• Мое избранное
 • Сохранить в Word
 • Сохранить в Word
  (альбомная ориентация)
 • Сохранить в Word
  (с оглавлением)
 • Сохранить в PDF
 • Отправить по почте
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2010 жылғы 14 маусымдағы № 334 бұйрығына қосымша
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 240 тг/год

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

ЌР ДСМ Медициналыќ жєне фармацевтикалыќ

ќызметті баќылау комитеті Тµраѓасыныњ

2010 жылѓы «__14__»__маусымдаѓы___

«Жања тіркеу куєлігі берілмей отырып

дєрілік заттардыњ тіркеу ќ±жаттарына, нормативтік-

техникалыќ ќ±жаттарѓа, дєрілік заттарды

медициналыќ ќолдану жµніндегі н±сќаулыќќа,

Мемлекеттік Тізілімге µзгерістер енгізу туралы»

__334___ б±йрыѓына ќосымша