• Мое избранное
«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы жобасына құжаттама

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы жобасына құжаттама

Қараңыз: Жолдаманы
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
Жоба
«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы»;
кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 4-тармағына және 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) күдікті операцияны айқындау белгілері бекітілсін.»;
Көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларында:
1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беруінің бірыңғай тәртібін белгілейді.»;
3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Электрондық тәсілмен берілетін ақпаратты қызметінің ерекше түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, Заңның 3-бабы 1-тармағының 1)–5) және 10) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi уәкілетті органға XML пішімі бойынша «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының электрондық байланыс арналары арқылы жібереді. Электрондық тәсілмен берілетін ақпаратты Заңның 3-бабы 1-тармағының 6)–9), 11), 12) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi, сондай-ақ қызметінің ерекше түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар уәкілетті органға XML пішімі бойынша «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының электрондық байланыс арналарын немесе уәкілетті органның веб-порталын пайдалану арқылы жібереді.
Электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімін уәкілетті орган бекітеді.»;
мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:
«11. Қаржы мониторингі субъектілері жіберген қаржы мониторингіне жататын операциялар мен күдікті операциялар бойынша қажетті ақпаратты алу мақсатында уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектіне осы Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес электрондық немесе қағаз тасымалдағышта қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттарды беру үшін сұрату жібереді.
Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша сұратылған қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар уәкілетті органға осы Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес нысан байынша осы Қағидалардың 3-5-тармақтарында белгіленген тәртіпте жіберіледі.
Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органның электрондық тәсілмен жіберген қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар жөніндегі сұратуын алған кезде осы Қағдалардың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хабарлама жібереді.»;
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 1-Қосымшасында:
Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттың нысанында (бұдан әрі – ҚМ-1 нысаны):
жол:
«
 

1.5

Хабар беру үшін негіздеме (керегінің астын сызу керек)*

1. Шектелген сомаға тең немесе одан асады

2. Күдікті операция:

2.1. айқын экономикалық мәні жоқ мәміле жасаcу

2.2. қаржы мониторингі рәсімдерінен жалтаруға бағытталған іс-қимыл жасау

2.3. терроризмді және/немесе экстремизмді қаржыландыру

2.4. заңсыз жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру

2.5. резиденттің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) импорттауын (экспорттауын) көздейтін шарт бойынша тарап болып табылмайтын резидент емес ақшаны не тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне арналған айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті алушы болып табылатын операциялар

2.6. тараптардың бірі терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар болып табылатын операциялар

»
мынадай редакцияда жазылсын:
«
 

1.5

Хабар беру үшін негіздеме (керегінің астын сызу керек)*

1.Шектелген сомаға тең немесе одан асады

2.Күдікті операция

3.Күдікті операция жасау ұмтылысы

4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен үйлесуі :

4.1шығыс операцияларын тоқтата тұру

4.2банк шотын пайдаланбай ақша төлемі немесе аударымы бойынша нұсқаулар орындауды тоқтата тұру

4.3бағалы қағаздарды оқшаулау

4.4өзге операциялар жүргізуден бас тарту

5. Іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту

6. Операция жүргізуден бас тарту

7. Іскерлік қатынастарды тоқтату

»;
ҚМ-1 нысанын толтыру бойынша түсініктемесінде:
«ҚМ-1 нысаны туралы мәліметтер» 1-бөлімінде:
он төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Тоқтатылған»  қаржы мониторингі субъектісінде операция күдікті операцияларды анықтау белгілеріне сәйкес деп ұйғаруға негіз туындап, қаржы мониторингі субъектісі жүргізіліп жатқан операцияны тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған жағдайда көрсетіледі;»;
он сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Шектелген сомаға тең немесе одан асады»  егер «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағына сәйкес операцияның сомасы шектелген сомаға тең немесе одан асатын болса көрсетіледі;»;
он тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Күдікті операция»  өзіне қатысты жасалуы үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық әрекеттен түскен табыс болып табылады не операцияның өзі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді не өзге қылмыстық әрекетті қаржыландыруға бағытталған деген қаржы мониторингі субъектілерінде күдік туындаған жағдайда көрсетіледі.
«3. Күдікті операция жасау ұмтылысы»  егер клиенттің операция өткізу ұмтылысы өзіне қатысты жасалуы үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық әрекеттен түскен табыс болып табылады не операцияның өзі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді не өзге қылмыстық әрекетті қаржыландыруға бағытталған деген қаржы мониторингі субъектілерінде күдік туындаған жағдайда көрсетіледі. Осы деректеменің 3-тармағы таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.»;
мынадай мазмұндағы жиырма - жиырма жеті абзацтармен толықтырылсын:
«4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен үйлесуі»  егер операцияға қатысушы терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жағдайда көрсетіледі:
«4.1 шығыс операцияларын тоқтата тұру»  осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның банк шоттары бойынша, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтатқан жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.
«4.2 банк шотын пайдаланбай ақша төлемі немесе аударымы бойынша нұсқаулар орындауды тоқтата тұру»  осындай жеке тұлғаның банк шотын пайдаланбай ақша төлемі немесе аударымы бойынша нұсқауларды, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің нұсқауларын орындауды тоқтатқан кезде көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.
«4.3 бағалы қағаздарды оқшаулау»  егер операцияға қатысушы тұлға немесе ұйым терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жағдайда көрсетіледі. Сонымен бірге бағалы қағаздарды ұстаушылар тіркелімінің жүйесіндегі және осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның жеке шоттарында, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің жеке шоттарында номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздар оқшауланады. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.
«4.4 өзге операциялар жүргізуден бас тарту»  осындай ұйым немесе жеке тұлға не олардың пайдасына, сол сияқты осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиент не оның пайдасына жасайтын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операциялар жүргізуден бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.
«5. Іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту»  Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.
«6. Операция жүргізуден бас тарту»  Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.
«7. Іскерлік қатынастарды тоқтату»  Заңның 5-бабы 3-тармағының 6) тармақшасында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.»;
«Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат» 3-бөлімінде:
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«0623, 0624, 0633, 0634 кодтар көрсетілген және оффшорлық аймақта (аймақтан) операция жүргізілген жағдайда 4.7 «Операция қатысушысының банкі» деген деректеменің «Банктің/филиалдың орналасқан елі» 4-тармағы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығына сәйкес толтырылады.»;
он екінші, он үшінші және он төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3.10 «Күдікті операциялар белгілерінің коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның негізгі күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме 1.5-деректемесінің 2-тармағы көрсетілген жағдайда толтырылуы міндетті.
3.11 «Операцияның күдіктілік белгісінің 1-коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның бірінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.
3.12 «Операцияның күдіктілік белгісінің 2-коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның екінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.»;
он алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«3.14 «Операция жөнінде қосымша ақпарат» деген деректемеде 3-бөлімнің деректемелерінде толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылғаны туралы күдік туындаған операциялар жөніндегі ақпарат көрсетіледі.»;
4 «Қаржы мониторингіне жататын операцияларға қатысушылар туралы мәліметтер» бөлімінде
он сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1.3 Банктің/филиалдың коды» – мысалы, резиденттер үшін және SWIFT BIC (немесе non-SWIFT BIC) резидент еместер және басқалар үшін БСК көрсетіледі. Операция банк филиалында өткізілген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 236 Қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген филалдың коды көрсетіледі;»;
отыз үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«2.1 Атауы:» – құрылтайшы құжаттарға сәйкес операцияға қатысушының құрылтайшысы заңды тұлға болған жағдайда операцияға қатысушы құрылтайшының атауы тырнақшасыз көрсетіледі. Егер операцияға қатысушының құрылтайшысы жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болса, онда мына тармақтар толтырылады:»;
қырық алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«4.13 «ЖСН/БСН» деген деректемеде операцияға қатысушының жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе резидент емес заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмірі көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда толтырылуы міндетті. (Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес резидент емес жеке тұлғаға жеке тұлғаның бірыңғай нөмірі берілмеген кездерді қоспағанда).»;
алпыс екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«4.25 «Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат» деген деректемеде 4-бөлімдегі деректемелерді толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға қатысы туралы күдік туындаған операция қатысушысына қосымша ақпарат көрсетіледі.»;
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар беру қағидаларының 2-қосымшасы осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 3-қосымшасында:
Қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері кодтарының анықтамалығында:
мына жолдан кейін
«
 

081

Аудиторлық ұйымдар

»
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
 

082

Б ухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлiк ұйымдар мен кәсiби бухгалтерлер

»;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
 

110

Микроқаржы ұйымдары

120

Банктер болып табылмайтын электрондық ақша жүйелерінің операторлары

»;
 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар беру қағидаларының  5-қосымшасында:
Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының анықтамалығында:
мына жол
«
 

0231

Айырбастау пункттері арқылы қолма-қол шетел валютасын айырбастау

»
алынып тасталсын;
мына жолдар
«
 

0611

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

0612

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

0613

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

0614

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

0621

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы

0622

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы

»
алынып тасталсын;
мына жолдар
«
 

0623

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы

0624

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы

»
мынадай редакцияда жазылсын:
«
 

0623

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

0624

Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

»;
мына жолдар
«
 

0631

Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы

0632

Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы

»
алынып тасталсын;
мына жолдар
«
 

0633

Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғалардың пайдасына клиенттiң ақша аударуы

0634

Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы

»
мынадай редакция жазылсын:
«
 

0633

Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы

0634

Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы

»;
мына жол
«
 

2011

Заңның 4-бабының 2-тармағында көрсетілген операцияларды қоспағанда, қаржы мониторингіне жататын операция

»
алынып тасталсын;
көрсетілген қаулы осы қаулының 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес 7, 8, 9-қосымшалармен толықтырылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілері осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2014 жылғы 15 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасының Үкіметінің
2014 жылғы «__» _______
№ _________ қаулысына
1-қосымша
Қаржы мониторингі субъектілерінің
қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларына
2-қосымша
Нысан
ҚМ-1 нысанының қабылданғаны (қабылданбағаны) туралы хабарлама
 _____________________________________________________________
 (уәкілетті орган)
 _____________________________________________________________
 (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)
 _____ № __ҚМ-1 нысаны __________________ туралы хабарлайды.
 (қабылданғаны/қабылданбағаны)
Қабылданбағанының себебі (ҚМ-1 нысаны қабылданбаған жағдайда ғана көрсетіледі)
 ___________________________________________________.
Осыған байланысты
 ___________________________________________________
 (қаржы мониторингі субъектісінің атауы) мыналар:
 1. Бұрмаланған түрде немесе толық емес көлемде ұсынылған ақпаратты ____________________________жіберу себептерін жою. 
 (уәкілетті орган)
2. Осы хабарламаны алған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде
 _____________________________________________________________
 (қаржы мониторингінің субъектісі)
қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы қабылдамаған хабарламаны түзету
 ________________________________________________,
 (уәкілетті орган)
осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларының ережелеріне сәйкес оны қайтадан ұсыну қажет.
 

__________________________

( ішкі бақылауға жауапты

тұлғаның ТА Ә )

____________

( қолы )

____________________

( қолды таратып

жазу )

Хабарламаның күні мен уақыты:
 __________________________
Қазақстан Республикасының Үкіметінің
2014 жылғы «__» _______
№ _________ қаулысына
2-қосымша
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер
мен ақпарат беру қағидаларына
7-қосымша
Нысан
Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар жөнінде сұрау салу
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңы 17-бабының 1-тармағының 1) тармақшасы мен 10-бабының 3-1-тармағына сәйкес
 _____________________________________________________
 (уәкілетті орган) 
клиенттің операциялары және клиенттің бенефициарлық меншік иелері бойынша мынадай ақпаратты беруді сұрайды:
 1. _____________________;
 2. _____________________.
 

