• Мое избранное
 • Сохранить в Word
 • Сохранить в Word
  (альбомная ориентация)
 • Сохранить в Word
  (с оглавлением)
 • Сохранить в PDF
 • Отправить по почте
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2009 жылғы 28 желтоксандағы № 116 бұйрығына қосымша
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 240 тг/год

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

ЌР ДСМ Медициналыќ жєне фармацевтикалыќ ќызметті баќылау комитетініњ Алматы ќаласы бойынша Тµраѓасыныњ 2009 жылѓы « 28 » желтоќсандаѓы «Жања тіркеу куєлігі берілмей отырып дєрілік заттардыњ тіркеу ќ±жаттарына, нормативтік- техникалыќ ќ±жаттарѓа, дєрілік заттарды медициналыќ ќолдану жµніндегі н±сќаулыќќа, Мемлекеттік Тізілімге µзгерістер енгізу туралы»