• Мое избранное
«Темір жолдар құрылысы, жол және жол шаруашылығы» стандарт жобасы

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

«Темір жолдар құрылысы, жол және жол шаруашылығы» стандарт жобасы

Қараңыз: Жолдаманы
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
Жоба
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрінің
«___» ___________20___ №________
бұйрығымен бекітілген
«Темір жолдар құрылысы, жол және жол шаруашылығы» кәсіби стандарты
1. Жалпы ережелер
1. «Автомобильдің техникалық жағдайын диагностикалау» кәсіби стандарты (бұдан әрі - КС) «Автокөлік құралдарын техникалық қызмет көрсету және жөндеу» кәсіптік қызмет саласындағы біліктілік деңгейіне, құзыретіне, мазмұнына, сапасына және еңбек жағдайларына қойылатын талаптарды анықтайды және:
Кәсіби стандарт «Темір жолдар құрылысы, жол және жол шаруашылығы» кәсіби қызметі саласында жұмыскерлердің біліктілігіне, еңбек шартына, сапасына және құзыретіне, мазмұнына қойылатын талаптарды бекітеді.
1) еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара қарым-қатынасын реттеуге;
2) даярлау, біліктілікті арттыру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеу талаптарын регламенттеуге;
3) персоналды аттестаттау мен сертификаттау кезінде қызметкерлердің құзыреттерін бағалау талаптарын регламенттеуге арналған.
2. КС негізгі пайдаланушылары:
1) білім беру ұйымдарының түлектері, қызметкерлер;
2) ұйымдардың басшылары мен қызметкерлері, ұйымдардың қызметкерлерді басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары;
3) білім берудің мемлекеттік бағдарламаларын әзірлейтін мамандар;
4) мамандардың кәсіби даярлығын бағалау және біліктілігіне сәйкестігін растау саласындағы мамандар болып табылады.
3. КС негізінде біліктілік сипаттамалар, лауазымдық нұсқаулықтар, ұйымдардың үлгілік оқыту бағдарламалары, үлгілік оқыту жоспарлары, ұжымдық стандарттары әзірленеді.
4. Осы КС мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
1) біліктілік – қызметкердің еңбек қызметінің белгілі бір түрі шеңберінде нақты функцияларды сапалы орындауға дайындығы;
2) біліктілік деңгейі – күрделілігі, еңбек қызметтерінің стандартты еместігі, жауапкершілігі мен дербестігі параметрлері бойынша жіктелетін қызметкерлердің құзыретіне қойылатын талаптар жиынтығы
3) еңбек мәні – белгілі бір еңбек құралдарының көмегімен өнім жасау мақсатында қызметкердің іс-қимылы бағытталатын зат;
4) еңбек құралдары – қызметкердің еңбек мәнін бастапқы күйден өнімге айналдыру үшін пайдаланатын құралдары; 
5) еңбек қызметінің түрі – еңбек функциялары мен оларды орындауға қажеттi құзыреттiлiктердiң тұтас жиынымен құралған кәсіби қызмет саласының құрамдас бөлігі;
6) еңбек функциясы – бизнес-үдерісті және оларды орындауга қажетті болжамалы құзыреттерді анықтау арқылы еңбек қызметінің біріктірілген және дербес жиынтығын көрсететін еңбек қызмет түрлерінің бір бөлігі;
7) кәсіби қызмет саласы – ортақ интеграциялық негiзi (мiндетi, нысандары, технологиялары, соның iшiнде еңбек құралдары ұқсас немесе жақын) бар және ұқсас еңбек функциялары мен оларды орындайтын құзыреттiлiктерiнiң болжалды жиынынан тұратын саланың еңбек қызметi түрлерiнiң жиынтығы;
8) кәсіби стандарттың бірлігі – осы қызмет түрі үшін тұтас, аяқталған, қатысымды дербес және маңызды болып табылатын нақты еңбек функциясының ашық сипаттамасы тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі; 
9) кәсіп – арнайы дайындықтың, жұмыс тәжірибесінің нәтижесінде пайда болған арнайы теориялық білім мен практикалық дағдылар кешенін білуді талап ететін еңбек қызметінің түрі;
10) құзыреттілік – еңбек қызметінде білімін, білігі және тәжірибесін қолдану қабілеті;
11) лауазым – жұмысшыға қызметтік өкілеттіктерді және қызметтік міндеттерді жүктейтін құрылымдық бірлік;
12) міндет – нақты бір еңбек мәндері мен құралдарын пайдалана отырып еңбек функциясын іске асырумен және нәтижеге қол жеткізумен байланысты іс-қимыл жиынтығы; 
13) сала – өндіретін өнім, өндіріс технологиясы, негізгі қорлар мен жұмыс істейтіндердің кәсіби біліктері ортақ ұйымдар жиынтығы; 
14) салалық біліктілік шеңбері (бұдан әрі - СБШ)– салада танылатын біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы;
15) ұлттық біліктілік шеңбері (бұдан әрі - ҰБШ) – еңбек нарығында танылатын біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы;
16) функционалдық карта – бiр немесе өзге де кәсiби қызмет саласы шеңберінде белгілі бір қызмет түрiн орындайтын қызметкердің еңбек функциялары мен мiндеттерiнiң құрылымдық сипаттамасы.
2. КС паспорты
5. КС паспорты келесілерді анықтайды:
1) экономикалық қызметтің түрі (кәсіби қызмет саласы): 
Экономикалық қызметтің түрін жалпы жіктеуші (бұдан әрі – ҚР МК 03-2007) «42.12 Темір жолдар құрылысы, жол және жол шаруашылығы» 
2) Экономикалық жұмыс түрінің (кәсіби саланың) негізгі мақсаты:
көтеру-тасымалдау, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын пайдалану, жөндеу және техникалық күтіп-баптау. 
3) Еңбек қызметінің түрлері (кәсіптер) біліктілік деңгейлері бойынша осы КС 1-қосымшана сәйкес.
3. Еңбек қызметі түрінің (кәсіптің) карточкалары
1-бап «Жол монтері»
6. Еңбек қызметі түрінің (кәсіптің) карточкалары тұрады:
1) біліктілік деңгейі: ҰБШ – 2,3,4; СБШ – 2,3,4;
2) Қазақстан Республикасының базалық топ бойынша жіктеушісі (бұдан әрі – ҚР МК 01-2005): 7150 «Жол монтері»;
3) лауазымдардың мүмкін атаулары: жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирі (босатылған).
4) атқарылатын еңбек қызметінің жалпылану сипаттамасы - жолдың жоғарғы құрылысының құрастырылымдарын монтаждау, қайта монтаждау және жөндеу.
5) Мүмкін жұмыс орындары, жұмысшының кәсіптік біліміні және оқуына қойылатын талаптар, біліктілігін растайтын сертификаттардың қажеттілігі, практикалық жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар, жұмысқа арнайы рұқсат жағдайлары осы КС 2 қосымшасындағы 1 кестесінде «Мүмкін жұмыс орындары. жол монтерінің еңбек жағдайларына, біліміне және тәжірибесіне қойылатын талаптар».
2-бап «Жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирі (босатылған)»
6. Еңбек қызметі түрінің (кәсіптің) карточкалары тұрады:
1) біліктілік деңгейі: ҰБШ – 4; СБШ – 4;
2) Қазақстан Республикасының базалық топ бойынша жіктеушісі (бұдан әрі – ҚР МК 01-2005): 7511 «жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирі (босатылған)»;
3) лауазымдардың мүмкін атаулары: жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирі (босатылған).
4) атқарылатын еңбек қызметінің жалпылану сипаттамасы - жолдың жоғарғы құрылысының құрастырылымдарын монтаждау, қайта монтаждау және жөндеу.
5) Мүмкін жұмыс орындары, жұмысшының кәсіптік біліміні және оқуына қойылатын талаптар, біліктілігін растайтын сертификаттардың қажеттілігі, практикалық жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар, жұмысқа арнайы рұқсат жағдайлары осы КС 2 қосымшасындағы 1 кестесінде «Мүмкін жұмыс орындары. жол монтерінің еңбек жағдайларына, біліміне және тәжірибесіне қойылатын талаптар».
 

р/с

Жұмыс түрінің атауы

Еңбек нарығының қарқыны ескерілген мамандықтар атауы

ҚР МЖ 01-2005

сәйкес мамандықтар атауы

СБА біліктілік деңгейі

1.

Жолдың жоғарғы құрылысының құрастырылымдарын монтаждау, қайта монтаждау және жөндеу

Жол монтері

Жол монтері

2-4

2.

Жолдарды және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бойынша жұмыстарды орындауды ұйымдастыру

Жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирі (босатылған

Жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирі (босатылған

4

3.

Ақаутапқыш арбалармен рельстерде ақауларды табу процесін жүргізу

Ақаутапқыш арбалардың операторы

Ақаутапқыш арбалардың операторы

2-4

4.

Жол машиналары мен механизмдерін жөндеу, жинау сынау және баптау бойынша слесарлық-монтаждау жұмыстары

Жол машиналары мен механизмдерін жөндеу слесарі

Жол машиналары мен механизмдерін жөндеу слесарі

2- 4

5.

Электрожабдықтарды ағымдағы жөндеу

Электромеханик

Электромеханик

4

3. Еңбек жұмыстары (мамандықтары) түрлерінің карточкасы 
3.1. Мамандық атауы: Жол монтері 
СБА біліктілік деңгейі: 2 – 4. 
Лауазымдардың мүмкін болатын атаулары: жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирі (босатылған 
3.1.1. Еңбек шартына, біліміне және жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар 
 

Мамандығы бойынша мүмкін болатын жұмыс орындары

Темір жолдардың жол және жол шаруашылығы кәсіпорындары

Зиянды және қауіпті

еңбек шарттары

Қозғалыстағы жылжымалы құрам, дрезиналар, жол машиналары; қозғалыстағы машиналар, механизмдер, жабдықтар және олардың элементтері; жолдың жоғары құрылыстарының орны ауыстырылатын материалдары, жиналмалы құрастырылымдар және өзге де заттар; жұмыс аймағының жоғары шаңдануы және газдануы, электрлік тізбектің кернеулігі, шу және діріл деңгейлері, иондаушы сәулеленулер деңгейі; жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтануы; жабдықтар бетінің, керек-жарақтардың, саймандардың және жолдың жоғары құрылыстарының металл бөлшектерінің жоғары немесе төмен температурасы, ауаның температурасы, ылғалдылығы және қозғалмалығы; жайсыз ауа-райы; физикалық жүктемелер; химиялық факторлары; жер бетіне қарағанда жұмыс орнының біршама биіктікте орналасуы; жүйке-психикалық артық жүктемелер.