__________________________

( ішкі бақылауға жауапты

тұлғаның ТА Ә )

____________

( қолы )

____________________

( қолды таратып

жазу )

байланыс телефоны
 _________________
Сұрау салудың күні мен уақыты:
 ______________________
Қазақстан Республикасының Үкіметінің
2014 жылғы «__» _______
№ _________ қаулысына
3-қосымша
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер
мен ақпарат беру қағидаларына
8-қосымша
Нысан
Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар жөнінде сұрау салудың жауабы
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 1-тармағының 1) тармақшасы мен 10-бабының 3-1-тармағына сәйкес
 _____________________________________________________
 (қаржы мониторингі субъектінің аты)
 __________ № ______ сұрау салуға мынадай ақпаратты жібереді:
 ________________;
 ________________.
 Қосымша _____ парақта.
 

__________________________

( ішкі бақылауға жауапты

тұлғаның ТА Ә )

____________

( қолы )

____________________

( қолды таратып жазу )

Байланыс телефоны:
 _________________
Жауаптың күні мен уақыты:
 ________________________
Қазақстан Республикасының Үкіметінің
2014 жылғы «__» _______
№ _________ қаулысына
4-қосымша
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне
жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларына
9-қосымша
Нысан
Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар беруге сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама
 _____________________________________________________
  (қаржы мониторингі субъектінің аты)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетіне 
 ________ №____ қаржы мониторингіне жататын операция бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар беруге сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама алған екенін хабарлайды.
 

__________________________

(ішкі бақылауға жауапты

тұлғаның ТАӘ )

____________

( қолы )

____________________

( қолды таратып

жазу )

Хабарламаның күні мен уақыты:
 ___________________________
Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2014 жылғы
«__» _______
№ _________ қаулысына
5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 23 қарашадағы
№ 1484 қаулысымен
бекітілген
Күдікті операцияны айқындау белгілері
 

Пункт

Код №

Күдікті операцияның белгілері

Жалпы

1009

Айқын экономикалық мәні жоқ ө зара жақын туыстық немесе жекжаттық, асыраушылық, қамқоршылық және қорғаншылық қатынастарда болмаған үшінші тұлғаның пайдасына мүлік немесе өзге материалдық құндылықтар сатып алу

1012

Клиенттің (клиенттің өкілінің) қызмет көрсетудің (комиссиялар, сыйақы және т.б.) тиімді шарттарын елемеуі, сондай-ақ клиенттің (клиенттің өкілінің) қаржы мониторингі субъектісінің көрсеткен қызметі үшін әдеттегіден жоғары комиссия (сыйақы) ұсынуы

1013

Осы ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес ұйымның қызметі сипатына мәміленің сай келмеуі

1018

Клиенттің жоғары тәуекелді қаржылық операцияларды жүйелі жүргізуі, олардың нәтижесінде клиенттің тұрақты табысы немесе тұрақты шығыны болып табылады

1034

Коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен, оның ішінде қ айырымдылық қызметімен және (немесе) өзге де қайырмалдықтармен байланысты операция

1035

Клиент Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін топтың (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұрады) не осы топтың ұсынымдарын орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұратын) тұлғалардың қатысуымен, сондай-ақ осы мемлекетте (аумақта) тіркелген банктегі шотты пайдалана отырып, жүйелі түрде операциялар жасайды

1036

Қаржы мониторингі субъектісінің олардың тәжірибелері мен білімдеріне сәйкес күдікті лауазымды тұлғалармен танылған мәмілелер

2001

Жеке басын куәландыратын жоғалған не ұрланған құжаттары бойынша, жалған құжат бойынша операция жүргізуге әрекеттену не жүргізу

2003

Клиенттің (клиенттің өкілінің) дұрыстығы күмән туғызатын және тексеру мүмкін емес мәліметтерді, оның ішінде бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді ұсынуы, сонымен қатар клиентпен олар көрсеткен мекенжай мен телефондары бойынша хабарласудың мүмкін еместігі

2005

Клиенттің (клиенттің өкілінің) операциялар жасаудағы негізсіз асығушылығы және (немесе) өткізілетін операцияларға қатысты құпиялылық мәселелерімен клиенттің орынсыз дегбірсізденуі

2007

Клиенттің үшінші тұлғаның және/немесе операцияға қатысатын тұлғалардың басшылығымен операцияны өткізуі

2009

Клиенттің сомасы жеке алғанда қаржы мониторингіне жататын операция сомасынан аспайтын осыған ұқсас операцияларды бірнеше рет жүргізуі (клиенттің қызметі міндетті немесе ерікті төлемдер, тұрғындарға қызмет көрсетумен байланыссыз болған жағдайда)

2014

Осы қызмет оның кәсіби қызмет ті шеңберіне кірмейтін жағдайларды қоспағанда, қымбат металдар мен асыл тастарды, зергерлік бұйымдарды, қымбат металдар сынығын жаппай сатып алу-сату

2015

Операция жасау кезінде клиентте қобалжу байқалса, оның салдарынан анық жалған ақпарат ұсынады

2016

Клиент не клиенттер тобы қаржы мониторингі субъектісінің қызметкерлеріне олардың уәкілетті органға хабарлама жіберуі не қажетті ақпаратты тіркеуі бойынша міндеттемелерін орындамауы мақсатында, оның ішінде сыйақы беруге ұсыныс жасау жолымен ықпал жасауды жүзеге асырады

3001

Терроризмді қаржыландырудың жоғары тәуекелі бар елге (елден) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау

3002

Мәмілеге қатысатын коммерциялық емес ұйымдардың қатысуын қоспағанда қ айырымдылық қызметімен және (немесе) өзге де қайырмал дықп ен байланысты ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау

3003

Діни бағыттағы коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау

3004

Клиенттің осы операция терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға бағытталған деуге негіз туындаған операцияны жасауға әрекеттенуі не жасауы

600 3

Тіркеу мекенжайы тіркеу орнымен, сондай-ақ терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген немесе алынып тасталған тұлғалар мен ұйымдардың орналасқан жерімен сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың қатысуымен операциялар

7001

Клиенттің жеке тұлғалардан ақша және (немесе) өзге мүлік тарту бойынша операцияларды жүзеге асыруы

7002

Химиялық, биологиялық және ядролық қаруға және олардың құрауышына жататын заттарды, егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса сатып алу-сатуға, тасымалдауға, дайындауға, сақтауға және сатып өткізуге байланысты ақшамен және өзге мүлікпен операциялар

7003

Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса әскери мақсаттағы заттарды, байланыс қызметтерін көрсетуге арналған техникалық және бағдарламалық құралдарды, медикаменттерді, ұзақ мерзімді сақталатын азық-түліктерді сатып алуға-сатуға байланысты ақшамен және өзге мүлікпен операциялар

7004

Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса дәрілік препараттарды ғана емес, сонымен қатар улы және күшті әсер етуші болып табылатын басқа да синтетикалық және табиғи заттарды өзіне қамтитын, сатып алуға-сатуға байланысты ақшамен және өзге мүлікпен операциялар

7006

Қаржы мониторингі субъектісінің ішкі рәсімдеріне сәйкес олардың қызметі, операциялары не оларды жасау әрекеттері күдікті деп танылған клиенттер

2. Ақша төлемдері мен аударымдары бойынша қызмет көрсеткенде

1010

Өзінің шаруашылық қызметінің негізгі сипатына және оның нақты қажеттіліктеріне сәйкес келмейтін тұлғалардың тауарлар мен қызметтер үшін ақшалай қаражат төлемдері немесе түсімдері

1011

720 күннен асатын экспорттау немесе импорттау шарттары бойынша резидент репатриация мерзімін көрсету (Қазақстан Республикасының аумағындағы құрылыс-монтаж жұмыст арын орындау және/немесе қызмет көрсету шарттарын қоспағанда)

1016

Мынадай объективті: мәселен, білікті персоналдың, жабдықтың, айналым қаражатының және материалдық қорлардың болмауы ның объективтік себептеріне байланысты төлеуші және (немесе) алушы көрсете алмайтын қызметтер үшін түсімдер және (немесе) төлемдер

1017

Қалыптасқан іскер тәжірибеден өзгеше есеп айырысулар жүргізу тәртібінде стандарттық емес немесе әдеттегідей емес күрделі нұсқаулықтардың болуы

1023

Сомалар мәні бойынша ұқсас бірдей және/немесе ағымдағы шотына кейіннен есептей (қайтара) отырып басқа банктегі меншікті шотқа ақша қаражатын аудару бойынша ағымдағы шотты пайдаланып жүйелі түрде жүзеге асыру

1025

Егер қолдағы ақпарат кредиттік берешекті қаржыландыру көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, клиенттің кредитті мерзімінен бұрын өтеуі

1026

Клиенттің оның ішінде резидент еместердің қатысуымен әдеттен тыс жоғары сыйақы мөлшерімен әдеттегі іскерлік тәжірибеден елеулі түрде өзгешелігі бар мөлшерде қарыз ақша беруімен (алуымен) байланысты ақша төлемдері мен аударымдары

1027

Клиенттің тауарларды жеткізу шарты бойынша (жұмыстардың орындалуы, қызметтер көрсету және т.б.) бұрын алынған авансты қайтару жөнінде ақша төлемдері мен аударымдарын жүйелі негізде жүзеге асыруы

1028

Әдеттегі іскерлік тәжірибеден елеулі түрде өзгешелігі бар мөлшерде мәміле затын төлеуге байланысты емес тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өтемақы төлемдерін төлеумен байланысты төлемдер және өзге де төлемдер

1029

Маркетингтік, консультациялық немесе зерттеу қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер шеңберінде ақшаны клиенттің жүйелі түрде аударуы (алуы)

2012

Меншік шотқа немесе осы мәмілені жасау үшін шоттан басқа бастапқы қаражат түскен банкте үшінші тұлғаның атына ашылған шотқа бұзылған мәміле бойынша клиенттің тиесілі соманы қайтаруды жүзеге асыру ұсынысы

4012

Кейіннен қолма-қол ақша нысанында алу не бір шотқа салымдар (депозиттер) мерзімі аяқталғаннан кейін есептеу және (немесе) кейіннен басқа банкке аудару аз уақыт кезеңі ішінде бір клиенттің атына шекті мән сомасынан аспайтын сомаға жедел депозиттік шоттардың бірнешеуін ашу

5001

Операция бойынша алушы-резидент емес пен шарт бойынша алушы-резидент еместің атауының/аты-жөнінің сәйкес келмеуі

5002

Шарт бойынша тарап болып табылмайтын операция бойынша резидент еместің пайдасына шарт бойынша тауарлар (жұмыстар, қызметтер) импортына (экспортына) ақша төлемдері мен аударымдары

5004

Сыртқы экономикалық қызмет немесе осыған ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелерді және/немесе халықаралық ережелерді жүзеге асыру жөніндегі сыртқы экономикалық қызметтің жалпы қабылданған тәжірибесінен оның орындалу тәртібі бойынша шарттың негізгі талаптарының мәнді айырма шылығы

7007

Кеден одағының кеден аумағына тауардың нақты келіп түсуін көздемейтін не Кеден одағының аумағы бойынша тауарды алып өтуді көздемейтін тауарлар импортының шарты бойынша Кеден одағына кірмейтін мемлекеттер резиденттерінің пайдасына ақша төлемдері мен аударымдары

