• Мое избранное
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 18 ақпандағы № 146 және «Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 2014 жылғы 13 наурыздағы № 235 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы жобасына құжаттама

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 18 ақпандағы №146 және «Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 2014 жылғы 13 наурыздағы № 235 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы жобасына құжаттама

Қараңыз: Жолдаманы
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
Жоба
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 18 ақпандағы № 146 және «Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 2014 жылғы 13 наурыздағы № 235 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 ақпандағы №146 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПУАЖ-ы, 2013 ж., №106, 286 - құжат, 2013 ж., №40, 603 – құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген, Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларында:
5 - тармақта:
бірінші бөлікте:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жарғының және заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта тіркеу) тіркеу туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмесі;»;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда: 
өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін - осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар, олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісі;
үйлердің, ғимараттардың және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтерді көрсету үшін аккредиттелетін энергия аудитін жүргізетін сараптамалық ұйымдар үшін - осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар, олардың аттестациясы және мемлекеттік тексерісі;
Ескертпе: * Меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар өтініш берілетін күнге дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген айналым-айырма тізімдемесімен куәландырылған болуы керек;»;
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) штатта жоғары инженерлік-техникалық білімі бар (олардың жоғары білімі туралы дипломдарының көшірмесін қоса отырып), жалпы техникалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл білікті персоналдың болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:
өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында төрт адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;
үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында екі адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың III және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;
энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті аттестатты қоса бере отырып, қала құрылысы, жоба алды және жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау жөніндегі бір сарапшыдан кем емес;»;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында осы Қағидалардың 5-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген қызметкерлерге берілген сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін энергия аудиті бағыты бойынша және энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстан өту туралы сертификаттар.»;
екінші бөлігі алынып тасталсын;
6 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген құжаттар қобыланады, номірленеді, бірінші басшының немесе оны баламалайтын тұлғаның қолы қойылады (бірінші басшының міндетін жұүктеу бойынша бұйрықтың қөшірмесін қоса бере отырып) және ұйымның мөрімен куәландырылады.
Қол қойылған және куәландырылған құжаттардың дұрыстығы үшін жауапкершілік өтініш берушіге жүктеледі.»;
18 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген, сондай-ақ қайта құрылған жағдайларда аккредиттелген заңды тұлға өзгеріс болған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға бұрын берілген аккредиттеу туралы куәлікті қайтарады және жарғының және заңды тұлға ретінде мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмесін қоса бере отырып, уәкілетті органға еркін нысанда аккредиттеу туралы куәлікті қайта рәсімдеу туралы өтініш береді.
Ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;»;
19 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Уәкілетті орган осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдеу үшін ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруді жүзеге асырады.»;
26 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Берілген аккредиттеу туралы куәлік, қайта рәсімдеу, аккредиттеу туралы куәліктен айыру, оның қолданысын тоқтату, тоқтата тұру және қайта бастау туралы шешім тіркеу журналында тіркеліп, аккредиттеу туралы куәлік алған заңды тұлғалардың тізілімінде тиісті ақпарат енгізіледі.
Аккредиттеу туралы куәлік алған заңды тұлғалардың тізілімін уәкілетті орган осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысанда жүргізеді.»;
көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы қаулының 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген Қағидаларға 2-қосымшаның 3 - тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.»;
көрсетілген Қағидаларға 3-қосымшаның 2 - тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.»;
осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қағидаларға 4-қосымшамен толықтырылсын.
2) «Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № 235 қаулыcына (Қазақстан Республикасының ПУАЖ-ы, 2014 ж., №21, 156 - құжат.)
көрсетілген қаулымен бекітілген, «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
2 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.»;
3 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Индустриялық даму және өнеркәсіп қауіпсіздігі комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;
9 - тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушіге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу туралы өтініш;
жарғының, куәліктің* немесе өтініш берушіні заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмелері;
ескертпе:*«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;
тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің құжаттары, атап айтқанда:
өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшада көрсетілген меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің құжаты;
ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшада көрсетілген меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың, олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің бар екенін растайтын құжат;
Ескертпе: * Меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар өтініш берілетін күнге дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген айналым-айырма тізімдемесімен куәландырылған болуы керек;
штатта жоғары инженерлік-техникалық білімі бар (олардың жоғары білімі туралы дипломдарының көшірмесін қоса отырып), жалпы техникалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл білікті персоналдың болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:
өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында төрт адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;
үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында екі адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың III және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;
энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті аттестатты қоса бере отырып, қала құрылысы, жоба алды және жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау жөніндегі бір сарапшыдан кем емес;
энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында осы Қағидалардың 5-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген қызметкерлерге берілген сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін энергия аудиті бағыты бойынша және энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстан өту туралы сертификаттар.
Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын, көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттың деректерін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден мемлекеттік органдардың уәкілетті адамдарының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында алады.
Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады;»;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) порталға:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау;
жарғының, куәліктің* немесе өтініш берушіні заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмелері; тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің құжаттары, атап айтқанда:
өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшада көрсетілген меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің құжаты;
ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшада көрсетілген меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың, олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің бар екенін растайтын құжат;
Ескертпе: * Меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар өтініш берілетін күнге дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген айналым-айырма тізімдемесімен куәландырылған болуы керек;
штатта жоғары инженерлік-техникалық білімі бар (олардың жоғары білімі туралы дипломдарының көшірмесін қоса отырып), жалпы техникалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл білікті персоналдың болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:
өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында төрт адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;
үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында екі адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың III және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;
энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті аттестатты қоса бере отырып, қала құрылысы, жоба алды және жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау жөніндегі бір сарапшыдан кем емес;
энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында осы Қағидалардың 5-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген қызметкерлерге берілген сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін энергия аудиті бағыты бойынша және энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстан өту туралы сертификаттар.
Порталда электрондық сұрауды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» жүзеге асырылады. Құжаттар көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде ұсынылады.
Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын, көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден портал арқылы немесе мемлекеттік органдардың уәкілетті тұлғаларының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында алады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:
көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол не пошталық байланыс арқылы) берген кезде – қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растамасы оның көшірмесінде құжаттар пакетін қабылдау күні мен уақыты көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі болып табылады;
портал арқылы берген кезде – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұраудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.»;
11 – тармақтың 1) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не Астана қаласы, Сол жағалау, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша Министрлік басшысының атына беріледі. »
13 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.comprom.kz және www.mint.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;
16 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары: 8 (7172) 24 07 49, 24 12 91. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: (1414).»;
көрсетілген стандартарға 1-қосымша осы қаулының 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген стандартарға 2-қосымшаның 3 - тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.»;
көрсетілген стандартарға 3-қосымшаның 2 - тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.»;
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2014 жылғы « » 
№ қаулысына
1-қосымша
Энергия үнемдеу және энергия
тиімділігін арттыру
саласындағы аккредиттеу
қағидаларына
1-қосымша
_____________________________________
(бірінші басшының лауазымы)
_____________________________________
(аккредиттеу жөніндегі органның атауы)
_____________________________________
(Т.А.Ә.А.)
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеуге өтініш
 _______________________________________________________________________________________________ (қызмет түрін көрсетіңіз: өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың және ғимараттардың энергия аудиті, үйлердің, ғимараттардың және құрылыстардың энергия аудиті, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы)
жүргізу құқығын иелену үшін
 _____________________________________________________________ (заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі)
аккредиттеуді сұраймын.
Осы өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
 1.__________________________________________________________
 2._________________________________________________________
 3._________________________________________________________
 4._________________________________________________________
 5._________________________________________________________
 6._________________________________________________________
 7.________________________________________________________
 _______________________________ _______ _______
заңды тұлға басшысының лауазымы қолы (Т.А.Ә.А.)
М.О.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2014 жылғы « »
№ қаулысына
4-қосымша
Энергия үнемдеу және энергия
тиімділігін арттыру
саласындағы аккредиттеу
қағидаларына
4-қосымша
Нысан
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу туралы куәлік алған заңды тұлғалардың тізілімі
 

Р/с №

Аккредиттеу күні

Аккредиттеу туралы куәліктің тіркеунөмірі

Заңды тұлғалар атауы

БСН

Заңды мекенжайы, байланыс деректері

Қызмет түрі

Мәлімделген сарапшылардың Т.А.Ә. А.

А қпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың зауыттық нөмірі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2014 жылғы « » 
№ қаулысына
3-қосымша
«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру саласындағы аккредиттеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
_____________________________________
(бірінші басшының лауазымы)
_____________________________________
(аккредиттеу жөніндегі органның атауы)
_____________________________________
(Т.А.Ә.А.)
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеуге өтініш
 _______________________________________________________________________________________________ (қызмет түрін көрсетіңіз: өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың және ғимараттардың энергия аудиті, үйлердің, ғимараттардың және құрылыстардың энергия аудиті, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы)
жүргізу құқығын иелену үшін
 _____________________________________________________________ (заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі)
аккредиттеуді сұраймын.
Осы өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
 1.__________________________________________________________
 2._________________________________________________________
 3._________________________________________________________
 4._________________________________________________________
 5._________________________________________________________
 6._________________________________________________________
 7.________________________________________________________
 _______________________________ _______ _______
заңды тұлға басшысының лауазымы қолы (Т.А.Ә.А.)
М.О.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 18 ақпандағы №146 және «Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 2014 жылғы 13 наурыздағы № 235 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасына
САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ
 

р/с №

Құрылымдық элемент

Қолданыстағы редакция

Ұсынылатын редакция

Негіздеме

1

2

3

4

5

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидалары

1.

5 - тармақтың

бірінші бөлігінің

2

тармақшасы

2) жарғының және заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта тіркеу) тіркеу туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларды бермеген жағдайда нотариалды куәландырылған);

2) жарғының және заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта тіркеу) тіркеу туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмесі;2.

5 - тармақтың

бірінші бөлігінің

3

тармақшасы

3) тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін - осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар, олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісі;

үйлердің, ғимараттардың және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтерді көрсету үшін аккредиттелетін энергия аудитін жүргізетін сараптамалық ұйымдар үшін - осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар, олардың аттестациясы және мемлекеттік тексерісі;

3) тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін - осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар, олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісі;

үйлердің, ғимараттардың және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтерді көрсету үшін аккредиттелетін энергия аудитін жүргізетін сараптамалық ұйымдар үшін - осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар, олардың аттестациясы және мемлекеттік тексерісі;

Ескертпе: * Меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар өтініш берілетін күнге дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген айналым-айырма тізімдемесімен куәландырылған болуы керек;

Қағидалардың 5-тармағы 3-тармақшасының бірінші бөлігіне сәйкес заңды тұлғалар уәкілетті органдарға тиісті материалды-техникалық қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттарда, атап айтқанда, меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешені мен техникалық құралдарды ұсынады. Бұл ретте, қазіргі уақытта тиісті жабдықтың бар болуын растайтын біріңғай құжат жоқ екендігін атап өту қажет. Осыған байланысты, жобада айналым-сальдо ведомосімен қажетті жабдықтардың бар болуын растау жөнінде талаптарды белгілеу орнату ұсынылды. Сондай-ақ, осы түзету энергия аудит жүргізетін сараптамалық ұйымдар мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы жөніндегі сараптамалық ұйымдардың жауапкершілігін күшейтеді.

2.

5 - тармақтың

бірінші бөлігінің

4

тармақшасы

4) жоғары инженерлік-техникалық білімі бар, жалпы техникалық жұмыс өтілі кемінде 3 жыл білікті персоналдың болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:

сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар электр энергетиктері, сондай-ақ электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар жылу энергетиктері;

энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті аттестатты қоса бере отырып, қала құрылысы, жоба алды және жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау жөніндегі сарапшылар;

4) штатта жоғары инженерлік-техникалық білімі бар (олардың жоғары білімі туралы дипломдарының көшірмесін қоса отырып), жалпы техникалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл білікті персоналдың болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында төрт адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;

үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында екі адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың III және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;

энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті аттестатты қоса бере отырып, қала құрылысы, жоба алды және жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау жөніндегі бір сарапшыдан кем емес;

Қағидалардың қолданыстағы редакциясында штаттағы қызметкерлердің саны бойынша және жоғары білім туралы олардың дипломдарының көшірмесін уәкілетті органға ұсыну бойынша заңды тұлғаларға нақты талаптар қойылмаған. Сондай-ақ, қазіргі уақытта энергия аудитер нарығы аса бәсекеге қабілеттті екендігін, 65 ұйымнан құралатындығын және осы сан тек көбейетіндігін атап өту қажет. Осыған байланысты, жобада энергия аудит жүргізетін сарапшы ұйымдар мен энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін арттыру сараптамасы жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін қойылатын талаптарды қатайту және нақтылау ұсынылады. Өз кезегінде, түзетулерді енгізу аккредиттелген ұйымдармен көрсетілетін қызметтердің сапасына қолайлы ықпал етеді.

3.

5 - тармақтың

бірінші бөлігінің

5

тармақшасы

5) энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында энергия аудиті және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстан өту туралы сертификаттар.

5) энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында осы Қағидалардың 5-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген қызметкерлерге берілген сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін энергия аудиті бағыты бойынша және энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстан өту туралы сертификаттар.Қағидалардың қолданыстағы редакциясына сәйкес, заңды тұлғаларға энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында курстарды өту туралы сертификатын уәкілетті органдарына ұсыну туралы талаптар қойылады. Бірақ, заңды тұлғалар үшін осы норма мәлімделген бағыт бойынша, оған сәйкес энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында курстарды қызметкерлер өткен, қызметтерді жүзеге асыру жөніндегі талаптарды қоймайды. Осыған байланысты, энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүргізу сапасын жақсарту мақсатында жобамен мәлімделген бағыт бойынша персоналдың оқу орталықтарында курстарын өтуі туралы талаптарды белгілеу ұсынылады.

4.

5 - тармақтың

екінші бөлігі2013 жылғы 1 шілдеге дейін аккредиттелетін заңды тұлғалар аккредиттеу рәсімінен өту үшін уәкілетті органға осы Қағидалардың 5-тармағының 1) -4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Жою

Қазақстанның нарығында Қағидаларды қабылдау сәтінде энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстарын өту туралы сертификаттар беретін кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқу орталықтары болған жоқ. Осыған байланысты, осы норма қабылданды, оған сәйкес заңды тұлғалар 2013 жылға 1 шілдеге дейін оқу орталықтарына курстарды өту туралы сертификаттарын ұсынбауы мүмкін еді. Бүгінгі күні Қазақстанның нарығында 15 оқу ортағы бар («Семсер» мамандандырылған оқу орталығы» ЖШС, «Білімпаз» ЖШС, «Energy complex» ЖШС, «Алматы энергетика және байланыс университеті» КАҚ және т.б. Осыған байланысты, жобада осы норманы алып тастау ұсынылады.

5.

6 - тармақ

6. Осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген құжаттар басшының қолымен және ұйымның мөрімен куәландырылады.

Куәландырылған құжаттардың дұрыстығы үшін жауапкершілік өтініш берушіге жүктеледі.

6. Осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген құжаттар қобыланады, номірленеді, бірінші басшының немесе оны баламалайтын тұлғаның қолы қойылады (бірінші басшының міндетін жұүктеу бойынша бұйрықтың қөшірмесін қоса бере отырып) және ұйымның мөрімен куәландырылады.

Қол қойылған және куәландырылған құжаттардың дұрыстығы үшін жауапкершілік өтініш берушіге жүктеледі.

Аныктаушы редакциясы.

Энергия аудитін жүргізетін сараптамалық ұйымдардың және энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы жөніндегі сараптамалық ұйымдардың ұсынған құжаттардың дұрыстығы үшін жауапкершілігін күшейту мақсатында.

6.

