• Мое избранное
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2010 жылғы 1 шілдедегі № 373 бұйрығына қосымша
Внимание! Документ утратил силу с 10.12.2018 г.

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца


 

ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу туралы”

2010 жылғы “01” шілдегі__

373 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік тіркеуге , қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медицина техникасы бұйымдар тізбесі

Осы Бұйрық күшін жойды ҚР Денсаулық сақтау министрінің 10.12.2018 жылғы № 696 Бұйрығына сәйкеср / с

Бұйымның атауы

Тіркеу түрі

Жиынтығы

Қысқаша техникалық сипаттамасы (техни калық ерекшелігі , сипаттамасы )

Өндіруші-фирма, елі

Тіркеу нөмірі

Тіркеу мерзімі

1

Тіс тастарын алуға арналған стоматологиялық ультрадыбыстық VARIOS 350 аппараты

Тіркеу

1. Басқару құрылғысы , 2. Ұштықтар ,

3.Кабель,

4.Суға арналған түтік, тіс тастарын алуға арналған 5.3-ұштықтар, 6.2 құты сұйықтығымен,

7.Ұштықтарды майлауға арналған крем

Энергия көзі -24 Vа 50-60 Гц, Діріл жиілігі -28-32 КГц, Ең жоғары қуаты 8ВТ, Энергияны тұтыну –Ең жоғары 30VA, Су қысымы -0,1-0,5 Мра,(1-5 кг/см) Жарықтануы жоқ. Салмағы-360 гр ( өткізгіштерімен )

NAKANISHI INC., ЖА ПОНИЯ

ҚР-МТ-5№007523

5

2

Г аз ды озонотерапи яға арналған "Озотрон" аппараты

Тіркеу

1. Озон г енератор ы - 1 дана .,

2.Ұштық - 1 дана,

3. Бет перде Б1-125 - 2дана,

4. Озон д еструктор ы Medozons- 1 дана, 5. Озон г азоанализатор ы - озонометр "Медозон-254/5" - 1 дана*,

6.Озон газоанализатор - озонометр "Медозон-254/5ж" - 1 дана*, 7.Медициналық поливинилхлоридті түтік: диаметрі 6, ұзындығы 1,5 м - 1 дана диаметрі 5, ұзындығы 0,5 м - 1 дана,

8. Балқығыш ендірме - 2 дана,

9.Паспорт - 1 дана, 10. Ескерту : -* жеке тапсырыс бойынша жеткізіледі

Аппараттан шығатын жердегі озон к онцентрация сы 3 -тен 7 г/м3 дейін ; Ауыспалы тоқтың кернеуі , 220 В 50 Гц жиілігімен ; Тұтыну қуаты 150 ВА көп емес ; Масса сы 10 кг көп емес ; Габарит тік өлшемі , мыналардан көп емес : Ұзындығы 365 мм, ені 355 мм, биіктігі 140 мм

ҒӨК Метромед ЖШҚ , Р ЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯ СЫ

ҚР-МТ-5№007524

5

3

SAT 1 модел ді, ойылуларға қарсы, күюлерге қарсы, әуе -флюидизаци ялық терапи яға арналған кешен

Тіркеу

1. Толтырғыштар қаптамасы микросфер адан , 2. Тракциялық жүйеге арналған қысқаштар , 3. Тұтқалар ,

4.Сүзетін ақжаймалар, 5.Резеңке профилдері: сүзетін ақжаймаларды бекітуге арналған, кереуеттің жоғары жиегін қорғауға арналған, 6.Ажыратқыштар: қолмен, аяқпен,

7. Д егидратаци ялар блогы ,

8. Электрқорегінің к абел дері ,

9.Ауыстыратын сүзгілер жиынтығы, 10.Дезинфекциялайтын ерітінділер; орнатылған компрессорлары бар басқару блогы, 11.Дезинфекциялық қыздыратын элемент; тракциялық рама, 12.Инфузиялық тірек, 13.Орнатылатын сандық өлшеуіштер, 14.Емделушіні көтергіш, 15.Флюидизациялар плитасы,

16. Сырғуға қарсы тіреулер,

17.Аяқ тірегіштер, 18.Температуралық датчиктер, 19.Ақжаймаларға арналған ремонттық кешен,

20.Салқындату компрессорының моторы,

21.Пантаскоп

(айналар жүйесі)

Бұл бұйымның жалпы жұмыс істеу принципі - денені арнайы ортаға батыру, өзінің параметрлері бойынша сұйықтыққа ұқсас, сонысымен емделушінің денесінде қысымның елеулі түрде азаюына жету үшін. Микросфералар әртүрлі дәрежеде ауырлықтағы жарада және күюлерде қосымша емдік әсер етеді. Құрылғы деконтаминаци яның орнатылған жүйесімен қамтылған. Таза орта . Ф люидизаци я , температур а қарқындылығын , матрацты төсектің биіктігін реттеу мүмкіндігі бар. Бөлетін аппарат ты блок.

Техни
калық сипаттары :

Жұмыс кернеуі : 220-240 В, 50/60 Гц.

Габарит
тері : 940 мм -ға 2450 мм, корзинаның ішкі ұзындығы 2100 мм.

Жалпы салмағы : шамамен 900 кг.

