• Мое избранное
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2011 жылғы 1 желтоксандағы № 691 бұйрығына қосымша

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца

Мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медицина техникасы

бұйымдар тізбесіҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында

медицина техникасы бұйымдарды мемлекеттік

тіркеу, қайта тіркеу туралы”

“01”
желтоқсаңдағы __2011 жылғы

№ 691_ бұйрығымен бекітілгенр/с

Бұйымның атауы

Дайындаушы-фирма,

өндіруші-ел

Тіркеу нөмірі

Тіркеу жылы

(жыл)

Тіркеу түрі

Қауіп дәрежесi

1

Жабдықтармен жиынтықтағы ABL 5 қан газдарын талдағыш

Radiometer Medical Aps,

ДАНИЯ

ҚР-МТ-7№003687

7

Қайта тiркеу

2 б класы – қауіптің көтеріңкі дәрежесімен

2

Жабдықтармен жиынтықтағы ABL 800 FLEX қанның қышқылды-сілтілік және газды құрамын талдағыш

Radiometer Medical ApS,

ДАНИЯ

ҚР-МТ-7№003688

7

Қайта тiркеу

2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен

3

Жабдықтармен жиынтықтағы ABL 77 қанның қышқылды-сілтілік және газды құрамын талдағыш

Radiometer Medical ApS,

ДАНИЯ

ҚР-МТ-7№003689

7

Қайта тiркеу

1 класы – қауіптің төмен дәрежесімен

4

Жабдықтармен жиынтықтағы рО2, рСО2 и SpO2 модел і ТСМ 4 series орындалуы TCM 4, ТСМ 40, ТСМ 400 тері арқылы мониторлық бақылауға арналған а ппарат .

Radiometer Medical ApS,

ДАНИЯ

ҚР-МТ-7№009252

7

Тiркеу

2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен

5

IH1000 иммуногематологиялық зерттеулерге арналған автоматты талдағыш

DiaMed GmbH Швейцария, отделение Bio - Rad , АҚШ

ҚР-МТ-7№009257

7

Тiркеу

1 класы – қауіптің төмен дәрежесіменҚР ДСМ медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының 2011 жылғы “01” желтоқсаңдағы __ № 691 бұйрығын а сәйкес мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медицина техникасы бұйымдар жиынтығының тізбесі

1. № ҚР-МТ-7№003687р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Түтіктер : газ ды және сорғышқа арналған 1,5м.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

2

Контейнер.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

3

Қылтамырға арналған бейімдеуіштер .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

4

Принтерге арналған қағаз 58мм орамда .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

5

Электрод тар : референт ті , pH-электрод, pCO2-электрод.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

6

Калибр ленген ерітінді : 140мл -лік контейнерлерде 1 және 2

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

7

Жуу ерітіндісі - 340мл.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

8

Газ ды баллон дар : 1L және 2L бәсеңдеткіші мен тіреуіші бар .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

9

Негізгі блок.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

10

Мембран алар : референт ті электрод қа , pCO2-электрод қа , pO2-электрод қа арналған .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

11

Тазарту ерітіндісі -100мл, гипохлорит ерітіндісі -100мл.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

12

Б аллон дарға арналған кілт , QualiCheck сапаны бақылауға арналған ерітінді : 1 деңгей , 2 деңгей , 3 деңгей , 4 деңгей орамда 30 ампул адан .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

2. № ҚР-МТ-7№003688р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

О ксиметри я кілті : 10 (sO2, tHb), 20 (MetHb, COHb, O2Hb, HHb), 30 (ctBil, HbF).

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

2

4 электролит ке арналған кілт : глюкоз аға , лактат қа , қан газдарына арналған кілттер .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

3

Электро бау

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

4

Пластик ті төсем

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

5

Бір рет пайдаланылатын пласти кті контейнер, 600mL

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

6

Желдеткіш фильтрі

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

7

Бітеуіш-э лектро д

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

8

Электрод тар : референт ті , pCO2-электрод, pO2-электрод, pH-электрод, Cl-электрод, K-электрод, Ca-электрод, Na-электрод, глюкоз ды электрод, лактат ты электрод.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

9

Баллонға арналған кілттер .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

10

Калибр лі ерітінділер : 1, 200мл -ден ; tHb орамда 4 амп.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

11

Ерітінділер : тазалағыш -200мл, жуғыш -600мл.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

12

QualiCheck арналған жайма .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

13

CD-диск ілер

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

14

А мпул аларды ашқыштар .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

15

QualiCheck ампулаларының адаптері .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