18 - тармақ

18. Атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген, сондай-ақ қайта құрылған жағдайларда аккредиттелген заңды тұлға өзгеріс болған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға бұрын берілген аккредиттеу туралы куәлікті қайтарады және осы Қағидалардың 5-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, уәкілетті органға еркін нысанда аккредиттеу туралы куәлікті қайта рәсімдеу туралы өтініш береді.

18. Атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген, сондай-ақ қайта құрылған жағдайларда аккредиттелген заңды тұлға өзгеріс болған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға бұрын берілген аккредиттеу туралы куәлікті қайтарады және жарғының және заңды тұлға ретінде мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмесін қоса бере отырып, уәкілетті органға еркін нысанда аккредиттеу туралы куәлікті қайта рәсімдеу туралы өтініш береді.

Ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;

Жобада атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген, сондай-ақ қайта құрылған жағдайларда, аккредиттеу туралы куәлікті қайта рәсімдеу бойынша рәсімді жеңілдету ұсынылады.

7.

19 - тармақ

19. Уәкілетті орган осы Қағидалардың 8-тармағына сәйкес аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдеу үшін ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруді жүзеге асырады.

19. Уәкілетті орган осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдеу үшін ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруді жүзеге асырады.

Редакциялық түзету.

8.

26 - тармақ

26. Берілген аккредиттеу туралы куәлік, қайта рәсімдеу, аккредиттеу туралы куәліктен айыру, оның қолданысын тоқтату, тоқтата тұру және қайта бастау туралы шешім тіркеу журналында тіркеліп, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттелген ұйымдардың тіркелімінде тиісті ақпарат енгізіледі.

26. Берілген аккредиттеу туралы куәлік, қайта рәсімдеу, аккредиттеу туралы куәліктен айыру, оның қолданысын тоқтату, тоқтата тұру және қайта бастау туралы шешім тіркеу журналында тіркеліп, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу туралы куәлік алған заңды тұлғалардың тізілімінде тиісті ақпарат енгізіледі.

Уәкілетті орган аккредиттеу туралы куәлік алған заңды тұлғалардың тізілімін осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес формасына жүргізеді.

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» ҚР Заңның 5 - бабының 13) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган аккредиттеу туралы куәлік алған заңды тұлғалардың тізілімін жүргізеді. Осыған байланысты, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу туралы куәлік алған заңды тұлғалардың тізілімінің нысанын бекіту ұсынылады.

9.

1-қосымша

Энергия үнемдеу және энергия

тиімділігін арттыру

саласындағы аккредиттеу

қағидаларына

1-қосымша__________________________________

(бірінші басшының лауазымы)

__________________________________

(аккредиттеу жөніндегі органның атауы)

__________________________________

(Т.А.Ә.)Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеуге

өтініш

_______________________________________________________________________________________________ (қызмет түрін көрсетіңіз: энергия аудиті, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы)

жүргізу құқығын иелену үшін

_________________________________________________________________ (заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі)

аккредиттеуді сұраймын.

Осы өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

4._________________________________

5._________________________________

6._________________________________

7._________________________________

__________________ _______ ____

заңды тұлға басшысының лауазымы қолы " (Т.А.Ә.)М.О.

Энергия үнемдеу және энергия

тиімділігін арттыру

саласындағы аккредиттеу

қағидаларына

1-қосымша__________________________________

(бірінші басшының лауазымы)

__________________________________

(аккредиттеу жөніндегі органның атауы)

_________________________________

(Т.А.Ә.)Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеуге

өтініш

_______________________________________________________________________________________________ (қызмет түрін көрсетіңіз: өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудиті, үйлердің, ғимараттардың және құрылыстардың энергия аудиті, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы)

жүргізу құқығын иелену үшін

____________________________________________________________________ (заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі)

аккредиттеуді сұраймын.

Осы өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

4._________________________________

5._________________________________

6._________________________________

7._________________________________ __________________ _______ ____

заңды тұлға басшысының лауазымы қолы " (Т.А.Ә.)М.О.

Осы қағидалардың 5-тармағының бірінші бөлігінің 4 тармақшасына енгізілетін өзгерістерге сәйкес

10.