Қорек блогының салмағы : шамамен 75 кг

Synergie Nederland B.V., НИДЕРЛАНД

ҚР-МТ-5№007525

5

4

ICC сери ялы ICC 300 H модель ді электрохирургиялық жоғары жиіліктегі аппарат

Тіркеу

1.Стериль ді ендірме 16 электрод қа ,

2.Электрод-пышақ, түзу (Kirschner),

3.Электрод-пышақ, түзу, 4.Электрод-қалақ, түзу , 3 x 24 мм,

5. Инелі электрод, түзу , 22 мм,

6.Электрод- пышақ, 7. Инелі э лектрод, иілген, 8.Электрод " таспалы ілмек " (wire snare electrode), диаметр і 6 мм,

9.Электрод " таспалы ілмек " (wire snare electrode), диаметр і 12 мм,

10.Таспалы ілмек, диаметрі 12 мм, 11.Таспалы ілмек, диаметрі 16 мм, 12.Электрод-шар, түзу , диаметрі 2 мм, 13.Электрод-шар, түзу , диаметрі 4 мм, 14.Электрод-шар, түзу , диаметрі 6 мм, 15.Екібаспалы аяқпен сөндіргіш (20189-009), жарылыстан қорғалған, 5 м кабелімен, 16.Коагуляцияға арналған биполярлық қысқаштар, түзу , 19,5 см,

17.Биполярлық қысқаштарға арналған 3 м кабель,

18.Бір реттік нейтральді электродтар жиынтығы, өткізгіш алаңы = 168 кв. см., кабельсіз, (50 дана), 19.Бір реттік электродтарға арналған 5 м кабель,

20.Фиброскоптарға арналған бейімдегіш, 21.Фиброскоптарға арналған электродтар және белсенді шнурлар, 22.Электрокоагуляторға арналған аппараттық арба,

23.Электродтыі жұқа ұстағышы кабелімен 2 кнопкасымен, 24.Электродты ұстағыш кабельсіз 2 кнопкасымен,

25. К абел ьсіз, 2 кнопка сы бар электродтарды ұстағыштарға арналған кабель ,

26. Э лектрод тардың үлкен хирурги ялық жиыны,

27.Нейтральді электрод силиконнан жасалған, көп реттік, беті 500см2, 28. Нейтральді электродқа арналған жалғастырғыш кабель, 4 м үшін, 29.Биполярлық пинцет түзу, бласы доғал. Ұштық 1 мм, ұзындығы 19,5 см.,

30. Биполярлық пинцетке арналған жалғастырғыш кабель, ұзындығы 4м

AUTO CUT коагуляция режимі (кернеуді реттеу). HIGH CUT коагуляция режимі (кернеуді реттеу). Номиналь ді ВЧ- қуаты (монополяр лы режим) 300 Вт / 500

Ом. " Жоғары - төмен " клавиштың көмегімен қуатты шектеуді жөнге келтіру . Минимальді қуатқа жөнге келтірумен кесікті а втомат ты реттеу.

Soft Coag коагуляци яның м онополяр лы режим і номиналь ді ВЧ- қуатымен 120 Вт, 125 Ом

Forced Coag коагуляци
яның м онополяр лы режим і номиналь ді ВЧ- қуатымен 120 Вт, 500 Ом

Spray Coag коагуляци
яның м онополяр лы режим і номиналь ді ВЧ- қуатымен 120 Вт, 500 Ом

Bipolar Coag
коагуляци я режим і номиналь ді ВЧ- қуатымен 120 Вт, 125 Ом. К оагуляци я режимі AUTO START. Екі шығыс AUTO COAG / AUTO COAG. Қосу ARGONPLAZMA-COAG. Қауіпсіздік құрылғысы : дозалаудағы қате монитор ы , қосылу ұзақтығының монитор ы , нейтраль ді электрод мониторы . Өлшемдері 410 мм - 152 мм - 368 мм. Салмағы 10 кг. Кепілді мерзімі : 1 жыл .

ERBE Elektromedizin GmbH, ГЕРМАНИЯ

ҚР-МТ-5№007526

5

5

Автомат ты иммунофермент ті EVOLIS а нализатор ы

Тіркеу

1.Stratec Evolis 4PS – технологи ялық модуль, 2.EVOLIS support table - стол- негіз ,

3.EVOLIS Tips 300UL (18x960), 1100 UL (10x960)- Ұштықтар 300 мкл (18х960 дана/қаптама), 1100 мкл (10х960 дана/қаптама), 4.Computer/Software - Компьютер бағдарламалық қамтамасыз етуімен, 5.Monitor - Монитор, 6.Printer - Принтер, 7.EVOLIS BC Labels – штрих-код жапсырмасы, 8.ST 405nm,450nm, 492nm,532nm, 550nm, 570nm, 620nm, 690nm Optical Filter – жарық сүзгіш 405нм, 450нм, 492нм, 532нм, 550нм, 570нм, 620нм, 690нм, 9.EVOLIS Reagent Bottle 15ml x 72, 30ml x 72, 60ml x 72, 125ml x 72 – құты реагенттер үшін 15мл х 72, 30мл х 72, 60мл х 72, 125мл х 72, 10.ST Bottle 1L, 2L, Wash Buf – құты шайғыш буфер үшін 1 л, 2л., 11.ST Bottle Square PVC 1000ml, 2000 ml – квадратты ПВХ құты 1000мл, 2000 мл., 12.EVOLIS cap, Wash Bottle 2L - қалпақша шайғыш буферге арналған 2 л., 13.ST Bottle, Aspirate, 1, 2 – құты сіңуі 1, 2, 14.ST Container, System Liquid, 10L – контейнер жүйелі сұйықтыққа арналған, 10л, 15.ST Assy Waste Container – қалдықтарға арналған агрегатты контейнер, 16.ST Container, Waste, 10L – контейнер қалдықтарға арналған, 10л., 17.V-Vial Polyp. Reagent Containers (23ml) x 500 - контейнер полипропиленді реагентке арналған (23мл) х 500, 18.Reagent vial Push Caps x 500 – сынауықтардың қысқыш қалпақшасы реагенттерге арналған х 500, 19.Reader VERIF PLATE - планшет ридер верификациясына арналған, 20.INCUBATOR VERIFICATION TOOL – инструмент инкубатор верификациясына арналған,

