Bestprofi Logo

Бұйрық № 304 от 2011-06-13г./Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті

ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2011 жылғы 13 маусымдағы № 304 бұйрығына қосымша

Отправить на почту


Языки документа

Документ на казахском языке

Мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесіҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында

медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу туралы”

2011 жылғы “13” маусым_

№ 304_ бұйрығымен бекітілгенр/с

Бұйымның атауы

Дайындаушы-фирма,

өндіруші-ел

Тіркеу нөмірі

Тіркеу жылы

(жыл)

Тіркеу түрі

Қауіп дәрежесi

1

Жанаспалы линзаларға күтім жасауға арналған All in one light ерітіндісі, 100мл және 250мл құтыда

Sauflon Pharmaceuticals Ltd,

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ҚР-ММБ-5№000613

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

2

Э мболектоми я және тромбектоми яға арналған екі арналы катетер (EFBD), стериль ді , бір рет қолданылатын, өлшемдері 5F, 6F, 7F, ұзындығы (см) 15, 40, 80

BALTON Sp. z o.o.,

ПОЛЬША

ҚР-ММБ-5№002214

5

Қайта тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

3

Бір нүктелі, стигмат икалық, түссіз, б е й органи калық әйнектен жасалған көзілдірік линзалары , диоптрия сы 0,00 +/-25,0, диаметр і 60 -тан 72мм -ге дейін

"Оптик" зауыты А А Қ ,

БЕЛАРУСЬ

ҚР-ММБ-5№002559

5

Қайта тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

4

Жұмсақ, жанаспалы корнеосклераль ді "Конкор" л инза сы, "Benz 38T " материал ын а н жасалған , түссіз немесе түрлі-түсті , диоптри ялық күші +20,0 -ден -20,0 -ге дейін

Конкор фирмасы ЖШҚ ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002788

5

Қайта тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

5

Көздің көруін түзеуге арналған бей органи калық әйнектен жасалған, түрлі-түсті, фотохром ды, бір нүктелі стигмати калық ЛОФц-"Луйс" көзілдірік линзалары, рефракци ясы +6,0 -дан -11,0 дптр -ға дейін, Германия ның "Schоtt Desag AG" фирм ас ы ның "Photosolar super Brown" және "Photosolar super Grey" пішіімдерінен дайындалған

ЛУЙС-Оптика 2001 ЖШҚ ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002839

5

Қайта тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

6

Көп функци ялы, жанаспалы линз алардың барлық түріне арналған Sauflon Comfort Vue ерітіндісі , 250мл, 3х250мл құтыда

Sauflon Pharmaceuticals Ltd,

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ҚР-ММБ-5№003081

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

7

Жанаспалы линза ларға күтім жасауға арналған "Sauflon 7" multi dose ерітіндісі , 60мл құтыда

Sauflon Pharmaceuticals Ltd,

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ҚР-ММБ-5№003082

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

8

Көзге арналған ылғалдағыш және майлағыш Sauflon Comfort Drops тамшылары , 15мл құтыда

Sauflon Pharmaceuticals Ltd,

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ҚР-ММБ-5№003083

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

9

Жұмсақ жанаспалы Sauflon 55 UV линз алар ы , №1, №3 қаптамада

Sauflon Pharmaceuticals Limited,

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ҚР-ММБ-5№003084

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

10

Г епатит С (НСV) жұқпасының РН Қ-ын кері транскрипци я ( К Т) және полимераз ды тізбекті реакци я (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) әдісімен жиынтықтаудың келесі түрлерінде анықтауға арналған реагент тер жиынтығы

ДНК-Технология ҒӨБ ЖШҚ ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№003221

5

Қайта тiркеу

2 б сыныбы – қауіптің көтеріңкі дәрежесімен

11

Гепатит В (HBV) жұқпасының ДН Қ-ын полимераз ды тізбекті реакци я Т Р) (ВГБ-ГЕН) әдісімен жиынтықтаудың келесі түрлерінде анықтауға арналған реагент тер жиынтығы

ДНК-Технология ҒӨБ ЖШҚ ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№003222

5

Қайта тiркеу

2 б сыныбы – қауіптің көтеріңкі дәрежесімен

12

К альцийфосфат ты Гидроксиапол м атериал ы ( әртүрлі нұсқаларда орындалатын )

ПОЛИСТОМ Ж А Қ Ғылыми-өндірістік бірлестігі ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№008554