7008

Олар кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында жасалды деп ұйғаруға негіз туындауға қатысты банктік шот ашпай-ақ шет елге жүйелі ақша аударымдары

7009

Валюта шартын ұсынбастан жүзеге асырылатын валюталық операциялар бойынша жүйелі ақша төлемдері мен аударымдары

7011

Интернет-сауда саласындағы клиенттің қызметі туралы мәліметтер болмаған жағдайда клиенттің пайдасына ірі мөлшерде электрондық ақша төлемдері мен аударымдарының түсуі не бірнеше рет электрондық ақша төлемдері мен аударымдарының түсуі

7012

Клиенттің пайдасына электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иелерінен электрондық ақша төлемдері мен аударымдарының жиі түсуі

3. Банктік қызмет көрсету

1019

Егер оның негізгі қызметі әдетте қолма-қол ақша сыз нысан да есеп айырысу болып табылса, клиенттің шотына түсіп отыратын қолма-қол ақша үлесінің е леулі ұлғаюы

2006

Жеке қатысуы қажет болған жағдайда к лиенттің алынып тасталған терминалмен ғана дербес жұмыс істеу ге табанды тілегі

2013

Айырбастау операцияларын жүргізу кезінде зақымданған және/немесе ұсқынсыз банкноттарды жиі ұсыну

4003

Есепте л геннен кейін қысқа уақыт ішінде банктік шоттан ақшаның барлық не елеулі бөлігін алу немесе аудару

4005

Қызметтердің және (немесе) тауарлардың әртүрлі түрлерінің кең спектрін көрсеткені үшін алынған банк шотынан ақшаның барлық не елеулі бөлігін алу немесе аудару

4006

Клиенттің бұрынғы атына немесе отбасы мүшелеріне (сол әрекет заңды тұлғаларға да) кейіннен жаңа шоттарды аша отырып, шоттарды жабу

4008

Сол бір адаммен не топпен ақшаны банктік шоттан (шоттардан) жүйелі түрде алу

4009

С ыртқы келбеті олпы-солпы (нашар киінген, нашақорлық және маскүнемдік белгілері), банктік шоттан ақшаны жүйелі түрде алуды жүзеге асыратын тұлға

4013

Қолма-қол ақша нысанында, оның ішінде кіріс кассалық ордер негізінде кейіннен соманың барлық немесе көп бөлігін аудара отырып, тіпті егер сома шекті мән сомасынан аз болғанда да, бір операциялық күн ішінде немесе клиент есебінен онан кейінгі күні немесе үшінші тұлғаның пайдасына, оның ішінде резидент емеске ақша қаражатын тұрақты есептеу

7013

Клиенттің және мұндай тұлғалардың қызметі арасында анық байланыс болмаған жағдайда үшінші тұлғаның пайдасына ашылған депозитке клиенттің ұдайы қолма-қол ақша салуы

7015

Делдал дилердің банктік шотына, оның ішінде осындай делдал дилердің клиенттерінің ақшасы есепке алынатын банктік шотқа қолма-қол ақша салу

7016

Сақтандыру делдалының банктік шотына қолма-қол ақша салуы

7017

Сақтандыру агентінің өз банктік шотына ұдайы қолма-қол ақша салуы

7018

Клиенттің шотына бұл оның қызметтік сипатымен байланысты болмаса да қолма-қол ақша қабылдау арналған жабдықтың (құрылғының) көмегімен жүзеге асырылған ақшаның ұдайы түсуі

7019

Клиенттің қызметі қымбат металдарды немесе асыл тастарды өңдеумен байланысты жағдайларды қоспағанда, клиенттің қымбат металдардың және асыл тастардың кредиті бойынша қамтамасыз ету ретінде бірнеше рет ұсынуы

7023

Клиенттің оның қызметтік сипатымен байланысты емес алдын ала төленіп қойылған төлем карточкаларының үлкен көлемін сатып алуы

4. Бағалы қағаздармен операциялар жүргізуде

1003

Бағалы қағаздар нарығында олардың нәтижесінде бұл бағалы қағаздардың иеленушілері өзгермейтін бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу

1004

Осыған ұ қсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша жасалатын бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі мәмілелер

1005

Осыған ұ қсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдасқан және/немесе ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздарды сатып алу (сату) туралы екі немесе бірнеше сауда-саттыққа қатысушылардың немесе олардың өкілдерінің келісімі

1006

Инвесторларды жария орналастырылатын және/немесе жария айналымдағы бағалы қағаздарды сатуға немесе сатып алуға итермелеу мақсатында жалған немесе дәйексіз ақпарат тарату

1007

Клиенттің бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушысы болып табылмайтын және (немесе) бағалы қағаздар клиент алдында контрагенттің қарызын өтеуге клиентке берілмеген жағдайда бағалы қағаздар мен қаржылық қызметтердің ұйымдасқан нарығында айналыста болатын бағалы қағаздардың көп мөлшерін біржолғы сатуы (сатып алуы)

1008

Сатып алу, көрсетілген бағалы қағаздарды іске асырудан түскен ақша бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында айналыста болатын өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алуға бағытталған жағдайда ұ йымдасқан бағалы қағаздар нарығында айналыста болмайтын және баға белгіленбеген бағалы қағаздарды кейіннен сата отырып сатып алу бойынша тұрақты қаржы операциялары (тәртіпті бағалы қағаздар нарығында айналысатын бағалы қағаздарды сатып алуға арналған өтінім қанағаттандырылған сәтте анықталады)

5. Сақтандыру саласында қызмет көрсету

1020

Өмірді жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтан дырылушыны және пайда алушыны ауыстыру жөнінде операциялар жаса у

1021

Клиент оның денсаулығы жағдайы мен жас шамасын ескере отырып, сақтандыру шартының қолайсыз талабын қабылдайды

7026

Клиенттің ірі сомаға жасаған ерікті сақтандыру шартын ол жасалғаннан кейін шамалы уақыт аралығы өткен соң сақтандыру сыйлықақысын оның ішінде үшінші тұлғаның пайдасына қайтарумен мерзімінен бұрын бұзуы

7027

Клиенттің жинақтаушы сақтандыру шартына сәйкес көзделген сатып алу сомасы шегінде ол жасалғаннан кейін шамалы уақыт аралығы өткен соң қарыз алуға әрекеттенуі не алуы

7028

Клиенттің жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге қолма-қол ақша беруге әрекеттенуі не беруі

7029

Жасалған жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін сәйкес ұлғайта отырып сақтандыру сомасының мөлшерін өзгерту

7030

Клиенттің оның қажеттілігінен асатын сомаға сақтандыру полисін не мәлімделген кіріс деңгейіне жауап бермейтін сақтандыру сыйлықақысын сатып алуы

6. Ақша аударымдарына пошталық қызметтер көрсету

1022

Бір немесе бірнеше жеке тұлғалардың атына по ш талық ақша аударымдарын бірнеше дүркін жүзеге асыру

7. Нотариаттық, аудиторлық қызметтер көрсету

1015

Қаржылық жалға беру (лизинг) шарты бойынша шарттың тиімсіз, экономикалық орынсыз талаптары нотариустар бойынша мүлік алу және/немесе беру

1024

Мәміленің бір мәні белгілі бір заттың сатылатын және сатып алынатын қаржы операцияларын жүйелі түрде жүзеге асыру

1030

Өзара жақын туыстық немесе жекжаттық, асыраушылық, қамқоршылық және қорғаншылық қатынастарда болмаған мәмілеге қатысушылар арасында мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымалы және/немесе өзге де мүлікті сыйға беру

1032

Мәміле мәнінің шартты және шын мәніндегі құнының анық сәйкес келмеуі (жылжымайтын мүліктен басқа)

8. Ойын бизнесі саласында қызметтер көрсету

1031

Құмар ойындар және/немесе құмар ойындардың ставкалары бойынша ұтыс ретінде ойын мекемесінен ірі мөлшерде қаражатты бірнеше дүркін алу (төлеу)

9. Лизинг қызметтерін көрсету

1038

Егер қолда бар ақпарат борышты қаржыландыру көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, бұрын міндеттеменің орындалу мерзімінің өтуіне жол берген клиенттің лизинг шарты бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын өтеуі

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының жобасына САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ
 

п/п

НҚА құрылымдық бөліктері

Қолданыстағы редакция

Ұсынылып отырған редакция

Негіздеме

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысын д а

 1. 1.

Тақырыбы

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы ;

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы;

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес келтіру мақсаттарында 1. 2.

Кіріспе

« Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 4-тармағына және 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

« Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 4-тармағына және 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1. 3.

1-тармақтың 2) - тармақшасы

2) күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілері бекітілсін.

2) күдікті операцияны айқындау белгілері бекітілсін.

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларында

1-тармақ1. Осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) « Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беруінің бірыңғай тәртібін белгілейді.

1. Осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) « Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беруінің бірыңғай тәртібін белгілейді.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес келтіру мақсаттарында3-тармақ3. Электрондық тәсілмен берілетін ақпаратты қызметінің ерекше түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, Заңның 3-бабы 1-тармағының 1)–5) және 10) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi уәкілетті органға «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының электрондық байланыс арналары арқылы жібереді. Электрондық тәсілмен берілетін ақпаратты Заңның 3-бабы 1-тармағының 6)–9) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi, сондай-ақ қызметінің ерекше түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар уәкілетті органға «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының электрондық байланыс арналарын немесе уәкілетті органның веб-порталын пайдалану арқылы жібереді.

3. Электрондық тәсілмен берілетін ақпаратты қызметінің ерекше түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, Заңның 3-бабы 1-тармағының 1)–5) және 10) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi уәкілетті органға XML пішімі бойынша «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының электрондық байланыс арналары арқылы жібереді. Электрондық тәсілмен берілетін ақпаратты Заңның 3-бабы 1-тармағының 6)–9), 11), 12) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi, сондай-ақ қызметінің ерекше түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар уәкілетті органға XML пішімі бойынша «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының электрондық байланыс арналарын немесе уәкілетті органның веб-порталын пайдалану арқылы жібереді.

Электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімін уәкілетті орган бекітеді.

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 1-тармақтың 11), 12)-тармақшаларына сәйкес келтіру мақсаттарында11-тармақЖоқ11. Қаржы мониторингі субъектілері жіберген қаржы мониторингіне жататын операциялар мен күдікті операциялар бойынша қажетті ақпаратты алу мақсатында уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектіне осы Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес электрондық немесе қағаз тасымалдағышта қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттарды беру үшін сұрату жібереді.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша сұратылған қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар уәкілетті органға осы Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес нысан байынша осы Қағидалардың 3-5-тармақтарында белгіленген тәртіпте жіберіледі.

Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органның электрондық тәсілмен жіберген қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар жөніндегі сұратуын алған кезде осы Қағдалардың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хабарлама жібереді.