Жұмысқа жіберудің ерекше шарттары

Жасы он сегізге толған, медициналық қараудан өткен, еңбекті қорғау бойынша оқу курсынан өткен және мамандығына сәйкес білімі тексерілген тұлғалар жұмысқа жіберіледі

СБА деңгейі

Кәсіби білімі мен оқу деңгейі

Талап етілетін жұмыс тәжірибесі

2

Еңбек тәжірибесі және/немесе кәсіби дайындығы болуы (білім беру ұйымының базасында қысқамерзімді курстардан өтуі немесе кәсіпорында оқуы), жалпы орта білімі болған жағдайда, алайда негізгі орта білімнен төмен емес .

талап етілмейді3

Еңбек тәжірибесі және/немесе кәсіби дайындығы болуы (бір жылға дейін кәсіби дайындық бағдарламалары бойынша білім беру ұйымының базасында курстардан өтуі немесе кәсіпорында оқуы), негізгі орта білімі немесе еңбек тәжірибесісіз, жалпы орта білімі базасында жалпы орта білімі болған жағдайда немесе кәсіби білімі болса

2-деңгейде кемінде 6 ай4

Жоғары деңгейде техникалық және кәсіби білімі (қосымша кәсіби дайындығы), еңбек тәжірибесі болуы

3-деңгейде кемінде 1 жыл

3.1.2. Мамандықтардың еңбек атқарымдарының тізімі 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек атқарымдарының атауы

Ф 1

Жабдықтарды, материалдарды жұмысқа дайындау.

Ф 2

Жолдың жоғарғы құрылысының құрастырылымдарын монтаждау, қайта монтаждау және жөндеу

Ф 3

Жұмыстың сапасын тексеру. Орындалған жұмыстарды өткізу

3.1.3. Атқарымдық карта 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек заттары

Еңбек құралдарыМіндеттерФ 1

Жолдың жоғарғы құрылысы

Нұсқаулықтар. Жол белгілері және сигналдар.

Мамандандырылған сайман.

Машиналар және механизмдер

З 1.1: Жол белгілерін және сигналдарын, материалдарды дайындау

З 1.2: Жабдықтарды дайындау

З 1.3: Жолдың жағдайын тексеру

Ф 2

Жолдың жоғарғы құрылысы

Нұсқаулықтар. Жол белгілері және сигналдар.

Мамандандырылған сайман.

Машиналар және механизмдер

З 2.1: Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын қайта монтаждау

З 2.2: Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын жөндеу және реттеу

З 2.3: Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын монтаждау

Ф3

Жолдың жоғарғы құрылысы

Нұсқаулықтар. Жол белгілері және сигналдар.

Мамандандырылған сайман.

Машиналар және механизмдер

З 3.1: Жұмыстың сапасын тексеру

З 3.2: Орындалған жұмыстарды өткізу

  3.1.4 СБА 2-ші деңгейлі жол монтерінің құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жол белгілерін және сигналдарын, материалдарды дайындауға жеке жауапкершілігіЖол белгілерін және сигналдарын, материалдарды дайындау; кранның көмегімен шпалдарды, бөренелерді, рельстерді, рельсті-шпалды торлар буынын және бағыттауыш аудармаларды арту, түсіру және төсеу; жартылай вагондардан балластты түсіру

Жолдың жоғарғы құрылысының құрылғыларына арналған материалдардың барлық түрлері; жолды ағаш шпалдармен қамсыздандыру нормалары; Темір жолдарда пойыздардың қозғалысы және маневр жасау жұмыстары бойынша нұсқаулықтары; Темір жолдардағы сигнализация нұсқаулықтары; Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелері

З 1.2

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жабдықтарды дайындауға жеке жауапкершілігіЖабдықтарды дайындауҚолмен басқарылатын электрленген және пневматикалық жалпы қолданыстағы саймандарды және гидравликалық құралдарды пайдаланып жұмысты орындау әдістері мен амалдары; гидравликалық құралдарды күтіп-баптау ережесі; қолмен басқарылатын саймандарды және құралдарды қолданып жер қыртысын жабдықтау барысында жұмыстарды орындау әдістері мен амалдары

З 1.3

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жолдың жағдайын тексеруге жеке жауапкершілігі

Жолдың жағдайын тексеру, білдектер ені мен деңгейі бойынша рельсті түзулерді өлшеу

Жолды ағаш шпалдармен қамсыздандыру нормалары

З 2.1

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын қайта монтаждауға жеке жауапкершілігіЖолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын қайта монтаждау, айдап кетуге қарсы құрылғылар

Қолмен басқарылатын электрленген және пневматикалық жалпы қолданыстағы саймандарды және гидравликалық құралдарды пайдаланып жұмысты орындау әдістері мен амалдары; қолмен басқарылатын саймандарды және құралдарды қолданып жер қыртысын жабдықтау барысында жұмыстарды орындау әдістері мен амалдары

З 2.2

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын жөндеуге және реттеуге жеке жауапкершілігіЖолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын жөндеу және реттеу:

түйісетін, клеммалы және салынбалы бұрандаларды бекіту;

шпалдарды эпюра бойынша төсеу; электросаймандармен шпалдарда саңылауларды бұрғылап тесу;

рельсті-шпалдарды элементтерді біреулік ауыстыру; гидравликалық айдауыш жабдықтармен және

гидравликалық рихталы құралдар ретінде рельсті-шпалды торлармен рельстік саңылауларды реттеу;

білдектер ені мен деңгейі бойынша рельсті түзулерді туралау;

балластты призманы өңдеу; бұрамаларды бекіту; айдаумен балдақтарды кіргізу;

жолдағы шпалдарды жөндеу;

үзіктер және шлакты дөңестердің құрылымы;

шпалдардың табанынан төмен орналасқан балласттарды ауыстыру; буын жинақтауыш желінің шпал төсеуіштерін күтіп-баптау

Жолдың жоғарғы құрылысының құрылғыларына арналған материалдардың барлық түрлері; жолды ағаш шпалдармен қамсыздандыру нормалары; жолдың жоғарғы құрылысын құрастыру жағдайларын реттеу ережесі (темірбетонды негіздегі учаскелер мен жылдамдықты учаскелерден басқасы); Қолмен басқарылатын электрленген және пневматикалық жалпы қолданыстағы саймандарды және гидравликалық құралдарды пайдаланып жұмысты орындау әдістері мен амалдары; гидравликалық құралдарды күтіп-баптау ережесі; қолмен басқарылатын саймандарды және құралдарды қолданып жер қыртысын жабдықтау барысында жұмыстарды орындау әдістері мен амалдары

З 2.3

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын монтаждауға жеке жауапкершілігіЖолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын монтаждау; клеммалық және салынбалы бұрамаларды қолмен майлау; дәнекерленген шпалдарды, рельстердің түйісулерін және бөренелерді монтаждау; жол төсеуіштер арқылы жер қыртысына буындарды төсеу

Жолды ағаш шпалдармен қамсыздандыру нормалары; жолдың жоғарғы құрылысын құрастыру жағдайларын реттеу ережесі (темірбетонды негіздегі учаскелер мен жылдамдықты учаскелерден басқасы); Қолмен басқарылатын электрленген және пневматикалық жалпы қолданыстағы саймандарды және гидравликалық құралдарды пайдаланып жұмысты орындау әдістері мен амалдары; қолмен басқарылатын саймандарды және құралдарды қолданып жер қыртысын жабдықтау барысында жұмыстарды орындау әдістері мен амалдары

З 3.1

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жұмыстың сапасын тексеруге жеке жауапкершілігі

Жұмыстың сапасын тексеру

Жолды ағаш шпалдармен қамсыздандыру нормалары; жолдың жоғарғы құрылысын құрастыру жағдайларын реттеу ережесі (темірбетонды негіздегі учаскелер мен жылдамдықты учаскелерден басқасы); Қолмен басқарылатын электрленген және пневматикалық жалпы қолданыстағы саймандарды және гидравликалық құралдарды пайдаланып жұмысты орындау әдістері мен амалдары; қолмен басқарылатын саймандарды және құралдарды қолданып жер қыртысын жабдықтау барысында жұмыстарды орындау әдістері мен амалдары

З 3.2

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және орындалған жұмыстарды өткізуге жеке жауапкершілігі

Орындалған жұмыстарды өткізу

Жолды ағаш шпалдармен қамсыздандыру нормалары; жолдың жоғарғы құрылысын құрастыру жағдайларын реттеу ережесі (темірбетонды негіздегі учаскелер мен жылдамдықты учаскелерден басқасы)

  3.1.5. СБА 3-ші деңгейлі жол монтерінің құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

1.1

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жол белгілерін және сигналдарын, материалдарды дайындауға жеке жауапкершілігі

Жол белгілерін және сигналдарын, материалдарды дайындау

Жолдың жоғарғы құрылысының құрылғыларына арналған материалдардың барлық түрлері; жолды ағаш шпалдармен қамсыздандыру нормалары; Темір жолдарда пойыздардың қозғалысы және маневр жасау жұмыстары бойынша нұсқаулықтары; Темір жолдардағы сигнализация нұсқаулықтары; Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелері

З 1.2

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жабдықтарды дайындауға жеке жауапкершілігіЖабдықтарды дайындауЭлектрлік және пневматикалық саймандарды және механизмдерді қолданып жолдың жоғарғы құрылысы құрылғыларының жағдайын монтаждау, қайта монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау ережелері; пневматикалық саймандармен және механизмдермен жұмыстарды орындау ережелері; автобұғаттаудың рельсті тізбектері бойынша жұмыстарын орындау ережелері; электрлі рельс кескіш, электрлі бұрғылауыш станоктарды және жол электрлік және пневматикалық саймандарды пайдалану ережелері, құрылымы

З 1.3

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жолдың жағдайын тексеруге жеке жауапкершілігі

