• Мое избранное
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2013 жылғы 11 қаңтардағы № 36 бұйрығына қосымша

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзацаҚР ДСМ Медициналық

және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті

төрағасының «11»
қантардағы 2013ж ылғы 36

бұйрығынақосымша

ФармакопеялықжәнеФармакологиялықОрталықтардыңбастапқы, талдамалықжәнемамандандырылғансараптамасыныңтеріснәтижесінегізіндемемлекеттіктіркеуден (қайтатіркеуден) жәнеҚазақстанРеспубликасыаумағындамедициналыққолданудан бас тартылғандәрілікзаттардыңтізбесіп/п

Саудалықатауы (халықаралықпатенттелмегенатауы), [құрам]

Тапсырыстүрі

Дәріліктүрі, дозасы, концентрациясы, толтырылукөлемі, қаптамадағы доза мөлшері

Дайындаушы-зауыт, өндіруші-ел

СараптамалықКеңестіңшешімі1

Нассомат

(Мометазон)

[Мометазонфуроаты]

Тiркеу

Мұрынспрейі 0,05%

Құты 140 доз
а - 1

АбдиИбрахим, ТҮРКИЯ

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1 тш. ) сәйкес препарат дәрілік заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын растайтын мамандандырылған сараптама кезеңдерінде 30 күннен астам мерзімде қосымша материал ұсынылмағанына байланысты тіркеуге ұсынылмаған.2

Олатропил[Пирацетам, Гамма - аминмайқышқылы]

Тiркеу

Капсулалар 250 мг(пирацетам), 125 мг (гамма-аминмайлықышқылы)

Пішіндіұяшықтықаптама - 10 №3

Өндiрушi - Олайнфарм АҚ, ЛАТВИЯ

Тіркеукуәлігініңиесі - Олфа ЖШҚ, УКРАИНА

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.Мемлекеттік тіркеуден өндіруші-елде (Латвия) тіркеуінің жоқтығына байланысты бас тартылған.3

ГДУ™Кит[Омепразол, Тинидазол, Кларитромицин]

Тiркеу

Ішкеқабылдауғаарналғанбіріктірілгенжиынтық

Пішіндіұяшықтықаптама - 6 №7

Өндiрушi - PlethicoPharmaceuticalsLtd, ҮНДІСТАН

Қаптаушы-кәсiпорын - PlethicoPharmaceuticalsLtd, ҮНДІСТАН

Тіркеукуәлігініңиесі - PlethicoPharmaceuticalsLtd, ҮНДІСТАН

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1, 4 тш. ) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған:дәрілік заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын растайтын мамандандырылған сараптама кезеңдерінде отыз күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде қосымша материалдар ұсынылмаған (1 тш.); Қазақстан РеспубликасыныңМемлекеттік фармакопеясымен, немесе Қазақстан Республикасыныңаумағындақызмет

ететін мойындалған фармакопеялармен регламенттелген, немесе бұрын тіркелген баламаларымен салыстырғанда сапа және қауіпсіздіктің төменірек көрсеткіштері (4 тш.)4

Гемцитабин

(Гемцитабин)

[Гемцитабингидрохлориді]

Тiркеу

Инфузияүшінерітіндідайындауғаарналғанлиофилизат, 200 мг

Құты №1

Өндiрушi - ХетероДрагз Лимитед, ҮНДІСТАН

Қаптаушы-кәсiпорын - ХетероДрагз Лимитед, ҮНДІСТАН

Тіркеукуәлігініңиесі - ХетероДрагз Лимитед, ҮНДІСТАН

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1 тш. ) сәйкес препарат дәрілік заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын растайтын мамандандырылған сараптама кезеңдерінде 30 күннен астам мерзімде қосымша материал ұсынылмағанына байланысты тіркеуге ұсынылмаған.5

Гемцитабин

(Гемцитабин)

[Гемцитабингидрохлориді]

