, Z-есеп БКМ өткізілген ақшалай операциялар және берілген чектар негізінде бірігуі, БКМ фискалды деректер жиынтығында сақталған.

Z -есеп құрылымы 11.3 тармақшада көрсетілген. "Есептерді алу - Z -есеп, X -есеп" CPCR хаттамасы .

95

Бақылау чектері ( компьютерлік жүйелер болып табылатын БКМ қоспағанда , банкілер және жеке банкілік операциялар түрлерін жүргізуде қолданылатын )

мына құжаттардың басылып шығуын камтамасыз етуі керек :95.1

1) салық төлеушінің атауы ;

95.2

2) салық төлеушінің БИН/ Ж ИН;

95.3

3) БКМ зауыт нөмірі ;

95.4

4) БКМ тіркеу нөмірі ;

95.5

5) чектің реттік нөмірі ;

95.6

6) тауардың, жұмыстың, қызметтің атауы ;

95.7

7) тауарды сату, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету ақшалау есеп айырысу күні және уақытын ;

95.8

8) тауардың, жұмыстың, қызметтер бағасы ;

95.9

9) сатып алу сомасы ;

95.10

10) фискал ды белгі , фискалды деректер сервері операторымен қалыптастырылған және (немесе) автономды коды , БКМ автономды режимде қалыптасқан чекте міндетті түрде «Фискал ды чек» сөзтіркесі көрсетілуімен ;

95.11

11) фискалды деректер операторының атауы ;

95.12

12) чектің растауды тексеруге арналған фискалды деректер операты сайт ы ;

95.13

13) Б КМ, валюта айырбастау, метал қалдықтарын қабылдау, шыны ыдыстарды, ломбардтарда бақылау чектерінде ақпараттарды басылуын қаматамсыз ету , сатылымдар сомасы туралы , сатып алу туралы ;

95.14

14) Б КМ осы тармақта көрсетілген реквизиттер бақылау чегінде көрстеілуін қамтамасыз ету керек, сонымен қатар қазақ тілінде, қазақ тілінің арнайы алфавитінің әріптерін қолдану арқылы .

96.

Бақылау чектерікомпьютерлік жүйелер болып табылатын БКМ қоспағанда , банкілер және жеке банкілік операциялар түрлерін жүргізуде қолданылатын, оның үлгісі және мазмұны Қазақстан Ркспубликасы қаржы Министрлігімен келісілген Қазақстан Республикасы Ұлттық банк белгілеген сәйкес болуы керек .

Серверге фискалдық деректерді беру жұмыс режимі және тәртібі талаптары

97

БКМ фискалды деректер серверіне қосылу тәртібі БКМ нақты моделінің қолданысқа енгізу құжаттарында көрсетілуі тиіс .

98

Фискалдық деректер операторының серверіне деректерді беру БКМ жұмыс режимі (фискал дық режим, сол сияқты автоном дырежимде серверде байланыстың болмағанда ) БКМ жұмысын қолданысқа енгізу құжаттарына сәйкес қамтамасыз етуі қажет .

99

Барлық құжаттар , ф искалдық деректер операторының серверіне деректерді беру БКМ жұмыс режимі (фискалдық режим, сол сияқты автономды режимде серверде байланыстың болмағанда), фискалдық режимнің ерекше белгілері болуы тиіс ( сөзтіркесі «Фискал дық чек» ;), басылуға шығарылған тек бақылау чегін фискалды деректер операторының серверінен немесе БКМ автономды кодын қалыптастыру егер фискалдық деректерді операторының серверімен байланыс жоқ болса, алғаннан соң .

100

БКМмына деректерді енгізуді қаматамасыз етуі керек :

100.1

1) фискалдық деректер операторының серверімен жұмыс жасауға арналған адрсетермен порттарды енгізу ;

100.2

2) БКМ идентификаци ялық нөмірін енгізу ;

100.3

3) алғашқы инициализаци ялау токен ін ( сандық , фискалдық деректер серверімен генер ацияланған деректермен ауысуда санкцияланбаған кедергілерден қорғауға арналған );

100.4

4) байланыс арнасы параметр лерін қорғау ;

101

Бағдарламалар о пераци ялары (конфигур ациялау ) БКМ фискалдық деректер операторы серверіне қосылуыжәне ауысу жабылғаннан кейін ғана БКМ күнін өзгерту жүргізілетін болады. .

102.

Күні мен уақытын бағдарламалау операцияларын жүргізуде БКМ соңғы соғылған фискалды құжаттың күні мен уақытынан кем белгідегі енгізулерді бақылауы қажет .

