• Мое избранное
Внимание! Документ утратил силу с 10.12.2018 г

Отправить по почте

Мемлекеттік тіркеуге , қайта тіркеуге жатқызылған және

Қазақстан Республикасының аумағында медициналық

қолдануға рұқсат етілген медициналық

мақсаттағы бұйымдар тізбесі

Осы Бұйрық күшін жойды ҚР Денсаулық сақтау министрінің 10.12.2018 жылғы № 696 Бұйрығына сәйкес

ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының

Қазақстан Республикасында

медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу туралы”

2010 жылғы “21” маусымдағы__

345 бұйрығымен бекітілген


 


 р / с

Бұйымның атауы

Тіркеу түрі

Жиынтығы

Қысқаша техникалық сипаттамасы (техни калық ерекшелігі , сипаттамасы )

Өндіруші-фирма, елі

Тіркеу нөмірі

Тіркеу мерзімі

1

Қан сарысуындағы аллергенспецификалық Е иммуноглобулинді анықтауға арналған ИммуноФА-Аллерген реагенттер жиынтығы


 

Тіркеу

1.Индикаторлық жолақтар : ингаляциялық аллергендер -10 дана ,

тамақ аллергендері -10дана ,

2. IgE моноклональді антиденелердің конъюгаты пероксидазамен - 12 мл - 1 құты.,

3.Көрінетін ерітінді - 12 мл - 1 құты.,

4.Сынамалар пластикті көлемі 0,6 мл - 30 дана, 5.Пластик құты көлемі 20 мл - 1 дана, 6.Типографиялық баспаларға арналған қағаздан жасалған үлгі - 1 дана,

7.Типографиялық баспаға арналған қағазға арналған карточкалар - 1 дана.

Жиынтық индикаторлық жолақта қаттыфазалы иммуноферментті тексеріс әдісімен адамның қансарысуынан аллерген-спецификалық иммуноглобулинді Е (IgE) сапалы және жартылайсандық анықтауға арналған. Анықтау сандары - 10 (екі индикаторлық жолақта 26 аллергендермен ).

Қолданылу саласы қан сарысуындағы аллерген – спецификалық Е иммуноглобулиндерді анықтау, клиникалық практикада аллергиялық ауруларды диагностикалау кезінде сенсибилизацияланатын аллергендерді анықтау үшін қолданылады.

Техникалық сипаттамалары .

Спецификалығы - адамның қансарысуында басқадай компоненттермен және G және М изотиптер иммуноглобулиндерімен бірге IgE-ге моноклональді антиденелердің айқаспалы реактивтері байқалмаған. Сезімталдығы - жиынның көмегімен анықталатын минимальді концентрациясы IgE - RAST 1 класына сәйкес келеді.

Тексеріс уақыты - 185 минут.

Жарамдылық мерзімі бойына 2-8 С кезінде р еагенттер тұрақты (12 ай ).

ИММУНОТЕХ ҒЫЛЫМИ-ЕНГІЗІЛІМДЕГІ ҚОҒАМЫ ЖАҚ ,

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ҚР-ММБ-5№000247

5

2

Қан сарысуындағы 17-ОН-ПРОГЕСТЕРОНДЫ иммуноферментті жолмен анықтауға арналған ИммуноФА-17 ОН-ПГ реагенттер жиынтығы


 

Тіркеу

1.96-шұңқыршақты полистиролды планшет - 1 дана ,

2.Калибрлейтін сынамалар (0нмоль/л; 0,25нмоль/л; 0,75нмоль/л; 2,5нмоль/л; 7,5нмоль/л; 20нмоль/л; 60нмоль/л) (0,5 мл-ден) - 7 құты.,

3.Бақылау қансарысуы (0,5 мл) - 1 құты., 4. 17ОН-ПГ конъюгаты пероксидазасымен (12,5 мл) - 1 құты.,

5. Қансарысуын сұйылтуға арналған ерітінді (0,5 мл) - 1 құты.,

6.Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді (15 мл) - 1 құты.,

7.Субстрат ерітіндісі (12,5 мл) - 1 құты., 8.Стоп-реагент (15 мл) - 1 құты.,

9.Планшетті желімдеуге арналған үлбір - 1 дана.

