• Мое избранное
«Барлық қызмет салалары үшін бірыңғай (салааралық) еңбек жөніндегі үлгiлiк нормалар мен нормативтерін бекіту туралы» бұйрық жобасына құжаттама

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

«Барлық қызмет салалары үшін бірыңғай (салааралық) еңбек жөніндегі үлгiлiк нормалар мен нормативтерін бекіту туралы» бұйрық жобасына құжаттама

Қараңыз: Жолдаманы
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
Барлық қызмет салалары үшін бірыңғай (салааралық) еңбек жөніндегі үлгiлiк нормалар мен нормативтерін бекіту туралы
 «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсіптік одақтардың қызметі және еңбек қатынастарын реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2014 жылғы 27 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі 2014 жылғы __ маусымдағы № ___-р өкімімен бекітілген «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсіптік одақтардың қызметі және еңбек қатынастарын реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2014 жылғы 27 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесінің 10-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Барлық қызмет салалары үшін бірыңғай (салааралық) еңбек жөніндегі үлгiлiк нормалар мен нормативтері бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаменті осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі С.Қ. Жақыповаға жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Министр Т. Дүйсенова
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
2014 жылғы ____________
№ ___ бұйрығымен бекітілген
Барлық қызмет салалары үшін бірыңғай (салааралық) еңбек жөніндегі үлгiлiк нормалар мен нормативтері
1. Жалпы бөлім
1. Осы нормативтер әкімшілік және қоғамдық ғимараттарда қызмет көрсетумен айналысатын қызметкерлердің қажетті нормативтік сандарын, уақыт нормаларын, қызмет көрсету нормаларын (бұдан әрі - еңбек жөніндегі салааралық үлгілік нормативтері) белгілеу және негіздеу үшін әзірленген.
2. Жинақта келтірілген «дейін» деген сандық мәндердің шектерін қоса алғанда деп түсіну керек.
3. Нормативтерде дайындық-қорытынды жұмыстарға, демалысқа және жеке мұқтаждыққа кеткен уақыт ескерілген.
4. Егер жабдықтарға, учаскелерге, жұмыс орындарына осы нормативтерде көзделгеннен аз қызметкерлер күтім жасаса және бұл ретте, техникалық қауіпсіздік, еңбекті қорғау, жұмыс технологиясы мен сапасы ережелерінің талаптары орындалса, қызметкерлердің іс жүзіндегі саны сақталады.
Қызмет көрсету учаскелері бойынша қызметкерлердің саны өндірістік қажеттілікке байланысты бөлінеді.
5. Жинақтың нормаларында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелеріне сәйкес жұмыстарды орындау көзделген.
6. Нормативтерде тәулігіне немесе ауысымда қызмет көрсететін персоналдың тізімдік саны қарастырылған. Инженерлік қызметтердің жұмысы үшін 8 сағаттық ауысым ұзақтығымен ауысымда қызметкерлердің келу саны қарастырылған.
Жұмысшы персонал санын белгілегенде жұмыс уақытының орташа айлық нормасы жылдық жұмыс уақытының балансына сәйкес алынады.
Нақты жұмыс түрі бойынша жұмысшылардың тізімдік саны (Стіз ) мына 1-формула бойынша белгіленеді: 
Стіз = Ск x Кш , (1)
мұндағы: Стіз – тізімдік саны; 
Ск – келу саны,
Кш = 1,1 - барлық кәсіптер үшін демалыс кезінде, ауруы және тағы басқа да бойынша жоспарланып отырған жұмысқа шықпау коэффициенті. ССССӘрбір кәсіп бойынша олар болмаған уақытта міндеттерін орындау талап етілетін жұмысшылар санын белгілеу кезінде демалыс уақытында, ауруы 
және тағы басқа да бойынша жоспарланған жұмысқа шықпау коэффициенті есептеледі.
Кш = 1 +  (2)
Қызмет көрсету нормаларын пайдалану кезіндегі жұмысшылардың келу саны 3-формула бойынша белгіленеді:
 Ск =  +  +  + ,  (3)
мұндағы: Q1 , Q2 , Q3 , …Qn – жекелеген жұмыс түрлерінің көлемі;
Нo1 , Нo2 , Нo3 … Но n – тиісті жұмыс түріне арналған қызметтердің нормалары.
 4-формула бойынша белгіленген жинақта келтірілген уақыт нормаларын пайдаланғанда: Ск = ,  (4)
мұндағы: Ен – нормалармен қамтылған жұмыс түрлері бойынша нормативтік еңбек сыйымдылығы;
Қж – есептеу кезеңінде бір жұмыскердің жұмыс уақытының жоспардағы пайдалы қоры.
Нормативтік еңбекке сыйымдылық 5-формула бойынша белгіленеді: 
 Ен = Нуақ x V,  (5)
мұндағы: Нуақ – нақты нормаланатын жұмыс түрі көлемінің бірлігін орындауға жұмсалатын уақыт нормасы; 
V - есептеу кезеңінде орындалатын нақты жұмыс түрінің көлемі.
7. Жинақтардан, ұйымдастыру-техникалық шарттардан көзделгеннен өзгеше қолданылса, сондай-ақ жинақта қарастырылмаған жұмыстарды орындағанда, жергілікті техникалық негізделген нормаларды әзірлеу ұсынылады.
8. Жұмысшылар кәсіптері мен қызметшілер лауазымдарының атаулары Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына, басшылар, мамандар мен басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына сәйкес келтірілген.
2. Еңбекті ұйымдастыру
9. Ұйымдар мен кәсіпорындарда жұмысшылардың қызметі құрылымдық бөлімшелер туралы ережемен, лауазымдық нұсқаулықтармен регламенттеледі. Жабдықтарға күтім жасау жөніндегі жұмысты тиісті құрылымдық бөлімшелер жүзеге асырады.
10. Жұмысшылардың жұмыс орындары оларда еңбекті ұйымдастырудың үлгілік жобаларына ұйымдастырылуы тиіс. 
11. Жұмыс орындарында еңбекті ұйымдастыру еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік талаптарына және өнеркәсіптік санитария және гигиена ережелеріне сәйкес келуі тиіс.
3. Нормативтік бөлім