• Мое избранное
 • Сохранить в Word
 • Сохранить в Word
  (альбомная ориентация)
 • Сохранить в Word
  (с оглавлением)
 • Сохранить в PDF
 • Отправить по почте
Пана іздеген адамның куәлігі үлгісін бекіту туралы
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 240 тг/год

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

Пана іздеген адамның куәлігі үлгісін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы № 328 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 16 шілдеде № 9592 тіркелді

«Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 25) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған пана іздеген адамның куәлігі үлгісі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон полициясы департаменті (С.С. Сайынов):
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 10 күн ішінде оны мерзімдік баспаларда және «Әділет» ақпараттық құқықтық жүйеде ресми жариялауға жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми интернент-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары Е.З. Тургумбаевқа және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон полициясы департаментіне (С.С. Сайынов) жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Министр Қ.Қасымов 
Қазақстан Республикасы
 Ішкі істер министрінің
 2014 жылғы 9 маусым
 № 328 бұйрығымен бекітілген
Үлгі
 Образец
 сыртқы бет
 лицевая страница
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Ішкі істер министрілігі
Министерство внутренних дел
Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Герб Республики Казахстан
Қазақстан Республикасында
пана іздеген адамның куәлігі
Свидетельство лица, ищущего убежище
в Республике Казахстан
№_________
1-ші бет
Страница 1
   Ішкі істер департаменті Көші-қон полициясы басқармасы (бұдан әрі - ІІД КҚПБ)_______________________________________________________
   Управления миграционной полиции Департамента внутренних дел (далее - УМП ДВД)____________________________________________________
_____________________________________________________________________
       (облыс, қала атауы/наименование области, города)
Осы куәлік берілді:
Настоящее свидетельство выдано:
 

Сурет орны Место для фото 3х4

ТегіФамилия_________________________________________________________________________________________________АтыИмя______________________________________________________________________________________________________

Әкесінің аты (бар болған кезде)

Отчество (при его наличии)

______________________________________________________

Мөр орны /Место печати

    Туған жылы_____________________________________________________
Год рождения
   Азаматтығы ____________________________________________________
Гражданство
Босқындеп тану туралы өтініш ІІД Көші-қон полициясы
басқармасында тіркелген.
В том, что ходатайство о признании беженцем зарегистрировано
Управлением миграционной полиции ДВД
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
            (облыс, қала атауы)
          (наименование области, города)
    20____жыл. «______» дейін______________тіркеу №______________
   Регистрационный №_____ от «_________»___________20___год.
2-ші бет/страницы 2
    Куәлік мерзімі «____»_____________бастап__________дейін
   Свидетельство действительно: с_________ по_____________________
Куәлікті берген мекеме
Орган, выдавший
   свидетельство__________________________________________________
   Куәліктің берілген күні «_________»_________________20____жыл.
Дата выдачи свидетельства
   «_________»_________________20____год.
ІІД КҚП басқармасының бастығы
   Начальник УМП ДВД_________________________________________
   (Тегі аты, әкесінің аты (бар болған кезде)/Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
_____________________________________________________________________