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 3-1-тармағына сәйкес келтіру мақсаттарында«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларына 1-Қосымшада

ҚМ-1 нысанының жолы

1.5

Хабар беру үшін негіздеме (керегінің астын сызу керек)*

1. Шектелген сомаға тең немесе одан асады

2. Күдікті операция:

2.1. айқын экономикалық мәні жоқ мәміле жасаcу

2.2. қаржы мониторингі рәсімдерінен жалтаруға бағытталған іс-қимыл жасау

2.3. терроризмді және/немесе экстремизмді қаржыландыру

2.4. заңсыз жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру

2.5. резиденттің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) импорттауын (экспорттауын) көздейтін шарт бойынша тарап болып табылмайтын резидент емес ақшаны не тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді,қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне арналған айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті алушы болып табылатын операциялар

2.6. тараптардың бірі терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар болып табылатын операциялар

1.5

Хабар беру үшін негіздеме (керегінің астын сызу керек)*

 1. Шектелген сомаға тең немесе одан асады

 2. Күдікті операция

 3. Күдікті операция жасау ұмтылысы

4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен үйлесуі :

  1. банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

  2. банк шотын пайдаланбай ақша төлемі немесе аударымы бойынша нұсқаулар орындауды тоқтата тұру

  3. бағалы қағаздарды оқшаулау

  4. өзге операциялар жүргізуден бас тарту

  5. І скерлік қатынастар орнатудан бас тарту

  6. Операция жүргізуден бас тарту

  7. І скерлік қатынастарды тоқтату

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 1- тармағына және 13-бабына сәйкес келтіру мақсаттарында

  «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларына 1-Қосымшаның ҚМ-1 нысанын толтыру бойынша түсініктемеде

  «ҚМ-1 нысаны туралы мәліметтер» 1-бөлімнің

  он төртінші абзацы

  «3. Тоқтатылған» - қаржы мониторингі субъектісінде операция күдікті операцияларды анықтау критерийлеріне сәкес деп ұйғаруға негіз туындап, қаржы мониторингі субъектісі жүргізіліп жатқан операцияны тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған жағдайда көрсетіледі;

  «3. Тоқтатылған» - қаржы мониторингі субъектісінде операция күдікті операцияларды анықтау белгілеріне сәйкес деп ұйғаруға негіз туындап, қаржы мониторингі субъектісі жүргізіліп жатқан операцияны тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған жағдайда көрсетіледі;

  Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес келтіру мақсаттарында

  «ҚМ-1 нысаны туралы мәліметтер» 1-бөлімнің

  он сегізінші абзацы

  «1. Шектелген сомаға тең немесе одан асады» - егер « Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржылаундыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы Зағының 4-бабы 1-тармағына сәйкес операцияның сомасы шектелген сомаға тең немесе одан асатын болса көрсетіледі;

  1. Шектелген сомаға тең немесе одан асады» - егер «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағына сәйкес операцияның сомасы шектелген сомаға тең немесе одан асатын болса көрсетіледі;

  «ҚМ-1 нысаны туралы мәліметтер» 1-бөлімнің

  он тоғызыншы абзацы

  «2. Күдікті операция» – Заңның 4-бабы 4-тармағының 1)–6) тармақшаларына сәйкес көрсетіледі, мұнда «2.1 айқын экономикалық мәні жоқ мәміле жасау», «2.2 қаржы мониторингі рәсімдерінен жалтаруға бағытталған іс-қимыл жасау», «2.3 терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыру», «2.4 заңсыз жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру», «2.5 резиденттің тауарларды (жұмыстарды, көрсететін қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) импорттауын (экспорттауын) көздейтін шарт бойынша тарап болып табылмайтын резидент емес ақшаны не тауарларды (жұмыстарды, көрсететін қызметтерді,қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) алушы болып табылатын операциялар» және «6.тараптардың бірі терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар болып табылатын операциялар».

  «2. Күдікті операция» - өзіне қатысты жасалуы үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық әрекеттен түскен табыс болып табылады не операцияның өзі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді не өзге қылмыстық әрекетті қаржыландыруға бағытталған деген қаржы мониторингі субъектілерінде күдік туындаған жағдайда көрсетіледі.

  «3. Күдікті операция жасау ұмтылысы» – егер клиенттің операция өткізу ұмтылысы өзіне қатысты жасалуы үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық әрекеттен түскен табыс болып табылады не операцияның өзі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді не өзге қылмыстық әрекетті қаржыландыруға бағытталған деген қаржы мониторингі субъектілерінде күдік туындаған жағдайда көрсетіледі. Осы деректеменің 3-тармағы таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 1- тармағына сәйкес келтіру мақсаттарында

  «ҚМ-1 нысаны туралы мәліметтер» 1-бөлімнің

  жиырма – жиырма жеті абзацтары

  Жоқ

  «4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен үйлесуі» – егер операцияға қатысушы терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жағдайда көрсетіледі:

  «4.1 шығыс операцияларын тоқтата тұру» – осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның банк шоттары бойынша, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтатқан жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.

  «4.2 банк шотын пайдаланбай ақша төлемі немесе аударымы бойынша нұсқаулар орындауды тоқтата тұру» - осындай жеке тұлғаның банк шотын пайдаланбай ақша төлемі немесе аударымы бойынша нұсқауларды, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің нұсқауларын орындауды тоқтатқан кезде көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.

  «4.3 бағалы қағаздарды оқшаулау» - егер операцияға қатысушы тұлға немесе ұйым терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жағдайда көрсетіледі. Сонымен бірге бағалы қағаздарды ұстаушылар тіркелімінің жүйесіндегі және осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның жеке шоттарында, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің жеке шоттарында номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздар оқшауланады. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.

  «4.4 өзге операциялар жүргізуден бас тарту» - осындай ұйым немесе жеке тұлға не олардың пайдасына, сол сияқты осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиент не оның пайдасына жасайтын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операциялар жүргізуден бас тартқан жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.

  «5. Іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту» - Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.

  «6. Операция жүргізуден бас тарту»  Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.

  «7. Іскерлік қатынастарды тоқтату»  Заңның 5-бабы 3-тармағының 6) тармақшасында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімнің мынадай деректерін толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-баптар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-бабы), 4.17, 4.18.

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 1-1 тармағына сәйкес келтіру мақсаттарында

  «Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат» 3-бөлімінің үшінші абзацы

  611-ден 634 аралығындағы код көрсетілген және оффшорлық аймақта (аймақтан) операция жүргізілген жағдайда 4.7 «Операция қатысушысының банкі» деген деректеменің «Банктің/филиалдың орналасқан елі» 4-тармағы « Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығына сәйкес толтырылады.

  0623, 0624, 0633, 0634 кодтар көрсетілген және оффшорлық аймақта (аймақтан) операция жүргізілген жағдайда 4.7 «Операция қатысушысының банкі» деген деректеменің «Банктің/филиалдың орналасқан елі» 4-тармағы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығына сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасыннан Оффшорлық аймақтарға бағытталған операцияларды анықтау жетілдіру мақсаттарында. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялардың түрлері бойынша бір мағыналы бағытты айқындау мүмкін емес болғандықтан, қаржы мониторингі өткізуге кедергілерді келтіреді, және қаржы мониторингі субъекттерге ҚМ-1 нысанын толтырғанда кедергілерді келтіреді. Жаңа редакцияда 4 операцияның түрін ағының принципі бойынша қалдыруды ұсынамыз: 2 операцияның түрі - "Оффшорлық аймақтардан Қазақстанға қарай", 2 операцияның түрі - "Қазақстаннан Оффшорлық аймақтарға қарай".

  «Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат» 3-бөлімнің он екінші, он үшінші және он төртінші абзацтары

  3.10 «Күдікті операциялар белгілерінің коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері кодтарының анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның негізгі күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме 1.5-деректемесінің 2-тармағы көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.

  3.11 «Операцияның күдіктілік белгісінің 1-коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері кодтарының анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның бірінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.

  3.12 «Операцияның күдіктілік белгісінің 2-коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері кодтарының анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның екінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.

  3.10 «Күдікті операциялар белгілерінің коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның негізгі күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме 1.5-деректемесінің 2-тармағы көрсетілген жағдайда толтырылуы міндетті.

  3.11 «Операцияның күдіктілік белгісінің 1-коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның бірінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.

  3.12 «Операцияның күдіктілік белгісінің 2-коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның екінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.

  «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес келтіру мақсаттарында

  «Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат» 3-бөлімнің он алтыншы абзацы

  3.14 «Операция жөнінде қосымша ақпарат» деген деректемеде 3-бөлімнің деректемелерінде толтырылғандарға жататын ақпараттан басқа, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылғаны туралы күдік туындаған операциялар жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

  3.14 «Операция жөнінде қосымша ақпарат» деген деректемеде 3-бөлімнің деректемелерінде толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылғаны туралы күдік туындаған операциялар жөніндегі ақпарат көрсетіледі

  «Қаржы мониторингіне жататын операцияларға қатысушылар туралы

  мәліметтер» 4-бөлімінің он сегізінші абзацы

  «1.3 Банктің/филиалдың коды» – мәселен, резиденттер үшін және SWIFT BIC (немесе non-SWIFT BIC) резидент еместер және басқалар үшін БСК көрсетіледі;

  «1.3 Банктің/филиалдың коды» – мысалы, резиденттер үшін және SWIFT BIC (немесе non-SWIFT BIC) резидент еместер және басқалар үшін БСК көрсетіледі. Операция банк филиалында өткізілген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 236 Қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген филалдың коды көрсетіледі;

  Қаржы мониторингі жүргізу жетілдіру ушін және ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялардың жүргізген мекенжайларын анықтау мақсаттарында

  «Қаржы мониторингіне жататын операцияларға қатысушылар туралы

  мәліметтер» 4-бөлімнің отыз үшінші абзацы

  «2.1 Атауы:» – құрылтайшы құжаттарға сәйкес операцияға қатысушы құрылтайшысының атауы тырнақшасыз көрсетіледі:

  «2.1 Атауы:» – құрылтайшы құжаттарға сәйкес операцияға қатысушының құрылтайшысы заңды тұлға болған жағдайда операцияға қатысушы құрылтайшының атауы тырнақшасыз көрсетіледі. Егер операцияға қатысушының құрылтайшысы жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болса, онда мына тармақтар толтырылады:

  Қаржы мониторингі субъектілері үшін ҚМ-1 нысанын толтыру бойынша түсініктемені жетілдіру мақсаттарында

  «Қаржы мониторингіне жататын операцияларға қатысушылар туралы

  мәліметтер» 4-бөлімнің қырық алтыншы абзацы

  4.13 «ЖСН/БСН» деген деректемеде операцияға қатысушының жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.

  4.13 «ЖСН/БСН» деген деректемеде операцияға қатысушының жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе резидент емес заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмірі көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда толтырылуы міндетті. (Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес резидент емес жеке тұлғаға жеке тұлғаның бірыңғай нөмірі берілмеген кездерді қоспағанда).

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес келтіру мақсаттарында

  4 «Қаржы мониторингіне жататын операцияларға қатысушылар туралы

  мәліметтер» бөлімнің алпыс екінші абзацы

  4.25 «Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат» деген деректемеде 4-бөлімдегі деректемелерді толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға қатысы туралы күдік туындаған операция қатысушысына қосымша ақпарат көрсетіледі.

  4.25 «Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат» деген деректемеде 4-бөлімдегі деректемелерді толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға қатысы туралы күдік туындаған операция қатысушысына қосымша ақпарат көрсетіледі.

  «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес келтіру мақсаттарында

  «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 2-Қосымшасында

  Нысан

  ҚМ-1 нысанының қабылданғаны (қабылданбағаны) туралы хабарлама

  __________________________________________

  (уәкілетті орган)

  __________________________________________

  (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

  __________№_____ҚМ-1 нысаны

  ___________________ туралы хабарлайды.

  (қабылданғаны/қабылданбағаны)

  Қабылданбағанының себебі (ҚМ-1 нысаны қабылданбаған жағдайда

  ғана көрсетіледі)

  __________________________________________

  Осыған байланысты

  __________________________________________

  (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

  мыналар:

  1. Бұрмаланған түрде немесе толық емес көлемде ұсынылған

  ақпаратты ______________________________

  (уәкілетті орган)

  жіберу себептерін жою.