БКМ бағдарламалық қаматамасыз етуге талаптар

103.Техникалық талаптарға функцияларды толық жүзеге асырумен қатар мына мүмкіндіктерді болдырмау :

103.1

1) БКМ бағдарламалық бөлігінде өзгерістер енгізу ;

103.2

2) бақылау чектері деректеріне өзгертулер енгізу , автономды режимде фискалды деректер жиынтығында сақталған ;

103.3

3) бақылау чегінің нөмірінсіз ерекше белгідегі құжаттарды фискалды декертер операторы серверінен шығару немесе БКМ жекелену кодын қалыптастырусыз фискалды деректер операторы серверімен байланыс болмағани ағдайда ;

103.4

4) фискал дық белгінің өзгеруі , фискалдық деректер операторы серверінен алынған ;

«Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 636 Бұйрығына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы бұйрығы жобасына
Салыстырма кестесі
 

Құрылымдық бөлімше атауы

Қолданыстағы редакция

Ұсынылған редакция

Негіздеме

« Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 636 Бұйрығы

1.Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес техникалық талаптар және бақылау-кассалық машиналар нысанына сәйкес техникалық талаптар бекітілсін.

1.Қоса беріліп отырған:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Ақша есеп айырысу туралы мәліметтерді салық қызметі органдарына беруді қамтамасыз етпейтін техникалық талаптар және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысаны ;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Ақша есеп айырысу туралы мәліметтерді салық қызметі органдарына беруді қамтамасыз ететін техникалық талаптар және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысаны бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанында:

жоғарғы оң жақ бұрышы мына редакцияда мазмұндалсын:

« Қазақстан Республикасы

Қаржы Министрлігінің

2008 жылғы 30 желтоқсандағы

636 бұйрығына

1 Қосымша»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген 1-ші қосымшаның басталуы мына редакцияда мазмұндалсын:

« Ақша есеп айырысу туралы мәліметтерді салық қызметі органдарына беруді қамтамасыз етпейтін техникалық талаптар және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысаны »;

Осы бұйрықтың 1-ші қосымшаның редакциясына сәйкес 2-ші қосымшамен толықтырылсын.«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 645,651 бабтарына сәйкес«Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 636 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы «____» _________________ № _____ бұйрығына негіздемелік анықтама

р/с №Көрініс табуы тиіс мәліметтердің тізбесі

Мемлекеттік органның ақпараты

1

Нормативтік құқықтық актіні ұсынған мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

2

Нормативтік құқықтық актінің тиісті нормасына сілтеме бере отырып, нормативтік құқықтық актіні қабылдаудың негізі (мемлекеттік органның құзыреті)

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 645-бабының 1-тармағына сәйкес.3

Нормативтік құқықтық актіні қабылдау қажеттілігінің негіздемесі (нақты мақсаты, уәжі және неге байланысты акті қабылданды)

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес келтіру мақсатында4

Осы мәселе бойынша бұрын қабылданған нормативтік құқықтық актілер және нормативтік құқықтық актіні қабылдауға байланысты оның өзгеруі немесе күшін жоюы туралы ұсыныстарды әзірлеу туралы мәліметтер

« Техникалық талаптарды және бақылау-кассалық машиналардың техникалық талаптарға сәйкестілік нысанын бекіту туралы » Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 636 бұйрығы

5

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 17 тамыздағы № 778 қаулысымен бекітілген Нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттiк тiркеу қағидаларының 17-тармағының талаптарын ескере отырып, олардың жойылғаны туралы актілердің деректемелерін көрсете отырып, осы мәселе бойынша бұрын қабылданған, мемлекеттік тіркеуден бас тартылған нормативтік құқықтық актілер туралы мәліметтерді

Жоқ

6

Осы нормативтік құқықтық акті мемлекеттік (республикалық, жергілікті) бюджет кірістерін қысқартуды немесе шығыстарды ұлғайтуды көздемей меКөздемейді

7

Мүдделі мемлекеттік органдармен нормативтік құқықтық актіні келісу туралы мәліметтерҚазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігі 11.07.2014 жылғы № 03-09/75728

Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiлер жобаларының бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет-ресурстарды қоса алғанда, жариялау туралы мәлiметтердiwww.minfin.gov.kz//қызмет/ норма шығару қызметі/кеңінен талқылау үшін ұсынылатын нормативтік құқықтық актілердің жобалары

9

Сараптамалық қорытындыларды ұсынбаған кәсiпкерлердiң аккредиттелген бiрлестiктерiнiң тiзiмi тиiс (жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын актiлер үшiн)Жоқ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментінің директоры М. Әділханов