Тiркеу

Инфузияүшінерітіндідайындауғаарналғанлиофилизат, 1000 мг

Құты №1

Өндiрушi - Гетеро Драгс Лимитед, ҮНДІСТАН

Қаптаушы-кәсiпорын - Гетеро Драгс Лимитед, ҮНДІСТАН

Тіркеукуәлігініңиесі - Гетеро Драгс Лимитед, ҮНДІСТАН

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1 тш. ) сәйкес препарат дәрілік заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын растайтын мамандандырылған сараптама кезеңдерінде 30 күннен астам мерзімде қосымша материал ұсынылмағанына байланысты тіркеуге ұсынылмаған.6

Энтроп[N- карбамоил-метил-2-пирролидон]

Тiркеу

Таблеткалар, 50 мг

Пішіндіұяшықтықаптама - 10 №1, 2

Өндiрушi - Олайнфарм АҚ, ЛАТВИЯ

Қаптаушы-кәсiпорын - Олайнфарм АҚ, ЛАТВИЯ

Тіркеукуәлігініңиесі - Олфа ЖШҚ, УКРАИНА

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.Мемлекеттік тіркеуден өндіруші-елде (Латвия) тіркеуінің жоқтығына байланысты бас тартылған.7

Энтроп[N- карбамоил-метил-2-пирролидон]

Тiркеу

Таблеткалар, 100 мг

Пішіндіұяшықтықаптама - 10 №1, 2

Өндiрушi - Олайнфарм АҚ, ЛАТВИЯ

Қаптаушы-кәсiпорын - Олайнфарм АҚ, ЛАТВИЯ

Тіркеукуәлігініңиесі - Олфа ЖШҚ, УКРАИНА

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.Мемлекеттік тіркеуден өндіруші-елде (Латвия) тіркеуінің жоқтығына байланысты бас тартылған.8

Рефортан® 130[Гидроксиэтилкрахмал 130/0.42, Натрий хлорид]

Тiркеу

Инфузияғаарналғанерітінді

Шынықұты 250 мл №1, 10, Шынықұты 500 мл №1, 10

Өндiрушi - Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп), ГЕРМАНИЯ

Қаптаушы-кәсiпорын - Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп), ГЕРМАНИЯ

Тіркеукуәлігініңиесі - Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп), ГЕРМАНИЯ

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы. Препарат өндіруші-елде тіркеуінің жоқтығына байланысты өтінім беруші қайтарып алған (фирманың №31014 хаты)9

Аклорем

(Ципрофлоксацин)

[Ципрофлоксацингидрохлориді]

Тiркеу

Қабықпенқапталғантаблеткалар, 250 мг

Пішіндіұяшықтықаптама - 10 № 2

Өзбек-британдықбірлескенкәсіпорын ЖШҚ "RemedyGroup", ӨЗБЕКСТАН

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1 тш. ) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған: тоқсан күнтізбелік күннен астам мерзімде бастапқы сараптама жүргізу процесінде өтінім берушіге ескертулер берілгеннен кейін тіркеу деректерінің толық жиынтығы ұсынылмаған10

Аклорем

(Ципрофлоксацин)

[Ципрофлоксацингидрохлориді]

Тiркеу

Қабықпенқапталғантаблеткалар, 500 мг

Пішіндіұяшықтықаптама - 10 № 2

Өзбек-британдықбірлескенкәсіпорын ЖШҚ "RemedyGroup", ӨЗБЕКСТАН

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1 тш. ) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған: тоқсан күнтізбелік күннен астам мерзімде бастапқы сараптама жүргізу процесінде өтінім берушіге ескертулер берілгеннен кейін тіркеу деректерінің толық жиынтығы ұсынылмаған11

Вермин

(Албендазол)

[Албендазол]

Тiркеу

Суспензия 400 мг/10 мл

Полиэтиленненжасалғанқұты 10 мл - 1 400 мг/10 мл

Өзбек-британдықбірлескенкәсіпорын ЖШҚ "RemedyGroup", ӨЗБЕКСТАН

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1 тш. ) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған: тоқсан күнтізбелік күннен астам мерзімде бастапқы сараптама жүргізу процесінде өтінім берушіге ескертулер берілгеннен кейін тіркеу деректерінің толық жиынтығы ұсынылмаған12

Ацетилсалицилқышқылы

(Ацетилсалицилқышқылы)

[Ацетилсалицилқышқылы]

Өзгерiстердiңенгiзуi

Таблеткалар, 0.5 г

10 таблеткаданпішіндіұяшықтықаптамада. 10 таблеткаданпішіндіұяшықсызқаптамада.