Жолдың жағдайын тексеру, темірбетонды және ағаш шапалды, плиталы және блокты учаскелерде білдектер ені мен деңгейі бойынша рельсті түзулердің орналасуын өлшеу

Автобұғаттаудың рельсті тізбектері бар, темірбетонды және шапалды, плиталы және блокты учаскелерде жолды жабдықтау нормалары

З 2.1

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын қайта монтаждауға жеке жауапкершілігі

Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын қайта монтаждау, электросаймандар арқылы аралық және түйіскен рельсті бекітпелерді ашу; өткелдің темірбетонды төсемелерін, оқшауланған рельстердің түйісулерін және субұрғыш темірбетон науаларын қайта монтаждау; контррельстерді алып, ағаштан жасалған өткел төсемелерін ашу

электрлік және пневматикалық саймандарды және механизмдерді қолданып жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын қайта монтаждау жұмыстарын орындау ережелері; пневматикалық саймандармен және механизмдермен жұмыстарды орындау ережелері; автобұғаттаудың рельсті тізбектері бойынша жұмыстарын орындау ережелері; жол электрлік және пневматикалық саймандарды пайдалану ережелері, құрылымы; рельстерді, пакеттерді, шпалдарды, бөренелерді және контейнерлерді бекітіп тіреу амалдары

З 2.2

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын жөндеуге және реттеуге жеке жауапкершілігіЖолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын жөндеу және реттеу: рельстерді шпалдарға және бөренелерге қолмен және балдақ қадағыштармен бекіту, бөлек қыстыруларда клеммалық бұрамалармен рельстерді төсемелерге бекіту, темірбетонды шпалдардың төсемелеріне шұрыпбұрауыштармен және электрлі кілттермен бекіту; электрлі рельс кескіш станоктармен рельстерді кесу;

электрлі бұрғылауыш станоктармен ойықтарды бұрап тесу; темірбетонды шпалдары бар, плиталы және блокты жол учаскелерінде гидравликалық айдауыш жабдықтармен рельстік саңылауларды, темірбетонды шпалдары бар жол учаскелерінде гидравликалық рихталы құралдармен рельсті-шпалды торлардың орналасуын реттеу; темірбетонды және ағаш шапалды, плиталы және блокты учаскелерде білдектер ені мен деңгейі бойынша рельсті түзулерді туралау; темірбетонды шапалды, плиталы және блокты учаскелерде рельсті-шпалдарды элементтерді біреулік ауыстыру; темірбетонды шапалды, плиталы және блокты учаскелерде рельсті-шпалдарды элементтерді біреулік, бағыттауыш аударуларда қыстырғыштардың ақаулы бөлшектерін ауыстыру; негізгі жолдардағы жол құрылысының жоғарғы құрылымы элементтерін, автобұғаттау рельсті тізбектерін қамсыздандыру және жөндеу; бағыттауыш аудармаларды қарау және қамсыздандыру; автобұғаттау рельсті тізбектерін қамсыздандыру және жөндеу

Автобұғаттаудың рельсті тізбектері бар, темірбетонды және шапалды, плиталы және блокты учаскелерде жолды жабдықтау нормалары; жолдың жоғарғы құрылысы құрылғыларының жағдайын электрлік және пневматикалық саймандарды және механизмдерді қолданып реттеу жұмыстарын орындау ережелері; пневматикалық саймандармен және механизмдермен жұмыстарды орындау ережелері; автобұғаттаудың рельсті тізбектері бойынша жұмыстарын орындау ережелері; электрлі рельс кескіш, электрлі бұрғылауыш станоктарды және жол электрлік және пневматикалық саймандарды пайдалану ережелері, құрылымы; рельстерді, пакеттерді, шпалдарды, бөренелерді және контейнерлерді бекітіп тіреу амалдары; темірбетонды негізді учаскелерде жолдың жоғарғы құрылысы құрылғыларының жағдайын реттеу ережелеріЗ 2.3

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын монтаждауға жеке жауапкершілігі

Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын монтаждау; электросаймандардың көмегімен аралық және түйіспелі рельсті жалғастыруларды жинау; өткелдердің темірбетонды төсемелерінде контактілі рельстердің тораптарын, оқшауланған рельстердің түйісулерін және субұрғыш темірбетон науаларын монтаждауАвтобұғаттаудың рельсті тізбектері бар, темірбетонды және шапалды, плиталы және блокты учаскелерде жолды жабдықтау нормалары; электрлік және пневматикалық саймандарды және механизмдерді қолданып жолдың жоғарғы құрылысы құрылғыларының орналасуын монтаждау жұмыстарын орындау ережелері; пневматикалық саймандармен және механизмдермен жұмыстарды орындау ережелері; автобұғаттаудың рельсті тізбектері бойынша жұмыстарын орындау ережелері; жол электрлік және пневматикалық саймандардың пайдалану ережелері, құрылымы; рельстерді, пакеттерді, шпалдарды, бөренелерді және контейнерлерді бекітіп тіреу амалдары

З 3.1

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жұмыстың сапасын тексеруге жеке жауапкершілігі

Жұмыстың сапасын тексеру

Автобұғаттаудың рельсті тізбектері бар, темірбетонды және шапалды, плиталы және блокты учаскелерде жолды жабдықтау нормалары

З 3.2

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және орындалған жұмыстарды өткізуге жеке жауапкершілігі

Орындалған жұмыстарды өткізу

Автобұғаттаудың рельсті тізбектері бар, темірбетонды және шапалды, плиталы және блокты учаскелерде жолды жабдықтау нормалары

  3.1.6. СБА 4-ші деңгейлі жол монтерінің құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жол белгілерін және сигналдарына жауапкершілігі

Жол белгілерін және сигналдарын, материалдарды дайындау; рельстерді ұзындығы бойынша іріктеп алуЖолдың жоғарғы құрылысының құрылғыларына арналған материалдардың барлық түрлері; жолды ағаш шпалдармен қамсыздандыру нормалары; Темір жолдарда пойыздардың қозғалысы және маневр жасау жұмыстары бойынша нұсқаулықтары; Темір жолдардағы сигнализация нұсқаулықтары; Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелері

З 1.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жабдықтарды дайындауға жауапкершілігі

Жабдықтарды дайындау

Түйіспейтін жолдардың және бағыттауыш аудармалардың құрастырылымдық құрылымы, күтіп-баптау нормалары ; түйіспейтін жолдарды монтаж жасау ережелері; жолдың жоғарғы құрылысын қалау сапасына қойылатын талаптар

З 1.3

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жолдың жағдайын тексеруге жауапкершілігі

Жолдың жағдайын тексеру; бұрыштама және саңылаулықтар бойынша рельстерді төсеуді тексеру; кронштейндер және контактілі рельс жағдайын салыстыру;

Білдектің бойын өлшеу және темірбетонды плиталы және блокты жол учаскелерінде білдектер ені мен деңгейі бойынша рельсті түзулерді туралауТүйіспейтін жолдардың және бағыттауыш аудармалардың құрастырылымдық құрылымы, күтіп-баптау нормалары ; түйіспейтін жолдарды монтаж жасау ережелері; жолдың жоғарғы құрылысын қалау сапасына қойылатын талаптар

З 2.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын қайта монтаждауға жауапкершілігі

Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын қайта монтаждау; теңестіргіш құралдарды қайта монтаждауТүйіспейтін жолдардың және бағыттауыш аудармалардың құрастырылымдық құрылымы, күтіп-баптау нормалары ; түйіспейтін жолдарды монтаж жасау ережелері; жолдың жоғарғы құрылысын қалау сапасына қойылатын талаптар

З 2.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын жөндеуге және реттеуге жауапкершілігіЖолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын жөндеу және реттеу:

Дәнекерленген рельсті өрмелердің ұшының орналасуын, бұрамалармен тартылған түйіспейтін жолдарды реттеу, темірбетонды плиталы және блокты жолдардың учаскесінде гидравликалық құралдармен рельсті-шпалды торларды реттеу, дөңесті жерлердегі жолдарды, бағыттауыш аудармаларды және шаблоны және деңгейі бойынша бітеу қиылыстарды реттеу, тік және көлденең орналасқан контактілі рельстерді реттеу; түйіспейтін жолдардың рельсті өрмелерінің ақаулы учаскелерін ауыстыру; түйіспейтін жолдағы температуралық кернеулерді разрядтау; жолдың шөккен жерлерін тас төгіп түзету; түйіспейтін жолдардың учаскесінде рельсті-шпалдарды, элементтерді біреулік ауыстыру; рельсті өрмелердің ақаулы учаскелерін ауыстыру

Түйіспейтін жолдардың және бағыттауыш аудармалардың құрастырылымдық құрылымы, күтіп-баптау нормалары ; түйіспейтін жолдарды монтаж жасау ережелері; жолдың жоғарғы құрылысын қалау сапасына қойылатын талаптар

З 2.3

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын монтаждауға жауапкершілігі

Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымдарын монтаждау; контррельстерді, теңестіргіш құралдарды, айдап кетуге қарсы құрылғыларды, контактілі рельстің түйіспелерін және кронштейндерін монтаждау және орнатуТүйіспейтін жолдардың және бағыттауыш аудармалардың құрастырылымдық құрылымы, күтіп-баптау нормалары ; түйіспейтін жолдарды монтаж жасау ережелері; жолдың жоғарғы құрылысын қалау сапасына қойылатын талаптар

З 3.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жұмыстың сапасын тексеруге жауапкершілігі

Жұмыстың сапасын тексеру

Түйіспейтін жолдардың және бағыттауыш аудармалардың құрастырылымдық құрылымы, күтіп-баптау нормалары ; түйіспейтін жолдарды монтаж жасау ережелері; жолдың жоғарғы құрылысын қалау сапасына қойылатын талаптар

З 3.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және орындалған жұмыстарды өткізуге жауапкершілігі

Орындалған жұмыстарды өткізу

Түйіспейтін жолдардың және бағыттауыш аудармалардың құрастырылымдық құрылымы, күтіп-баптау нормалары ; түйіспейтін жолдарды монтаж жасау ережелері; жолдың жоғарғы құрылысын қалау сапасына қойылатын талаптар

3.2. Мамандық атауы: Жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирі (босатылған 
СБА біліктілік деңгейі: 4. 
Лауазымдардың мүмкін болатын атаулары: жол монтері 
3.2.1. Еңбек шартына, біліміне және жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар 
 

Мамандығы бойынша мүмкін болатын жұмыс орындары

Темір жолдардың жол және жол шаруашылығы кәсіпорындары

Зиянды және қауіпті

еңбек шарттары

Қозғалыстағы жылжымалы құрам, дрезиналар, жол машиналары; қозғалыстағы машиналар, механизмдер, жабдықтар және олардың элементтері; жолдың жоғары құрылыстарының орны ауыстырылатын материалдары, жиналмалы құрастырылымдар және өзге де заттар; жұмыс аймағының жоғары шаңдануы және газдануы, электрлік тізбектің кернеулігі, шу және діріл деңгейлері, иондаушы сәулеленулер деңгейі; жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтануы; жабдықтар бетінің, керек-жарақтардың, саймандардың және жолдың жоғары құрылыстарының металл бөлшектерінің жоғары немесе төмен температурасы, ауаның температурасы, ылғалдылығы және қозғалмалығы; жайсыз ауа-райы; физикалық жүктемелер; химиялық факторлары; жер бетіне қарағанда жұмыс орнының біршама биіктікте орналасуы; жүйке-психикалық артық жүктемелер.