  2. Осы хабарламаны алған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде

  __________________________________________

  (қаржы мониторингінің субъектісі)

  қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы қабылдамаған хабарламаны түзету

  ______________________________________,

  (уәкілетті орган)

  осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларының ережелеріне сәйкес оны қайтадан ұсыну қажет.

  _______________

  (ішкі бақылау бойынша жауапты тұлғаның ТАӘ )

  ______

  ( қолы )

  ____________

  ( қолының

  түсіндірмесі )

  ҚМ-1 нысанының қабылданғаны (қабылданбағаны) туралы хабарлама

  __________________________________________

  (уәкілетті орган)

  __________________________________________

  (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

  __________№_____ҚМ-1 нысаны

  ___________________ туралы хабарлайды.

  (қабылданғаны/қабылданбағаны)

  Қабылданбағанының себебі (ҚМ-1 нысаны қабылданбаған жағдайда

  ғана көрсетіледі)

  __________________________________________

  Осыған байланысты

  __________________________________________

  (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

  мыналар:

  1. Бұрмаланған түрде немесе толық емес көлемде ұсынылған

  ақпаратты ______________________________

  (уәкілетті орган)

  жіберу себептерін жою.

  2. Осы хабарламаны алған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде

  __________________________________________

  (қаржы мониторингінің субъектісі)

  қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы қабылдамаған хабарламаны түзету

  ______________________________________,

  (уәкілетті орган)

  осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларының ережелеріне сәйкес оны қайтадан ұсыну қажет.

  _______________

  (ішкі бақылауға жауапты тұлғаның ТАӘ )

  ______

  (қолы)

  ____________

  (қолды таратып жазу)

  Хабарламаның күні мен уақыты:

  __________________________

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 4-тармағына сәйкес келтіру мақсаттарында

  «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 3-Қосымшасында

  Қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері кодтарының

  анықтамалығы

  Жоқ

  082

  Б ухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлiк ұйымдар мен кәсiби бухгалтерлер

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру мақсаттарында

  Қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері кодтарының

  анықтамалығы

  Жоқ

  110

  М икроқаржы ұйымдары

  120

  Б анктер болып табылмайтын электрондық ақша жүйелерінің операторлары жатады

  «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 5-Қосымшасында

  Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының анықтамалығы

  0231

  Айырбастау пункттері арқылы қолма-қол шетел валютасын айырбастау

  Алынып тасталсын

  Қолма-қол шетел валютасын сатып алу және сату бойынша операциялардың түрлерін қайталауды жою мақсатында

  Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының анықтамалығы

  0611

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

  0612

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

  0613

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

  0614

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

  0621

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы

  0622

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы

  Алынып тасталсын

  Қазақстан Республикасыннан Оффшорлық аймақтарға бағытталған операцияларды анықтау жетілдіру мақсаттарында. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялардың түрлері бойынша бір мағыналы бағытты айқындау мүмкін емес болғандықтан, қаржы мониторингі өткізуге кедергілерді келтіреді, және қаржы мониторингі субъекттерге ҚМ-1 нысанын толтырғанда кедергілерді келтіреді. Жаңа редакцияда 4 операцияның түрін ағының принципі бойынша қалдыруды ұсынамыз: 2 операцияның түрі - "Оффшорлық аймақтардан Қазақстанға қарай", 2 операцияның түрі - "Қазақстаннан Оффшорлық аймақтарға қарай".

  Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының анықтамалығы

  0623

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы

  0624

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы

  0623

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

  0624

  Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі

  Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының анықтамалығы

  0631

  Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы

  0632

  Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы

  Алынып тасталсын

  Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының анықтамалығы

  0633

  Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғалардың пайдасына клиенттiң ақша аударуы

  0634

  Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы

  0633

  Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы

  0634

  Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы  Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының анықтамалығы

  2 011

  Заңның 4-бабының 2-тармағында көрсетілген операцияларды қоспағанда, қаржы мониторингіне жататын операция

  Алынып тасталсын

  Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 2-тармақпен белгіленген операцияларға жатпайтын қаржы мониторингі субъектілер ақмшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жіберуді жою мақсатында

  «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 7-Қосымшасында

  Нысан

  Жоқ

  Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар жөнінде

  сұрау салу

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңы 17-бабының 1-тармағының 1) тармақшасы мен 10-бабының 3-1-тармағына сәйкес

  ____________________________________________

  (уәкілетті орган)

  клиенттің операциялары және клиенттің бенефициарлық меншік иелері бойынша мынадай ақпаратты беруді сұрайды:

  1. _____________________;

  2. _____________________.

  ________________

  (ішкі бақылауға жауапты

  тұлғаның ТАӘ)

  ______

  (қолы)

  ____________

  (қолды таратып

  жазу)

  байланыс телефоны

  ________________

  Сұрау салудың күні мен уақыты:

  __________________________

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 3-1-тармағына сәйкес келтіру мақсаттарында

  «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 8-Қосымшасында

  Нысан

  Жоқ

  Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар жөнінде сұрау салудың

  жауабы

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 1-тармағының 1) тармақшасы мен 10-бабының 3-1-тармағына сәйкес

  _______________________________________

  (қаржы мониторингі субъектінің аты)

  __________ № ______ сұрау салуға мынадай ақпаратты жібереді:

  1.________________;

  2.________________.

  Қосымша _____ парақта

  _________________

  ( ішкі бақылауға жауапты

  тұлғаның ТА Ә )

  _______

  ( қолы )

  ____________

  ( қолды таратып жазу )

  байланыс телефоны

  _________________

  Жауаптың күні мен уақыты:

  _________________________

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 3-1-тармағына сәйкес келтіру мақсаттарында

  «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 9-Қосымшасында

  Нысан

  Жоқ

  Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар беруге сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама

  _________________________________________

  (қаржы мониторингі субъектінің аты)

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетіне

  ________ №____ қаржы мониторингіне жататын операция бойынша қажетті ақпараттар, мәліметтер мен құжаттар беруге сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама алған екенін хабарлайды.  _________________

  (ішкі бақылауға жауапты тұлғаның ТАӘ )

  ______

  (қолы)

  ____________

  (қолды таратып жазу)  Хабарламаның күні мен уақыты:

  __________________________

  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 3-1-тармағына сәйкес келтіру мақсаттарында

  Күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілері Қазақстан Республикасы Укіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген

  Күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілері

  Күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілері

  Код №

  Күдікті операцияның белгілері

  1

  2

  1.

  Айқын экономикалық мәні жоқ операциялар (мәмілелер) жасасу

  1001

  Қаржы және өзге де қызметтер үшін нарықтың осы сегментінде жалпыға бірдей белгіленген мөлшерден айтарлықтай жоғары мәміледен төлемдер, комиссиялар

  1002

  Айқын экономикалық мәні жоқ үшінші тұлғаның пайдасына төлемдерді, аударымдарды жүзеге асыру немесе депозитке ақшаны есепке салу

  1003

  Бағалы қағаздар нарығында олардың нәтижесінде бұл бағалы қағаздардың иеленушілері өзгермейтін бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу

  1004

  Ұқсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша жасалатын бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі мәмілелер

  1005

  Ұқсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдасқан және/немесе ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздарды сатып алу (сату) туралы екі немесе бірнеше сауда-саттыққа қатысушылардың немесе олардың өкілдерінің келісімі

  1006

  Инвесторларды жария орналастырылатын және/немесе жария айналымдағы бағалы қағаздарды сатуға немесе сатып алуға итермелеу мақсатында жалған немесе дәйексіз ақпарат тарату

  1007

  Клиенттің бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушысы болып табылмайтын және (немесе) бағалы қағаздар клиент алдында контрагенттің қарызын өтеуге клиентке берілмеген жағдайда бағалы қағаздар мен қаржылық қызметтердің ұйымдасқан нарығында айналыста болатын бағалы қағаздардың көп мөлшерін біржолғы сатуы (сатып алуы)

  1008

  Сатып алу, көрсетілген бағалы қағаздарды іске асырудан түскен ақша бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында айналыста болатын өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алуға бағытталған жағдайда Ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында айналыста болмайтын және баға белгіленбеген бағалы қағаздарды кейіннен сата отырып сатып алу бойынша тұрақты қаржы операциялары (тәртіпті бағалы қағаздар нарығында айналысатын бағалы қағаздарды сатып алуға арналған өтінім қанағаттандырылған сәтте анықталады)

  1009

  Айқын экономикалық мәні жоқ үшінші тұлғаның пайдасына мүлік немесе өзге материалдық құндылықтар сатып алу

  1010

  Өзінің шаруашылық қызметінің негізгі сипатына және оның нақты қажеттіліктеріне сәйкес келмейтін тұлғалардың тауарлар мен қызметтер үшін ақшалай қаражат төлемдері немесе түсімдері

  1011

  720 күннен асатын экспорттау немесе импорттау шарттары бойынша резидент репатриация мерзімін көрсету (Қазақстан Республикасының аумағындағы құрылыс-монтажды жұмысты орындау және/немесе қызмет көрсету шарттарын қоспағанда)

  1012

  Қызмет көрсетудің неғұрлым тиімді шарттарын елемеу, сондай-ақ әдеттегідей емес жоғары комиссия және (немесе) іс-қимыл тәжірибесінде қалыптасқан әдеттегіден өзгеше комиссияға ұсыну

  1013

  Осы ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес ұйымның қызметі сипатына мәміленің сай келмеуі

  1014

  Тұлғаның басқа жеке және (немесе) заңды тұлғаға пайызсыз қарыз беруі, сондай-ақ дәл осындай қарызды алуы

  1015

  Қаржылық жалға беру (лизинг) шарты бойынша шарттың тиімсіз, экономикалық орынсыз талаптары бойынша мүлік алу және/немесе беру

  1016

  Мынадай объективті: мәселен, білікті персоналдың, жабдықтың, айналым қаражатының және материалдық қорлардың болмауы себептеріне байланысты төлеуші және (немесе) алушы көрсете алмайтын қызметтер үшін түсімдер және (немесе) төлемдер

  1017

  Қалыптасқан іскер тәжірибеден өзгеше есеп айырысулар жүргізу тәртібінде стандарттық емес немесе әдеттегідей емес күрделі нұсқаулықтардың болуы

  1018

  Клиенттің жоғары тәуекелді қаржылық операцияларды жүйелі жүргізуі, олардың нәтижесінде клиенттің тұрақты табысы немесе шығыны

  1019

  Егер оның негізгі қызметі үшін қолма-қол ақша нысанынсыз есеп айырысу болып табылса, клиенттің шотына түсіп отыратын қолма-қол ақша үлесінің едәуір ұлғаюы

  1020

  Өмірді жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтанушымен және пайда алушыны ауыстыру жөніндегі операциялар жасасу

  1021

  Клиент оның денсаулығы жағдайы мен жасын ескере отырып, сақтандыру шартының қолайсыз талабын қабылдайды

  1022

  Бір немесе бірнеше жеке тұлғалардың атына почталық ақша аударымдарын бірнеше дүркін жүзеге асыру

  1023

  Сомалар мәні бойынша ұқсас бірдей және/немесе ағымдағы шотына кейіннен есептей (қайтара) отырып басқа банктегі меншікті шотқа ақша қаражатын аудару бойынша ағымдағы шотты пайдаланып жүйелі түрде жүзеге асыру

