• Мое избранное
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2010 жылғы 14 шілдедегі № 387 бұйрығына қосымша

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзацаЌР ДСМ Медициналыќ жєне

фармацевтикалыќ ќызметті

баќылау комитеті тµраѓасыныњ

«Ќазаќстан Республикасында

дєрілік заттарды мемлекеттік

тіркеу, ќайта тіркеу туралы»

2010 жылѓы «_14___» __шілдедегі

__387____ б±йрыѓымен бекітілген

Мемлекеттік тіркеуге, ќайта тіркеуге жатќызылѓан жєне Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында медициналыќ ќолдануѓа р±ќсат етілген дєрілік препараттар тізбесір/к

Саудалыќ атауы (халыќаралыќ патенттелмеген атауы)

[ ќ±рамы ]

Тіркеу т‰рі

АТ Ж коды

Шыѓарылу т‰рі

Дайындаушы-ф ирма ,

µндіруші-ел

ДЗ-ќа норматив-тік –техника лыќ ќ±жат нµмірі (СП, НЌ, ФБ, УФБ, ТНЌ)

Медицина-лыќ ќолдану жµніндегі н±сќаулыќ, ќаптамалар мен заттањба-лардыњ макеті

Тіркеу нµмірі

Рецептпен/

Рецептісіз

Тіркеу жылы

( жыл )

Саќтау мерзімі ( жыл )

1

Розустор

(Розувастатин)

Тіркеу

C10AA07

Ќабыќпен ќапталѓан 10 мг таблеткалар

Пішінді ±яшыќсыз ќаптама №10

Аджио Фармацевтикалз Лтд

‡НДІСТАН

ЌР СП 42-5231-09

Бар

ЌР-ДЗ-5№016321

Рецептпен

5

2

2

Розустор

(Розувастатин)

Тіркеу

C10AA07

Ќабыќпен ќапталѓан 20 мг таблеткалар

Пішінді ±яшыќсыз ќаптама №10

Аджио Фармацевтикалз Лтд

‡НДІСТАН

ЌР СП 42-5231-09

Бар

ЌР-ДЗ-5№016322

Рецептпен

5

2

3

Лотенс

(Амлодипин)

Тіркеу

C08CA01

10 мг к апсул алар ,

Пішінді ±яшыќты ќаптама №30

Табук Фармасьютикал Мфг. Ко

САУД АРА Б ИЯ СЫ

ТНЌ 42-366-09

Бар

ЌР-ДЗ-5№016323

Рецептпен

5

3

4

Лотенс

(Амлодипин)

Тіркеу

C08CA01

5 мг к апсул алар ,

Пішінді ±яшыќты ќаптама №30

Табук Фармасьютикал Мфг. Ко

САУД АРА Б ИЯ СЫ

ТНЌ 42-366-09

Бар

ЌР-ДЗ-5№016324

Рецептпен

5

3

5

Доксициклин-СВС

(Доксициклин)

Тіркеу

J01AA02

0.1 г к апсул алар ,

Пішінді ±яшыќты ќаптама №10,

Пластик ті к онтейнер №10

СВС-Фармация ЖШС

Ќ АЗА Ќ СТАН

У ТНЌ 42-137-09

Бар

ЌР-ДЗ-3№016325

Рецептпен

3

3

6

Ципро

(Ципрофлоксацин)

Тіркеу

J01MA02

Кµктамыр ішілік инфузияѓа арналѓан

200 мг/100 мл

ерітінді

Ќ±ты 100 мл

Мефар Илач Сан. А. Ш., лицензи я иесі

Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А. Ш., Т р к ия

Т Р К ИЯ

ТНЌ 42-937-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016326

Рецептпен

5

2

7

Небиспес

(Небиволол)

Тіркеу

C07AB12

5 мг т аблетк алар ,

Пішінді ±яшыќты ќаптама №30

Спесифар С.А. ,

Галекс д.д. ‰шін ,

Словения

ГРЕЦИЯ

ТНЌ 42-1217-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016331

Рецептпен

5

3

8

Стрептоцид жаќпамайы

(Сульфаниламид)

Тіркеу

D06BA

5% жаќпамай

Банка 15 г,

Банка 25 г,

Банка 40 г

Шаншаров-Фарм ЖШС

Ќ АЗА Ќ СТАН

У ТНЌ 42-1047-10

Бар

ЌР-ДЗ-3№016338

Рецептісіз

3

5

9

Стрептоцид жаќпамайы

(Сульфаниламид)

Тіркеу

D06BA

10% жаќпамай

Банка 15 г,

Банка 25 г,

Банка 40 г

Шаншаров-Фарм ЖШС

Ќ АЗА Ќ СТАН

У ТНЌ 42-1047-10

Бар

ЌР-ДЗ-3№016339

Рецептісіз

3

5

10

Левомицетин-опти®

(Хлорамфеникол)

Ќайта тіркеу

S01AA01

0,25% кµз тамшылары

Тамшылат ќыш-ќ ±ты

10 мл

ЛеКос ЖШС

Ќ АЗА Ќ СТАН

ТНЌ 42-1320-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016327

Рецептпен

5

2

11

Левомицетин-опти®

(Хлорамфеникол)