Сипаттамасы .

Жиынтық қатты фазалы иммуноферментті тексеру әдісімен адамның қансарысуынан 17-оксипрогестеронды (17ОН-ПГ) сандық анықтауға арналған Жиынтық 40 белгісіз үлгілер дубликатын, 7 калибрлейтін сынамаларды және бақылау қансарысуының 1 сынамасын барлығы 96 анықтауға тексеріс жүргізуге есептелген.

Қолданылу саласы адам өсіп өну жүйесінің функциональді жай-күйін бағалау. 17ОН-ПГ деңгейінің жоғарылауы бүйрек үсті безінің іштен туа біткен гиперплазиясы кезінде анықталады, бұл адренгоенитальді синдромның, бедеуліктің өршуіне әкеп соғуы, сондай-ақ пренатальді күйдегі кезеңде-ақ өршіген ауыр виридизацияны туғызуы мүмкін. Аддисон ауруы кезінде гормон деңгейінің төмендегені анықталады. 17ОН-ПГ мониторингі стероидты орын басу емі кезінде қажет .

Техникалық сипаттары . Спецификалығы . П рогестеронмен 17-ОН-прогестеронға антиденелердің айқаспалы реакциясы 1,2%, 11-дезоксикортизолмен - 1,4%, эстрадиолмен , эстриолмен , тестостеронмен , кортизолмен , кортикостеронмен және басқадай с тероидтармен - 1% азырақ құрайды

Сезімталдығы . Жиынтықтың көмегімен анықталатын 17ОН-ПГ м инимальді концентрациясы 0,2 нмоль/л артық құрамайды . Нәтижесінің өндіргіштігі. Қан сарысуының сол бір үлгісінде 17ОН-ПГ құрамын анықтау нәтижесінің вариация коэффициенті 8% аспайды.

Нақтылығы
. "Ашылу " пайызы 90-110 % құрайды .

Желілігі . Қан сарысуының үлгісіндегі 17ОН-ПГ концентрациясының тәуелділігі оларды құрамында 17ОН-ПГ жоқ қан сарысуымен сұйылту кезінде 0,25-60 нмоль/л концентрациясы диапазонында желілік сипатта болады және 90-110 % құрайды .

Жарамдылық мерзімі - 12 ай .

ММУНОТЕХ ҒЫЛЫМИ-ЕНГІЗІЛІМДЕГІ ҚОҒАМЫ ЖАҚ ,

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ҚР-ММБ-5№000248

5

3

Қан сарысуындағы эстрадиолды иммуноферментті анықтауға арналған ИммуноФА- Эстрадиол реагенттер жиынтығы


 

Тіркеу

1. 96-шұңқыршақты полистиролді планшет – 1 дана ,

2.Калибрлейтін сынамалар (0пмоль/л; 100пмоль/л; 500пмоль/л; 1000пмоль/л; 3000пмоль/л; 6000пмоль/л; 18000пмоль/л) 0,5 мл-ден - 7 құты.,

3.Бақылау қансарысуы 0,5мл - 1құты.,

4.Эстрадиол конъюгаты пероксидазамен 12,5мл - 1құты.,

5.Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді 15мл - 1құты.,

6.Субстрат ерітіндісі 12,5мл - 1құты.,

7.Стоп - реагент 15мл - 1құты.,

8. Планшетті желімдеуге арналған үлбір

Сипаты . Жиынтық қатты фазалы иммуноферментті тексеріс әдісімен адамның қан сарысуынан эстрадиолды сандық анықтауға арналған. Жиынтық 40 белгісіз үлгілер, 7 калибрлейтін сынаманы және бақылау қансарысуының 1 сынамасын дубликатта тексеріс жүргізуге есептелген, барлығы 96 анықтау.