2-қосымша

3. Өлшеу диапазоны 0 бастап 600 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.3. Өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.Қазіргі уақытта Қазақстанда өлшеу диапазоны 0 бастап 600 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометрді салыстырып тексеруді өткізетін зертхана жоқ. Сонымен қатар, Қазақстанда аталғаг жабдықты өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі салыстырып тексеруді өткізетін зертханасы бар. Осыған байланысты, Жобамен өлшеу диапазонын 6000 С ден 5500 С дейін төмендету ұсынылады.

11.

3-қосымша

2. Өлшеу диапазоны 0 бастап 600 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.

2. Өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.

Қазіргі уақытта Қазақстанда өлшеу диапазоны 0 бастап 600 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометрді салыстырып тексеруді өткізетін зертхана жоқ. Сонымен қатар, Қазақстанда аталғаг жабдықты өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі салыстырып тексеруді өткізетін зертханасы бар. Осыған байланысты, Жобамен өлшеу диапазонын 6000 С ден 5500 С дейін төмендету ұсынылады.

12.

4-қосымша

Жоқ

Энергия үнемдеу және энергия

тиімділігін арттыру

саласындағы аккредиттеу

қағидаларына

4-қосымша

Нысан

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу туралы куәлік алған заңды тұлғалардың тізіліміР/с №

Аккредиттеу күні

Аккредиттеу туралы куәліктің тіркеунөмірі

Заңды тұлғалар атауы

БСН

1

2

3

4

5

Заңды мекенжайы, байланыс деректері

Қызмет түрі

Мәлімделген сарапшылардың Т.А.Ә .

А қпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың зауыттық нөмірі

Ескертпе

6

7

8

9

10Осы қағидалардың 26-тармағына енгізілетін өзгерістерге сәйкес

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

13.

2-тармақ

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы № 875 Жарлығына сәйкес.

14.

3-тармақ

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Индустриялық даму және өнеркәсіп қауіпсіздігі комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы № 875 Жарлығына сәйкес.

15.

9-тармақтың 1-тармақшасы

1) көрсетілетін қызметті берушіге:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу туралы өтініш;

жарғының, куәліктің* немесе өтініш берушіні заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда, нотариалды куәландырылған) көшірмелері;

ескертпе:*«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;

тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің құжаттары, атап айтқанда:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшада көрсетілген меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің құжаты;

ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшада көрсетілген меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың, олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің бар екенін растайтын құжат;

жоғары инженерлік-техникалық білімі бар, жалпы техникалық жұмыс өтілі кемінде 3 жыл білікті персоналдың болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:

сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар электр энергетиктері, сондай-ақ электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар жылу энергетиктері;

энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті аттестатты қоса бере отырып, қала құрылысы, жоба алды және жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау жөніндегі сарапшылар;энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында энергия аудиті және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстан өту туралы сертификаттар.

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын, көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттың деректерін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден мемлекеттік органдардың уәкілетті адамдарының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында алады.

Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады;

1) көрсетілетін қызметті берушіге:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу туралы өтініш;

жарғының, куәліктің* немесе өтініш берушіні заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмелері;ескертпе:*«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;

тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің құжаттары, атап айтқанда:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшада көрсетілген меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің құжаты;

ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшада көрсетілген меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың, олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің бар екенін растайтын құжат;

Ескертпе: * Меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар өтініш берілетін күнге дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген айналым-айырма тізімдемесімен куәландырылған болуы керек;

штатта жоғары инженерлік-техникалық білімі бар (олардың жоғары білімі туралы дипломдарының көшірмесін қоса отырып), жалпы техникалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл білікті персоналдың болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында төрт адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;

үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында екі адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың III және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;

энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті аттестатты қоса бере отырып, қала құрылысы, жоба алды және жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау жөніндегі бір сарапшыдан кем емес;

энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында осы Қағидалардың 5-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген қызметкерлерге берілген сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін энергия аудиті бағыты бойынша және энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстан өту туралы сертификаттар.

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын, көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттың деректерін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден мемлекеттік органдардың уәкілетті адамдарының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында алады.

Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады;

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге сәйкес.

16.