21.UPS – қорек блогы, 22.ST SET, BC Labels Sample Rack – штативтер штрих-кодтарының кешені үлгілерге арналған, 23.LABELSET, Sample Rack Alternativ - альтернативті штативтердің таңбалау жиынтығы үлгілерге арналған,

24.ST Set, Barcode labels Reagent Rack – штативтер штрих-кодтарын таңбалау жиынтығы реагенттерге арналған,

25.ST Set, Barcode Labels Reagent Rack 7-15ml, 30-60ml – штативтер штрих-кодтарының жиынтығы реагенттерге арналған 7-15 мл, 30-60 мл.,

26.ST Lamp, 13.8V,30W - лампа, 13.8В, 30W, 27.ST Reagent Rack 2, Ctrl - штатив для реагентов,

28.ST Reagent Rack 7-15ml, 30-60ml – штатив реагенттерге арналған 7-15мл, 30-60 мл., 29.ST Sample Rack with Numbering 1-20 - штатив нөмірлері бар үлгілерге арналған

1-20, 30.Rack ALU 22 positions (for tube 12/13 mm) - Штатив ALU 22 позициялармен (сынауықтар үшін 12/13 мм), 31.EVOLIS insert (x6) – Қоспа EVOLIS (х6), 32.ST ASSY, Plate Carrier "A1" – Планшеттерде ұстағыш "А1", 33.EVOLIS SAMPLE RACK TRAY – Үлгілерге арналған штативтер поддоны, 34.ST Waste bag (X1) – қалдықтарға арналған қап (Х1), 35.ST Waste bag (BoxX10), W/Label Biohazard – қалдықтарға арналған қап (10 дана/қаптама),

36.PE Kit Pipettor-Washer - Пипеттор-Вошер сапасын бақылауға арналған жиынтық, 37.ST Fuse, 4.0A/250V, 5X20mm (Шығ/10) – сақтандырғыш (10 дана/қаптама)

EVOLIS - толығымен автоматталған ИФА анализатор, хаттаманы үлгілерді енгізгеннен бастап нәтижелерді оператордың қатысуынсыз оқуға дейін барлық кезеңді іске асыруға арналған. Компьютерді басқарудың иілгіш жүйесі әртүрлі өндірушінің тест-жүйесінде бір мезгілде тексеріс жүргізуге болады.

Құрылымдық орындалуы: анализатордың үстел үстілік блогы, компьютер және принтер. Қорек кернеуі
: 90 - 260В / 47-62Гц. Жұмысшы температурасының д иапазон ы және ылғалдылығы: 10 - 35 С, 20 - 80%. Үлгілер үшін бірінші сынауықтар саны : 180. Бір реттік "борт" ұ штық тарының саны : 480. Ұ штық тардың барлығын бақылау және деңгей детекциясының типі : кондуктометри ялық . Дозалаудағы қателер детекциясы : ұйытынды , көлемінің жетпеуі .

Толық планшет үшін енгізу уақыты ( шұңқыршаққа 100мкл -ден ): <16мин үлгілер үшін , бақылаулар және стандарт тар , <4 мин реагент тер үшін . Басын шаю түрі : 8 канал ды бас . П ланшет тер түрі : жайпақтүпті , дөңгелектүпті , кони калық түбімен . Сулау уақыты : 0 - 999сек. Шайғыш ерітіндінің көлемі : 200 - 2500мкл. Шаю кезінде дозалаудың қайта өндіргіштігі : 5%CV. Қалдық көлемі : <5мкл/ шұңқыршақ жайпақтүпті шұңқыршақтар үшін , <1мкл/ шұңқыршақ домалақтүпті шұңқыршаққа . Д етекци я әдісі : спектрофотометри ялық . Каналдар саны : 8. Толқын ұзындығының д иапазон ы : 400 - 700нм. Өлшеу режимі : толқынның бір немесе екі ұзындығында . Өлшеу әдісі: соңғы нүкте бойынша (ENDPOINT), Кинетика. Динамикалық диапазоны: 0 3.0 ОП. Рұқсат етілетін қабілеті: 0.001ОП. Диапазондағы 0 2.5 ОП желілігі: 1%. 0 2.0 ОП диапазонында қайта өндіргіштігі: 2,5%. Диапазондағы дұрыстығы 0 2.0 ОП: 2%.

Өлшеу уақыты: 15 сек. Шейкирлеу: желілік. Термостатирлемейтін секция саны: 4. Термостатирлейтін секций саны: 4.Термостатирлейтін секция үшін температура диапазоны Troom+5/50°C. Температураны демеу нақтылығы ±1°С. Аспаптар өлшемі (ВхШхГ) - 950х1130х760 мм. Аспаптың м
асса сы - 130 кг.

Stratec Biomedical Systems AG, Германия

Bio-Rad, Франция тапсырыс бойынша , ГЕРМАНИЯ

ҚР-МТ-5№007527

5

6

Ш приц тік сорғы

TERUFUSION TE - 332

Тіркеу

1. Қорек шнуры ( ауыспалы тоқ ),

2. Қорек шнуры ( тұрақты тоқ ),

3.Бұрышы бекітілген тіркеуге арналған қысқыш,

4.Бұрышын реттеуге болатиын тіреуге арналған қысқыш, 5.Strack тіреуі

"TERUFUSION TE - 332" шприцтік сорғысы дозасын (µg/kg /min), емделуші салмағын (кг), дәрінің массасын (мг) және ерітінді көлемін (мл) көрсету жолымен ағым жылдамдығын есептеп шығаратын қызметі бар. TERUFUSION ТЕ -332