Жұмысқа жіберудің ерекше шарттары

Жасы он сегізге толған, медициналық қараудан өткен, еңбекті қорғау бойынша оқу курсынан өткен және мамандығына сәйкес білімі тексерілген тұлғалар жұмысқа жіберіледі

СБА деңгейі

Кәсіби білімі мен оқу деңгейі

Талап етілетін жұмыс тәжірибесі

4

Орта техникалық және кәсіби білімі

кемінде 3 жыл

Ескертпе. Жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирі (босатылған) өзі басшылық ететін бригаданың біліктілігі жоғары жұмыскерінен бір разрядқа жоғары тарифте жұмыс істейді, алайда 5-ші разрядтан төмен болмауы керек. 
3.2.2. Мамандықтардың еңбек атқарымдарының тізімі 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек атқарымдарының атауы

Ф 1

Жұмысқа дайындау

Ф 2

Жол және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын орындауды ұйымдастыру

Ф 3

Жұмыстың сапасын тексеру. Тіркеу және есеп беру

3.2.3. Атқарымдық карта 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек заттары

Еңбек құралдарыМіндеттерФ 1

Теміржолдардың жолы және жасанды үймараттар

Нұсқаулықтар. Жол белгілері және сигналдар.

Мамандандырылған сайман.

Машиналар және механизмдер

З 1.1: Еңбекті қорғау және өндірістік санитария бойынша дайындықтан өту

З 1.2: Саймандардың, механизмдердің, керек-жарақтардың, сигнал құралдарының, материалдардың және қоймалардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Ф 2

Теміржолдардың жолы және жасанды үймараттар

З 2.1: Жол және жасанды үймараттарды қарау, бұзылуларын анықтау

З 2.2: Жұмысты ұйымдастыру және жүргізу

Ф3

Теміржолдардың жолы және жасанды үймараттар

З 3.1: Жұмыстың сапасын тексеру

З 3.2: Алғашқы тіркеу және есеп беру

  3.2.4. СБА 4-ші деңгейлі жолдар және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу бригадирінің (босатылған) құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және бригада жұмыскерлерін дайындықтан өткізуге және үйретуге жауапкершілігі

Жол монтерларын, шолушыларды, өткелдер кезекшілерін және өзге де жұмыскерлерді еңбекті қорғау және өндірістік санитария бойынша дайындықтан өткізу; тікелей жұмыс орнында жұмыстарды орындаудың оңтайла әдістерін бригада жұмыскерлерін үйрету

Теміржолдардың жолы және жасанды үймараттар құрылымы; оларды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын жүргізу технологиясы мен ережесі; Теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды күтіп-баптау жөніндегі, жол жұмыстарын жүргізу барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтар; теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды дұрыс күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде еңбекті қорғау және өндірістік санитария ережесін білу

З 1.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жабдықтардың және ғимараттардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуге жауапкершілігі

саймандардың, механизмдердің, керек-жарақтардың, сигнал құралдарының, материалдардың және оларды сақтауға арналған қоймалардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуТеміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу кезінде қолданылатын саймандардың және құралдардың көмегімен өлшеу жүргізу ережелері; жол гидравликалық және электрлік саймандардың және механизмдердің құрылымы

З 2.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жол және жасанды үймараттарды қарау, бұзылуларын анықтау жауапкершілігі

Белгіленген мерзімде жол және жасанды үймараттарды қарау; жолдың жоғарғы құрылысының элементтерінде, жер қыртысында, жасанды үймараттарда пайда болған бұзылуларын анықтау; оларды ескерту, сонымен қатар жолдың жоғарғы құрылысының қызмет ету мерзімін ұзарту жұмыстарын жүргізу

Теміржолдардың жолы және жасанды үймараттар құрылымы; жолдың жоғарғы құрылысының және жасанды үймараттардың элементтеріндегі ақаулар; жылжымалы құрамның габариттері және құрылыстың жақындауы; теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу кезінде қолданылатын саймандардың және құралдардың көмегімен өлшеу жүргізу ережелері; Теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды күтіп-баптау жөніндегі нұсқаулықтар, жол жұмыстарын жүргізу барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі; теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды дұрыс күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде еңбекті қорғау және өндірістік санитария ережесін білу; электрленген желілерде еңбекті қорғау ережесі; жол жұмыстарын жүргізуге арналған тохнологтық-нормалау карталары

З 2.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жұмыстарды орындауды ұйымдастыру жауапкершілігі

Жол және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын орындауды ұйымдастыру;

күтіп-бапталатын учаске аясындағы осы жұмыстарды орындайтын жұмыскерлерге басшылық ету; пойыздардың үздіксіз және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін

жолдардың және жасанды үймараттардың дұрыс жұмыс істеуін қамсыздандыру; жолдарды қысқы уақытта жұмыс істеуге дайындау, жолдарды қардан және құмнан тазалау, дөңестердегі жолдарды күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу және жолдарды және жасанды үймараттарды көктемгі және нөсерлі ағын суларын ағызуға дайындау, табиғи әсерлерден болған жолдардың және жасанды үймараттардың зақымдануларын жою; жол жұмыстарын жүргізу барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету

Теміржолдардың жолы және жасанды үймараттар құрылымы; оларды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын жүргізу технологиясы мен ережесі; жолдың жоғарғы құрылысының және жасанды үймараттардың элементтеріндегі ақаулар; жылжымалы құрамның габариттері және құрылыстың жақындауы; теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу кезінде қолданылатын саймандардың және құралдардың көмегімен өлшеу жүргізу ережелері; Теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды күтіп-баптау жөніндегі нұсқаулықтар, жол жұмыстарын жүргізу барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі; теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды дұрыс күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде еңбекті қорғау және өндірістік санитария ережесін білу; жол гидравликалық және электрлік саймандардың және механизмдердің құрылымы, электрленген желілерде теміржол көліктерінің жұмыскерлеріне арналған еңбекті қорғау ережелері; жол жұмыстарын жүргізуге арналған тохнологтық-нормалау карталары

З 3.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жұмыстың сапасын тексеруге жауапкершілігі

Жұмыстың сапасын тексеру

Теміржолдардың жолы және жасанды үймараттар құрылымы; оларды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын жүргізу технологиясы мен ережесі; жолдың жоғарғы құрылысының және жасанды үймараттардың элементтеріндегі ақаулар; жылжымалы құрамның габариттері және құрылыстың жақындауы; теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу кезінде қолданылатын саймандардың және құралдардың көмегімен өлшеу жүргізу ережелері; Теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды күтіп-баптау жөніндегі нұсқаулықтар, жол жұмыстарын жүргізу барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі жол жұмыстарын жүргізуге арналған тохнологтық-нормалау карталары

З 3.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және алғашқы тіркеу және есеп беру жауапкершілігі

Алғашқы тіркеу және есеп беруОларды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу жұмыстарын жүргізу технологиясы мен ережесі; жолдың жоғарғы құрылысының және жасанды үймараттардың элементтеріндегі ақаулар; жылжымалы құрамның габариттері және құрылыстың жақындауы; теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды ағымдағы күтіп-баптау және жөндеу кезінде қолданылатын саймандардың және құралдардың көмегімен өлшеу жүргізу ережелері; Теміржолдардың жолын және жасанды үймараттарды күтіп-баптау жөніндегі нұсқаулықтар; жол жұмыстарын жүргізуге арналған тохнологтық-нормалау карталары; алғашқы тіркеу және есеп беру

3.3. Мамандық атауы: Ақаутапқыш арбалардың операторы 
СБА біліктілік деңгейі: 2 – 4. 
Лауазымдардың мүмкін болатын атаулары: жоқ 
3.3.1. Еңбек шартына, біліміне және жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар 
 

Мамандығы бойынша мүмкін болатын жұмыс орындары

Темір жолдардың жол және жол шаруашылығы кәсіпорындары

Зиянды және қауіпті

еңбек шарттары

Қозғалыстағы жылжымалы құрам және өзге де көлік құралдары; ауаның жоғары тозаңдануы, газдануы және түтінденуі, соның ішінде жол машиналарының жұмыс аймағында, жол машиналарының жұмыс аймағындағы шу деңгейі, электрлік тізбектегі кернеу мәні; жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтануы; төмен немесе жоғары ауа температурасы, жұмыс аймағының ылғалдылығы және қозғалмалығы, теміржолдар жолының жоғарғы құрылысындағы жабдықтардың, саймандардың және металл бөлшектердің бетінің температурасы; теміржолдар жолында жұмыс істеу барысында түсетін жүйке-психикалық артық жүктемелер.

Жұмысқа жіберудің ерекше шарттары

Жасы он сегізге толған, медициналық қараудан өткен, еңбекті қорғау бойынша оқу курсынан өткен және мамандығына сәйкес білімі тексерілген тұлғалар жұмысқа жіберіледі

СБА деңгейі

Кәсіби білімі мен оқу деңгейі

Талап етілетін жұмыс тәжірибесі

2

Жалпы орта білімі болғанда кәсіби дайындығы, алайда негізгі орта білімнен төмен емес

кемінде 1 жыл

3

Кәсіби дайындығы , жалпы орта білімі болған жағдайда немесе негізгі орта білім базасында техникалық және кәсіби білімі болуы немесе еңбек тәжірибесіз жалпы орта білімі болуы.