9-тармақтың 2-тармақшасы

2) порталға:

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау;

нотариатта куәландырылған жарғы, куәлік* немесе өтініш берушіні заң тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама; тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің құжаттары, атап айтқанда:өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшада көрсетілген меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің құжаты;

ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшада көрсетілген меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың, олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің бар екенін растайтын құжат;

жоғары инженерлік-техникалық білімі бар, жалпы техникалық жұмыс өтілі кемінде 3 жыл білікті персоналдың болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:

сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар электр энергетиктері, сондай-ақ электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар жылу энергетиктері;

энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті аттестатты қоса бере отырып, қала құрылысы, жоба алды және жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау жөніндегі сарапшылар;энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында энергия аудиті және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстан өту туралы сертификаттар.

Порталда электрондық сұрауды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» жүзеге асырылады. Құжаттар көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде ұсынылады.

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын, көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден портал арқылы немесе мемлекеттік органдардың уәкілетті тұлғаларының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:

көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол не пошталық байланыс арқылы) берген кезде – қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растамасы оның көшірмесінде құжаттар пакетін қабылдау күні мен уақыты көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі болып табылады;

портал арқылы берген кезде – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұраудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

2) порталға:

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау;

жарғының, куәліктің* немесе өтініш берушіні заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмелері; тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің құжаттары, атап айтқанда:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшада көрсетілген меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің құжаты;

ғимараттардың, үйлердің және құрылыстардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін энергоаудиторлардың сарапшылық ұйымдары үшін - осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшада көрсетілген меншік* құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың, олардың аттестациясы мен мемлекеттік тексерісінің бар екенін растайтын құжат;

Ескертпе: * Меншік құқығындағы ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдар өтініш берілетін күнге дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген айналым-айырма тізімдемесімен куәландырылған болуы керек;

штатта жоғары инженерлік-техникалық білімі бар (олардың жоғары білімі туралы дипломдарының көшірмесін қоса отырып), жалпы техникалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл білікті персоналдың болуын растайтын құжаттар, атап айтқанда:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында төрт адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;

үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудитін жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге аккредиттелетін сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін – штатта білікті персоналдың құрамында екі адамнаң кем емес болуы, соның ішінде электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың III және одан жоғары тобы бар кем дегенде бір электр энергетик;

энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті аттестатты қоса бере отырып, қала құрылысы, жоба алды және жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау жөніндегі бір сарапшыдан кем емес;

энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарында осы Қағидалардың 5-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген қызметкерлерге берілген сараптамалық ұйым - энергоаудиторлар үшін энергия аудиті бағыты бойынша және энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды сараптау жөніндегі сараптамалық ұйымдар үшін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы бағыты бойынша курстан өту туралы сертификаттар.

Порталда электрондық сұрауды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» жүзеге асырылады. Құжаттар көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде ұсынылады.

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын, көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден портал арқылы немесе мемлекеттік органдардың уәкілетті тұлғаларының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:

көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол не пошталық байланыс арқылы) берген кезде – қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растамасы оның көшірмесінде құжаттар пакетін қабылдау күні мен уақыты көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі болып табылады;

портал арқылы берген кезде – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұраудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге сәйкес.

17.

11 - тармақтың

1

тармақшасының бірінші бөлігішағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не Астана қаласы, Сол жағалау, «Министрліктер үйі» әкімшілік ғимараты, Орынбор көш., 10-үй, 15-кіреберіс, 711-кабинет мекенжайы бойынша, телефоны 8 (7172) 74-92-21 Министрлік басшысының атына беріледі.

шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не Астана қаласы, Сол жағалау, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша Министрлік басшысының атына беріледі.

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы № 875 Жарлығына сәйкес.

18.

13-тармақ

Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.kgen.gov.kz және www.mint.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.comprom.kz және www.mint.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы № 875 Жарлығына сәйкес.

19.

16- тармақ

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары: 8 (7172) 24 07 49, 24 12 91. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: (1414).

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары: 8 (7172) 24 07 49, 24 12 91. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: (1414).

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы № 875 Жарлығына сәйкес.