шприцтік сорғының ерекшелігі Біріктірілген шприцтер 10, 20, 30, 50 мл (фирмасы "TERUMO" және басқа да өндірушілер), оның ішінде: В, D (Becton Dickinson),B.Braun, Sherwood, Codan, JMS, TOP. Ағым жылдамдығының диапазон, 10, 20, 30 мл шприцтер үшін: 0.1 - 300.0 мл/с; 50 мл шприцтер үшін: 0.1 - 1200.0 мл/с. Енгізілген көлем диапазоны 0.1 - 999.9 мл (1 мл-ден бөлінген). Ағым жылдамдығы көрсеткішінің диапазоны 0.1 - 999.9 мл, 0.1 мл қадамымен, 1000 -1200 мл, 1 мл қадамымен. Ағым жылдамдығының нақтылығы. Мынадай: ±1% шектегі механикалық йіу, нақтылығы, еккішті қос алғанда : ±3% шегінде. "TERUMO" шприцін қолданған кезде 3 деңгейлі тығындауды анықтау үшін қысым деңгейі: { III}: 800 ± 200 mmHg max (106.7 ± 26.7 kПа), { II }: 500 ± 100 mmHg max (66.7 ± 13.3 kПа), {I): 300 ± 100 mmHg max (40.0 ± 13.3). Босату кезіндегі жылдамдық Шамамен 1200 мл/сағат (50 мл шприц), Шамамен 500 мл/сағат ( 30 мл шприц), Шамамен 400 мл/сағат (20 мл шприц), Шамамен 300 мл/сағат (10мл шприц). Дабыл жүйесі "Тығындау", "Толық дерлігімен босату ", "Батареяның шағын қуаттануы ", "Муфтаны/поршеньді/шприцті ажырату", "Қорек шнурын ажырату ". Арнайы функци ялар. Ішкі ауыстырып қосу өндірушісінің жұмыс режимін іріктеу . Енгізілетін көлемнің шектеуін реттеу : 0.1 - 999.9 мл 1 мл қадамымен, Белгіленген көлемге қол жеткізгенде дабыл қосылады және инфузия "Сохраняйте вену открытой" режимде ( ағым жылдамдығымен 0.1 мл/ с ) жалғасады. Дабыл жүйесі құюдың аяқталуы (" Толық дерлік босауы ") Толығымен босауға дейінгі қалған уақыты 3 -тен 30 минут қа дейінгі диапазонда реттеледі . Ағымның ең жоғары жылдамдығы 1 - 1200 мл 1 мл қадамымен . Электр қорегі 100 -ден 240 В ауыспалы тоққа дейін , 50/60 Гц 12 -ден 15 В тұрақты тоққа дейін .

Terumo Europe N.V., БЕЛЬГИЯ

ҚР-МТ-5№007528

5

7

Иммуногематологи ялық зерттеуге арналған ScanGel клиникалық-диагностикалық жүйесі

Тіркеу

1.Инкубатор Скангель ScanGel Incubator, 2.Центрифуга Скангель ScanGel Centrifuge, 3.Ридер Скангель ScanGel Reader, 4. Э лектрон ды тамшуыр Скангель Pipette electronique ScanGel,

5. Скангель картына арналған жұмыс столы Element support cartes work,

6. Скангель сынауықтарына арналған жұмыс столы Element support tubes work,

7.Диспенсер Скангель ScanGel Dispenser,

8. Скангель тамшуырларына арналған ұштықтар (қаптамада 1000 дана) Tips pipette ScanGel (X1000),

9. Скангель карточкалары: ScanGel Monoclonal ABO/RH (48 cards, 288 cards), ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K (48 cards, 288 cards), ScanGel ABO Complete/RH/K Duo (2x24 cards, 2x144 cards), ScanGel Monoclonal RH/K phenotypes (48 cards, 288 cards), ScanGel Neutral (48 cards, 1080 cards), ScanGel Coombs Anti-IgG, -C3d (48 cards, 1080 cards), ScanGel Anti-IgG (48 cards, 1080 cards), ScanGel Coombs+Neutral (48 cards,

1080 cards), ScanGel Direct Coombs (12 cards), ScanGel Monoclonal ABO/RH1/RH1 ( 48 cards, 288 cards), ScanGel ABO/RH group (48 cards, 288 cards), ScanGel Monoclonal A-B-D (48 cards, 288 cards), ScanGel Screen (48 cards, 1080 cards), ScanGel Screen II (48 cards, 288 cards, 1080 cards),

10.Стандартты эритроциттер: Scanpanel 10x3ml, Scanpanel P 10x3ml, Scancell I-II-III 3x10ml, Scancell IP-IIP-IIIP 3x10ml, Reverscan A1, B 2x5ml, Reverscan A1,A2,B,O 4x5ml, ReverСell A1,B 2х10ml, ReverСell A1,A2,B,0 4x5ml, Eryscan 2x10ml, 11.Буферлік ерітінділер: Scanliss (100ml, 500ml), Scansol (100ml, 500ml), Scanbrom 12 ml, Papaine 2ml, Stabiliss 100ml, Microbrom 100ml, Microdil 50ml,

12.Сұйық реагенттер: ScanGel Monoclonal Anti-RH1(D)/RHW1 5ml, Anti KEL2(к) 2ml, Anti KEL3(Kpa) 2ml, Anti KEL4(Kpb) 2ml, TransClone Anti-FY1(Fya) 2ml, Anti-FY2(Fyb) 2ml, Anti-JK1(Jka) 2ml, Anti-JK2(Jkb) 2ml, Anti LU1(Lua) 2ml, Anti LU2(Lub) 2ml, Anti MNS4(s) 2ml, Monoclonal Anti MNS3(S) 2ml, RH Control M 10ml, IHQC Blood Group Serology Control 4x6 ml

Жүйе картты және микропланшеттерді өңдеуге арналған, сондай-ақ жасушалар суспензиясын автоматты түрде дайындауға, реагенттерді дозалауға, араластыруға, көбейтуге, центрифугалауға, зерттеу қорытындыларын оқуға және өңдеуге арналған.