16

AutoCheck ампуласына арналған AutoCheck каруселі .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

17

AutoCheck -ті қолмен пайдалануға арналған ұстағыш .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

18

Негізгі блок

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

19

Түтіктері : құйылысқа арналған , ерітінділерге арналған сорғыштың, электрод ты модул дерге арналған сорғыштың .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

20

Орамдағы т ермо қағаз .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

21

Мембран алар : референт ті электрод қ а, pCO2-электрод қ а, pO2-электрод қ а, Cl-электрод қ а; K-электрод қ а, Ca-электрод қ а, Na-электрод қ а, глюкоз ды электрод қ а, лактат ты электрод қ а арналған .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

22

Калибрлі газдары бар б аллон дар : 1 және 2.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

23

Гипохлорит-100мл.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

24

AutoCheck сапаны бақылауға арналған ерітінділер : 1 деңгей , 2 деңгей , 3 деңгей , 4 деңгей - орамда 30 ампул адан .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

3. № ҚР-МТ-7№003689р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

50, 100, 150, 300 өлшемді сенсорлы-блок өлшегіш кассеталар .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

2

1100 CALPACK к алибр лі бло гы .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

3

Аккумулятор.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

4

QualiCheck сапаны бақылауға арналған ерітінділер : 1 деңгей , 2 деңгей , 3 деңгей , 4 деңгей орамда 30 ампул адан.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

5

Орамдағы принтерге арналған т ермо қағаз .

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

6

Негізгі блок.

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

4. № ҚР-МТ-7№009252р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

pO2/CO2 біріктірілген модулі

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

2

Бітеуіш-модул

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

3

PO2/pCO2-электрод немесе pCO2-электрод

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

4

pO2/pCO2-электрод қа арналған мембраналар жинағы

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

5

Э лектрод тарды бекітуге арналған жинақ

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

6

Электро бау

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

7

Компьютер лік кабель

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

8

К алибр лі газ ы бар баллондар : 0,2L және 1L

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

9

Б аллон дарға арналған кілттер мен адаптер

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

10

SpO2 модулі

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

11

Кабелі бар SpO2 көрсеткіші

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

12

Аккумулятор

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

13

Негізгі блок

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

14

3мл -ден -30амп нөлдік су ерітіндісі

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

15

Э лектрод тарға арналған белгілер жинағы

Мәлімет жоқ

Radiometer Medical ApS

Дания

5. № ҚР-МТ-7№009257р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Жабдықтары бар IH-1000 -IH 1000: реагенттерге арналған тағандар,үлгілерге арналған тағандар , көбейтулерге арналған тағандар, үлгілері бар тағандарға арналған штрих кодтар жинағы , монитор, штрих-код тар сканерлері , жүйелі жиынтыққа арналған резервуар, сұйық қалдықтарға арналған резервуар, тазалағыш ерітіндіге арналған резервуар, қалдықтар жинауға арналған қаптар , пайдаланылған ID карт аларға арналған икемді контейнер , үздіксіз қорек көзіне арналған ұстағыш.

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

2

Keybord US Euro- пернетақта .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Чеш Республикасы

3

UPS 220 V Including power cord EU - UPS 220 V үздіксіз қорек көзі .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Қытай

4

Battery Pack for UPS - үздіксіз қорек көзі б атарея сы

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Қытай

5

White trays for ID cards Set of 5- үлгілер дайындауға арналған үстел .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Франция

6

Bottles for Setup Clean- тазалағыш ерітінділерге арналған сауыттар

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

7

Samples Rack- реагенттерге арналған тағандар .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Франция

8

Reagents Rack (stirred)- үлгілерге арналған тағандар

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Франция

9

Setup Clean- тазалағыш ерітінді .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

10

Container Stickers Kit- өзі жабысатын этикеткалар жинағы бар контейнер.

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

11

Containers Caps Kit 3x2 pces – к онтейнер қақпағы .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Франция

12

Waste bags for card waste box - пайдаланылған ID карт аларға арналған икемді контейнер қаптары.