5

Тiркеу

3 сыныбы – қауіптің жоғары дәрежесімен

13

П олимер лі иммобилизац ияланған пневмати калық Декор дөңгелектерінің жиынтығы, ересектерге арналған КШв-5 Декор және жасөспірімдерге арналған КШп-5 Декор

Медтехника ЖАҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№008555

5

Тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

14

Стериль ді, бір реттік, кәсіби капилляр лық қан алуға арналған Accu-Chek Safe-T-Pro Uno ланцет тері, № 10, 200 дана

HTL Strefa S.A., Польша , Roche Diagnostics GmbH, Германия үшін ,

ПОЛЬША

ҚР-ММБ-5№008556

5

Тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

15

Nonoxinol ұрықтануға қарсы үлбірі, №10/50 қапт.

Ао-Дун Гирин корпорациясының фармацевтика саласындағы жауапкершілігі шектеулі Далянь акционерлік компаниясы, ҚЫТАЙ

ҚР-ММБ-5№008557

5

Тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

16

Г . А . И лизаров тың дистракци ялық аппарат тарының детальдерінің жиынтығы, сүйек сынықтарын емдеуге арналған КДАК-01-МТ-Казан

Медтехника ӨТБ ЖШҚ ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№008560

5

Тiркеу

3 сыныбы – қауіптің жоғары дәрежесімен

17

Емханалық хирурги ялық НИХп-мТ құрал-саймандар жинағы, құрамында: 4 төсем, 57 құрал атауы бар

Медтехника ӨТБ ЖШҚ ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№008561

5

Тiркеу

3 сыныбы – қауіптің жоғары дәрежесімен

18

Ц истостоми яға арналған (ZCYS) жинағы , стериль ді , бір рет қолданылатын , өлшемідері 8F, 9F, 10F, 12F, 14F

BALTON Sp. z o.o.,

ПОЛЬША

ҚР-ММБ-5№008562

5

Тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

19

Эпидураль ді КЕ катетер і , стериль ді, бір рет қолданылатын, өлшемдері : 18G, 19G, 20G, 22G

BALTON Sp. z o.o.,

ПОЛЬША

ҚР-ММБ-5№008563

5

Тiркеу

3 сыныбы – қауіптің жоғары дәрежесімен

20

Бір нүктелі астигмати калық түссіз, бей органи калық әйнектен жасалған, жалпы сфер ас ы мен цилиндр інің диоптрия сы 13,0 -ден +18,0 -ге дейін , диаметр і 56, 60, 64 мм

« Оптик » з а уыты А А Қ ,

БЕЛАРУСЬ

ҚР-ММБ-5№008564

5

Тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

ҚР ДСМ медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының 2011 жылғы “13” _маусым_ №_304_ бұйрығы на сәйкес Мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген м медициналық мақсаттағы бұйымдар жиынтығыны ң тізбесі

1. № ҚР-ММБ-5№003221р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

1 жиынтықтама . Н уклеин қышқылдарын бөліп шығаруға арналған реагент тер жиынтығы Қ сынамасы ) құрамында : лизир легіш ерітінді , 30 мл 1 құты ; преципитаци ялауға арналған реагент , 40 мл 1 құты ; шаюға арналған ерітінді №1, 50 мл 1 құты; шаюға арналған ерітінді №2, 30 мл 1 құты; ерітуге арналған буфер, 1,25 мл -ден 4 сынауық ; теріс бақылау үлгісі ( Б -), 1,5 мл -ден 2 сынауық ; ішкі бақылау үлгісі (РН Қ - ІБ ), 1,0 мл 1 сынауық; ішкі бақылау үлгісі (ДН Қ - ІБ ), 1,0 мл

1 сын а уық

мәлімет жоқ

ДНК-Технология ҒӨБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

2

2 жиынтықтама . К ері транскрипци ялануға арналған реагент тер жиынтығы құрамында : кері транскрипци ялауға арналған буфер лік ерітінді К Т-буфер, 200 мкл 1 сынауық; кері транскрипци ялауға арналған праймер лердің ( К Т-HAV, КT-HCV, КT-HGV, КT-HDV, КT-HIV) ж ә не дезоксинуклеотидтрифосфат тардың (дНТФ) қоспасы, К Т- MIX және дНТФ праймер лері , 100 мкл 1 сынауық; кері транскриптаз а , 50 мкл 1 сынауық