Қолданылу саласы адамнің өсіп өну жүйесінің функциональді жай-күйін бағалау. Шеткергі қандағы эстрадиолдың құрамын бедеулікте, жыныс бездері қызметінің жеткіліксіздігінде, ісікке күдік туындағанда анықтайды. Қандағы эстрадиол құрамының төмендеуі Тернер синдромында, бастапқы және екіншілік гипогонадизмде, климактриялық және климактриялықтан кейінгі жай-күйлерде жүреді. Қан сарысуындағы эстрадиол деңгейінің жоғарылауы балалардағы феминизацияда, эстроген өндіру (гонад пен бүйрек үсті безі қабығының) ісіктерінде, гинекомастияда, бауыр циррозында, гипертиреозда байқалады.

Техникалық сипаттары. Спецификалығы. Эстронмен айқаспалы реакциясы 2,2%, эстриолмен -1,4%, 17 альфа-эстрадиолмен, тестостеронмен, кортизолмен, кортикостеронмен және басқадай стероидтармен - 1% азырақ құрайды.

Сезімталдығы. Жиынтықтың көмегімен анықталатын эстрадиолдың минимальді концентрациясы 40 пмоль/л артық құрамайды. Нәтижесінің өндіргіштігі. Қан сарысуының сол бір үлгісінде эстрадиол құрамын анықтау нәтижесінің вариация коэффициенті 8% аспайды.

Нақтылығы. "Ашылу" пайызы 90-110 % құрайды.

Желілігі. Қан сарысуының үлгісіндегі эстрадиол концентрациясының тәуелділігі оларды құрамында эстрадиолы жоқ қан сарысуымен сұйылту кезінде 100-18000 пмоль/л концентрациясы диапазонында желілік сипатта болады және 90-110 % құрайды.

Жарамдылық мерзімі - 12 ай.

ММУНОТЕХ ҒЫЛЫМИ-ЕНГІЗІЛІМДЕГІ ҚОҒАМЫ ЖАҚ,

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ҚР-ММБ-5№000249

5

4

Қан сарысуындағы дегидроэпиандростерон-сульфатты иммуноферментті жолмен анықтауға арналған ИммуноФА-ДГЭА-С реагенттер жиынтығы


 

Тіркеу

1. 96-шұңқыршақты полистиролды планшет - 1 дана ,

2.Калибрлейтін сынамалар (0мкмоль/л; 0,25мкмоль/л; 1,0мкмоль/л; 3,0мкмоль/л; 7,5мкмоль/л; 15мкмоль/л; 30мкмоль/л) - (0,5 мл-ден) – 7 құты., 3.Бақылау қансарысуы (0,5 мл) - 1 құты.,

4. ДГЭА-С конъюгаты пероксидазасымен (12,5 мл) - 1 құты., 5.Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді (15 мл) - 1 құты.,

6.Субстрат ерітіндісі (12,5 мл) - 1 құты., 7.Стоп-реагент (15 мл) - 1 құты.,

8.Планшетті желімдеуге арналған үлбір - 1 дана.

Сипаты. Жиынтық қатты фазалы иммуноферментті тексеріс әдісімен адамның қан сарысуынан де-гидроэпиандростерон-сульфатын (ДГЭА-С) сандық анықтауға арналған. Жиынтық 40 белгісіз үлгілер, 7 калибрлейтін сынаманы және бақылау қансарысуының 1 сынамасын дубликатта тексеріс жүргізуге есептелген, барлығы 96 анықтау.

Қолданылу саласы ДГЭА-С-тің қанығуын анықтау бедеулікте, аналық бездер ауруларын дифференциалды диагностикалауда, бүйрек үсті безіқызметінің бұзылуында, соның ішінде Кушинг синдромын дифференциалды диагностикалауда, балалардың жыныстық жетілуі бұзылғанда қажет. ДГЭА-С деңгейінің төмендеуі бүйрек үсті безінің гиофункциясында, жоғарылауы – вирилизденуші (еркектенуші) аденомада немесе бүйрек үсті безінің карциномасында, 21-гидроксилаза мен 3 -гидроксистероиддегидрогеназа тапшылығында, кейбір жағдайларда әйелдердегі гирсутизмде байқалады .