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

13

Sampling Needle- мөлшерлеу инесі .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Франция

14

IH Instrument Monitoring Softwear (optional) - IH 1000 автоматты талдағыш жағдайын мониторингілеуге арналған бағдарламалық қамсыздандыру пакеті .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

15

IH-COM Data Management Software for Sampler-IH 1000 - «IH-COM» автоматты талдағышты бағдарламалық қамсыздандыру пакеті .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

16

Interbase Licence- бағдарламалық қамсыздандырудың л ицензион ды кілті .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

17

User Manual IH-1000- қолдану бойынша нұсқаулық .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

18

Diluent 1 Box of 10 racks with 60 wells per rack құрамында Дилюент 1 бар 60 микро түтікшелі тағандар .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

19

Diluent 2 Box of 10 racks with 60 wells per rack- құрамында Дилюент 2 бар 60 микро түтікшелі тағандар .

Мәлімет жоқ

Мәлімет жоқ

Швейцария

20

А шағын тобын анықтауға арналған карталар : Anti-A1 Absorbed 1 x 12; DiaClon Anti-H 1 x 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

21

Қарсы денелерді теңдестіруге арналған карталар : Coombs Anti-IgG 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; LISS/Coombs 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; NaCl, enzyme test and cold agglutinins 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

22

Қарсы денелер скрининг іне арналған карталар : DiaScreen 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; LISS/Coombs + Enzyme test 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

23

Қарсы гендер профилін анықтауға арналған карталар : ID - Antigen Profile I 1 x 12; ID - Antigen Profile II 1 x 12; ID - Antigen Profile III 1 x 12, 6 x 1.4 mL , 6 x 5 mL

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

24

АВО/ RhD жүйесі бойынша типтеуге арналған карталар : ID ABO / D + Reverse Grouping 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID DiaClon ABO / D + Reverse Grouping for Donors 6 x 12; ID DiaClon ABO / D + Reverse Grouping 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

25

АВО/RhD жүйесі бойынша типтеуге арналған RhD екі анықтағышты карталар : ID ABO/RhD 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID DiaClon ABO/D 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID DiaClon ABO/D + DAT 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

26

АВО/RhD жүйесі бойынша типтеуге арналған адам табиғатының қарсы денелері бар карталар : ID ABD-Confirmation 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID ABO/Rh 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID ABO/Rh for Newborns 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

27

АВО/RhD жүйесі бойынша типтеуге арналған моноклональ ді қарсы денелері бар карталар : ID DiaClon ABD-Confirmation for Donors 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID DiaClon ABD-Confirmation for Patients 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID DiaClon ABO/Rh for Donors 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI+ 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI- 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID DiaClon ABO/Rh for Patients 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID DiaClon Complete Crossmatch 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

28

Тура антиглобулин ді тест ке арналған карталар : ID DAT IgG-Dilution 1 х 12; ID DAT IgG1/IgG3 1 х 12; ID DC-Screening I 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12; ID DC-Screening II 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

29

Бақылау материал дар ы : DiaMed Basic Q.C. 8 x 5 mL tubes reagent 1; 8 x 5 mL tubes reagent 2; DiaMed Q.C. System Set of 4x2.6 ml whole blood, 2x1 ml whole blood & 2x2.5 ml sera; ID-Internal Quality Control Set of 5x4 ml red cells & 3x3 ml sera

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

30

Кері реакциялы қан тобын анықтауға арналған к арт алар : ID Reverse grouping with antibody screening 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

31

RH/K жүйесі бойынша фентиптендіруге арналған карталар : ID DiaClon Rh-Subgroups + K 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID Rh-Subgroups + Cw + K 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID Rh-Subgroups + K 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12; ID RhD + Phenotype 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

32

Сирек қарсы денелер : Anti-Cob 1 x 0.5 mL; Anti-Cw 1 x 12; Anti-D 1 x 12, 24 х 12; Anti-Dia 1 x 0.5 mL; Anti-I1 x 0.5 mL; Anti- I 1 x 0.5 mL; Anti-Jsa 1 x 0.5 mL; Anti-Jsb 1 x 0.5 mL; Anti-K 1 x 12; Anti-k1 x 12; Anti-K/k1 x 12; Anti-Kpa 1 x 12; Anti-Kpa/Kpb1 x 12; Anti-Kpb 1 x 12; Anti-Lua1 x 12; Anti-Lua/Lub 1 x 12; Anti-Lub1 x 12; Anti-Tja 1 x 0.5 mL; Anti-U 1 x 0.5 mL; Anti-Vel1 x 0.5 mL; Anti-Vw1 x 0.5 mL; Anti-Wra 1 x 0.5 mL; Anti-Xga 1 x 0.5 mL; DiaClon Anti-DVI neg. 1 x 12, 24 х 12; DiaClon Anti-Jka1 x 12; DiaClon Anti-Jka/Jkb 1 x 12; DiaClon Anti-Jkb1 x 12; DiaClon Anti-K 1 x 12; DiaClon Anti-Lea1 x 12; DiaClon Anti-Lea/Leb1 x 12; DiaClon Anti-Leb 1 x 12;