2-деңгейде

кемінде 1 жыл

4

Орта техникалық және кәсіби білімі болуы, еңбек тәжірибесіз

3-деңгейде

кемінде 1 жыл

Ескертпе. Ақаутапқыш арбалардың операторының көмекшісі оператордың басшылығымен жұмыстарды орындау барысында ақаутапқыш арбаларды басқаруға құқығы болған жағдайда оператордан бір разрядқа төмен тарифте жұмыс істейді, егер құқығы болмаған жағдайда - оператордан екі разрядқа төмен тарифте жұмыс істейді
3.3.2. Мамандықтардың еңбек атқарымдарының тізімі 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек атқарымдарының атауы

Ф 1

Арбаларды жұмысқа дайындау

Ф 2

Ақаутапқыш арбалармен рельстерде ақауларды табу процесін жүргізу

Ф 3

Арба жабдықтарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, жөндеу, баптау, реттеу

3.3.3. Атқарымдық карта 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек заттары

Еңбек құралдарыМіндеттерФ 1

Рельстер

Ақаутапқыш арба. Нұсқаулықтар.З 1.1: Арба жабдықтарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, баптау және реттеу

Ф 2

Рельстер

Ақаутапқыш арба. Нұсқаулықтар.

З 2.1: Рельстерде ақауларды табу

З 2.2: Табылған ақауларды зерттеу, жіктеу, оларды тіркеу

Ф3

Рельстер

Ақаутапқыш арба. Нұсқаулықтар.

З 3.1: Арба жабдықтарын техникалық күтіп-баптау және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету

З 3.2: Ақаутапқыш арбаны жөндеу

  3.3.4 СБА 2-ші деңгейлі ақаутапқыш арбалардың операторының құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және магнитті және біржіптік ультрадыбысты ақаутапқыш арбаларды тексеруге, баптауға және реттеуге жеке жауапкершілігіМагнитті және біржіптік ультрадыбысты ақаутапқыш арбалар жабдықтарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, баптау және реттеу; бақылау тұйығында арбаның іздеу жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін және сезімталдығын тексеру, жүйені баптау және реттеу

Электромагнитті және ультрадыбысты рельсті ақаутапқыштардың құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; ақаутапқыштарды күтіп-баптау, сақтау және техникалық пайдалану ережесі; ақаутапқыштардың және олардың іздеу құрылғыларының, телефондардың жұмысқа қабілеттігін және шартты сезімталдығын тексеру ережелері; аккумуляторлар құрылымы және оларды алдын алып жөндеу және күтіп-баптау ережелері

З 2.1

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және рельстерде ақауларды табуға жеке жауапкершілігіАқаутапқыш арбалармен рельстерде ақауларды табу (магнитті және біржіптік ультрадыбысты рельсті ақаутапқыш арбашалармен жұмыс істеу барысында)

Рельстердің ақауларын және зақымдануларын жіктеу және олардың пойыздардың қауіпсіз қозғалысына әсері; рельстердің қалыпты жұмыс істеу шарттары; жолдың жоғарғы құрылысының құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; жол жұмыстарын орындау барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық

З 2.2

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және табылған ақауларын және зақымдануларын жіктеуге, зерттеуге, оларды тіркеуге жеке жауапкершілігі

Табылған ақауларды зерттеу, рельстердің табылған ақауларын және зақымдануларын жіктеу, оларды тіркеу, пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету шараларын қабылдау

Рельстердің ақауларын және зақымдануларын жіктеу және олардың пойыздардың қауіпсіз қозғалысына әсері; рельстердің қалыпты жұмыс істеу шарттары; жолдың жоғарғы құрылысының құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; жол жұмыстарын орындау барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық

З 3.1

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және арба жабдықтарын техникалық күтіп-баптауға және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуге жеке жауапкершілігі

Пайдалану ережелерін сақтай отырып ақаутапқыш арбалар жабдықтарын техникалық күтіп-баптау және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету; құралдармен және сыртқы белгілерімен арба элементтерінің бұзылуларын анықтау, оларды ескерту және жою; арбаның жекелеген тораптарын ашу және жинау, оларды жөндеу немесе жаңасымен ауыстыру; бақылау тұйығында арбаның іздеу жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін және сезімталдығын тексеру, жүйені баптау және реттеу

Электромагнитті және ультрадыбысты рельсті ақаутапқыштардың құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; ақаутапқыштарды күтіп-баптау, сақтау және техникалық пайдалану ережесі; ақаутапқыштардың және олардың іздеу құрылғыларының, телефондардың жұмысқа қабілеттігін және шартты сезімталдығын тексеру ережелері; аккумуляторлар құрылымы және оларды алдын алып жөндеу және күтіп-баптау ережелері

З 3.2

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және ақаутапқыш арбаны жөндеуге жеке жауапкершілігіАқаутапқыш арбаны жөндеуге қатысуЭлектромагнитті және ультрадыбысты рельсті ақаутапқыштардың құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; ақаутапқыштарды күтіп-баптау, сақтау және техникалық пайдалану ережесі; ақаутапқыштардың және олардың іздеу құрылғыларының, телефондардың жұмысқа қабілеттігін және шартты сезімталдығын тексеру ережелері; аккумуляторлар құрылымы және оларды алдын алып жөндеу және күтіп-баптау ережелері

  3.3.5. СБА 3-ші деңгейлі ақаутапқыш арбалардың операторының құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және

әртүрлі ақауларды анықтау үшін электронды-сәулелі түтікпен жабдықталған ақаутапқыш арбаларды магнитті және екіжіпті ультрадыбысты тексеру, баптау және реттеуге жеке жауапкершілігі

Әртүрлі ақауларды анықтау үшін электронды-сәулелі түтікпен жабдықталған магнитті және екіжіпті ультрадыбысты ақаутапқыш арбалардың жабдықтарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, баптау және реттеу; бақылау тұйығында арбаның іздеу жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін және сезімталдығын тексеру, жүйені баптау және реттеу

Электромагнитті және ультрадыбысты рельсті ақаутапқыштардың құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; ақаутапқыштарды күтіп-баптау, сақтау және техникалық пайдалану ережесі; ақаутапқыштардың және олардың іздеу құрылғыларының, телефондардың жұмысқа қабілеттігін және шартты сезімталдығын тексеру ережелері; аккумуляторлар құрылымы және оларды алдын алып жөндеу және күтіп-баптау ережелері

З 2.1

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және рельстерде ақауларды табуға жеке жауапкершілігіАқаутапқыш арбалармен рельстерде ақауларды табу (әртүрлі ақауларды анықтау үшін электронды-сәулелі түтікпен жабдықталған магнитті және екіжіпті ультрадыбысты ақаутапқыш арбалармен жұмыстарды орындау барысында)

Рельстердің ақауларын және зақымдануларын жіктеу және олардың пойыздардың қауіпсіз қозғалысына әсері; рельстердің қалыпты жұмыс істеу шарттары; жолдың жоғарғы құрылысының құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; жол жұмыстарын орындау барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық

З 2.2

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және Табылған ақауларды зерттеу, жіктеу және оларды тіркеуге жеке жауапкершілігі

Табылған ақауларды зерттеу, жіктеу, рельстердің табылған ақауларын және зақымдануларын жіктеу, оларды тіркеу, пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету шараларын қабылдау

Рельстердің ақауларын және зақымдануларын жіктеу және олардың пойыздардың қауіпсіз қозғалысына әсері; рельстердің қалыпты жұмыс істеу шарттары; жолдың жоғарғы құрылысының құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; жол жұмыстарын орындау барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық

З 3.1

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және ақаутапқыш арбалар жабдықтарын техникалық күтіп-баптау және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуге жеке жауапкершілігі

Пайдалану ережелерін сақтай отырып ақаутапқыш арбалар жабдықтарын техникалық күтіп-баптау және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету; құралдармен және сыртқы белгілерімен арба элементтерінің бұзылуларын анықтау, оларды ескерту және жою; арбаның жекелеген тораптарын ашу және жинау, оларды жөндеу немесе жаңасымен ауыстыру; бақылау тұйығында арбаның іздеу жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін және сезімталдығын тексеру, жүйені баптау және реттеу

Электромагнитті және ультрадыбысты рельсті ақаутапқыштардың құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; ақаутапқыштарды күтіп-баптау, сақтау және техникалық пайдалану ережесі; ақаутапқыштардың және олардың іздеу құрылғыларының, телефондардың жұмысқа қабілеттігін және шартты сезімталдығын тексеру ережелері; аккумуляторлар құрылымы және оларды алдын алып жөндеу және күтіп-баптау ережелері

З 3.2

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және ақаутапқыш арбаны жөндеуге жеке жауапкершілігі

Ақаутапқыш арбаны жөндеуге қатысуЭлектромагнитті және ультрадыбысты рельсті ақаутапқыштардың құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; ақаутапқыштарды күтіп-баптау, сақтау және техникалық пайдалану ережесі; ақаутапқыштардың және олардың іздеу құрылғыларының, телефондардың жұмысқа қабілеттігін және шартты сезімталдығын тексеру ережелері; аккумуляторлар құрылымы және оларды алдын алып жөндеу және күтіп-баптау ережелері

  3.3.6. СБА 4-ші деңгейлі ақаутапқыш арбалардың операторының құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және микропроцессорлық құрылғылары бар магнитті және ультрадыбысты ақаутапқыш арбаларды тексеру, баптау және реттеу жауапкершілігі

Микропроцессорлық құрылғылары бар магнитті және ультрадыбысты ақаутапқыш арбалардың жабдықтарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, баптау және реттеу; бақылау тұйығында арбаның іздеу жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін және сезімталдығын тексеру, жүйені баптау және реттеу

Электромагнитті және ультрадыбысты рельсті ақаутапқыштардың құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; ақаутапқыштарды күтіп-баптау, сақтау және техникалық пайдалану ережесі; ақаутапқыштардың және олардың іздеу құрылғыларының, телефондардың жұмысқа қабілеттігін және шартты сезімталдығын тексеру ережелері; аккумуляторлар құрылымы және оларды алдын алып жөндеу және күтіп-баптау ережелері