Техникалық сипаттары. Спецификалығы. А циклоспориннің негізгі метаболиттерімен бірге моноклональді антиденелердің айқаспалы реакциясы анықталмаған.

Сезімталдығы. Жиынтықтың көмегімен анықталатын ДГЭА-С минимальді концентрациясы 0,05 мкмоль/л артық құрамайды. Нәтижесінің өндіргіштігі. Қан сарысуының сол бір үлгісінде ДГЭА-С құрамын анықтау нәтижесінің вариация коэффициенті 8% аспайды.

Нақтылығы. "Ашылу" пайызы 90-110 % құрайды.

Желілігі. Қан сарысуының үлгісіндегі ДГЭА-С концентрациясының тәуелділігі оларды құрамында ДГЭА-С жоқ қан сарысуымен сұйылту кезінде0,25 – 30 мкмоль/л концентрациясы диапазонында желілік сипатта болады және 90-110 % құрайды.

Жарамдылық мерзімі - 12 ай.

ММУНОТЕХ ҒЫЛЫМИ-ЕНГІЗІЛІМДЕГІ ҚОҒАМЫ ЖАҚ,

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ҚР-ММБ-5№000250

5

5

Өлшемдері: Extra -Small, Small, Medium, Large, Extra-Large болатын 1000, 2000, 3000 данадан нитрильдік латекстен жасалған тексеріс жүргізуге арналған қолғаптар


 

Тіркеу


 

Литийлік пішіні екі жақты , тегіс текстураланған бетімен . Манжеті валик түрінде .

Түсі сарыдан ақ түске дейін түрленеді. Өлшемдер диапазоны (алақан ені бойынша) Extra-Small (70ұ10 мм), Small(80ұ10 мм), Мedium(95ұ10 мм), Large(111ұ10 мм), Еxtra-Larger (>= 110 мм). Құрамында ақуыздың болуы – Табиғи латексінің ақуыздары жоқ. ASTM D5151-99 сәйкестігіндегі кедергі қызметінің ақауы, су өткізбейтіндігін сынау әдісі: бақылау деңгейі G1; AQL 1.5. Опаланған зат ASTM 6124-06 стандартына сәйкес тестіленген, Максимум: бір биялайға 2мг. Өлшемдері ASTM 3578-05 стандартына сәйкес . Физикалық қасиеттері ASTM D412-98a стандартына сәйкес тестіленген. Ескіруге дейін/ескіруден кейінгі сынақ: Ажырауға мықтылық шегі – Минимум 14 Мпа/Минимум14 MPa;

Ажырау кезіндегі созылуы - Минимум 500%/Минимум 400%. Сынақ
EN 455 -2 : 2000 стандартына сәйкес . Ескіруге дейінгі/ескіруден кейінгі сынақ : ажырау күші - минимум 9 N/минимум 6 N.

Latexx Manufacturing Sdn. Bhd, МАЛАЙЗИЯ

ҚР-ММБ-5№000265

5

6

Өлшемдері: Extra -Small, Small, Medium, Large, Extra-Large болатын 1000, 2000, 3000 данадан табиғи латекстен жасалған, опаланбаған, тексеріс жүргізуге арналған қолғаптар


 

Тіркеу


 

Өлшемдері Extra-Small, Small, Medium, Large, Extra-Large. Медициналық бұйым табиғи резеңке латекстен жасалған, терапиялық және диагностикалық іс-шараларды жүргізуге арналған , зертханаларда , патологоанатомиялық қызметтерді пайдалануға арналған , санитарлық - гигиеналық іс-шараларды жүргізу кезінде қолданылады. Биялайды өндіру кезінде ыстық сілтілену процесіне ұшыратады, сондықтан оларда экстрагирленетін протеин төмен құрамда болады және ісжүзінде теріде тітіркену тудырмайды. Техникалық параметрлері: Литийлік формасы – екі жақты, беті тегіс текстуирленген. Манжеті валик түрінде.