Ридер ScanGel Reader: қорек көзі: 85-265В, жиілігі: 50/60Гц; тұтынылатын қуаты: ең көбі 100ВА; толығымен санау уақыты: 3 мин 30 сек; габариттік өлшемдері: 525х408х260 мм; аспап массасы: 21,5 кг; камера: түрлі-түсті VPC-725: CCD1/3 500(Г)х582(В).

Центрифуга ScanGel Centrifuge: аспап үлгілерді ұқсас карточкаларда (ID-cards) дайындауға арналған, фирма өндірісі Bio-Rad; ротор айналуының жылдамдығы: 900±30 айн/мин.; цикл уақыты: 10 мин. ±2%; роторды тоқтату уақыты: 22 сек. көп емес; аспаптарға бірмезгілде орнатылатын карточкалар саны: 24; жұмыс температурасының диапазоны: 4-ден 450С-ге дейін; үздіксіз жұмыс істеу уақыты: 8 сағат; қорегі ауыспалы тоқ желісінен: 220 В/50Гц; тұтынылатын қуаты: 115ВА көп емес; габариттік өлшемі: 366х430х257 мм.; аспаптар массасы: 23 кг көп емес.

ScanGel Incubator инкубаторы: аспап үлгілерді ұқсастыру картасында(ID-cards) үлгілерді дайындауға арналған, Bio-Rad фирмасы өндірген. Әсер принципі аспап бағанында тараған қыздырғыштың көмегімен температураны реттеуге негізделген. Аспап 37 градус С көбейту температурасын белгілеуге көмектеседі
. Жұмыс температурасының д иапазон ы : 18-30 градус С; қуаты : 88 ВА;

қорегі ауыспалы тоқ желісінен : 110-240 В/50-60Гц; көбейту температура сы : 37±20С;

көбейту уақыты : 15 мин.; бак сыйымдылығы : 2 тіреу 12 карт -тан ; 2х20 символ С К-дисплей көмескі жарығымен ; 2-кноп калы жарғақшалы клавиатура; тілдер менюі : ағылшыншы , француз ша , нем ісше , итальян ша , португал ша, испан ша ;

габарит
тік өлшемі : 325х200х340 мм.; аспап масса сы : 7,4 кг көп емес .

Bio-Rad, ФРАНЦИЯ

ҚР-МТ-5№007529

5

8

О ториноларингологи ялық модуль ді (лор комбайн) Еrgos 50 жүйесі

Тіркеу

1. О ториноларингологи ялық эндоскопи ялық модуль (опти калық жүйе ),

2. О ториноларингологи ялық компьютерлік модуль , 3. Т импанометри йге арналған к омпьютер лік модуль ,

4. С инусэхографи яға арналған к омпьютер лік модуль ,

5. Р инопневмометри яға арналған к омпьютер лік модуль ,

6.Лор-хирургияның суықплазмалы модулі, 7.Радиожиілік хирургия блогы,

8.ВЧ электрохирурги ялық блок,

9. Жарық көзі 150 Вт,

10. Вакуумдық электрсорғыш, 11.Болаттан жасалған шағын раковина, 12.Құлақты шаюға арналған бүйрек тәрізді тостаған,

13.Шлангтер жиынтығы, 14.Манометр, 15.Сығылған ауаны беруге арналған жүйе, 16.Сығылған ауа компрессоры, 17.Компрессор тұтқасы, 18.Шыны бөтелкелер, 19.Сұйықтық пен ұнтаққа арналған спрей ұштықтарымен,

20.Суды жылытуға және иригация жүйесі,

21.Су сүзгісі,

22.Бактериялық сүзгі, 23.Түзу және бүгілген канюля,

24. Спекулаларға арналған таған, 25.Тазартатын және дезинфекциялайтын сұйықтыққа арналған ыдыс,

26.Төменвольтті трансформатор,

27. Айналдарды сол сәтте және/ немесе алдын ала қыздыру , 28. Өткізгішсіз бас жарықтандырғыш ,

29. Бас жарықтандырғышқа арналған л ампочка, 30. Қуаттандыру құрылғысы , 31. Маңдайға қоятын лампаны ұстағыш ,

32. Фиброоптикалық жарықтандырғыш, 33.Эндоскоптарға арналған жылытатын тіреу, 34.Гальванокаутер, 35.Каутер тұтқасы, 36.Әмбебап электродтар, 37.Бадамша безді шаюға арналған блок,

38. Э ндоскоп тарды стерильдеуге арналған тубус ,

39.Металлды олива, 40.Тимпанометр, 41.Аудиометр, 42.Импедансометр, 43.Емделуші креслосы, 44.Кресло шынтақ тірегіші, 45.Емделуші креслосына арналған металлды серіппе, 46.Дәрігер столы, 47.Диагностикалық микроскоп, 48.Микроскопқа арналған бекіткіш, 49.Окуляр,

50.Линза,

51. Микроскопқа арналған таған, 52.Қабырғалық шкаф негатоскопымен немесе онсыз,

53.Раковинасы бар шайғыш секция, 54.Дәрігердің жұмыс столы,

55. А ссистент тің жұмыс столы ,

56.Монитор тірегімен ,

57. Дабыл жарғағының массаж жасайтын құрал

Диагностикалық және терапиялық ЛОР-қондырғы интегралданған микропроцессорлық меню-басқармасымен, дәрігердің жоғары өндіргіштігін және емделушіге ыңғайлылықты қамтамасыз етуге арналған.

Ergos 50ЛОР-комбайнның ерекшелігі: Алдыңғы электроника, Компьютерлік орындалу интегралданған сұйықкристаллды дисплейімен, қосымша компьютерлер модульдерін қосу мүмкіндігі бар, жиілік счетчигі және аспираторды пайдалану уақыты, әуе пистолетін және эндоскопты, самотестті, жүйедегі ақаулар индикациясы, жұмыс режимін үнедеу қызметі, алдыңғы компьютерлік технология бағдарламалық меню-басқаруымен сұйықкристаллды экранға шығаратын қажетті ақпаратқа жылдам жетуді қамтамасыз етеді, риноманометрмен бірге толық диагностикалық орталыққа дейін кеңею мүмкіндігі, тимпанометрмен немесе синусэхографпен, бейнекамерамен, қосымша микропроцессорымен диагностика бағдарламасымен өңдеу және деректерді банкаға зерттеу нәтижелерін көру үшін қолданады.