  1024

  Мәміленің бір мәні белгілі бір заттың сатылатын және сатып алынатын қаржы операцияларын жүйелі түрде жүзеге асыру

  1025

  Егер қолдағы ақпарат кредиттік берешекті қаржыландыру көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, клиенттің кредитті мерзімінен бұрын өтеуі

  1026

  Кәдімгі іскерлік тәжірибеден елеулі түрде өзгешелігі бар мөлшерде пайыздарды (төлемді) және (немесе) өзге де сыйақыларды (төлемдерді) алуды көздейтін шарттарда қарыздың, кредиттің қаржылық операцияларға қатысушымен беру (алу)

  1027

  Тауарларды жеткізу шарты бойынша (жұмыстардың орындалуы, қызметтерді көрсету және т.б.) бұрын алынған авансты клиентпен қайтару бойынша жүйелі түрде операциялар өткізу

  1028

  Кәдімгі іскерлік тәжірибеден елеулі түрде өзгешелігі бар мөлшерде мәміле затын төлеуге байланысты емес өтемақы төлемдері мен өзге де төлемдер, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу

  1029

  Маркетингтік, консультациялық немесе зерттеу қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер шеңберінде ақшаны клиентке жүйелі түрде аудару (алу)

  1030

  Өзара жақын туыстық немесе жекжаттық, асыраушылық, қамқоршылық және қорғаншылық қатынастарда болмаған мәмілеге қатысушылар арасында мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымалы және/немесе өзге де мүлікті сыйға беру

  1031

  Құмар ойындар және/немесе құмар ойындардың ставкалары бойынша ұтыс ретінде ойын мекемесінен ірі мөлшерде қаражатты бірнеше дүркін алу (төлеу)

  1032

  Мәміле мәнінің шартты және шын мәніндегі құнының анық сәйкес келмеуі (жылжымайтын мүліктен басқа)

  1033

  Мұндай жылжымалы мүліктің кәдімгі нарықтық құнынан жылжымалы мүлік құнының мәнді айырмашылығы

  1034

  Мәмілеге қатысатын басқа да тұлғалармен логикалық байланыстағы коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен операция

  1035

  ҚЖ/ТҚҚ халықаралық шарттары мен стандарттарын іске асыруға ынтымақтаспайтын елге/елден операцияларды тұлғамен өткізу

  1036

  Қаржы мониторингі субъектісінің олардың тәжірибелері мен білімдеріне сәйкес күдікті лауазымды тұлғалармен танылған мәмілелер

  1037

  Клиент есірткі заттарының контрабандасының халықаралық және өңіраралық арналарымен өтетін елде тіркелген тұлғалармен немесе компаниялармен операцияларды жүзеге асырады

  1038

  Клиенттің лизинг шарты бойынша негізгі борышты, егер бар ақпарат борышты қаржыландыру көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, мерзімінен бұрын өтеуі

  1039

  Осы операцияның (мәміленің) айқын экономикалық мәні жоқ деуге негіз туындаған ақшамен және (немесе) мүлікпен операция (мәміле)

  2.

  Заңда көзделген қаржы мониторингі рәсімдерінен ауытқуға бағытталған іс-қимылдар жасау

  2001

  Клиенттің жоғалған не ұрланған жеке басын куәландыратын құжаттары бойынша операция жүргізу әрекеті

  2002

  Жалған құжаттар бойынша операциялар жүргізуге әрекет ету

  2003

  Клиенттің тексеруге мүмкін емес немесе сондай тексеру тым қымбат болып табылатын күдіктілікті туғызатын ақпаратты ұсынуы, сонымен қатар операцияға қатысушымен клиенттің белгіленген мекенжайы мен телефондары бойынша хабарласудың мүмкін болмауы

  2004

  Клиенттің қалыптасқан тәжірибеге сәйкес, сондай-ақ клиенттің мүддесін білдіретін тұлға туралы сұралатын қосымша ақпаратты беруден дәлелсіз бас тартуы және ақталмаған кідіртулер

  2005

  Өткізілетін операцияларға, оның ішінде клиент қажетті деректерді ұсынуда қойылатын талаптардан клиенттің қашуына ұмтылуын көрсете алатын сұрақтарды қоюына қатысты құпиялық мәселелерімен клиенттің тым қамкөңілділігі

  2006

  Клиенттің алынып тасталған терминалмен ғана дербес жұмыс істеуінің орындалмаған тілегі

  2007

  Клиенттің үшінші тұлғаның және/немесе операцияға қатысатын тұлғалардың басшылығымен операцияны өткізуі

  2008

  Клиенттің айнымас талап-тілегі бойынша операцияны жүргізуде негізсіз асығушылық

  2009

  Қысқа мерзім ішінде бірнеше рет клиенттің ұқсас қаржылық операцияларды жүргізу сомасы асатын қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар, бірақ қосу нәтижесінде белгілеген сомадан асатын болады (клиенттің қызметі міндетті немесе өз еркімен төленетін төлемдер, тұрғындарға қызмет көрсетумен байланыссыз болған жағдайда)

  2010

  Клиенттің жүзеге асыратын ұқсас қаржы операциялары сомаларын негізсіз бөлшектеу

  2011

  Клиенттің алдында келісілген қаржы операция схемасына, оның жүзеге асырылудың басталар алдында, әсіресе ақша немесе басқа мүліктің қозғалысының бағытына қатысты маңызды өзгерістерді енгізуі

  2012

  Меншік шотқа немесе осы мәмілені жасау үшін шоттан басқа бастапқы қаражат түскен банкте үшінші тұлғаның атына ашылған шотқа бұзылған мәміле бойынша клиенттің тиесілі соманы қайтаруды жүзеге асыру ұсынысы

  2013

  Айырбастау операцияларын жүргізу кезінде зақымданған және/немесе ұсқынсыз банкноттарды жиі ұсыну

  2014

  Осы қызмет оның кәсіби қызметінің аясына енетін жағдайларды қоспағанда, қымбат металдар мен асыл тастарды, зергерлік бұйымдарды, қымбат металдар сынығын жаппай сатып алу-сату

  2015

  Мәмілені жасау кезінде клиентте қобалжу байқалса, оның салдарынан анық жалған ақпарат көрінеді

  2016

  Мәмілені жасау үшін немесе жоқ мәміле үшін құжаттар беру кезінде клиент қаржы мониторингі субъектісінің қызметкерін материалды түрде қызықтыруға тырысады

  2017

  Осы операция (мәміле) Заңмен көзделген қаржы мониторингі рәсімдерінен жалтаруға бағытталған деуге негіз туындаған ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция (мәміле)

  3.

  Осы операция терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға бағытталған деп ұйғаруға негіздері бар операцияны жасау

  3001

  Терроризмді қаржыландырудың жоғары тәуекелі бар елге (елден) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау

  3002

  Қайырымдылық қызметімен және (немесе) өзге де қайырмалмен байланысты ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау

  3003

  Діни бағыттағы коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау

  3004

  Осы операция терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға бағытталған деуге негіз туындаған ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция (мәміле)

  4.

  Заңсыз жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған деп айтуға негіз бар операциялар жасау

  4001

  Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктің және ұйымның оны тікелей орындау алдындағы қолма-қол ақша алуға арналған өтінімге (өтінілген сомадан 50% және одан да көп) бұрын бағытталған елеулі өзгерістерді клиенттің енгізуі

  4002

  Қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын жекелеген операциялар сомасынан аспайтын, бірақ қосу нәтижесінде көрсетілген сомадан асатын шағын уақыт кезеңі ішінде клиенттің бірнеше дүркін ақша алуы

  4003

  Есептегеннен кейін қысқа уақыт ішінде банктік шоттан ақшаның барлық не елеулі бөлігін алу немесе аудару

  4004

  Оның шаруашылық қызметінің сипатына байланысты болмаған жағдайда қолма-қол ақшаны заңды тұлғаның шотынан алу немесе аудару

  4005

  Қызметтердің және (немесе) тауарлардың әртүрлі түрлерінің кең спектрін көрсеткені үшін алынған банк шотынан ақшаның барлық не елеулі бөлігін алу немесе аудару

  4006

  Клиенттің бұрынғы атына немесе отбасы мүшелеріне (сол әрекет заңды тұлғаларға да) кейіннен жаңа шоттарды аша отырып, шоттарды жабу

  4007

  Клиентпен (жеке тұлғалардан басқа) шоттарды, осы клиент үшін 6 айдан аса елеусіз болған немесе өтпеген қаржылық операцияларды пайдалана отырып, қаржылық операциялар жасау

  4008

  Сол бір адаммен не топпен ақшаны банктік шоттан (шоттардан) жүйелі түрде алу

  4009

  Жағымсыз сыртқы келбеті (нашар киінген, нашақорлық және ішімдік белгілері), банктік шоттан ақшаны жүйелі түрде алуды жүзеге асыратын тұлға

  4010

  Кәсіпорынның шаруашылық мұқтаждығына арналған шығыстарды үш ай ішінде болмаған кезде ақша алу немесе аударуды жүзеге асыру (коммуналдық қызметтер, жалдау, бюджетке міндетті төлемдер және т.б.)

  4011

  Заңды тұлғаның банктік шотынан қолма-қол ақшаны алу көлемінен аталған тұлғаның қолма-қол емес нысандағы төлемдер мен ақша аударымдарының елеулі асып кетуі

  4012

  Кейіннен қолма-қол ақша нысанында алу не бір шотқа салымдар (депозиттер) мерзімі аяқталғаннан кейін есептеу және (немесе) кейіннен басқа банкке аудару шағын уақыт кезеңі ішінде бір клиенттің атына шекті мән сомасынан аспайтын сомаға жедел депозиттік шоттардың бірнешеуін ашу

  4013

  Қолма-қол ақша нысанында, оның ішінде кіріс кассалық ордер негізінде кейіннен соманың барлық немесе көп бөлігін аудара отырып, тіпті егер сома шекті мән сомасынан аз болғанда да, бір операциялық күн ішінде немесе клиент есебінен онан кейінгі күні немесе үшінші тұлғаның пайдасына, оның ішінде резидент емеске ақша қаражатын тұрақты есептеу

  4014

  Қолма-қол ақшаға есептеу жүргізуге арналған клиенттің табанды ниеті

  4015

  Шығыс операциялары салық органымен тоқтатылған тұлғада жаңа банктік шоттың (шоттардың) ашылуына өтінімнің болуы

  4016

  Заңсыз жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған деп айтуға негіз бар операциялар жасау

  5.

  Резиденттің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) импорттауын (экспорттауын) көздейтін шарт бойынша тарап болып табылмайтын резидент емес ақшаны не тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне арналған айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) алушы болып табылатын операциялар;

  5001

  Операция бойынша алушы-резидент емес пен шарт бойынша алушы-резидент еместің атауының/аты-жөнінің сәйкес келмеуі

  5002

  Шарт бойынша тарап болып табылмайтын операция бойынша алушы–резидент емес шарт бойынша тарапшы болып табылмайтын, сондай-ақ алушы бола отырып өзге операцияларға қатысады

  5003

  Шарт бойынша тарап болып табылмайтын операция бойынша алушы-резидент емес кейіннен ақша қаражатын Қазақстан Республикасына аударады

  5004

  Сыртқы экономикалық қызмет немесе ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелерді және/немесе халықаралық ережелерді жүзеге асыру жөніндегі сыртқы экономикалық қызметтің жалпы қабылданған тәжірибесінен оның орындалу тәртібі бойынша шарттың негізгі талаптарының мәнді айырмасы

  5005

  Шот ашылған сәттен бастап қысқа уақыт кезеңі ішінде тұлғамен импорттау/экспорттау бойынша мәнді операциялар жүргізу

  5006

  Тауарлардың не ақша қаражатының қабылдап алушысы (жұмыс, қызмет,қорғалатын ақпарат, зияткер қызметінің нәтижесіне арналған айрықша құқықтарды, мүліктік жалға (жалдауға) берілетін мүлік резидентпен тауарларды (жұмыс, қызмет, қорғалатын ақпарат, зияткер қызметінің нәтижесіне арналған айрықша құқықтарды, мүліктік жалға (жалдауға) берілетін мүлікті импорттауды (экспорттауды) шарт бойынша тарап болып табылмайтын резидент емес болып табылады

  6.