З 2.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және рельстерде ақауларды табуға жауапкершілігі

Ақаутапқыш арбалармен рельстерде ақауларды табу (микропроцессорлық құрылғылары бар магнитті және ультрадыбысты ақаутапқыш арбалармен жұмыстарды орындау барысында)Рельстердің ақауларын және зақымдануларын жіктеу және олардың пойыздардың қауіпсіз қозғалысына әсері; рельстердің қалыпты жұмыс істеу шарттары; жолдың жоғарғы құрылысының құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; жол жұмыстарын орындау барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық

З 2.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және табылған ақауларды зерттеу, жіктеу, оларды тіркеуге жауапкершілігі

Табылған ақауларды зерттеу, жіктеу, рельстердің табылған ақауларын және зақымдануларын жіктеу, оларды тіркеу, пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету шараларын қабылдау

Рельстердің ақауларын және зақымдануларын жіктеу және олардың пойыздардың қауіпсіз қозғалысына әсері; рельстердің қалыпты жұмыс істеу шарттары; жолдың жоғарғы құрылысының құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; жол жұмыстарын орындау барысында пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық

З 3.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және ақаутапқыш арбалар жабдықтарын техникалық күтіп-баптау және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуге жауапкершілігі

Пайдалану ережелерін сақтай отырып ақаутапқыш арбалар жабдықтарын техникалық күтіп-баптау және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету; құралдармен және сыртқы белгілерімен арба элементтерінің бұзылуларын анықтау, оларды ескерту және жою; арбаның жекелеген тораптарын ашу және жинау, оларды жөндеу немесе жаңасымен ауыстыру; бақылау тұйығында арбаның іздеу жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін және сезімталдығын тексеру, жүйені баптау және реттеу

Электромагнитті және ультрадыбысты рельсті ақаутапқыштардың құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; ақаутапқыштарды күтіп-баптау, сақтау және техникалық пайдалану ережесі; ақаутапқыштардың және олардың іздеу құрылғыларының, телефондардың жұмысқа қабілеттігін және шартты сезімталдығын тексеру ережелері; аккумуляторлар құрылымы және оларды алдын алып жөндеу және күтіп-баптау ережелері

З 3.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және ақаутапқыш арбаны жөндеуге жауапкершілігі

Ақаутапқыш арбаны жөндеуге қатысуЭлектромагнитті және ультрадыбысты рельсті ақаутапқыштардың құрылымы және тағайындалуы; электротехника, электроника, металлтану негіздері; ақаутапқыштарды күтіп-баптау, сақтау және техникалық пайдалану ережесі; ақаутапқыштардың және олардың іздеу құрылғыларының, телефондардың жұмысқа қабілеттігін және шартты сезімталдығын тексеру ережелері; аккумуляторлар құрылымы және оларды алдын алып жөндеу және күтіп-баптау ережелері

3.4. Мамандық атауы: Жол машиналары мен механизмдерін жөндеу слесарі 
СБА біліктілік деңгейі: 2 – 4. 
Лауазымдардың мүмкін болатын атаулары: жол машиналарын және механизмдерін баптаушы 
3.4.1. Еңбек шартына, біліміне және жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар 
 

Мамандығы бойынша мүмкін болатын жұмыс орындары

Темір жолдардың жол және жол шаруашылығы кәсіпорындары

Зиянды және қауіпті

еңбек шарттары

Электрлік тізбектегі қауіпті кернеу, адам денесі арқылы өтуі мүмкін тұйықталулар, электрлік соққы, электрдоғалы күю; зиянды заттардың туындауы (денені және көзді күйдіруі мүмкін, сонымен қатар күкірт қышқылымен ағзаны уландыруы мүмкін); ауаның төмен ылғалдылығы және жоғары температура; жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтануы; өрт шығу қауіптері; сатыда және баспалдақта жұмыс істеу кезінде мамандардың биіктіктен құлауы; заттардың (саймандардың, жабдықтар элементінің) биіктіктен құлауы

Жұмысқа жіберудің ерекше шарттарыЖасы он сегізге толған, медициналық қараудан өткен, еңбекті қорғау бойынша оқу курсынан өткен және мамандығына сәйкес білімі тексерілген тұлғалар жұмысқа жіберіледі

СБА біліктілік деңгейі

Кәсіби білімі мен оқу деңгейі

Талап етілетін жұмыс тәжірибесі

2

Жалпы орта білімі болған жағдайда кәсіби дайындығы болуы, алайда негізгі орта білімнен төмен емес

талап етілмейді3

Жалпы орта білімі болған жағдайда кәсіби дайындығы болуы немесе негізгі орта білім базасында техникалық және кәсіби білімі немесе еңбек тәжірибесіз жалпы орта білімі болуы

2-ші деңгейде

кемінде 1 жыл

4

Еңбек тәжірибесіз орта техникалық және кәсіби білімі болуы

3-ші деңгейде

кемінде 1 жыл

3.4.2. Мамандықтардың еңбек атқарымдарының тізімі 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек атқарымдарының атауы

Ф 1

Машиналар мен механизмдерді жұмысқа дайындау. Материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеу. Машиналардың және механизмдердің бұзылуларын анықтау

Ф 2

Тораптарды, механизмдерді, жүйелерді баптау, реттеу, сынау, техникалық күтіп-баптау және алдын алып жөндеу

Ф 3

Жұмыстың сапасын тексеру. Орындалған жұмыстарды өткізу

3.4.3. Атқарымдық карта 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек заттары

Еңбек құралдарыМіндеттерФ 1

Жол, теміржол-құрылыс машиналары және

механизмдері

Нұсқаулықтар. Электрлік және кинематикалық сызбалар.

Мамандандырылған сайман. Механизмдер, әмбебап құралдар.

Бақылау-өлшеу саймандары және құралдары

З 1.1: Жабдықтарды жұмысқа дайындау

З 1.2: Материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеу

Ф 2

Жол, теміржол-құрылыс машиналары және

механизмдері

З 2.1: Машиналардың және механизмдердің бұзылуларын анықтау

З 2.2: Машиналарды және механизмдерді жөндеу

З 2.3: Баптау, реттеу, сынау

Ф3

Жол, теміржол-құрылыс машиналары және

механизмдері

З 3.1: Жұмыстың сапасын тексеру

З 3.2: Орындалған жұмыстарды өткізу

  3.4.4 СБА 2-ші деңгейлі жол машиналары мен механизмдерін жөндеу слесарінің құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жабдықтарды жұмысқа дайындауға жеке жауапкершілігі

Жабдықтарды жұмысқа дайындау

Жөнделетін жол машиналары және механизмдерінің негізгі тораптарының өзара байланыстары, құрылымы және тағайындалуы; 11 - 12 квалитеттер бойынша өңдеуді қамтамасыз ететін слесарлық жұмыстардың әдістері; әмбебап және арнайы құралдар, бақылау-өлшеу саймандарының құрылымы

З 1.2

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеуге жеке жауапкершілігі

Материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеу

Жөнделетін жол машиналары және механизмдерінің негізгі тораптарының өзара байланыстары, құрылымы және тағайындалуы; 11 - 12 квалитеттер бойынша өңдеуді қамтамасыз ететін слесарлық жұмыстардың әдістері; машиналарды майлауға қолданылатын май сұрыптары; жоспарлы-алдын алып жөндеу ережелері

З 2.1

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және машиналардың және механизмдердің бұзылуларын анықтауға жеке жауапкершілігі

Машиналардың және механизмдердің бұзылуларын анықтау: жылжымалы кюветті бөлшектердің қанаты, параллелограмма тіреулері, жол сүргілерінің шығырлары, электробалластерлер шарнирінің фермерлік арасындағы көтергіш жақтаулар; көтергіш және бастиекті шығырлар, бұратын және қысымды механизмдер, қар тазалағыш машиналардың редукторлары; қар тазалағыш жартылай вагондардың пневматикалық крандарының цилиндрі, ұсақтас тазалағыш машиналардың жақтауы, каркас бүйірлері, рессорлық кронштейн тораптары, қар тазалағыш редукторлар

Жөнделетін жол машиналары және механизмдерінің негізгі тораптарының өзара байланыстары, құрылымы және тағайындалуы; әмбебап және арнайы құралдар, бақылау-өлшеу саймандарының құрылымы; машина жұмысында ақауларды анықтау әдістері; жоспарлы-алдын алып жөндеу ережелері; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі

З 2.2

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және машиналарды және механизмдерді жөндеуге жеке жауапкершілігі

Машиналарды және механизмдерді жөндеу, бұзылған тораптарды ауыстыру: әмбебап құралдарды қолданып, жол машиналарының және механизмдерінің тораптарын және агрегаттарын жөндеу барысында 11 - 12 квалитет бойынша слесарлық жұмыстарды орындау

Жөнделетін жол машиналары және механизмдерінің негізгі тораптарының өзара байланыстары, құрылымы және тағайындалуы; 11 - 12 квалитеттер бойынша өңдеуді қамтамасыз ететін слесарлық жұмыстардың әдістері; әмбебап және арнайы құралдар, бақылау-өлшеу саймандарының құрылымы; машиналарды майлауға қолданылатын май сұрыптары; металлды термиялық өңдеу әдістері мен амалдары; машиналар жұмысында ақауларды жою әдістері; жоспарлы-алдын алып жөндеу ережелері; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі; кедір бұдырлық квалитеттері және параметрлеріЗ 2.3

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және машиналарды және механизмдерді баптау, реттеу, сынауға жеке жауапкершілігі

Машиналарды және механизмдерді баптау, реттеу, сынау;

машиналардың жекелеген тораптарын реттеу

Жөнделетін жол машиналары және механизмдерінің негізгі тораптарының өзара байланыстары, құрылымы және тағайындалуы; әмбебап және арнайы құралдар, бақылау-өлшеу саймандарының құрылымы; машиналарды майлауға қолданылатын май сұрыптары; жоспарлы-алдын алып жөндеу ережелері; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі; кедір бұдырлық квалитеттері және параметрлері

З 3.1

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жұмыстың сапасын тексеруге жеке жауапкершілігі