Пішіндіұяшықсызқаптама - 10 -, Пішіндіұяшықтықаптама - 10 -

Лубныфарм ААҚ, УКРАИНА

Сараптамалық кеңестің 23.11 .2012 ж. 11 -12 хаттамасы . 1 түрдегі өзгеріс тіркеу куәлігінің әрекет ету мерзімі өткеніне байланысты тіркеуге ұсынылмаған13

Нимез-100

(Нимесулид)

[Нимесулид]

Тiркеу

Таблеткалар, 100 мг

Пішіндіұяшықтықаптама - 10 №1

ПлетхикоФармасьютикалз Лтд, ҮНДІСТАН

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 2 тш. ) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясымен, немесе Қазақстан Республикасының аумағында қызметететін мойындалған фармакопеялармен регламенттелген, немесе бұрын тіркелген баламаларымен салыстырғанда сапа және қауіпсіздіктің төменірек көрсеткіштері (2 тш.)14

Ванкомицин

(Ванкомицин)

[Ванкомицингидрохлориді]

Тiркеу

Инфузияүшінерітіндідайындауғаарналғанұнтақ, 0.5 г

Шынықұты №1, 10
және 50

Красфарма ААҚ, РЕСЕЙ

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 2, 4, 7 тш. ) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясымен, немесе Қазақстан Республикасының аумағында қызмет ететін мойындалған фармакопеялармен регламенттелген, немесе бұрын тіркелген баламаларымен салыстырғанда сапа және қауіпсіздіктің төменірек көрсеткіштері (2, 4, 7 тш.), дәрілк заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және (немесе) сапасын сипаттайтын клиникалық және (немесе) басқа да зерттеулердің теріс нәтижелері алынған(7 тш.).15

Ванкомицин

(Ванкомицин)

[Ванкомицингидрохлориді]

Тiркеу

Инфузияүшінерітіндідайындауғаарналғанұнтақ, 1 г

Шынықұты №1, 10
және 50

Красфарма ААҚ, РЕСЕЙ

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 2, 4, 7 тш. ) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясымен, немесе Қазақстан Республикасының аумағында қызмет ететін мойындалған фармакопеялармен регламенттелген, немесе бұрын тіркелген баламаларымен салыстырғанда сапа және қауіпсіздіктің төменірек көрсеткіштері (2, 4, 7 тш.), дәрілік заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және (немесе) сапасын сипаттайтын клиникалық және (немесе) басқа да зерттеулердің теріс нәтижелері алынған(7 тш.).16

Леспефрил[Лецитин-стандарты]

Тiркеу

Ішугеарналғанерітінді

Шынықұты 100 мл №1

ВИФИТЕКС ЖАҚ, РЕСЕЙ

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.Тіркеуге өндіріс шарттарын, сапаны қамтамасыз ету жүйесін бағалау бойынша теріс есеп негізінде ұсынылмаған17

Сандостатин® ЛАР

(Октреотид)

[Октреотид ацетаты]

Өзгерiстердiңенгiзуi

Инъекция үшін суспензия дайындауғаарналғанмикросфералар , 10 мг

Құты 5 мл №1, Еккіш 3 мл №1 (
еріткіш )

Өндiрушi - СандозГмбХ, АВСТРИЯ

Тіркеукуәлігініңиесі - НовартисФарма АГ, ШВЕЙЦАРИЯ

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.СК 09-12 шешімімен талдамалық сараптаусыз ТНҚ-та өзгерістер тіркеуін жүргізу өтінішінен бас тартылды18

Сандостатин® ЛАР

(Октреотид)

[Октреотид ацетаты]