мәлімет жоқ

ДНК-Технология ҒӨБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

3

3 жиынтықтама . П Т Р амплификаци ясына арналған реагент тер жиынтығы, құрамында : амплификаци ялауға арналған қоспа , парафинм ен желімделген , 20 мкл 100 сынауықтан ; буфер лік ерітінді , П Т Р-буфер і , 1,0 мл -ден 2 сынауық ; минерал ды ма й , 1,0 мл -ден 2 сынауық ; Taq-полимераза. 50 мкл 1 сынауық; оң бақылау үлгісі (Б+), 150 мкл 1 сынауық

мәлімет жоқ

ДНК-Технология ҒӨБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

2. № ҚР-ММБ-5№003222р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Н уклеин қышқылдарын бөліп шығаруға арналған реагент тер жиынтығы Қ сынамасы ), құрамында : лизир леуші ерітінді- 1құты (30мл); преципитаци ялауға арналған реагент - 1құты (40мл); шаюға арналған ерітінді №1 - 1құты (50мл); шаюға арналған ерітінді №2 - 1құты (30мл); ерітуге арналған буфер - 4 сынауық (1,25мл -ден ); кері бақылау үлгісі - 2 сынауық (1,5мл -ден ); ішкі бақылау үлгісі (РН Қ - ІБ ) (РН Қ /мкл шамамен 500 к өшірмесі ) - 1сынауық (1,0мл); ішкі бақылау үлгісі (ДН Қ )- ІБ ) (ДН Қ /мкл шамамен 500 к өшірмесі ) - 1 сынауық (1,0мл)

мәлімет жоқ

ДНК-Технология ҒӨБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

2

П Т Р амплификаци ясына арналған реагент тер жинағы , құрамында : парафинм ен желімделген амплификаци ялауға арналған қоспа - 100 сынауық (20 мкл -ден ); буфер лік ерітінді , П Т Р буфер і - 2 сынауық (1,0мл -ден ); Taq-полимераз а (5 ед/мкл) -1 сынауық (50мкл); минерал ды ма й - 2 сынауық (1,0мл -ден ); оң бақылау үлгісі - 1сынауық (150мкл)

мәлімет жоқ

ДНК-Технология ҒӨБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

3

Г ель –электрофорез әдісімен ДН Қ-ының детекци ясына арналған реаген ттер жиынтығы, құрамында : электрофорез ге арналған қоспа - 1 пакет (16,9г); агароз а гел і – 5 пластин а

мәлімет жоқ

ДНК-Технология ҒӨБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

3. № ҚР-ММБ-5№008554р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

1 орындалым . Гидроксиапол Гап 85д ., құты да

мәлімет жоқ

ПОЛИСТОМ ЖАҚ Ғылыми-өндірістік бірлестігі

РЕСЕЙ

2

2 орындалым . Ф торгидроксиапатит м атериал ы ФтАП-50д ., 5г құты да

мәлімет жоқ

ПОЛИСТОМ ЖАҚ Ғылыми-өндірістік бірлестігі

РЕСЕЙ

3

3 орындалым . Гидроксиапол Гап-99г ., түйіршіктерінің өлшемдері 0,25 -тен 2мм -ге дейін 1г., немесе 5г., немесе 50г құты да

мәлімет жоқ

ПОЛИСТОМ ЖАҚ Ғылыми-өндірістік бірлестігі

РЕСЕЙ

4

4 орындалым . ТКФ-95г ., түйіршіктерінің өлшемдері 0,25- тен 2мм -ге дейін 1г., немесе 5г., немесе 50г құты да

мәлімет жоқ

ПОЛИСТОМ ЖАҚ Ғылыми-өндірістік бірлестігі

РЕСЕЙ

5

5 орындалым . Гидроксиапол Гап 85 , 5г құты да .

мәлімет жоқ

ПОЛИСТОМ ЖАҚ Ғылыми-өндірістік бірлестігі

РЕСЕЙ

4. № ҚР-ММБ-5№008555р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

П олимер лі иммобилизаци ялауға арналған, пневмати калық "Декор Сапог ұзын ПЕұ " дөңгелегі

мәлімет жоқ

Медтехника ЖАҚ

Ресей федерациясы

2

П олимер лі иммобилизаци ялауға арналған, пневмати калық "Декор" " Етіктер " қысқа П Еқ "

мәлімет жоқ

Медтехника ЖАҚ

Ресей федерациясы

3

П олимер лі иммобилизаци ялауға арналған, пневмати калық "Декор" " Жеңдер " ұзын П Жұ "

мәлімет жоқ

Медтехника ЖАҚ

Ресей федерациясы

4

П олимер лі иммобилизаци ялауға арналған, пневмати калық "Декор" " Жеңдер " қысқа П Жқ "

мәлімет жоқ

Медтехника ЖАҚ

Ресей федерациясы

5

П невмати калық "Декор" ЖҚ жастық-қаптамасы

мәлімет жоқ

Медтехника ЖАҚ

Ресей федерациясы

6

К лапан ның бастиегі - 5 дана.