Түсі сарыдан ақ түске дейін түрленеді. Өлшемдер диапазоны (алақан ені бойынша) Extra-Small (70ұ10 мм), Small(80ұ10 мм), Мedium(95ұ10 мм), Large(111ұ10 мм), Еxtra-Larger (110 мм тең немесе көбірек). Құрамындағы ақуыз Лоури бойынша ASTM D5712-05 сәйкес, түрленген әдісі, Максимум: 50 микрограмм/дм2. ASTM D5151-99 сәйкестігіндегі кедергі қызметінің ақауы, су өткізбейтіндігін сынау әдісі: бақылау деңгейі G1; AQL 1.5. Опаланған зат Tested according To ASTM 6124-06, Максимум: бір биялайға 2мг. Өлшемдері ASTM 3578-05 стандартына сәйкес. Физикалық қасиеттері ASTM D412-98a стандартына сәйкес тестіленген. Ескіруге дейін/ескіруден кейінгі сынақ: Ажырауға мықтылық шегі – Минимум 18 Мпа/Минимум14 MPa;

Ажырау кезіндегі созылуы - Минимум 650%/Минимум 500%. Сынақ EN 455 -2 : 2000 стандартына сәйкес. Ескіруге дейінгі/ескіруден кейінгі сынақ: ажырау күші - минимум 9 N/минимум 6 N.

Latexx Manufacturing Sdn. Bhd, МАЛАЙЗИЯ

ҚР-ММБ-5№000266

5

7

Жиынтықтығы Solitaire 2. Solitaire Gluma Comfort Bond Syringe Combi жарықта қатаятын полигласты композит стоматологиялық материалы


 

Тіркеу

1.№1 қаттамасы : Solitaire композит і 2, 8 еккіш -нан ., түс реңдері : А1, А2, А3, А 3.5, B 2, В3, С3, I ; боялу- шкала сы ; араластыруға арналған блокнот,

2.№2 қаттамасы "Gluma Comfort Bond": Gluma Comfort Bond адгезиві құтыларда 4 мл-ден; "Gluma Etch 20 Gel" өңдегіш гелі 2,5 мл-ден 2 еккіш ; аппликаторлар -50 дана ; канюлялар - 25 дана ; араластыруға арналған контейнер

Solitaire 2. Solitaire Gluma Comfort Bond Syringe Combi жарықта қатаятын полигласты композит стоматологиялық материалы химиялық құрамы бойынша мыналардың: 16% метакрилаттың, 8% акрилдің, 74% полигластың арақатынасынан тұрады, тұрақтандырғыштар 0,1% аз, табиғи бояғыштар 0,1% аз.


 

Heraeus Kulzer GmbH, ГЕРМАНИЯ

ҚР-ММБ-5№000270

5

8

Жарықта қатаятын гибридті композит стоматологиялық Flow Line Syringe Assortment материалы жиынтықта


 

Тіркеу

1. FLOW LINE ағатын сұйық композит 1 мл-ден 4 еккіш, ықтимал түс реңдері A1, А2, А3, A 3.5, A4, B2, B3, OA2, OA4, OB2 ,

2.Канюлялар - 40 дана, 3.Боялу-ш каласы

Flow Line Syringe Assortment жарықта қатаятын гибридті композит стоматологиялық материалы химиялық құрамы бойынша мыналардың: 36% метакрилаттың, 2% акрилдің, 61% полигластың арақатынасынан тұрады, тұрақтандырғыштар 0,1% аз, табиғи бояғыштар 0,1% аз, кремнийдің жоғары дисперсті қостотығы 1% .

Flow Line Syringe Assortment жарықта қататын гибридті ағатын сұйық композит емдік стоматологияда тісті қалпына келтіруге арналған .

Heraeus Kulzer GmbH, ГЕРМАНИЯ

ҚР-ММБ-5№000271

5

9

Жиынтығы Charisma Opal Gluma Comfort Bond+Desensitizer жарықта қатаятын гибридті композит әмбебап стоматологиялық материалы.


