• Мое избранное
Қарыз алушылар, сенім білдірілгендер (агенттер), түпкі қарыз алушылар ұсынатын ақпарат нысандарын бекіту туралы
Внимание! Документ утратил силу с 09.01.2021 г.

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

Қарыз алушылар, сенім білдірілгендер (агенттер), түпкі қарыз алушылар ұсынатын ақпарат нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 542 бұйрығы

Осы Бұйрық күшін жойды 2021 жылғы 9 қантардан бастап ҚР Қаржы министрінің 22.12.2020 жылғы № 1222 Бұйрығына сәйкес 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 564-тармағына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес ішкі көздер есебінен республикалық бюджеттен берілген кредиттер бойынша;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Үкіметтің сыртқы қарыздары есебінен республикалық бюджеттен берілген кредиттер бойынша;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кепілдіктерді орындауға байланысты туындаған талаптар бойынша;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес тұрғын үй салу және тұрғын үйді сатып алу бағдарламасы шеңберінде берілген кредиттер бойынша қарыз алушылар, сенім білдірілгендер (агенттер), түпкі қарыз алушылардың берген ақпараттың бойынша нысандары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджеттік кредиттеу, Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры және қаржы секторы мәселелері бойынша өзара іс-қимыл департаменті (А.С. Есенов):
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберу;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б. Сұлтанов
«КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасы
 Ұлттық экономика министрлігі
 Статистика комитетінің төрағасы
 Ә. Смайылов
 2014 жылғы 5 желтоқсан
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2014 жылғы 5 желтоқсандағы
№ 542 бұйрығына
1-қосымша
Әкімшілік деректерді жинақтауға арналған нысан _________жылғы жағдай бойынша ішкі көздер есебінен
республикалық бюджеттен берілген кредиттер туралы қарыз алушылар, сенім білдірілгендер (агенттер), түпкі қарыз алушылар ұсынған ақпарат. Есепті кезең _____________
Индекс: 1 БК
Мерзімділігі: Ай сайын, жылдық
Ұсынылатын түлғалар тобы: қарыз алушылар, сенім білдірілгендер (агенттер), түпкі қарыз алушылар
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 10-ы күніне дейін, жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-ына дейін
 _________жылғы жағдай бойынша ішкі көздер есебінен республикалық бюджеттен берілген кредиттер туралы қарыз алушылар, сенім білдірілгендер (агенттер), түпкі қарыз алушылар ұсынған ақпарат

р/р №

Қарыз алушының атауы

Кредиттік келісімнің күні және №

Кредит сомасы

Жылдың басындағы борыш қалдығы

Есепті кезеңнің басындағы мерзімі өткен берешек

Есепті кезеңде республикалық бюджеттен берілген кредиттер

Есепті кезеңде өтелуі тиіс

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

Күні

сомасы

негізгі борыш

сыйақы

өзгелер

негізгі борыш бойынша

сыйақылар бойынша

өзгелер

негізгі борыш бойынша

сыйақылар бойынша

өзгелер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Барлығы:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

кестенің жалғасы 

Есепті кезеңде қарыз алушының сенім білдірілген агенттке өтегені

Есепті кезеңде қарыз алушының/сенім білдірілген агенттің республикалық бюджетке өтегені

Есепті кезеңнің соңындағы борыш қалдығы

Есепті кезеңнің соңындағы мерзімі өткен берешек

ескерту

күні

негізгі борыш

сыйақы

өзгелер

күні

негізгі борыш

сыйақы

өзгелер

барлығы

оның ішінде

сомасы

бюджеттік сыныптама коды

сомасы

бюджеттік сыныптама коды

сомасы

бюджеттік сыныптама коды

негізгі борыш бойынша

сыйақылар бойынша

басқалар

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ескерту. *Осы есептілік нысанын қарыз алушы/банктер/қаржы агенттері:
1) бюджеттік бағдарламалар шеңберінде кредит қаражатын игеру аяқталғаннан кейін;
2) игеру сатысында кредиттік шарт талаптары бойынша сыйақы төлеу және негізгі борышты өтеу жүзеге асырылған жағдайда ұсынады;
 Атауы ________________         Мекенжайы _________________________________
 ______________________          Телефоны _________________________________
 ______________________          Электронды мекенжайы _____________________
 Орындаушының аты және телефоны _____________ Телефон _____________________
 Басшы ___________________       Т.А.Ә., қолы _______________________________
 Бас бухгалтер _____________      Т.А.Ә., қолы ________________________________
М.О.
Әкімшілік деректерді жинақтауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме ________жылғы жағдай бойынша ішкі көздер есебінен республикалық бюджеттен берілген кредиттер туралы қарыз алушылар, сенім білдірілгендер (агенттер), түпкі қарыз алушылар ұсынатын ақпарат
1. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме________жылғы жағдай бойынша ішкі көздер есебінен республикалық бюджеттен берілген кредиттер туралы қарыз алушылар, сенім білдірілгендер (агенттер), түпкі қарыз алушылар ұсынатын ақпарат нысанын (бұдан әрі - Есеп нысаны) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды анықтайды.
2. Есеп нысаны Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі туралы ереженің 16-тармағының 15) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Есеп нысаны бастапқы есепке алу деректерінің негізінде толтырылады және жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 10-ыншы қаңтарына дейін, ай сайын есепті кезеңінен кейінгі 10-ы күніне дейін ұсынылады.
4. Есеп нысанына бірінші басшы, бас бухгалтер қол қояды және мөрмен бекітіледі.
2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме
5. Есеп нысанының 1-бағанында реттік нөмірлері көрсетіледі.
6. 2-бағанда қарыз алушының атауы көрсетіледі.
7. Есеп нысанының 3-бағанында кредиттік келісімнің күні және нөмірі көрсетіледі.
8. Есеп нысанының 4-бағанында кредит сомасы көрсетіледі.
9. 5-бағанда жыл басындағы борыш қалдығының барлығы көрсетіледі.
10. 6-бағанда жылдың басындағы негізгі борыш бойынша борыштың қалдығы көрсетіледі.
11. 7-бағанда жылдың басындағы сыйақы бойынша борыштың қалдығы көрсетіледі.
12. 8-бағанда жылдың басындағы өзге төлемдер бойынша борыштың қалдығы көрсетіледі.