мәлімет жоқ

Медтехника ЖАҚ

Ресей федерациясы

5. № ҚР-ММБ-5№008560р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Арқ а лық 159-14, 236-21, 335-30 4 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

2

Оймалы ұшы бар арқалық 131-5, 171-7,211-9, 251-11- 4 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

3

Б олт М6х10-16 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

4

Болт М6х16-30 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

5

Болт М6х30-12 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

6

Б і зд і бек і тк і ш саңылаулы бо лт-90 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

7

Тығын -10 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

8

Бұранд а -200 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

9

Саңылаулары бар доға R = 80 мм, R = 90 мм, R = 100 мм, R = 110 мм, R = 120 мм, R = 140 мм- 2 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

10

Айыр кілт -2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

11

Торц кілті -2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

12

Сақина, диаметр і 100 мм, 110, 120,130 ,140, 150, 160, 180, 200, 220, 240 - 1 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

13

Оймалы және жатық саңылаулары бар кронштейн -10 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

14

Оймалы саңылауы бар кронштейн, 30 мм-6 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

15

Оймалы саңылауы бар кронштейн, 40 мм-6 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

16

Оймалы саңылауы бар кронштейн, 51 мм-6 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

17

Оймалы саңылауы бар кронштейн, 42 мм-8 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

18

Оймалы саңылауы бар кронштейн, 53 мм-8 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

19

Оймалы ұшы бар кронштейн, 64 мм-8 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

20

Оймалы ұшы және бір жатық саңылауы бар кронштейн -10 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

21

Муфта-10 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

22

Планка 32-2-15 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

23

Планка 49-3, 60-4, 71-5, 82-6, 93-7, 104-8, 115-9, 126-10- 4 , дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

24

Бұранда тәрізді п ланка 46-2, 67-3, 88-4 , 4 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

25

Жартылай сақина, диаметр і 100,110,120,130,140,

150,160мм , 6 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

26

Жартылай сақина, диаметр і 180 мм, диаметр і 200 мм, диамет рі 220 мм, диаметр і 240 мм , 2 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

27

Р адиу стық тірегіш, 47-27, 60-35- 2 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

28

Біз кергіш - 2дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

29

Қауырсын тәрізді қайрағы бар жатық біздер - 1,5х150, 1,5х200, 1,5х250, 1,8х350 , 25 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

30

Қауырсын тәрізді қайрағы, тіреу бөлігі бар біздер, 1,5х250, 1,8х350- 25 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

31

Д истракци ялық саңылаулы с тержень , 40 мм,50,60,80,100мм - 8 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

32

Оймалы с тержень 60,80,100,10,150,200 мм, 8 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

33

С аңылаулары бар оймалы с тержень 1,6х60, 1,6х80, 1,6х100 , 4 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

34

С аңылаулары бар оймалы с тержень 1,6х120-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

35

Жинақтағы телескоп иялық с терж е нь 190-260, 240-350,290-400, 340-490 , 4 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

36

Төсем ш айба сы -25 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

37

Ойықты ш айба-25 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

6. № ҚР-ММБ-5№008561р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Қан тоқтататын, үстіңгі жағы иілген қысқыш, Москит түрі -4 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

2

М еталл дан ине салғыш (латун нен жасалған )-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

3

Ересектерге арналған пластин а тәрізді Фарабеф жұп ілмегі ( жиынт. )-1дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

4

Иілген кішкентай р аспатор -1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

5

Т рахеотоми ялық өткір ілмек -2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

6

Х ирурги ялық, екі тісті, өткір ілмек -2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

7

Х ирурги ялық, өткір, үштісті ілмек, № 2-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

8

Х ирурги ялық төрт тісті, мұқал ілмек № 2-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

9

Салынбалы жүз № 23,№24 , 15 дана дан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

10

Екі жақты, өткір сүйек қасығы -1дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

11

Өткір, үлкен, қатты сүйек қасығы -2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

12

Р езекци ялық б үйірлі пышақ НЛ166х55-1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

13

Г ипс таңғыштарды тілуге арналған қайшы -1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