Техникалық талаптар:

классификация – 1 класс; түрі (IEC601-1 сәйкес)- В қолданбалы бөлшектерге; классификация (Еуропалық директивалар ережелеріне сәйкес 93\42\EEC)---класс - II а; стандарт-IEC 601-1; қорғау дәрешесі (қорғалмаған)-IP 20; су қысымы ---2,0 бара<қысым<баралар (200hPa<қысым<600 hPa); желіден тұтынылатын қуаты - 230 В, 50-60 гц; тұтынылатын энергиясы - макс.2300 вольт-ампер; балқығыш сақтандырғыштар - 10 А баяу жанатын, 250 В; габариттері - 870 мм х 940мм х 155мм; салмағы - ±100 кг; шығу ажыратқышы - 2А баяу жанатын сақтандырғыш, 250 В.

Сақтау және тасымалдау кезінде сыртқы орта шарттарына талаптары:

Қоршаған ортаның температурасы - 0 градус С-ден 50 градус С-ге дейін; салыстырмалы ығалдылығы - 30%-дан 90%-ға дейін; атмосфералық қысымы - 700 hPa-дан 1060 hPa-ға дейін.

MS Westfalia GmbH, ГЕРМАНИЯ

ҚР-МТ-5№007530

5

9

Артериялық қысымды және қозғалыс датчигімен Холтеру card(X) бойынша ЭКГ-ні амбулатор иялық монитори нгілеуге арналған Меditech біріктірілген тіркегіші

Тіркеу

1.Кабель тізбектелген және қос опти калық интерфейс імен - 1 дана, 2. А ппарат қ а арналған сөмке – 1 дана, 3. Қалыпты өлшемдегі м анжета - 1 дана,

4. ЭКГ электродтарының шлейфі - 1 дана, 5. ЭКГ-ге арналған бір реттік электродтар қаптамасы - 1 дана, 6. Есте сақтау к арта сы , 128 МВ - 1 дана,

7.Қайта қуаттандыратын аккумуляторлар АА өлшемді - 8 дана, 8.Аккумуляторларға аналған қуаттандыру құрылғысы - 1 дана, 9.Компакт-диск (CD) бағдарламасымен - 1 дана, 10.Пайдаланушы басшылығы - 1 дана

Аппарат ЭКГ-ні және артериялық қысымды мониторингілеуге арналған. Қолдану саласы , техни калық сипаттары : ЭКГ канал дары : 8

канал; АЦП - 12 бит; дискредитаци я жиілігі -- 1200 Гц немесе 600 Гц; Сақтау жиілігі - 600 Гц, 300Гц - 150Гц; Жазу кезіндегі дискредитаци я жиілігі 600/300Гц; Динами калық диапазон ы -16 мв p-v.

Сезімталдығы - 4 мкВ. Төзімділігі - +/- 300 мВ. Кіру кезіндегі и мпеданс - 100 Мом.

Нақтылығы - 5% азырақ . Өлшеу д иапазон ы -

10-70 гПа. ЭКС
тексерісі – аппарат тық детекция ЭКС. ПК -мен жалғау – оптикоэлектрон ды кабель, блютуз. Басқару - 1 түйме .

Дисплей - 2
жарық диод ы екі түсті .

Сыртқы габарит тері : 66х 59х17мм. Салмағы - 54 г. (батарейка), 62г.(батарейка және есте сақтау карта сы ).

Жалпы салмағы - 330г.

MEDITECH Kft, ВЕНГРИЯ

ҚР-МТ-5№007532

5

10

Жарық терапи ясына арналған аспаптар : BIOPTRON Compact III Medical, BIOPTRON Pro I Medical, BIOPTRON 2 Medical тағандарымен

Тіркеу


 

BIOPTRON 2 Medical. Электр желісінің п араметр лері 100-240 В, 50/60 Гц; Энерг ияны тұтыну 1,4 -1,0 ВА; Сақтандырғыш Т2А/250 В; Шамның нақты қуаты 90 Вт; Қорғаныш шынысы I класс , IP 20; Штативсіз м асса сы 4,3 кг; Толқын ұзындығы 480-3400 нм; Полярлау дәрежесі >95% (590-1550 нм); Үлес қуаты 40 мВт/см2;

Жарық энергиясы ағымының тығыздығы мин утына 2,4 Дж/см2; BIOPTRON Pro 1 Medical. Электр желісінің п араметр лері 100-240 В, 50/60 Гц; Энерг ияны тұтыну 160 ВА; Шамның нақты қуаты 50 Вт; Қорғаныс шынысы II класс , IP 20; Столға қоятын тағанымен салмағы 3,4 кг, еденге қоятын тағанымен 7,8 кг. Толқын ұзындығы 480-3400 нм. Полярлау дәрежесі >95% (590-1550 нм); Үлес қуаты 40 мВт/см2; Жарық энергиясы ағымының тығыздығы мин утына 2,4 Дж/см2. BIOPTRON

COMPACT III Medical. Электр желісінің п араметр лері 100-230 В, 50/60 Гц; Энерг ияны тұтыну 56 ВА; Шамның нақты қуаты 20 Вт; Қорғаныс шынысы II класс , IP 20; Тағансыз салмағы 0,5 кг. Толқын ұзындығы 480-3400 нм; Полярлау дәрежесі >95% (590-1550 нм); Үлес қуаты 40 мВт/см2; Жарық энергиясының ағым тығыздығы мин утына 2,4 Дж/см2

