• My favorites
Халықтың көші-қоны саласындағы жергілікті атқарушы органның атауы
The document is shown in demo mode! Price: 80 tenge/year

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Comment
 • Add bookmark
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Paragraph redactions(beta)
Приложение 7
к Правилам присвоения статуса оралмана
Форма 7
страница 1
 Халықтың көші-қоны саласындағы жергілікті атқарушы
органның атауы
ОРАЛМАН КУӘЛІГІ
КУӘЛІК № _________
УДОСТОВЕРЕНИЕ

ФОТО

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Туған күні ____ айы _____ жылы ___ Жынысы _____

(Дата рождения месяц год) (Пол)

 

Туған жері (елі) ___________________________________

(Место рождения)

Азаматтығы ______________________________________

(Гражданство)

 

 Оралман мәртебесі берілген күні 20___ жылдың «__» __________________
Дата присвоения статуса оралмана
Жергілікті атқарушы орган басшысының (міндетін атқарушы адамның) қолы
 ______________________________________________________________
Подпись руководителя местного исполнительного органа (лица, исполняющего обязанность)

ИИН

страница 2
Оралманның кәмелет жасқа толмаған отбасы мүшелері
Несовершеннолетние члены семьи оралмана
 _______________________________________________________________________
 Т.А.Ә. (бар болса)        Туған жылы, айы, күні          Туыстық қатынасы