14

Г ипс таңғыштарды тілуге арналған ара -1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

15

А натоми ялық, жалпы қолданылатын пинцет (нагарт.х.ш.) А П 150х2,5-10 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

16

А натоми ялық, жалпы қолданылатын пинцет А П 200х2,5-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

17

Тісті-табанды пинцет ХП 200х18-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

18

Пластин алы, хирург иялық, жалпы қолданылатын пинцет, Х П 150х2,5-6 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

19

К ремальер алы үлкен ауызды кеңейткіш , 190 мм-1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

20

Қандауырдың сабы, үлкен , 130 мм-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

21

Бүйірлі қандауыр, орташа О б 150х40-5 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

22

Ұшы өткір орташа қандауыр Оө 150х40-10 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

23

Қуыстық т роакар лар ( жиынтық )-1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

24

Аузы иілген сүйек қысқаш - тістеуіктері -1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

25

Ересектерге арналған тілді ұстағыш -1дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

26

Трахеотоми ялық түтіктер ( жиынтық )-1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

27

Х ирурги ялық ине 3В1-0,6х20-60 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

28

Х ирурги ялық ине 3В1-0,7х28-30 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

29

Х ирурги ялық ине 3В1-1,1х50-30 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

30

Х ирурги ялық ине 3В1-1,2х55-30 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

31

Х ирурги ялық ине 4В1-0,6х20-60 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

32

Х ирурги ялық ине 4В1-1,0х45-30 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

33

Х ирурги ялық ине 4В1-1,2х55-30 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

34

Тілге арналған үлкен қалақ -2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

35

Х ирурги ялық науа тәрізді, түймелі зонд (проктолог иялық ), 215 мм-1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

36

Х ирурги ялық науа тәрізді зонд , 170 мм-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

37

Х ирурги ялық түймелі, екі жақты зонд -1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

38

Әйелдерге арналған уретраль ді, иілген металл катетер, № 17-1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

39

Ерлерге арналған уретраль ді, иілген металл катетер, № 14,№17,№20 - 1 данадан

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

40

Қан тоқтататын 1х2- тісті тік қысқыш № 2-6 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

41

Қан тоқтататын тісті, иілген қысқыш, № 1-10 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

42

Қан тоқтататын тісті, тік қысқыш, № 1-6 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

43

О пераци ялық жабындарға арналған кремалье ралы қысқыш -8 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

44

Тамырлық ине ұстағыш , 200 мм-3 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

45

Иілген к орнцанг -2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

46

Тік к орнцанг -2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

47

Таңғыштарды тілуге арналған түймелі, көлденең и ілг е н қайшы , 185 мм-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

48

Бір ұшы өткір тік қайшы , 140 мм-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

49

Бұрышынан тігінен иілген тамырлық қайшы , 160 мм-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

50

Бұрышынан көлденең иілген тамырлық қайшы , 160 мм-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

51

Тік, тамырлық қайшы , 160 мм-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

52

Мұқал басты, тігінен и ілген қайшы , 140 мм-4 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

53

Мұқал басты тік қайшы , 140 мм-2 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

54

Т рахеотоми ялық кеңейткіш -1 дана

мәлімет жоқ

Медтехника ӨТБ ЖШҚ

РЕСЕЙ

7. № ҚР-ММБ-5№008562р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Pigtail түріндегі катетер, өлшемдері 8F, 9F, 10F, 12F, 14F, катетер дің ұзындығы 45 см

мәлімет жоқ

BALTON Sp. z o.o.

ПОЛЬША

2

Бөлінетін и не, өлшемдері 8F, 9F, 10F, 12F, 14F, ұзындығы 80мм,120мм

мәлімет жоқ

BALTON Sp. z o.o.

ПОЛЬША

3

10мл Luer- Lock еккіші

мәлімет жоқ

BALTON Sp. z o.o.

ПОЛЬША

4

Қандауыр

мәлімет жоқ

BALTON Sp. z o.o.

ПОЛЬША

5

Бекіткіш фланец

мәлімет жоқ

BALTON Sp. z o.o.

ПОЛЬША

6

Қысқыштарды таңғыш

мәлімет жоқ

BALTON Sp. z o.o.

ПОЛЬША

Ссылка на абзац скопирована в буфер обмена

Комментарий успешно добавлен

Ссылка на документ скопирована в буфер обмена

Документ добавлен в избранное

Комментарий удален

Закладка успешно добавлена

Закладка удалена

Закладка изменена

Функция доступна только для подписчиков системы

Содержание