BIOPTRON AG, ШВЕЙЦАРИЯ

ҚР-МТ-5№007533

5

11

Cardiolife сериялы ТЕС 5521K моделді портативті екі фазалы д ефибриллятор

Тіркеу

1.Аккумулятор лық батарея қуаттандыру құрылғысымен ,

2. ЭКГ кабелі 3 бұруға , 3. ЭКГ кабелі 5 бұруға , 4. ЭКГ кабелі 3 бұруға бір реттік ЭКГ электрод тар үшін ,

5. ЭКГ кабелі 5 бұруға бір реттік ЭКГ электродтар үшін, 6.Жалғастырғыш кабель, 7.Бір реттік электродтар, 8. CO2 өлшеу жүйесіне арналған жиынтық, 9.Әуе бейімдегіші,

10. CO2 өлшеу жүйесіне арналған жиынтық,

11. Тыныс алу контурының бір реттік бейімдегіші,

12.Бір реттік мұрын канюлялары,

13. SpO2 кабеліне арналған бейімдегіш , 14. Оттегі сатурациясының саусақты датчигі,

15. Оттегі сатурациясының жан-жақты датчигі,

16. Оттегі сатурациясының Ү-тәрізді датчигі,

17. S түріндегі датчикке арналған бекітетін лента, 18. L түріндегі датчикке арналған бекітетін лента, 19.Бір реттік SpO2

датчик тері , 20. Датчиктерге арналған бекітетін лента ,

21. Т үзу стимуляци я э лектрод тар ы, өлшемдері (мм): 25, 35, 45, 55, 65, 75, 22. Сыртқы дефибрилляци яға арналған э лектрод тар , 23. Иілгіш электрод тарға арналған бейімдегіш , 24. Д ефибрилляци яға арналған бір реттік иілгіш электродтар ,

25. Бәсеңдеу қызметін тестілеу құрылғысы, 26.Интерфейс блогы,

27. Орнатылған термопринтер ге аналған қағаз ,

28.Жанаспалы гель, 29.Гелі бар ыдысқа арналған ұстағыш, 30.Тасымалдайтын кейс, 31.Бекітуге арналған жиынтықтар: емделуші кереуетіне немесе қабырғаға,

32.Тасымалдауға арналған арба

Дисплей: диагонал і 14.5", С К, түрлі-түсті, 320 х 240 рұқсатымен . Д ефибрилляци я түрі : қолмен , синхрон далған , AED (автомат ты сыртқы дефибрилляция). Шығатын энергия (50 Ом арқылы ): 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 Дж. Энергети калық шегі : ішкі электрод үшін 50Дж.

Қуаттандыру уақыты : ауыспалы тоқ желісінен қоректендірген кезде кернеуі 100В -тан 240В -қа дейін мах 5 сек 270 Дж дейін ; мах 3 сек 200 Дж дейін .

Қуаттандыру жағдайының и ндикация сы : қуаттандыру статусының дыбыс дабылы қуаттандыру тоқтағаннан кейін шығарылады.

Синхрон далған бәсеңдік : мүмкін .

Бәсеңдеу уақыты : R тісінің шыңынан бәсеңдеу шыңына дейін : ЭКГ бұруымен немесе жайпақ ЭКГ: 60мс бойына .

Қуаттандыру/бәсеңдеу, үздіксіз сандарының ең жоғары саны 270Дж кезінде : 20 цикл: минутына 3 цикл 1 минут тоқтау кезеңімен .

15 цикл: 3 цикл минут
ына тоқтау кезеңінсіз .

Жүктеменің ең жоғары жүктемесі: шығатын 200 мА 250 Ом арқылы , 120 мА 599 Ом арқылы . ЭКГ күшейткіш : жиілік сипаттамасы : ЭКГ электрод тарымен : 0.05 -тен 150 Гц (-3дБ) дейін . Э лектрод тар арқылы : 0.5 -тен 20 Гц (-3дБ) дейін . И нтерфейс құрылғысы DSI/AUX OUT, QI-553V: SpO2 немесе CO2, AUX OUT бақылау . SpO2 өлшеу диапазоны : 50 -ден 100% дейін , 1% қадамымен . Нақтылығы :±2 сан SpO2 (80-100%), ±3 сан SpO2 (70-79%). СО2 өлшеу , диапазон: 0 -ден 99 мм.рт.ст. дейін 1 мм.рт.ст қадамымен . Өлшеу нақтылығы : 0 -ден 40 мм.рт.ст: ±4 мм.рт.ст. дейін , 41 -ден 76 мм.рт.ст: көрсеткіштен ±10% дейін . Тыныс алудың анықталатын жиілігі : 0 -ден 75 тыныстау /мин.

Өлшемдері : 290 х 172 х 355 мм.

Н етто салмағы : 6.1 кг- 6.3 кг ( сыртқы электрод тар , батареясыз ауыспалы тоқ блогы пайдаланылады ), 5.3 кг- 5.5 кг (электрод тар бейімдегіштері , батареясыз ауыспалы тоқ блогы пайдаланылады )

Nihon Kohden Corporation, ЖА ПОНИЯ

ҚР-МТ-5№007534

5

12

Сандық рентгенографи ялық әмбебап UNI-DR жүйесі

Тіркеу

1. Жоғары жиіліктегі рентген дік генерато р , 2.Рентген дік түтік жиынтықта , 3.Рентген дік коллиматор,

4. Сандық жайпақ панель ді детектор,

5.Тірек және аспапты басқару блогы,

6. Жұмыс стан сасы , 7. Тор ,

8. Емделуші столы , 9.Ионизаци ялық камера.,

10. Ортасын көрсететін лазерлік бағыттағыш көзі,

11. С К түрлі-түсті мон итор,

12.Желілік интерфейс DICOM 3.0,,

13.Тіректі басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету, 14..Дербес рентгеннен қорғайтын заттар жиынтығы, 15.Негатоскоп.

