• Мое избранное
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2008 жылғы 2 қазандағы № 241 бұйрығына қосымша

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

Приложение к приказу Председателя

 Комитета фармации МЗ РК
 от «02» октября 2008 г. № 241
 «Об утверждении нормативно-технической
 документации на зарегистрированные
 лекарственные средства»
 ению, на лекарственные средства, зарегистрированные в Республике Казахстан
 Перечень нормативно- технической документации, подлежащей утверждению, на лекарственные средства, 
 зарегистрированные в Республике Казахстан
 

п/ п п

Наименование

Характеристика

Фирма, страна производитель

Номер нормативного документа

Фармакопейный

центр рекомендует к государственной регистрации (перерегистрации) лекарственные

средства:

номер и дата регистрации

Фармакопейный

центр рекомендует к утверждению ведомости изменений на лекарственные препараты:1

Атрикан 250

Капсулы кишечнораств оримые

Лаборатория Иннотек Интернасиональ, Иннотера Шузи, Франция

Изм. №2 к СП РК

42-2640-05

РК-ЛС- 5 0 09501

03 . 10 .0 5На основании письма от фирмы

Вход. №8025

от 22.07.08.2

Панкреофлат

Таблетки, покрытые оболочкой

Solvay Pharmaceuticals GmH,

Германия

Изм. №2 к СП РК

42-2987-06

РК-ЛС- 5 00 8796

от 18 . 06 .0 4На основании письма от фирмы

Вход. №7637

от 11.07.08

3

Форкокс-Трак

Таблетки, покрытые оболочкой

Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед

Үндістан

Изм. №1 к

СП РК

42-3872-07

РК-ЛС- 5 010354

от 23 .11.07На основании письма от фирмы

Вход. № 7532

от 09 .0 7 .2008

 ҚР ДМ Фармация комитеті
 Төрағасы м.а. бұйрығына қосымша
 «02» қазан 2008 ж.
 № 241 Тіркелген дәршлік заттарға 
 нормативтік-құқықтық бекіту туралы»
 Қазақстан Республикасында тіркеліп, бекіту жатқызылған дәрілік заттардың нормативтік-техникалық құжаттары тізбесі
 

п/п

Атауы

Сипаттамасы

Фирма, елі өндіруші

Н орматив тік құжат нөмірі

Фармакопе я орталы ғы мемлекеттік тіркеуге, (қайта тіркеуге) дәрілік заттарды ұсынады :

тіркеу н өмірі және күні

Фармакопе я орталы ғы дәрілік препарат тар ға өзгерістер ведомстын бекітуге ұсынады :

1

Атрикан 250

Ішекте еритін к апсул алар

Лаборатория Иннотек Интернасиональ, Иннотера Шузи, Франция

Ө зг. №2 Қ Р СП

42-2640-05

Қ Р-ДЗ- 5 0 09501

03 . 10 .0 5Ф ирм а хаты негізінде

кір . №8025

22.07.08.2

Панкреофлат

Қабықпен қапталған т аблетк алар

Solvay Pharmaceuticals GmH,

Германия

Ө зг. №2 Қ Р СП

42-2987-06

Қ Р-ДЗ- 5 00 8796

18 . 06 .0 4Ф ирм а хаты негізінде

кір . №7637

11.07.08

3

Форкокс-Трак

Қабықпен қапталған т аб летк алар

Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед

Үндістан

Ө зг. №1

Қ Р СП

42-3872-07

Қ Р-ДЗ- 5 010354

23 .11.07Ф ирм а хаты негізінде

кір №7532

09.07.2008