Жұмыстың сапасын тексеру

Жөнделетін жол машиналары және механизмдерінің негізгі тораптарының өзара байланыстары, құрылымы және тағайындалуы; бақылау-өлшеу саймандарының құрылымы; машиналарды майлауға қолданылатын май сұрыптары; жоспарлы-алдын алып жөндеу ережелері; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі; кедір бұдырлық квалитеттері және параметрлері

З 3.2

Басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және орындалған жұмыстарды өткізуге жеке жауапкершілігі

Орындалған жұмыстарды өткізу

Жөнделетін жол машиналары және механизмдерінің негізгі тораптарының өзара байланыстары, құрылымы және тағайындалуы; жоспарлы-алдын алып жөндеу ережелері

  3.4.5. СБА 3-ші деңгейлі жол машиналары мен механизмдерін жөндеу слесарінің құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жабдықтарды жұмысқа дайындауға жеке жауапкершілігі

Жабдықтарды жұмысқа дайындау

Жол машиналарының және механизмдерінің құрылымдық ерекшеліктері; орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау ережелері және техникалық шарттары; 7 - 10 квалитеттер бойынша өңдеуді қамтамасыз ететін слесарлық жұмыс әдістері; машиналардың жекелеген агрегаттарын және тораптарын реттеу әдістері; ақауларды жою әдістері; әмбебап және арнайы құралдардың құрылымы; бақылау-өлшеу саймандарын қолдану ережелері және олардың құрылымы, тағайындалуы

З 1.2

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеуге жеке жауапкершілігі

Материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеу

Жол машиналарының және механизмдерінің құрылымдық ерекшеліктері; орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау ережелері және техникалық шарттары; ақауларды жою әдістері; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі; кедір бұдырлық квалитеттері және параметрлері

З 2.1

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және машиналардың және механизмдердің бұзылуларын анықтауға жеке жауапкершілігіМашиналардың және механизмдердің бұзылуларын анықтау: электробалластелік машиналардың көтергіш рамаларының механизмдері; ұсақ тас тазалағыш машиналардың редукторлары мен жетектері, жол төсегіш крандар және рельс төсегіштер; газтаратқыштар механизмдері, тораптар, бұлғақты-піспекті топтар, іштен жанатын қозғалтқыштардың тораптары

Жол машиналарының және механизмдерінің құрылымдық ерекшеліктері; орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау ережелері және техникалық шарттары; ақауларды табу әдістері; бақылау-өлшеу саймандарын қолдану ережелері және олардың құрылымы, тағайындалуы; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі; кедір бұдырлық квалитеттері және параметрлеріЗ 2.2

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және машиналарды және механизмдерді жөндеуге жеке жауапкершілігіМашиналарды және механизмдерді жөндеу: слесарлық-монтаждау жұмыстары; әмбебап құралдарды және арнайы саймандарды қолданып, 7 - 10 квалитеттер бойынша орындалатын слесарлық жұмыстар, жөндеу, жинау.

Жол машиналарының және механизмдерінің құрылымдық ерекшеліктері; орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау ережелері және техникалық шарттары; 7 - 10 квалитеттер бойынша өңдеуді қамтамасыз ететін слесарлық жұмыс әдістері; ақауларды жою әдістері; әмбебап және арнайы құралдардың құрылымы; бақылау-өлшеу саймандарын қолдану ережелері және олардың құрылымы, тағайындалуы; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі; кедір бұдырлық квалитеттері және параметрлері

З 2.3

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жол машиналарын баптау, реттеу және сынауға жеке жауапкершілігі

Жол машиналарын баптау, реттеу және сынау;

Орташа күрделі жол машиналарының және механизмдерінің жұмысын стенділік сынау және реттеу

Жол машиналарының және механизмдерінің құрылымдық ерекшеліктері; орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау ережелері және техникалық шарттары; машиналардың жекелеген агрегаттарын және тораптарын реттеу әдістері; әмбебап және арнайы құралдардың құрылымы; бақылау-өлшеу саймандарын қолдану ережелері және олардың құрылымы, тағайындалуы; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі; кедір бұдырлық квалитеттері және параметрлері

З 3.1

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және жұмыстың сапасын тексеруге жеке жауапкершілігі

Жұмыстың сапасын тексеру

Жол машиналарының және механизмдерінің құрылымдық ерекшеліктері; орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау ережелері және техникалық шарттары; тораптарын және агрегаттарын жинау және сынау барысында табылған ақауларды жою әдістері; бақылау-өлшеу саймандарын қолдану ережелері және олардың құрылымы, тағайындалуы; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі; кедір бұдырлық квалитеттері және параметрлері

З 3.2

Өздігінен жоспарлауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарымды жұмыс істеуі және орындалған жұмыстарды өткізуге жеке жауапкершілігі

Орындалған жұмыстарды өткізу

Жол машиналарының және механизмдерінің құрылымдық ерекшеліктері; орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау ережелері және техникалық шарттары; тораптарын және агрегаттарын жинау және сынау барысында табылған ақауларды жою әдістері; бақылау-өлшеу саймандарын қолдану ережелері және олардың құрылымы, тағайындалуы; рұқсат етілген ауытқулар және қондыру жүйесі; кедір бұдырлық квалитеттері және параметрлері

  3.4.6. СБА 4-ші деңгейлі жол машиналары мен механизмдерін жөндеу слесарінің құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жабдықтарды жұмысқа дайындауға жауапкершілігі

Жабдықтарды жұмысқа дайындау

Ауыр типтегі күрделі жол машиналарының, механизмдердің және жылжымалы қондырғылардың құрылымы және техникалық сипаттамасы; 6 - 7 квалитеттер бойынша өңдеу тазалығын қамтамасыз ететін слесарлық жұмыс әдістері; күрделі жол машиналарын және механизмдерін жөндеу, жинау, сынау және реттеу техникалық шарттары; бұзылуларды анықтау әдістері және оларды жою; сынау стенділерінің құрылымы

З 1.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеуге жауапкершілігі

Материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеу

Ауыр типтегі күрделі жол машиналарының, механизмдердің және жылжымалы қондырғылардың құрылымы және техникалық сипаттамасы; күрделі жол машиналарын және механизмдерін жөндеу, жинау, сынау және реттеу техникалық шарттары

З 2.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және машиналардың және механизмдердің бұзылуларын анықтауға жауапкершілігі

Машиналардың және механизмдердің бұзылуларын анықтау: электробалластерлік, ұсақ тас тазалағыш, жоспарлы-тығыздауыш, дренажды, буындарды жинағыш, буындарды ашқыш, тегістеуіш тораптар және механизмдер, қар тазалағыш машиналар, жол төсеуіштер және рельс төсеуіштер; іштен жанатын қозғалтқыштар жұмысында бұзылуларды дыбысынан анықтау

Ауыр типтегі күрделі жол машиналарының, механизмдердің және жылжымалы қондырғылардың құрылымы және техникалық сипаттамасы; күрделі жол машиналарын және механизмдерін жөндеу, жинау, сынау және реттеу техникалық шарттары; жанасатын бөлшектердің тозу себептері және анықтау әдістері

З 2.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және машиналарды және механизмдерді жөндеу жауапкершілігі

Машиналарды және механизмдерді жөндеу: 6 - 7 квалитеттері бойынша слесарлық жұмыстарды орындау; іштен жанатын қозғалтқыштар жұмысында бұзылуларды жою; күрделі жол машиналарының және механизмдердің ақауларын жою

Ауыр типтегі күрделі жол машиналарының, механизмдердің және жылжымалы қондырғылардың құрылымы және техникалық сипаттамасы; 6 - 7 квалитеттер бойынша өңдеу тазалығын қамтамасыз ететін слесарлық жұмыс әдістері; күрделі жол машиналарын және механизмдерін жөндеу, жинаудың техникалық шарттары; жанасатын бөлшектердің тозу себептері және оларды жою әдістері

З 2.3

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жол машиналарын баптау, реттеу, сынау жауапкершілігі

жол машиналарын баптау, реттеу, сынау; Орташа күрделі жол машиналарының және механизмдерінің жұмысын стенділік сынау және реттеу

Ауыр типтегі күрделі жол машиналарының, механизмдердің және жылжымалы қондырғылардың құрылымы және техникалық сипаттамасы; күрделі жол машиналарын және механизмдерін реттеу және сынаудың техникалық шарттары; сынау стенділерінің құрылымы

З 3.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жұмыстың сапасын тексеру жауапкершілігі

Жұмыстың сапасын тексеру

Ауыр типтегі күрделі жол машиналарының, механизмдердің және жылжымалы қондырғылардың құрылымы және техникалық сипаттамасы; күрделі жол машиналарын және механизмдерін жөндеу, жинау, сынау және реттеу техникалық шарттары; жанасатын бөлшектердің тозу себептері және анықтау әдістері және оларды жою; сынау стенділерінің құрылымы

З 3.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және орындалған жұмыстарды өткізуге жауапкершілігі

Орындалған жұмыстарды өткізу

Ауыр типтегі күрделі жол машиналарының, механизмдердің және жылжымалы қондырғылардың құрылымы және техникалық сипаттамасы; күрделі жол машиналарын және механизмдерін жөндеу, жинау, сынау және реттеу техникалық шарттары; жанасатын бөлшектердің тозу себептері және анықтау әдістері және оларды жою; сынау стенділерінің құрылымы

3.5. Мамандық атауы: Электромеханик 
СБА біліктілік деңгейі: 4
Лауазымдардың мүмкін болатын атаулары: электрожабдықтарды жөндеу слесарі 
3.5.1. Еңбек шартына, біліміне және жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар 
 

Мамандығы бойынша мүмкін болатын жұмыс орындары

Жол және жол шаруашылығы, темір жолдың локомотивті және вагон шаруашылығы кәсіпорындары

Зиянды және қауіпті еңбек шарттары

Қозғалыстағы жылжымалы құрам, көлік құралдары, электро- және автокарлар; биіктіктен құлайтын заттар және саймандар; электрлік тізбектегі кернеудің жоғары шамасы; жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтануы; жұмыс аймағындағы ауаның жоғары газдануы және тозаңдануы; жұмыс аймағындағы ауаның төмен температурасы, ылғалдылығы және қозғалмалығы; жоғары шу және діріл деңгейлері; физикалық жүктемелер

