• Мое избранное
  • Сохранить в Word
  • Сохранить в Word
    (альбомная ориентация)
  • Сохранить в Word
    (с оглавлением)
  • Сохранить в PDF
  • Отправить по почте
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 80 тг/год

Отправить по почте

Министерство труда и социальной защиты населения РК ответ от (22.02.2016) на обращение от (09.02.2016) № 35562

Вопрос
Салематсыз ба Тамара ханым.Мен Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Пионер ауылынын тургынымын.Мен кудайдын берген 3 улдын анасымын.Менiн 3 улымдаЖамбыл аудандык емханадан отiп турады.Екiншi улым ДЦП диагнозымен Жамбыл аудандык емханада невролог дарiгерiнде есепте турады.Бiздiн аудандык невролог дарiгерi Бердиярова Жамал Бейсеновнага конiлiмiз толады.Бiз сиякты ДЦП балаларды карап отырган аналарга колдан келгенше бар комектi аямайды, кандай дарi болсада тегiн бередi.Жамбыл аудандык емхана мен аурухананын басшылары Саурыков жане Султанова ДЦП балаларга барлык жагдайды жасап отыр.Мумкiндiгi шектеулi балаларга уйден кызмет корсететiн жагдайга жеткiздi.Мен ризамын. Дал казiргi уакытта менiн ДЦП балам Жамбыл аудандык ауруханасынын реанемация болiмiне тусiп, ендi балалар болiмiне ауыстырылды.Балалар болiмiнiн менгерушiсi Туленов Асылбек Рашидович кундiз-тунi аягынан тiк турып карап жатыр.Жамбыл ауданынын емхана дарiгерiне, онын Iшiнде Бердиярова Жамал Бейсеновнага алгысым шексiз.Бiрiншi кудайдын, екiншi осы Бердиярова Жамал Бейсеновнанын аркасында менiн ДЦП балам куннен-кунге алга жаксарып келедi. Бердияровага жане Туленовка алгысымды бiр созбен айтып жеткiзе алмаймын. Аурухана басшыларымен дарiгерлерiнiн алдында басымды иемiн жане рахметiмдi айтамын.