• Мое избранное
 • Сохранить в Word
 • Сохранить в Word
  (альбомная ориентация)
 • Сохранить в Word
  (с оглавлением)
 • Сохранить в PDF
 • Отправить по почте
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Корея Республикасының Үкіметі арасындағы кеден істеріндегі ынтымақтастық және әкімшілік өзара көмек туралы келісім (Сеул қ., 2013 жылғы 10 желтоқсанда)
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 240 тг/год

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Корея Республикасының Үкіметі арасындағы кеден істеріндегі ынтымақтастық және әкімшілік өзара көмек туралы келісім (Сеул қ., 2013 жылғы 10 желтоқсанда)

ҚР Үкіметінің 05.08.2014 жылғы № 873 қаулысымен бекітілді
Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Корея Республикасының Үкіметі
импорт және экспорт кезінде алынатын кедендік баждардың, салықтардың және басқа да кедендік алымдардың дәл есептелуін қамтамасыз етудің, сондай-ақ кедендік бақылауды ұйымдастыру кезінде тыйым салу және шектеу жөніндегі шараларды тиісінше орындаудың маңыздылығын назарға ала отырып;
кеден заңнамасын бұзу экономикалық, қоғамдық, мәдени мүдделерге, қоғамның салауаттылығына және сауда мүдделеріне залал келтіретінін назарға ала отырып;
есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды, қауіпті жүктерді, флора мен фаунаның жойылып кету қаупі төніп тұрған түрлерін және уытты қалдықтарды шекаралар арқылы заңсыз өткізудің қоғам үшін қауіп төндіретінін ескере отырып;
кеден заңнамаларының қолданылуына және сақталуының қамтамасыз етiлуiне қатысты саладағы халықаралық ынтымақтастықтың қажеттiлiгiн мойындай отырып;
Тараптар мемлекеттерінің кеден заңнамаларын бұзушылықтың алдын алу жөніндегі және кедендік баждардың, салықтардың және басқа да төлемдердің дәл есептелуін және жиналуын қамтамасыз ету жөнiндегi күш-жігердің Тараптардың кеден әкiмшiлiктерi ынтымақтастығының арқасында неғұрлым тиiмдi болуы мүмкiн екендiгiне көз жеткiзе отырып;
қазiргі уақытта Дүниежүзiлiк кеден ұйымы ретiнде белгiлi Кедендiк Ынтымақтастық Кеңесiнiң тиiсті құжаттарын, атап айтқанда 1953 жылғы 5 желтоқсандағы Өзара әкiмшiлiк көмек туралы ұсынымдарды назарға ала отырып;
Тараптар қатысушысы болып табылатын, жекелеген тауарларға қатысты тыйым салу, шектеулер және арнайы бақылау әдiстерi жөнiндегi халықаралық нормаларды назарға ала отырып;
төмендегiлер туралы келiстi:
1-бап Анықтамалар
Осы Келiсiмнiң мақсаттары үшiн мынадай ұғымдар қолданылады:
а) «Кеден әкiмшiлiгi»:
Қазақстан Республикасында – кеден ісі саласындағы уәкілетті орган;
Корея Республикасында – Корея Кедендік қызметі;
б) «Кеден заңнамасы» – тыйым салу, шектеу және бақылау жөнiндегi шараларды қоса алғанда, тауарлардың импортына, экспортына, транзитiне және қозғалысына қатысты кеден әкiмшiлiктерi қолданатын және сақтайтын Тараптар мемлекеттерінің нормативтiк құқықтық актiлерінiң жиынтығы;
в) «Кедендік төлемдер мен салықтар» – Тараптар мемлекеттерінің ұлттық заңнамаларына сәйкес Тараптар мемлекеттерінің кеден органдары өндіріп алатын кедендік баждар, алымдар, салықтар және басқа да төлемдер;
г) «Кедендiк құқық бұзушылық» – кеден ісі саласындағы кез келген құқық бұзушылық не мұндай бұзуға әрекеттену;
д) «Тұлға» – кез келген жеке немесе заңды тұлға;
е) «Тұлғалар туралы мәлiметтер» – белгiлi бiр немесе белгiленетiн тұлғаға қатысты кез келген деректер;
ж) «Ақпарат» – электронды тасығыштардағы мәлiметтердi қоса алғанда, кез келген мәлiметтер, құжаттар, баяндамалар, олардың расталған көшiрмелерi немесе кез келген нысанда берiлген басқа да хабарлар;
з) «Есiрткi құралдары» – 1961 жылғы Есiрткi құралдары туралы бірыңғай конвенцияға түзетулер туралы 1972 жылғы хаттамаға сәйкес енгізілген түзетулерімен қоса 1961 жылғы Есірткі құралдары туралы бірыңғай конвенцияның І және ІІ тiзiмдерінде санамаланған кез келген табиғи немесе синтетикалық заттар;
и) «Психотроптық заттар» – 1971 жылғы 21 ақпандағы Психотроптық заттар туралы конвенцияның І, ІІ, ІІІ және VI тiзiмдерiнде санамаланған заттар;
к) «Прекурсорлар» – есiрткi құралдары мен психотроптық заттарды өндiру кезiнде пайдаланылатын, 1988 жылғы 20 желтоқсандағы Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Есiрткi құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы конвенциясының І және ІІ тізімдерінде санамаланған бақылаудағы химиялық заттар;
л) «Сұрау салатын әкiмшiлiк» – жәрдем көрсетуді сұрайтын кеден әкiмшiлiгi;
м) «Сұрау салынатын әкiмшiлiк» – жәрдем көрсету сұралатын кеден әкiмшiлiгi.