Аппарат халықаралық стандартқа және директиваларға сәйкес: UL60601-1, CSA-C22.2NO.0-M91, IEC 601-1:1988+A1 және A2, IEC 601-1-2:2001, IEC 601-1-3:1994, IEC 601-1-4:2000, IEC 601-2-7:1998, IEC 601-2-28:1993, IEC 601-2-32:1994.

Техникалық сипаттары: Генератор микропроцессорлық басқаруымен, жоғары жиіліктегі айырып-қосатын. Рентгендік экспонирлеудің диапазон уақыты: 0,001-10 сек.
Рентген дік түтік айналмалы анод ымен . Түтіктегі ең жоғары кернеуі : 150 кВ. А нод тың жылу сыйымдылығы : 300 kHU (210 кДж). А нод жылдамдығы максимум: минутына 9700 айналым (180 Гц). Фокустық дақ өлшемі 0,6 мм х 1,2мм. Рентген дік коллиматор: мотор ланған қашықтан және қолмен басқару , автомат ты коллимация, жеке сүзу : 1,5 мм алюмини йге (А1) барабар . Ұзақ жұмыс істеу кезінде рентгендік алаңның өлшемін автоматты түрде бақылау SID/FFD ( арақашықтығы фокус- үлбір ). Рентгендік бақылау бағдарламалық қамтамасыз етуден анатомиялық бағдарламаны таңдай отырып рентгендік алаңның өлшемін автоматты түрде бақылау . Детектор (1) . Д етектор лар өлшемі : 469 х 460 х 37 мм , Бейнелерді көрсету аймағы : 43 х 43 см (17x17 дюйм). Көрсетілетін пиксел ьдер саны : 9,000,000 пиксел ь (3,000x3,000 пикселей). П иксел ь өлшемі : 139мкм. Бейнелер рұқсаты : 14 бит. Ең жоғары кеңістік рұқсаты : 3,6 пар линий/мм. Бейнелерді оқу уақыты : 0,8 сек.

Р ентген дік импульс тің ұзақтығы : 250 -ден 2000 м / сек дейін . Детектор (2): детектор лар өлшемдері : 501 х 495 х 43 мм ( Е х Ұ х Б ). Бейнелер аймағы : 43 х 43 см (17x17 дюйм). Көрсетілетін пиксел ьдер саны : 9,000,000 пиксел ь (3,000x3,000 пиксел ь ). П иксел ь өлшемі : 143мкм. Бейнелер рұқсаты : 14 бит. Ең жоғары кеңістік рұқсаты : 3,5 пар а желіде /мм. Бейнелерді оқу уақыты : 2000 мс. Детектор (3): детектор лар өлшемі : 604,4 х 603,2 х 85,2 мм ( Е х Ұ х Б ). Бейнелер аймағы : 43 х 43 см (17x17 дюйм). Көрсетілетін пиксел ьдер саны : 9,000,000 пиксел ь (3,000x3,000 пиксел ь ). Пиксел ь өлшемі : 143мкм. Бейнелер рұқсаты : 14 бит.

LISTEM Corporation, КОРЕ Й РЕСПУБЛИКА СЫ

ҚР-МТ-5№007535

5

13

FO-20 S модель ді ARF- 900(II)E тыныс алу блогы бар наркоз ды - тыныс алу Acoma аппараты

Қайта т іркеу

1. Жоғары қысым түтігі (О2, N2O), 5м - 3 дана, 2. Бөшкеге арналған ажыратылатын с иликон ды түтік - 1 дана,

3. Тыныс алу қабы (3л) - 1 дана,

4. Г аз буландырғыш МК-III - 1дана, 5. Наркоздық газдың артығын бұруға арналған г офрир ленген шланг, диаметр і 22мм, ұзындығы 1,3м және 1,8м - 2 дана,

6. Оттегін өлшегіш - 1 дана,

7. Ауа клапанының м одул і - 1дана,

8. Бөшке (СО2 газын сорғыш ) - 1 дана, 9. Ылғалдандырғыш - 1 дана,

10. Қысым түтігіне арналған к ран - 1 дана, 11. О2 және N2O арналған редукторлық клапан - 1дана,

12. Балаларға және ересектерге арналған маска - 1 дана дан ,

13. Сүйеніші бар арба - 1 дана, 14.Желдеткіштерге арналған гармошка - 1 дана, 15.Бактериологиялық сүзгі - 1 дана, 16.Катетер немесе тыныс алу түтігі, диаметрі 10мм, ұзындығы 20см - 1 дана, 17.Қорек шнуры - 1 дана, 18.РЕЕР – Шығу соңының оң қысым құрылғысы, 19. Наркоздық газдың артығын бұруға арналған гофрирленген шланг, диаметрі 19мм, ұзындығы 1,2м - 1 дана, 20.Ересектерге арналған наркоздық иілгіш түтіктер жиынтығы "А 1001", 1м - 1дана, 21.Сіңіргіш - 1дана

Ағым д иапазон ы : О2 - 0-10л/мин; N2O - 0-10л/мин. О2 м инималь ді концентрация сы : 30%+ 3vol.%. Кіру қуаты - 260 ВА; газ беру - 350-500 кПа; СО2 газын жұтқыш . Бөшке сыйымдылығы - 900мл (720г.). О2 ағымын босату - 35-75л/мин. Контур м анометр і . Өлшеу д иапазон ы - 10-70 гПа. Рұқсат - 1 гПа. Негізгі модульдің сыртқы габарит тері :

440х315х405мм.
Желдеткіштің сыртқы г абарит тері : 410х235х320мм. Салмағы : Негізгі модуль -12 кг., Тыныс алу бло гы - 28 кг.

ACOMA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD, ЖА ПОНИЯ

ҚР-МТ-5№007531

5