  Тараптардың бірі терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар болып табылатын операциялар

  6001

  Бір тараптан тікелей немесе жанама, өзге тұлғалар арқылы Қазақстан Республикасының құқық қорғау және сот органдарының деректеріне және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасында террористік және (немесе) экстремистік қызметте қатысумен байланысты деп танылған тұлғалардың Тізбесіне сәйкес енгізілген тұлғалар және (немесе) ұйымдар болып табылатын операция (мәміле) және (немесе) бірқатар байланысқан операциялар

  6002

  Бір тараптан заңды тұлға, құрылтайшылардың (меншік иелері) құрамына Қазақстан Республикасының құқық қорғау және сот органдарының деректеріне және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасында террористік және (немесе) экстремистік қызметте қатысумен байланысты деп танылған тұлғалардың Тізбесіне сәйкес енгізілген тұлғалар және/немесе ұйымдар кірген операция (мәміле) және (немесе) бірқатар байланысқан операциялар

  6003

  Тіркелу мекенжайы тіркелу орнымен, сондай-ақ терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген немесе алынып тасталған тұлғалар мен ұйымдардың орналасқан жерімен сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың қатысуымен операциялар

  6004

  Осы операция (мәміле) тараптарының бірі терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бірі болып табылатын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция (мәміле)

  Күдікті операцияны айқындау белгілері  Пункт

  Код №

  Күдікті операцияның белгілері

  Жалпы

  1009

  Айқын экономикалық мәні жоқ ө зара жақын туыстық немесе жекжаттық, асыраушылық, қамқоршылық және қорғаншылық қатынастарда болмаған үшінші тұлғаның пайдасына мүлік немесе өзге материалдық құндылықтар сатып алу

  1012

  Клиенттің (клиенттің өкілінің) қызмет көрсетудің (комиссиялар, сыйақы және т.б.) тиімді шарттарын елемеуі, сондай-ақ клиенттің (клиенттің өкілінің) қаржы мониторингі субъектісінің көрсеткен қызметі үшін әдеттегіден жоғары комиссия (сыйақы) ұсынуы

  1013

  Осы ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес ұйымның қызметі сипатына мәміленің сай келмеуі

  1018

  Клиенттің жоғары тәуекелді қаржылық операцияларды жүйелі жүргізуі, олардың нәтижесінде клиенттің тұрақты табысы немесе тұрақты шығыны болып табылады

  1034

  Коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен, оның ішінде қайырымдылық қызметімен және (немесе) өзге де қайырмалдықтармен байланысты операция

  1035

  Клиент Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін топтың (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұрады) не осы топтың ұсынымдарын орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұратын) тұлғалардың қатысуымен, сондай-ақ осы мемлекетте (аумақта) тіркелген банктегі шотты пайдалана отырып, жүйелі түрде операциялар жасайды

  1036

  Қаржы мониторингі субъектісінің олардың тәжірибелері мен білімдеріне сәйкес күдікті лауазымды тұлғалармен танылған мәмілелер

  2001

  Жеке басын куәландыратын жоғалған не ұрланған құжаттары бойынша, жалған құжат бойынша операция жүргізуге әрекеттену не жүргізу

  2003

  Клиенттің (клиенттің өкілінің) дұрыстығы күмән туғызатын және тексеру мүмкін емес мәліметтерді, оның ішінде бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді ұсынуы, сонымен қатар клиентпен олар көрсеткен мекенжай мен телефондары бойынша хабарласудың мүмкін еместігі

  2005

  Клиенттің (клиенттің өкілінің) операциялар жасаудағы негізсіз асығушылығы және (немесе) өткізілетін операцияларға қатысты құпиялылық мәселелерімен клиенттің орынсыз дегбірсізденуі

  2007

  Клиенттің үшінші тұлғаның және/немесе операцияға қатысатын тұлғалардың басшылығымен операцияны өткізуі

  2009

  Клиенттің сомасы жеке алғанда қаржы мониторингіне жататын операция сомасынан аспайтын осыған ұқсас операцияларды бірнеше рет жүргізуі (клиенттің қызметі міндетті немесе ерікті төлемдер, тұрғындарға қызмет көрсетумен байланыссыз болған жағдайда)

  2014

  Осы қызмет оның кәсіби қызмет ті шеңберіне кірмейтін жағдайларды қоспағанда, қымбат металдар мен асыл тастарды, зергерлік бұйымдарды, қымбат металдар сынығын жаппай сатып алу-сату

  2015

  Операция жасау кезінде клиентте қобалжу байқалса, оның салдарынан анық жалған ақпарат ұсынады

  2016

  Клиент не клиенттер тобы қаржы мониторингі субъектісінің қызметкерлеріне олардың уәкілетті органға хабарлама жіберуі не қажетті ақпаратты тіркеуі бойынша міндеттемелерін орындамауы мақсатында, оның ішінде сыйақы беруге ұсыныс жасау жолымен ықпал жасауды жүзеге асырады

  3001

  Терроризмді қаржыландырудың жоғары тәуекелі бар елге (елден) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау

  3002

  Мәмілеге қатысатын коммерциялық емес ұйымдардың қатысуын қоспағанда қ айырымдылық қызметімен және (немесе) өзге де қайырмал дықп ен байланысты ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау

  3003

  Діни бағыттағы коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау

  3004

  Клиенттің осы операция терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға бағытталған деуге негіз туындаған операцияны жасауға әрекеттенуі не жасауы

  600 3

  Тіркеу мекенжайы тіркеу орнымен, сондай-ақ терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген немесе алынып тасталған тұлғалар мен ұйымдардың орналасқан жерімен сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың қатысуымен операциялар

  7001

  Клиенттің жеке тұлғалардан ақша және (немесе) өзге мүлік тарту бойынша операцияларды жүзеге асыруы

  7002

  Химиялық, биологиялық және ядролық қаруға және олардың құрауышына жататын заттарды, егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса сатып алу-сатуға, тасымалдауға, дайындауға, сақтауға және сатып өткізуге байланысты ақшамен және өзге мүлікпен операциялар

  7003

  Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса әскери мақсаттағы заттарды, байланыс қызметтерін көрсетуге арналған техникалық және бағдарламалық құралдарды, медикаменттерді, ұзақ мерзімді сақталатын азық-түліктерді сатып алуға-сатуға байланысты ақшамен және өзге мүлікпен операциялар

  7004

  Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса дәрілік препараттарды ғана емес, сонымен қатар улы және күшті әсер етуші болып табылатын басқа да синтетикалық және табиғи заттарды өзіне қамтитын, сатып алуға-сатуға байланысты ақшамен және өзге мүлікпен операциялар

  7006

  Қаржы мониторингі субъектісінің ішкі рәсімдеріне сәйкес олардың қызметі, операциялары не оларды жасау әрекеттері күдікті деп танылған клиенттер

  2. Ақша төлемдері мен аударымдары бойынша қызмет көрсеткенде

  1010

  Өзінің шаруашылық қызметінің негізгі сипатына және оның нақты қажеттіліктеріне сәйкес келмейтін тұлғалардың тауарлар мен қызметтер үшін ақшалай қаражат төлемдері немесе түсімдері

  1011

  720 күннен асатын экспорттау немесе импорттау шарттары бойынша резидент репатриация мерзімін көрсету (Қазақстан Республикасының аумағындағы құрылыс-монтаж жұмыст арын орындау және/немесе қызмет көрсету шарттарын қоспағанда)

  1016

  Мынадай объективті: мәселен, білікті персоналдың, жабдықтың, айналым қаражатының және материалдық қорлардың болмауы ның объективтік себептеріне байланысты төлеуші және (немесе) алушы көрсете алмайтын қызметтер үшін түсімдер және (немесе) төлемдер

  1017

  Қалыптасқан іскер тәжірибеден өзгеше есеп айырысулар жүргізу тәртібінде стандарттық емес немесе әдеттегідей емес күрделі нұсқаулықтардың болуы

  1023

  Сомалар мәні бойынша ұқсас бірдей және/немесе ағымдағы шотына кейіннен есептей (қайтара) отырып басқа банктегі меншікті шотқа ақша қаражатын аудару бойынша ағымдағы шотты пайдаланып жүйелі түрде жүзеге асыру

  1025

  Егер қолдағы ақпарат кредиттік берешекті қаржыландыру көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, клиенттің кредитті мерзімінен бұрын өтеуі

  1026

  Клиенттің оның ішінде резидент еместердің қатысуымен әдеттен тыс жоғары сыйақы мөлшерімен әдеттегі іскерлік тәжірибеден елеулі түрде өзгешелігі бар мөлшерде қарыз ақша беруімен (алуымен) байланысты ақша төлемдері мен аударымдары

  1027

  Клиенттің тауарларды жеткізу шарты бойынша (жұмыстардың орындалуы, қызметтер көрсету және т.б.) бұрын алынған авансты қайтару жөнінде ақша төлемдері мен аударымдарын жүйелі негізде жүзеге асыруы

  1028

  Әдеттегі іскерлік тәжірибеден елеулі түрде өзгешелігі бар мөлшерде мәміле затын төлеуге байланысты емес тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өтемақы төлемдерін төлеумен байланысты төлемдер және өзге де төлемдер

  1029

  Маркетингтік, консультациялық немесе зерттеу қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер шеңберінде ақшаны клиенттің жүйелі түрде аударуы (алуы)

  2012

  Меншік шотқа немесе осы мәмілені жасау үшін шоттан басқа бастапқы қаражат түскен банкте үшінші тұлғаның атына ашылған шотқа бұзылған мәміле бойынша клиенттің тиесілі соманы қайтаруды жүзеге асыру ұсынысы

  4012

  Кейіннен қолма-қол ақша нысанында алу не бір шотқа салымдар (депозиттер) мерзімі аяқталғаннан кейін есептеу және (немесе) кейіннен басқа банкке аудару аз уақыт кезеңі ішінде бір клиенттің атына шекті мән сомасынан аспайтын сомаға жедел депозиттік шоттардың бірнешеуін ашу

  5001

  Операция бойынша алушы-резидент емес пен шарт бойынша алушы-резидент еместің атауының/аты-жөнінің сәйкес келмеуі

  5002

  Шарт бойынша тарап болып табылмайтын операция бойынша резидент еместің пайдасына шарт бойынша тауарлар (жұмыстар, қызметтер) импортына (экспортына) ақша төлемдері мен аударымдары

  5004

  Сыртқы экономикалық қызмет немесе осыған ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелерді және/немесе халықаралық ережелерді жүзеге асыру жөніндегі сыртқы экономикалық қызметтің жалпы қабылданған тәжірибесінен оның орындалу тәртібі бойынша шарттың негізгі талаптарының мәнді айырма шылығы