20.

1-қосымша

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

1-қосымша__________________________________

(бірінші басшының лауазымы)

__________________________________

(аккредиттеу жөніндегі органның атауы)

__________________________________

(Т.А.Ә.)Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеуге

өтініш

_______________________________________________________________________________________________ (қызмет түрін көрсетіңіз: энергия аудиті, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы)

жүргізу құқығын иелену үшін

_________________________________________________________________ (заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі)

аккредиттеуді сұраймын.

Осы өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

4._________________________________

5._________________________________

6._________________________________

7._________________________________

__________________ _______ ____

заңды тұлға басшысының лауазымы қолы " (Т.А.Ә.)М.О.«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

1-қосымша__________________________________

(бірінші басшының лауазымы)

__________________________________

(аккредиттеу жөніндегі органның атауы)

_________________________________

(Т.А.Ә.)Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеуге

өтініш

_______________________________________________________________________________________________ (қызмет түрін көрсетіңіз: өнеркәсіптік кәсіпорындардың, сондай-ақ үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия аудиті, үйлердің, ғимараттардың және құрылыстардың энергия аудиті, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы)

жүргізу құқығын иелену үшін

____________________________________________________________________ (заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі)

аккредиттеуді сұраймын.

Осы өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

4._________________________________

5._________________________________

6._________________________________

7._________________________________ __________________ _______ ____

заңды тұлға басшысының лауазымы қолы " (Т.А.Ә.)М.О.

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге сәйкес.

21.

2-қосымша

3. Өлшеу диапазоны 0 бастап 600 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.

3. Өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге сәйкес.

22.

3-қосымша

2. Өлшеу диапазоны 0 бастап 600 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.

2. Өлшеу диапазоны 0 бастап 550 С дейінгі контактісіз (инфрақызыл) термометр.

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге сәйкес.

Вице-министр А. Рау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 18 ақпандағы №146 және «Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 2014 жылғы 13 наурыздағы № 235 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасына 
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
 

р/с№

Түсіндірме жазбада көрсетілуге тиіс мәліметтердің тізбесі

Әзірлеуші мемлекеттік органның ақпараты

1.

Жобаны әзірлеуші мемлкеттік орган

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

2.

Жобаны қабылдау қажеттігінің негіздемесі

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 43-1-бабы

3.

Жоба қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарлар

Жобаны қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарларға әкелмейді4.

Жобаны іске асыруға байланысты болжанатын қаржылық шығындар

Жобаны іске асыру р еспубликалық бюджеттен қаржы шығындарын талап етпейді

5.

Жобаны қабылдаудың нақты мақсаттары, күтілетін нәтижелердің мерзімі және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәлімет

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу рәсімдерін жетілдіру мақсатында

6.

Жобада қаралатын мәселелер бойынша Президенттің және/немесе Үкіметтің бұрын қабылданған актілері және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәліметтер

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 ақпандағы №146 қаулысы;

«Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында Қазақстан Республикасы Индустрия және технологиялар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № 235 қаулысы;

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 10 шілдедегі № 706 қаулысы

7.

Жобаға сәйкес заңнаманы кейіннен келтіру қажеттігі

Талап етілмейді

8.

Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша сараптама (құқықтық, экономикалық, экологиялық, қаржылық және басқа да) жүргізілген жағдайда оның нәтижелері

Жүргізілген жоқ

9.

Өзге де мәліметтер

Жоқ

10.

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесі арқылы Үкімет мүшелерінің мобильдік жабдықтарына материалдарды (көшірмелер) беруге

Рұқсат етіледі

11.

Қаулы жобасын мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интранет-порталда немесе басқа ақпараттық жүйеде) орналастыру туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі нің www .mint .gov .kz интернет-ресурсында орнала стырылған12

Мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтында) әлеуметтік мәні бар қаулы жобасына баспасөз хабарламасын орналастыру туралы ақпарат (баспасөз релизінің атауы, күні)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 18 ақпандағы №146 және «Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 2014 жылғы 13 наурыздағы № 235 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасына баспасөз хабарламасы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі нің www.mint.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Министр Ә. Исекешев
 2014 жылғы «___» ___________