• Мое избранное

Отправить по почте

ЌР ДСМ Медициналыќ жне фармацевтикалыќ ќызметті

баќылау комитетініѕ Алматы ќаласы бойынша департаменті

директорыныѕ 2010 жылєы «24» тамыз

«Жаѕа тіркеу кујлігі берілмей отырып

Дјрілік заттардыѕ тіркеу ќўжаттарына, нормативтік-

техникалыќ ќўжаттарєа, дјрілік заттарды

медициналыќ ќолдану жґніндегі нўсќаулыќќа,

Мемлекеттік Тізілімге ґзгерістер енгізу туралы»

469 бўйрыєына ќосымша

Жаѕа тіркеу кујлігі берілмей отырып дјрілік заттардыѕ тіркеу ќўжаттарына, нормативтік-техникалыќ
ќўжаттарєа,  дјрілік заттарды медициналыќ ќолдану жґніндегі нўсќаулыќќа, Мемлекеттік Тізілімге енгізілетін  ґзгерістер
 р/к

Тіркеу кујлігініѕ нґмірі мен берілген кїні

Саудалыќ атауы,

Дјрілік тїрі, дозасыҐндіруші, елі

Ґзгеріс тїрі

(ґзгеріс сипаттамасы)

Нормативтік ќўжаттамаларєа ґзгеріс

Нўсќаулыќќа ґзгеріс

1

ЌР-ДЗ-5№012808

03.11.2008

БисопролЌабыќпен ќапталєан

10 мг таблеткаларПішінді ўяшыќты ќаптама №30

Юнайтед Фармасьютикалс Мфг. Ко.Лтд, Иордания

1 тїрдегі

5 ќосымша

Дјрілік заттыѕ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жґніндегі нормативтік-техникалыќ ќўжаттардыѕ ґзгеруі («Сипаттамасы» тарауы)

(17 тармаќ)

Медицинада ќолданылуы жґніндегі нўсќаулыќ

мјтініндегі ґзгерістер

Ќ Р СП 42-4688-08

1 ґзгеріс

Дјрілік затты медицинада ќолдану жґніндегі нўсќаулыќтар

2

ЌР-ДЗ-5№010522

06.11.2007

Зиртек®Ішуге арналєан 10 мг/мл тамшыларЌў ты 10 мл

ЮСБ Фарма С.П.А.,

Италия

1 тїрдегі

5 ќосымша

Дјрілік заттыѕ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жґніндегі нормативтік-техникалыќ ќўжаттардыѕ ґзгеруі («Таѕбалау» тарауы)

(17 тармаќ)

Медицинада ќолданылуы жґніндегі нўсќаулыќ

мјтініндегі ґзгерістер

Ќ Р СП 42-3971-07

1 ґзгеріс

Дјрілік затты медицинада ќолдану жґніндегі нўсќаулыќтар

3

ЌР-ДЗ-5№010234

01.10.2007

Галоперидол деканоат ыИ нъекци яєа арналєан 50 мг/мл майлы ерітіндіАмпула 1 мл №5

Гедеон Рихтер ААЌ ,

Венгрия

1 тїрдегі

5 ќосымша

Дјрілік заттыѕ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жґніндегі нормативтік-техникалыќ ќўжаттардыѕ ґзгеруі («Таѕбалау» тарауы)

(17 тармаќ)Ќ Р СП 42-3682-07

1 ґзгеріс

Талап етілмейді

4

ЌР-ДЗ-5№010857

20.02.2008

Калумид®Ќабыќпен ќапталєан

150 мг т аблетк аларБлистер №30

Гедеон Рихтер ААЌ ,

Венгрия

1 тїрдегі

5 ќосымша

Дјрілік заттыѕ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жґніндегі нормативтік-техникалыќ ќўжаттардыѕ ґзгеруі («Таѕбалау» тарауы)

(17 тармаќ)

Ќ Р СП 42-4050-08

2 ґзгеріс

Талап етілмейді

5

ЌР-ДЗ-5№005231

18.05.2007

Мульти-табс® КлассикЌабыќпен ќапталєан т аблетк аларПішінді ўяшыќты ќаптама №30, Пішінді ўяшыќты ќаптама №90

Ферросан А/С, Дания

1 тїрдегі

5 ќосымша

Дјрілік заттыѕ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жґніндегі нормативтік-техникалыќ ќўжаттардыѕ ґзгеруі («Таѕбалау» тарауы)

(17 тармаќ)

Медицинада ќолданылуы жґніндегі нўсќаулыќ

мјтініндегі ґзгерістер

Ќ Р СП 42-3560-07

1ґзгеріс

Дјрілік затты медицинада ќолдану жґніндегі нўсќаулыќтар

6

ЌР-ДЗ-5№014168

29.06.2009

Тулозин®Босап шыєуы ґзгертілген 0.4 мг

капсулаларПішінді ўяшыќты ќаптама №10, Пішінді ўяшыќты ќаптама №30

ЭГИС Фармацевтикалыќ зауыты ААЌ, Венгрия

1 тїрдегі

9 ќосымша

Белсенді субстанцияны ґндіруші-ўйымныѕ (ґндірушілердіѕ) ауысуы, белсенді субстанцияныѕ жаѕа ґдіруші-ўйымын (ґндірушілердіѕ) ќосу (11в тармаќ),

Дјрілік затты ґндірудегі елеусіз ґзгерістер (15 тармаќ),

Дайын ґнімніѕ ґндірістік партияларыныѕ (серияларыныѕ) ґлшемініѕ ґзгеруі (16 тармаќ)

Ќ Р СП 42-5115-09

т алап етілмейді

Талап етілмейді

7

ЌР-ДЗ-5№015676

22.02.2010

Ацетилсалицил ќышќылы0.5 г т аблетк аларПішінді ўяшыќты ќаптама №10

Ирбитск хими ялыќ -фармацевти калыќ за уыты ААЌ ,

Р есей Федерация сы

1 тїрдегі

5 ќосымша

Дјрілік заттыѕ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жґніндегі нормативтік-техникалыќ ќўжаттардыѕ ґзгеруі («Таѕбалау» тарауы)

(17 тармаќ)

Ќ Р СП 42-782-10

1 ґзгеріс

Талап етілмейді

8

ЌР-ДЗ-5№012531

23.09.2008

Натри й хлорид іИ нфузи яєа арналєан 0,9% ерітіндіБ ґ т е лк е 200 мл

Биосинтез ААЌ ,

Р есей Федерация сы

1 тїрдегі

5 ќосымша

Тіркеу кезінде кґрсетілгенге ќатысты саќтау мерзімін арттыру (1 жылдан 2 жылєа дейін) (20 тармаќ)Ќ Р НЌ 42-1564-08

1 ґзгеріс

Дјрілік затты медицинада ќолдану жґніндегі нўсќаулыќтар

9

ЌР-ДЗ-5№012532

23.09.2008

Натри й хлорид іИ нфузи яєа арналєан 0,9% ерітінді

Б ґ т е лк е 400 мл

Биосинтез ААЌ ,

Р есей Федерация сы

1 тїрдегі

5 ќосымша

Тіркеу кезінде кґрсетілгенге ќатысты саќтау мерзімін арттыру (1 жылдан 2 жылєа дейін) (20 тармаќ)Ќ Р НЌ 42-1564-08

1 ґзгеріс

Дјрілік затты медицинада ќолдану жґніндегі нўсќаулыќтар