Ќайта тіркеу

S01AA01

0,25% кµз тамшылары

Тамшылатќыш - ќ ±ты

15 мл

ЛеКос ЖШС ЌА ЗА Ќ СТАН

ТНЌ 42-1320-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016328

Рецептпен

5

2

12

Левомицетин-опти®

(Хлорамфеникол)

Ќайта тіркеу

S01AA01

0,5% кµз тамшылары

Тамшылатќыш - ќ ±ты

10 мл

ЛеКос ЖШС

Ќ АЗА Ќ СТАН

ТНЌ 42-1320-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016329

Рецептпен

5

2

13

Левомицетин-опти®

(Хлорамфеникол)

Ќайта тіркеу

S01AA01

0,5% кµз тамшылары

Тамшылатќыш - ќ ±ты

15 мл

ЛеКос ЖШС

Ќ АЗА Ќ СТАН

ТНЌ 42-1320-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016330

Рецептпен

5

2

14

Лосар-50

(Лозартан)

Ќайта тіркеу

C09CA01

лбірлі ќабыќпен ќапталѓан

50 мг таблеткалар

Пішінді ±яшыќты ќаптама №10

Unichem Laboratories Limited

‡НДІСТАН

ТНЌ 42-1232-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016332

Рецептпен

5

3

15

Лосар-25

(Лозартан)

Ќайта тіркеу

C09CA01

лбірлі ќабыќпен ќапталѓан

25 мг таблеткалар Пішінді ±яшыќты ќаптама №10

Unichem Laboratories Limited

‡НДІСТАН

ТНЌ 42-1232-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016333

Рецептпен

5

3

16

Апофер®[ Темір (III) гидроксидініњ полимальтозды кешені темірге шаќќанда ]

Ќайта тіркеу

B03AB05

50 мг/5 мл шєрбат

Ќ±ты 120 мл

Platinum Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd

П Є К І СТАН

ТНЌ 42-1172-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016334

Рецептпен

5

3

17

Карвидил®

(Карведилол)

Ќайта тіркеу

C07AG02

6.25 мг т аблетк алар ,

Пішінді ±яшыќты ќаптама №28

Гриндекс А Ќ

ЛАТВИЯ

ТНЌ 42-1107-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016335

Рецептпен

5

5

18

Карвидил®

(Карведилол)

Ќайта тіркеу

C07AG02

12.5 мг таблеткалар

Пішінді ±яшыќты ќаптама №28

Гриндекс А Ќ

ЛАТВИЯ

ТНЌ 42-1107-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016336

Рецептпен

5

5

19

Карвидил®

(Карведилол)

Ќайта тіркеу

C07AG02

25 мг т аблетк алар ,

Пішінді ±яшыќты ќаптама №28

Гриндекс А Ќ

ЛАТВИЯ

ТНЌ 42-1107-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016337

Рецептпен

5

5

20

Инфезол® 40[Аланин, Глицин, Аргинин, Аспарагин ќышќылы , Глутамин ќышќылы , Гистидин, Изолейцин, Лизин гидрохлорид і , Метионин, Лейцин, Фенилаланин, Треонин, Триптофан, Валин, Ксилит, Натри й ацетат ыныњ тригидрат ы , Кали й хлорид і , Магни й хлорид ініњ гексагидрат ы , Натри й гидроксид і ]

Ќайта тіркеу

B05BA10

Инфузи яѓа арналѓан ерітінді

Ќ±ты 100 мл №1,

Ќ±ты 100 мл №10

Берлин-Хеми АГ

Менарини Групп)

ГЕРМАНИЯ

ТНЌ 42-1266-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016340

Рецептпен

5

2

21

Инфезол® 40[Аланин, Глицин, Аргинин, Аспарагин ќышќылы , Глутамин ќышќылы , Гистидин, Изолейцин, Лизин гидрохлорид і , Метионин, Лейцин, Фенилаланин, Треонин, Триптофан, Валин, Ксилит, Натри й ацетат ыныњ тригидрат ы , Кали й хлорид і , Магни й хлорид ініњ г ексагидрат ы , Натри й гидроксид і ]

Ќайта тіркеу

B05BA10

Инфузи яѓа арналѓан ерітінді

Ќ±ты 250 мл №1,

Ќ±ты 250 мл №10

Берлин-Хеми АГ

(Менарини Групп)

ГЕРМАНИЯ

ТНЌ 42-1266-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№016341

Рецептпен

5

2

2 2

Инфезол ® 40[ Аланин , Глицин , Аргинин , Аспарагин ќышќылы , Глутамин ќышќылы , Гистидин , Изолейцин , Лизин гидрохлорид і , Метионин , Лейцин , Фенилаланин , Треонин , Триптофан , Валин , Ксилит , Натри й ацетат ыныњ тригидрат ы , Кали й хлорид і , Магни й хлорид ініњ г ексагидрат ы , Натри й гидроксид і ]

Ќайта тіркеу

B05BA10

Инфузи яѓа арналѓан ерітінді

Ќ±ты 500 мл №1,

Ќ±ты 5 0 0 мл №10

Берлин-Хеми АГ

(Менарини Групп)

ГЕРМАНИЯ

ТНЌ 42-1266-10

Бар

ЌР-ДЗ-5№01634 2

Рецептпен

5

2