2-бап Келiсiмнің саласы
1. Тараптар өздерiнiң кеден әкiмшiлiктерi арқылы осы Келiсiмнiң ережелеріне сәйкес кеден заңнамаларын тиісінше қолдану жөнiнде, сондай-ақ кедендік құқық бұзушылықтардың алдын алу, тергеу және жолын кесу жөнiнде бiр-бiрiне әкiмшiлiк жәрдем көрсетеді.
2. Осы Келiсiмнің шеңберiндегi өзара көмек Тараптарға Тараптар мемлекеттерінің ұлттық заңнамаларына сәйкес Тараптардың кеден әкiмшiлiктерiнің құзыреттері шегiнде беріледi.
3. Осы Келісім қылмыстық істер жөнінде құқықтық көмек беру және көрсету мәселелерін қозғамайды.
4. Осы Келісім Тараптар мемлекеттерінің аумақтарында қолданылады.
3-бап Өзара көмек саласы
1. Кеден әкiмшiлiктерi бiр-бiрiне сұрау салу немесе өз бастамасы бойынша кеден заңнамасын тиісінше қолдануды қамтамасыз етуде, сондай-ақ кедендік құқық бұзушылықтардың алдын алуда, тергеуде және жолын кесуде көмектесуi мүмкiн ақпаратты бередi.
2. Тараптардың бірінің кеден әкiмшiлiгi екінші Тараптың кеден әкiмшiлiгiнiң сұрау салуларын орындау кезiнде өз мемлекетінің ұлттық заңнамасына сәйкес әрекет етедi.
3. Сұрау салынатын әкiмшiлiк сұрау салу бойынша өз Тарапының мемлекетінде қолданылатын және кедендiк құқық бұзушылықтарға байланысты тергеулерге жататын кеден заңнамасы мен рәсімдер туралы қажеттi ақпаратты береді.
4. Тараптардың бірінің кеден әкiмшiлiгі сұрау салу не өз бастамасы бойынша:
а) кедендiк құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң тиiмдiлiгi расталған жаңа әдiстерiне;
б) кедендiк құқық бұзушылықтар жасаудың жаңа үрдiстерiне, құралдарына немесе әдiстерiне қатысты кез келген қолда бар ақпаратты бередi.
4-бап Техникалық өзара көмек
Тараптардың кеден әкiмшiлiктерi кеден iсi саласында бiр-бiрiне:
а) екi кеден әкімшілігі пайдаланатын технологиялармен танысу мақсатында өзара тиімді негізде кеден әкімшіліктерінің қызметкерлерімен және сарапшыларымен алмасуды;
б) Тараптардың кеден әкімшіліктерінің қызметкерлерiн оқытуды және олардың арнайы дағдыларын жетiлдiруге жәрдемдесудi;
в) бақылау мен анықтаудың техникалық құралдарын пайдалануда ақпарат және тәжiрибе алмасуды;
г) кеден заңнамасы мен рәсiмдерiне қатысы бар кәсiби, ғылыми және техникалық деректер алмасуды;
д) кедендік ақпараттандыру саласында ақпарат және тәжірибе алмасуды қамтитын техникалық өзара көмек көрсетеді.
5-бап Өзара әкiмшiлiк көмектiң ерекше жағдайлары
1. Сұрау салу бойынша сұрау салынатын әкiмшiлiк сұрау салатын әкiмшiлікке мынадай:
а) сұрау салатын Тарап мемлекетiнiң аумағына әкелiнетiн тауарлар сұрау салынатын Тарап мемлекетiнiң аумағынан заңды түрде әкетiлген болып табылатындығы-табылмайтындығы;
б) сұрау салатын Тарап мемлекетiнiң аумағынан әкетiлетiн тауарлар сұрау салынатын Тарап мемлекетiнiң аумағына заңды түрде әкелiнген болып табылатындығы-табылмайтындығы;
в) сұрау салынатын Тарап мемлекетiнiң аумағына заңды түрде әкелiнген тауарлар орналастырылған кедендік режим туралы ақпарат ұсынады.