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

33

Сирек қарсыгендер : DiaClon Anti-M 1 x 12; DiaClon Anti-M/N 1 x 12; DiaClon Anti-N 1 x 12; DiaClon Anti-P1 1 x 12; ID-Card Fya 1 x 12; ID-Card Fya/Fyb1 x 12; ID-Card Fyb 1 x 12; ID-Card s1 x 12; ID-Card S 1 x 12; ID-Card S/s 1 x 12; Test serum ID-Anti-Fya1 x 3.6 mL, 1 х 5.0 mL; Test serum ID-Anti-Fya/Fyb 2 x 1.4 mL; Test serum ID-Anti-Fyb 1 x 3.6 mL, 1 х 5.0 mL; Test serum ID-Anti-S 1 x 3.6 mL, 1 х 5.0 mL; Test serum ID-Anti-s 1 x 3.6 mL, 1 х 5.0 mL; Test serum ID-Anti-S/s 2 x 1.4 mL

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

34

Э ритроцит тер мен реагент тер дайындауға арналған ерітінділер : DiaMed Cell Freeze 2 x 100 mL; DiaMed Cell Thaw2 x 100 mL; ID-CellStab 1 x 500 mL; ID-CellWash-P 1 x 500 mL; ID-Diluent 1 2 x 100 mL, 1 x 500 mL; ID-Diluent 2 2 x 100 mL, 1 x 500 mL; ID-Papain 1 x 10 mL, 10 x 10 mL

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

35

Қарсы денелерді теңестіруге арналған с тандарт ты эритроциттер панел дері : ID-DiaPanel 11 x 4 mL; ID-DiaPanel Plus 6 6 x 4 mL; ID-DiaPanel-P11 x 4 mL

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

36

Қарсы денелер скринингіне арналған стандартты эритроцит тер панелдері : ID - Dia ( Diego ) positive 1 x 10 mL ; ID - DiaCell I - II 1 x 10 mL ; ID - DiaCell I - II - III 3 x 10 mL , 3 x 5 mL ; ID - DiaCell I - II - III Asia ( Mia +) 3 x 10 mL ; ID - DiaCell IP - IIP - IIIP 3 x 10 mL , 3 x 5 mL ; ID - DiaCell Pool 1 x 10 mL , 3 x 10 mL ; ID - I Negative Cell 1 x 1.6 mL

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

37

ID-DiaScreen карталарына арналған стандартты эритроцит тер панелдері : ID-DiaScreen / Set of 2 vials 2 x 10 mL; ID-DiaScreen / Set of 4 vials 4 x 10 mL; ID-DiaScreen / Set of 6 vials 6 x 10 mL; ID-DiaScreen Prophylax6 x 5 mL

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

38

Кері әдіспен қан тобын анықтауға арналған стандартты эритроцит тер панелдері : ID-DiaCell ABO / A11 x 10 mL; ID-DiaCell ABO / A1-A2-B 3 x 10 mL; ID-DiaCell ABO / A1-A2-B-O 4 x 10 mL; ID-DiaCell ABO / A1-B 2 x 10 mL; ID-DiaCell ABO / A1-B-O3 x 10 mL ; ID-DiaCell ABO / A21 x 10 mL ; ID-DiaCell ABO / B 1 x 10 mL; ID-DiaCell ABO / O 1 x 10 mL

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

39

Кері әдіспен және қарсы денелер скринингі арқылы қан тобын анықтауға арналған стандартты эритроцит тер панелдері : ID-DiaCell ABO/I-II6 x 10 mL; ID-DiaCell ABO/I-II-III6 x 10 mL

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

40

Типтеу мен скринингке арналған карталар : ID DiaClon Type + Screen 4 x 12, 24 х 12, 60 х 12, 112 х 12

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

41

Partial RhD типтеуге арналған карталар : ID Extended Partial RhD Typing Set ID-Anti-D 12 x 0.4 mL; ID-Partial RhD-Typing Set Set

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария

42

Dweak верификаци яға арналған карталар мен реагенттер : ID-DiaClon Anti-D 1 x 5 mL

Мәлімет жоқ

DiaMed GmbH

Швейцария