Жұмысқа жіберудің ерекше шарттары

Жасы он сегізге толған, медициналық қараудан өткен, еңбекті қорғау бойынша оқу курсынан өткен және мамандығына сәйкес білімі тексерілген тұлғалар жұмысқа жіберіледі

СБА біліктілік деңгейі

Кәсіби білімі мен оқу деңгейі

Талап етілетін жұмыс тәжірибесі

4

Кәсіби (техникалық) білім және еңбек тәжірибесі немесе орта кәсіби (техникалық) білімі және еңбек тәжірибесі

Жоғары разрядты электромонтер болып кемінде 6 ай істеуі

немесе 2 жыл

3.5.2. Мамандықтардың еңбек атқарымдарының тізімі 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек атқарымдарының атауы

Ф 1

Ақаутапқыш, электрлік жабдықтарды жұмысқа дайындау

Ф 2

Ақаутапқыш, электрлік жабдықтарды баптау, реттеу, техникалық күтіп-баптау және алдын алып жөндеу

Ф 3

Жұмыстың сапасын тексеру. Орындалған жұмыстарды өткізу

3.5.3. Атқарымдық карта 
 

Еңбек атқарымдарының шифрі

Еңбек заттары

Еңбек құралдарыМіндеттерФ 1

Ақаутапқыш, электрлік жабдықтар

Мамандандырылған сайман, Материалдар және қосалқы бөлшектер

З 1.1: Материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеу

З 1.2: Ақаутапқыш, электрлік жабдықтарды жұмысқа дайындау

Ф 2

Ақаутапқыш, электрлік жабдықтар

З 2.1: Жабдықтардың бұзылуларын анықтау

З 2.2: Жабдықтарды және бөлшектерді техникалық күтіп-баптау және жөндеу

З 2.3: Жабдықтарды баптау, реттеу

Ф3

Ақаутапқыш, электрлік жабдықтар

З 3.1: Жұмыстың сапасын тексеру

З 3.2: Орындалған жұмыстарды өткізу

  3.5.4. СБА 4-ші деңгейлі электромеханиктің құзыретіне қойылатын талаптар  
 

Міндеттер шифрі

Жеке басының және кәсіби құзыреті

Біліктілігі мен дағдысы

Білімі

З 1.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және

материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеуге жауапкершілігі

Материалдарды және қосалқы бөлшектерді іріктеу; жұмыс орындарын материалдармен, шикізаттармен, қосалқы бөлшектермен, өлшеу құралдарымен, қорғаныс құралдарымен, саймандармен және құралдармен, техникалық құжаттамалармен қамтамасыз ету;

осы құрылғыларды пайдаланатын жұмыскерлерді дайындықтан өткізу, өндірістік жарақаттарды ескерту шаралары және оларды пайдалану ережелері; материалдарды және қосалқы бөлшектерді, саймандарды алуға өтініш беру және оларды үнемді, ұтымды жұмсауды қамтамасыз ету

Электромеханиктің жұмысын регламенттейтін бұйрықтар, ұйғарымдар, нұсқаулар, нұсқаулықтар және өзге де нормативтік-басқарушылық құжаттар; құралдардың және жабдықтардың құрылымы, жұмыс принциптері, техникалық сипаттамасы және құрастырылымдық ерекшеліктері; Материалдарды және қосалқы бөлшектерді, электр қуатын шығындау нормалары; еңбекті, өндірісті ұйымдастыру және басқару, экономика негіздері; ҚР еңбек заңнамаларының негіздері; ішкі еңбек тәртібінің ережелері; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғаныс ережелері мен нормалары; дәрігерге дейін көмек көрсету әдістері және ережелері

З 1.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және

ақаутапқыш, электрлік жабдықтарды жұмысқа дайындауға жауапкершілігі

Ақаутапқыш, электрлік жабдықтарды жұмысқа дайындау;

күтіп-бапталатын құрылғылардың және жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуін, апатсыз және сенімді жұмысын, дұрыс пайдаланылуын, уақытылы сапалы жөндеуден өтуін және түрлендіруді техникалық күтіп-баптау нұсқаулықтарына сәйкес, қолданыстағы техникалық шарттармен және нормалармен бекітілген сызбалар мен кестелерге сәйкес қамтамасыз ету

Электромеханиктің жұмысын регламенттейтін бұйрықтар, ұйғарымдар, нұсқаулар, нұсқаулықтар және өзге де нормативтік-басқарушылық құжаттар; электротехника, радиотехника, телемеханика негіздері; құралдардың және жабдықтардың құрылымы, жұмыс принциптері, техникалық сипаттамасы және құрастырылымдық ерекшеліктері; электротехникалық құралдардың бұзылуына тән сипаттары және оларды жою әдістері; құрылғылардың және жабдықтардың жаңа үлгілері бойынша принципиальді сызбаларын құру тәртібі; құрылғыларды және жабдықтарды күтіп-баптау, пайдалану және жөндеу бойынша озық тәжірибелер

З 2.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және

жабдықтардың бұзылуларын анықтауға жауапкершілігі

Жабдықтардың бұзылуларын анықтау; құрылғылардың жұмыс жағдайын зерттеу, мерзімінен бұрын тозу себептерін анықтау, оларды ескерту және жою шаралары

Электротехника, радиотехника, телемеханика негіздері; құралдардың және жабдықтардың құрылымы, жұмыс принциптері, техникалық сипаттамасы және құрастырылымдық ерекшеліктері; электротехникалық құралдардың бұзылуына тән сипаттары және оларды жою әдістері; құрылғыларды және жабдықтарды күтіп-баптау, пайдалану және жөндеу бойынша озық тәжірибелер

З 2.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жабдықтарды және бөлшектерді техникалық күтіп-баптау және жөндеуге жауапкершілігі

Жабдықтарды және бөлшектерді техникалық күтіп-баптау және жөндеу;

құрылғылардың жұмысындағы бұзылуларды жою, электротехникалық өлшеулерді және сынауларда оларды жөндеу, монтаждау және реттеу;құрылғылардың бекітілген типі бойынша техникалық күтіп-баптау, жөндеу, монтаждау және өзге де жұмыстарда прогресшілдік әдістерді енгізу және меңгеру

Бұйрықтар, ұйғарымдар, нұсқаулар, нұсқаулықтар және өзге де

нормативтік-басқарушылық құжаттар, электромеханиктің жұмысын регламенттейтін; электротехника, радиотехника, телемеханика негіздері; құралдардың және жабдықтардың құрылымы, жұмыс принциптері, техникалық сипаттамасы және құрастырылымдық ерекшеліктері; электротехникалық құралдардың бұзылуына тән сипаттары және оларды жою әдістері;

электромонтаждау жұмыстарын ұйымдастыру және өндірістік технологиясын білу; құрылғылардың және жабдықтардың жаңа үлгілері бойынша принципиальді сызбаларын құру тәртібі; құрылғыларды және жабдықтарды күтіп-баптау, пайдалану және жөндеу бойынша озық тәжірибелер; Материалдарды және қосалқы бөлшектерді, электр қуатын шығындау нормалары; ішкі еңбек тәртібінің ережелері; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғаныс ережелері мен нормалары; дәрігерге дейін көмек көрсету әдістері және ережелері

З 2.3

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жабдықтарды баптау, реттеуге

жауапкершілігі

Жабдықтарды баптау, реттеу;

Қолданыстағы құрылғыларды меңгеру және түрлендіруде бекітілген техникалық құралдардың жұмыс сапасын, сенімділігін арттыру шараларын әзірлеуЭлектротехника, радиотехника, телемеханика негіздері; ; құралдардың және жабдықтардың құрылымы, жұмыс принциптері, техникалық сипаттамасы және құрастырылымдық ерекшеліктері;

электротехникалық құралдарды сынау ережелері және тәртібі;

электромонтаждау жұмыстарын ұйымдастыру және өндірістік технологиясын білу;

құрылғылардың және жабдықтардың жаңа үлгілері бойынша принципиальді сызбаларын құру тәртібі; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғаныс ережелері мен нормалары; дәрігерге дейін көмек көрсету әдістері және ережелері

З 3.1

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және жұмыстың сапасын тексеруге жауапкершілігі

Жұмыстың сапасын тексеру; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғаныс ережелерін сақтау

Бұйрықтар, ұйғарымдар, нұсқаулар, нұсқаулықтар және өзге де

нормативтік-басқарушылық құжаттар, электромеханиктің жұмысын регламенттейтін; электротехника, радиотехника, телемеханика негіздері; құралдардың және жабдықтардың құрылымы, жұмыс принциптері, техникалық сипаттамасы және құрастырылымдық ерекшеліктері ; электротехникалық құралдарды сынау ережелері және тәртібі; электротехникалық құралдардың бұзылуына тән сипаттары және оларды жою әдістері ; құрылғыларды және жабдықтарды күтіп-баптау, пайдалану және жөндеу бойынша озық тәжірибелер; Материалдарды және қосалқы бөлшектерді, электр қуатын шығындау нормалары; еңбекті, өндірісті ұйымдастыру және басқару, экономика негіздері; ҚР еңбек заңнамаларының негіздері; ішкі еңбек тәртібінің ережелері; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғаныс ережелері мен нормалары

З 3.2

Бағынышты жұмыскерлердің нормаларын ұйымдастыру және орындауын бақылау, міндеттерін өздігінен анықтауды қарастыратын басшылықтың басқаруымен атқарымдық-басқарушылық жұмыстарын істеуі және орындалған жұмыстарды өткізуге жауапкершілігі

Орындалған жұмыстарды өткізу; жабдықтардың бұзылу себептерін зерттеу және өндірістік жарақаттарды және апаттарды ескерту шараларын әзірлеу

Бұйрықтар, ұйғарымдар, нұсқаулар, нұсқаулықтар және өзге де

нормативтік-басқарушылық құжаттар, электромеханиктің жұмысын регламенттейтін; электротехникалық құралдарды сынау ережелері және тәртібі; ішкі еңбек тәртібінің ережелері; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғаныс ережелері мен нормалары

  4. Келісу парағы  
 

Ұйымдар атауы

Келісілген күні

  5. Кәсіби стандартты тіркеу парағы  
Осы кәсіби стандарт 
 _____________________________________________________тіркелген.
Кәсіби стандарттар тізіліміне енгізілді, тіркеу № 
 Хат (хаттама) № ___________ Күні