• Мое избранное

Отправить по почте

«Тауарлар, жұмыс және қызметтерді стандарттау бойынша жоспарды бекіту туралы» қаулы жобасына құжаттама

Қараңыз: Жолдаманы
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
Жоба
Тауарлар, жұмыс және қызметтерді стандарттау бойынша жоспарды бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  
1. Тауарлар, жұмыс және қызметтерді стандарттау бойынша жоспарды бекіту (ары - Жоспар).
2. Орталық және жергілікті атқарушы органдарына, Қазақстан Республикасының (келісім бойынша) басқа да ұйымдарына жоспарды жүзеге асыру бойынша іс шаралар жасау.  
3. Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Қазақстан Республикасы Үкіметіне әр жылдың 25 қаңтарына дейін Жоспардың орындалуы туралы жинақталған ақпараттың ұсынылуын қамтамасыз етуі керек.  
4. Нағыз қаулының орындалуын бақылауға Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне тапсыру.  
5. Нағыз қаулы кол койылған күннен бастап іске асады.  
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі  К. Масимов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2014 жылғы _____
№___ қаулысымен
бекітілген
Тауар, жұмыс және қызметтерді стандарттау бойынша жоспар  
 

р/с

Іс-шаралар

Аяқталу нысаны

Орындауға жауапты

Орындау мерзімі

Болжанған шығындар (мың теңге)

Қаржылан-дыру көзі

1

2

4

5

6

7

8

1

Стандарттары жоқ болып сатып алынатын тауарлар, жұмыс және қызметтердің тізімін анықтау мен талдау

Стандарттары жоқ болып сатып алынатын тауарлар, жұмыс және қызметтердің тізімі

ҚМ, ИЖТМ , ЭБЖМ , мемлекеттік мүдделі органдар, ЖАО,

«Самұрық-Қазына» АҚ (келісім бойынша)

Қазан , жыл сайын

Талап етілмейді

-

2

Ұлттық стандарттар ретінде қабылдауға жарамды болатын қазіргі халықаралық, аймақтық және шетелдік нормативтік техникалық құжаттардың бар болуына талдау жасау

Ұлттық стандарттар ретінде қабылдауға жарамды болатын халықаралық, аймақтық және шетелдік нормативтік техникалық құжаттардың тізімі

ИЖТМ , ҚМ , ЭБЖМ , мемлекеттік мүдделі органдар, ЖАО,

«Самұрық-Қазына» АҚ (келісім бойынша)

Қараша

2014

Талап етілмейді

-

3

Қажетті қаржыландыру көлемі анықталған тауарлар, жұмыс және қызметтердің мемлекеттік стандарттау жоспарын құру мен бекіту

ИЖТМ бұйрығы

ИЖТМ , ҚМ , ЭБЖМ , мемлекеттік мүдделі органдар, ЖАО,

«Самұрық-Қазына» АҚ (келісім бойынша)

Мамыр, жыл сайын

Талап етілмейді

-

4

Стандарттау бойынша халықаралық, аймақтық, ұлтаралық және салалық ұйымдармен келісім жасасу

Стандарттау бойынша халықаралық, аймақтық, ұлтаралық және салалық ұйымдардың стандарттарын бейімдеу мен таратуды қабылдау келісімі

ИЖТМ

Қараша,

жыл сайын

Талап етілмейді

-

5

Стандарттау бойынша нормативтік техникалық құжаттарды қабылдау мен жасау ( толықтыру, аудару )

ИЖТМ және ТРМК бұйры қтары

ИЖТМ, ҚМ, ЭБЖМ, мемлекеттік мүдделі органдар, ЖАО,

«Самұрық-Қазына» АҚ (келісім бойынша)

Шілде, жыл сайын

«Техникалық реттеу мен метрология саласындағы қызметтер» 013 бюджеттік бағдарлама шеңберінде

Республикалық бюджет*

Ескертпе:
* - қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджетті құру кезінде айқындалады;  
аббревиатураны ашып жазу:
ЭБЖМ – Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
ҚМ – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
ИЖТМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі  
ТРМК – Техникалық реттеу және метрология комитеті
ЖАО – жергілікті атқарушы органдар  
«Самұрық-Қазына» АҚ - «Самрұқ-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
«Тауарлар, жұмыс және қызметтерді стандарттау бойынша жоспарды бектіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасына ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
 

Р/с

Түсіндірме жазбада баяндалуы қажет мәліметтердің тізімі

Әзірлеуші мемлекеттік орган ныңақпараты

1.

Жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасы Индустрия және ж аңа технологиялар министрлігі

2.

Жобаны қабылдау қажеттігінің негіздемесі

Қазақстан Республикасы 2014 жыл 22 мамыр № 531 үкімет қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 2014 – 2015 жылдар аралығындағы көлеңкелі экономикаға қарсы кешенді жоспары

3.

Жоба қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалықжәне/немесе құқықтық салдар

Қарастырылмайды

4.

Жобаны іске асыруға байланысты болжанатын қаржылық шығындар

Қаржыландыру көлемі республикалық бюджетті қатысты қаржылық жылға қалыптастыру кезінде айқындалады

5.

Жобаны қабылдаудың нақты мақсаттары, күтілетін нәтижелердің мерзімі мен болжанатын тиімділігі

Мемлекеттегі көлеңкелі экономика деңгейін қысқартуға жағдай жасау мен экономика субъектілерінің көлеңкелі жаққа кетіп қалу себептерін жою

6.

Жобада қаралатын мәселелер бойынша Президенттің және/немесе Үкіметтің бұрын қабылданған актілері және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәліметтер

Жоқ

7.

Заңнаманы кейін жобаға сәйкес келтіру қажеттігі

Жоқ

8.

Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша (құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, лингвистикалық, экономикалық, экологиялық, қаржы және басқа да) сараптама жүргізілген жағдайда оның нәтижелері

Жүргізілген жоқ

9.

Өзге де мәліметтер

Жоқ

10.

Материалдарды (үзінді көшірмелерді) Үкімет мүшелерінің мобильдік құрылғыларына «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесі арқылы беруге

Рұқсат етіледі

11.

Қаулы жобасын мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интранет-порталда немесе басқа ақпараттық жүйеде) орналастыру туралы рұқсат (нөмірі және уақыты) және ақпарат (әрқайсысындағы байттар санын көрсете отырып, шығарылған файлдар атауы)

Министрліктің интернет-ресурс ында орналастырылды ( www . mint . gov . kz )

12.

Әлеуметтік маңыздылыққа (пресс-релиз атауы, күні) ие қаулы жобасы пресс релизінің мемлекеттік орган интернет-ресурсында (веб-сайтта) қоюы туралы ақпарат

Жобаның әлеуметтік маңыздылығы жоқ

Бірінші вице-министр А. Рау 
 «___ »_____________ 2014 жыл