Өзгерiстердiңенгiзуi

Инъекция үшін суспензия дайындауғаарналғанмикросфералар , 20 мг

Еккіш 3 мл №1 (
еріткіш ), Құты 5 мл №1

Өндiрушi - СандозГмбХ, АВСТРИЯ

Тіркеукуәлігініңиесі - НовартисФарма АГ, ШВЕЙЦАРИЯ

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.СК 09-12 шешімімен талдамалық сараптаусыз ТНҚ-та өзгерістер тіркеуін жүргізу өтінішінен бас тартылды19

Сандостатин® ЛАР

(Октреотид)

[Октреотид ацетаты]

Өзгерiстердiңенгiзуi

Инъекция үшін суспензия дайындауғаарналғанмикросфералар , 30 мг

Құты 5 мл №1, Еккіш 3 мл №1 (
еріткіш )

Өндiрушi - СандозГмбХ, АВСТРИЯ

Тіркеукуәлігініңиесі - НовартисФарма АГ, ШВЕЙЦАРИЯ

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.СК 09-12 шешімімен талдамалық сараптаусыз ТНҚ-та өзгерістер тіркеуін жүргізу өтінішінен бас тартылды20

ТИОЗИД 4

(Тиоколхикозид)

[Тиоколхикозид]

Тiркеу

Таблеткалар, 4 мг

Пішіндіұяшықтықаптама - 10 №1,2,3

Нобел Алматы ФармацевтикалықФабрикасы АҚ, ҚАЗАҚСТАН

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1, 4, 7 тш.) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған: дәрілік заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын растайтын мамандандырылған сараптама кезеңдерінде отыз күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде қосымша материалдар ұсынылмаған (1 тш.); Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясымен, немесе Қазақстан Республикасының аумағында қызметететін мойындалған фармакопеялармен регламенттелген, немесе бұрын тіркелген баламаларымен салыстырғанда сапа және қауіпсіздіктің төменірек көрсеткіштері (4 тш.); дәрілік заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және (немесе) сапасын сипаттайтын клиникалық және (немесе) басқа да зерттеулердің теріс нәтижелері алынған(7 тш.).21

ТИОЗИД 8

(Тиоколхикозид)

[Тиоколхикозид]

Тiркеу

Таблеткалар, 8 мг

Пішіндіұяшықтықаптама - 10 №1,2,3

Нобел Алматы ФармацевтикалықФабрикасы АҚ, ҚАЗАҚСТАН

Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1, 4, 7 тш.) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған: дәрілік заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын растайтын мамандандырылған сараптама кезеңдерінде отыз күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде қосымша материалдар ұсынылмаған (1 тш.); Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясымен, немесе Қазақстан Республикасының аумағында қызмет ететін мойындалған фармакопеялармен регламенттелген, немесе бұрын тіркелген баламаларымен салыстырғанда сапа және қауіпсіздіктің төменірек көрсеткіштері (4 тш.); дәрілік заттың қауіпсіздігін, тиімділігін және (немесе) сапасын сипаттайтын клиникалық және (немесе) басқа да зерттеулердің теріс нәтижелері алынған (7 тш.).22

Паннувладин[Ащыжусаншөбі, Бұрышжалбыз, Үлкенжолжелкенжапырақтары]

ТiркеуПакетше 10 г №8Сараптамалық кеңестің23.11 .2012 ж . № 11 -12 хаттамасы.ҚР ДСМ 2012 ж. 15 ақпандағы №84 бұйрығына ( 68 т. 1 тш. ) сәйкес препарат тіркеуге ұсынылмаған: тоқсан күнтізбелік күннен астам мерзімде бастапқы сараптама жүргізу процесінде өтінім берушіге ескертулер берілгеннен кейін тіркеу деректерінің толық жиынтығы ұсынылмаған23

Веногепанол[Декспантенол, Натрий гепарині, Венорутинол]

Өзгерiстердiңенгiзуi

Гель

Сықпа 40 г -

Борщаговхимиялық-фармацевтикалықзауыты ҒӨО ЖАҚ, УКРАИНА

Сараптамалық кеңестің 23.11 .2012 ж. 11 -12 хаттамасы . 1 түрдегі өзгеріс тіркеу куәлігінің әрекет ету мерзімі өткеніне байланысты тіркеуге ұсынылмаған