  7007

  Кеден одағының кеден аумағына тауардың нақты келіп түсуін көздемейтін не Кеден одағының аумағы бойынша тауарды алып өтуді көздемейтін тауарлар импортының шарты бойынша Кеден одағына кірмейтін мемлекеттер резиденттерінің пайдасына ақша төлемдері мен аударымдары

  7008

  Олар кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында жасалды деп ұйғаруға негіз туындауға қатысты банктік шот ашпай-ақ шет елге жүйелі ақша аударымдары

  7009

  Валюта шартын ұсынбастан жүзеге асырылатын валюталық операциялар бойынша жүйелі ақша төлемдері мен аударымдары

  7011

  Интернет-сауда саласындағы клиенттің қызметі туралы мәліметтер болмаған жағдайда клиенттің пайдасына ірі мөлшерде электрондық ақша төлемдері мен аударымдарының түсуі не бірнеше рет электрондық ақша төлемдері мен аударымдарының түсуі

  7012

  Клиенттің пайдасына электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иелерінен электрондық ақша төлемдері мен аударымдарының жиі түсуі

  3. Банктік қызмет көрсету

  1019

  Егер оның негізгі қызметі әдетте қолма-қол ақша сыз нысан да есеп айырысу болып табылса, клиенттің шотына түсіп отыратын қолма-қол ақша үлесінің е леулі ұлғаюы

  2006

  Жеке қатысуы қажет болған жағдайда к лиенттің алынып тасталған терминалмен ғана дербес жұмыс істеу ге табанды тілегі

  2013

  Айырбастау операцияларын жүргізу кезінде зақымданған және/немесе ұсқынсыз банкноттарды жиі ұсыну

  4003

  Есепте л геннен кейін қысқа уақыт ішінде банктік шоттан ақшаның барлық не елеулі бөлігін алу немесе аудару

  4005

  Қызметтердің және (немесе) тауарлардың әртүрлі түрлерінің кең спектрін көрсеткені үшін алынған банк шотынан ақшаның барлық не елеулі бөлігін алу немесе аудару

  4006

  Клиенттің бұрынғы атына немесе отбасы мүшелеріне (сол әрекет заңды тұлғаларға да) кейіннен жаңа шоттарды аша отырып, шоттарды жабу

  4008

  Сол бір адаммен не топпен ақшаны банктік шоттан (шоттардан) жүйелі түрде алу

  4009

  С ыртқы келбеті олпы-солпы (нашар киінген, нашақорлық және маскүнемдік белгілері), банктік шоттан ақшаны жүйелі түрде алуды жүзеге асыратын тұлға

  4013

  Қолма-қол ақша нысанында, оның ішінде кіріс кассалық ордер негізінде кейіннен соманың барлық немесе көп бөлігін аудара отырып, тіпті егер сома шекті мән сомасынан аз болғанда да, бір операциялық күн ішінде немесе клиент есебінен онан кейінгі күні немесе үшінші тұлғаның пайдасына, оның ішінде резидент емеске ақша қаражатын тұрақты есептеу

  7013

  Клиенттің және мұндай тұлғалардың қызметі арасында анық байланыс болмаған жағдайда үшінші тұлғаның пайдасына ашылған депозитке клиенттің ұдайы қолма-қол ақша салуы

  7015

  Делдал дилердің банктік шотына, оның ішінде осындай делдал дилердің клиенттерінің ақшасы есепке алынатын банктік шотқа қолма-қол ақша салу

  7016

  Сақтандыру делдалының банктік шотына қолма-қол ақша салуы

  7017

  Сақтандыру агентінің өз банктік шотына ұдайы қолма-қол ақша салуы

  7018

  Клиенттің шотына бұл оның қызметтік сипатымен байланысты болмаса да қолма-қол ақша қабылдау арналған жабдықтың (құрылғының) көмегімен жүзеге асырылған ақшаның ұдайы түсуі

  7019

  Клиенттің қызметі қымбат металдарды немесе асыл тастарды өңдеумен байланысты жағдайларды қоспағанда, клиенттің қымбат металдардың және асыл тастардың кредиті бойынша қамтамасыз ету ретінде бірнеше рет ұсынуы

  7023

  Клиенттің оның қызметтік сипатымен байланысты емес алдын ала төленіп қойылған төлем карточкаларының үлкен көлемін сатып алуы

  4. Бағалы қағаздармен операциялар жүргізуде

  1003

  Бағалы қағаздар нарығында олардың нәтижесінде бұл бағалы қағаздардың иеленушілері өзгермейтін бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу

  1004

  Осыған ұ қсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша жасалатын бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі мәмілелер

  1005

  Осыған ұ қсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдасқан және/немесе ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздарды сатып алу (сату) туралы екі немесе бірнеше сауда-саттыққа қатысушылардың немесе олардың өкілдерінің келісімі

  1006

  Инвесторларды жария орналастырылатын және/немесе жария айналымдағы бағалы қағаздарды сатуға немесе сатып алуға итермелеу мақсатында жалған немесе дәйексіз ақпарат тарату

  1007

  Клиенттің бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушысы болып табылмайтын және (немесе) бағалы қағаздар клиент алдында контрагенттің қарызын өтеуге клиентке берілмеген жағдайда бағалы қағаздар мен қаржылық қызметтердің ұйымдасқан нарығында айналыста болатын бағалы қағаздардың көп мөлшерін біржолғы сатуы (сатып алуы)

  1008

  Сатып алу, көрсетілген бағалы қағаздарды іске асырудан түскен ақша бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында айналыста болатын өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алуға бағытталған жағдайда ұ йымдасқан бағалы қағаздар нарығында айналыста болмайтын және баға белгіленбеген бағалы қағаздарды кейіннен сата отырып сатып алу бойынша тұрақты қаржы операциялары (тәртіпті бағалы қағаздар нарығында айналысатын бағалы қағаздарды сатып алуға арналған өтінім қанағаттандырылған сәтте анықталады)

  5. Сақтандыру саласында қызмет көрсету

  1020

  Өмірді жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтан дырылушыны және пайда алушыны ауыстыру жөнінде операциялар жаса у

  1021

  Клиент оның денсаулығы жағдайы мен жас шамасын ескере отырып, сақтандыру шартының қолайсыз талабын қабылдайды

  7026

  Клиенттің ірі сомаға жасаған ерікті сақтандыру шартын ол жасалғаннан кейін шамалы уақыт аралығы өткен соң сақтандыру сыйлықақысын оның ішінде үшінші тұлғаның пайдасына қайтарумен мерзімінен бұрын бұзуы

  7027

  Клиенттің жинақтаушы сақтандыру шартына сәйкес көзделген сатып алу сомасы шегінде ол жасалғаннан кейін шамалы уақыт аралығы өткен соң қарыз алуға әрекеттенуі не алуы

  7028

  Клиенттің жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге қолма-қол ақша беруге әрекеттенуі не беруі

  7029

  Жасалған жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін сәйкес ұлғайта отырып сақтандыру сомасының мөлшерін өзгерту

  7030

  Клиенттің оның қажеттілігінен асатын сомаға сақтандыру полисін не мәлімделген кіріс деңгейіне жауап бермейтін сақтандыру сыйлықақысын сатып алуы

  6. Ақша аударымдарына пошталық қызметтер көрсету

  1022

  Бір немесе бірнеше жеке тұлғалардың атына по ш талық ақша аударымдарын бірнеше дүркін жүзеге асыру

  7. Нотариаттық, аудиторлық қызметтер көрсету

  1015

  Қаржылық жалға беру (лизинг) шарты бойынша шарттың тиімсіз, экономикалық орынсыз талаптары нотариустар бойынша мүлік алу және/немесе беру

  1024

  Мәміленің бір мәні белгілі бір заттың сатылатын және сатып алынатын қаржы операцияларын жүйелі түрде жүзеге асыру

  1030

  Өзара жақын туыстық немесе жекжаттық, асыраушылық, қамқоршылық және қорғаншылық қатынастарда болмаған мәмілеге қатысушылар арасында мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымалы және/немесе өзге де мүлікті сыйға беру

  1032

  Мәміле мәнінің шартты және шын мәніндегі құнының анық сәйкес келмеуі (жылжымайтын мүліктен басқа)

  8. Ойын бизнесі саласында қызметтер көрсету

  1031

  Құмар ойындар және/немесе құмар ойындардың ставкалары бойынша ұтыс ретінде ойын мекемесінен ірі мөлшерде қаражатты бірнеше дүркін алу (төлеу)

  9. Лизинг қызметтерін көрсету

  1038

  Егер қолда бар ақпарат борышты қаржыландыру көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, бұрын міндеттеменің орындалу мерзімінің өтуіне жол берген клиенттің лизинг шарты бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын өтеуі

  Күдікті операциялардың белгілерін қаржы мониторингі субъектілер бойынша бөлу мақсатында және қаржы мониторингі субъекілеріне «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 3-тармағымен белгіленген күдікті операциялар бойынша белгілерін көрсетуін жеңілдету мақсатында

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Б. Сұлтанов
   
  «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасына ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
   
   1. Р/т

   Түсіндірме жазбада көрсетілуге тиіс мәліметтердің тізбесі

   Әзірлеуші мемлекеттік органның ақпараты

   1.

   Жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган

   Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі   2.

   Жобаны қабылдау қажеттігінің негіздемесі

   Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2014 жылғы 4 шілдедегі №101- р өкімімен бекітілген «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 10 маусымдағы 206- V Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілер тізбесінің 2-тармағына сәйкес

   3.

   Жоба қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарлар

    1. Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарларға әкеп соқтырмайды

    4.

    Жобаны іске асыруға байланысты болжанатын қаржылық шығындар

    Қаулы жобасының қабылдануы мемлекеттік бюджеттен қаржылық шығындарға әкеп соғады.

    5.

    Жобаны қабылдаудың нақты мақсаттары, күтілетін нәтижелердің мерзімі және болжанатын тиімділігі

    «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 10 маусымдағы № 206-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтіру мақсатында

    6.

    Жобада қаралатын мәселелер бойынша Президенттің және/немесе Үкіметтің бұрын қабылданған актілері және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәліметтер

    1. « Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысы

    7.

    Заңнаманы кейіннен жобаға сәйкес келтіру қажеттігі

    Заңнаманы кейіннен жобаға сәйкес келтіру талап етілмейді

    8.

    Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша сараптама (құқықтық, экономикалық, экологиялық, қаржылық және басқа да) жүргізілген жағдайда оның нәтижелері

    Қосымша сараптама жүргізілген жоқ

    9.

    Өзге де мәліметтер

    Жоқ

    10.

    «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесі арқылы Үкімет мүшелерінің мобильдік қондырғыларына материалдар (үзінді-көшірмелер) беру

    Рұқсат етіледі

    11.

    Қаулы жобасын мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интранет-порталда немесе басқа ақпараттық жүйеде) орналастыру туралы ақпарат

    Қаулы жобасы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсындағы «Ақпараттық материалдар» деген бетте «Нормативтік құқықтық актілер» бөлімінің «Кеңінен талқылануға ұсынылған нормативтік құқықтық актілер жобалары» деген кіші бөлімде орналастырылған

    www. minfin.gov.kz.

    12.

    Мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтында) әлеуметтік мәні бар қаулы жобасына баспасөз релизін орналастыру туралы ақпарат (баспасөз релизінің атауы, күні)

    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің www.minfin.gov.kz ресми сайтында орналастырылған

    Қазақстан Республикасының Қаржы Министрі Б. Сұлтанов
     2014 жылғы «____» __________