 

Тіркеу

1. №1 қаттамасы :

 1. Charisma Opal композиті 6 еккіш 4г-нан., түс реңдері: А1, А2, А3, А 3.5, B2, С2;

 2. боялу-шкаласы;

 3. араластыруға арналған блокнот;

2. №2 қаттамасы: «Gluma Comfort Bond+Desensitizer» қаттамасы

 1. Charisma Opal композит 4 мл-ден, 4 еккіш түс реңдері: OD, OM, OL, CO;

 2. Gluma Comfort Bond+Desensitizer адгезив құтыда 4 мл-ден;

 3. «Gluma Etch 20 Gel» өңдегіш гелі 2,5 мл-ден 2 еккіш,

 4. апппликаторлар -50 дана;

 5. канюлялар -25 дана;

 6. араластыруға арналған блокнот ;

 7. араластыруға арналған контейнер


 

С томатологиялық Charisma Opal материалы бұл жарықтан қататын, р ентгеноконтрастылы композитімен , субмикрон негізінде . Күрек тістер мен шайнайтын тістерді қалпына келтіруге арналған жақсы келеді, Адгезивті қалпына келтіруге, оларды табиғи тістің түсіне ұқсатып жасауға көмектескен.

Әмбебап жарықтан қататын Charisma Opal композиті Блэк бойынша I-V класс қуысын пломбалауға арналған, пішіні мен түсін түзетуге, жарақаттан босап қалған тістерді қапсыру , жабық диастемалар , терапиялық стоматологияда сүт тістерді қалпына келтіру . Жиынтықтағы Charisma Opal Gluma Comfort Bond+Desensitizer жарықта қатаятын гибридті композит әмбебап стоматологиялық материалы химиялық құрамы бойынша мыналардың: BIS-GMA акрилді мономердің және толтырғыштардың 58 салмақтық пайызынан, 0,02-2 микрон барийалюминийтрористі алюминий шыныдан, 0,02-0,07 микрон жоғары дисперсті кремнийдің қостотығынан тұрады.


 

Heraeus Kulzer GmbH, ГЕРМАНИЯ

ҚР-ММБ-5№000272

5

10

Тимолды сынамаға арналған реактивтер жиынтығы «Агат –тимолды сынама»


 

Тіркеу

1. Т рис-малеатты буферд егі тимол ерітіндісінің к онцентраты , 11мл,-3 құты .

2. Күкірт қышқылының ерітіндісі (2,5 моль/л), 10мл- 1құты .

3. Б арий хлоридінің ерітіндісі (48 ммоль/л), 5 мл – 1 құты .


 

Жиынтық б ауыр ауруларын диагностикалауда қарсарысуы және плазмасында ақуыздардың тұрақтылығын анықтауға арналған. Қолдану саласы клиникалық медицина және медициналық биохимия.

Жиынтық бір тексеруде 3,0 мл жұмысшы ерітіндіні шығындайтын 500 анықтауды жүргізуге арналған.

Жарамдылық мерзімі – 2 жыл

Агат-Мед ЖШҚ , РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ҚР-ММБ-5№000273

5

11

Сілекейден алкогольді сапалы және жартылай сандық анықтауға арналған индикаторлы « Алкосенсор»

тест-жолақтары

Тіркеу


 

Ақ түсіт өлшемдері (3х5)х(60-90) мм пластиктен жасалған жолақтар (МЕМСТ 26996) иммобилизация ферменттері алкогольоксидаза , пероксидаза және стабилизаторы бар сүзетін қағаздардан (МЕМСТ 12026) жасалған өлшемі (3-5)х(3-5) мм болатын сары түсті сенсорлық элементпен бекітілген

Биосенсор АН ЖШҚ, РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ҚР-ММБ-5№000274

5

12

Стоматологи ялық « U - impl » и мплантат тар жабдықтарымен.


 

Тіркеу

1. Inter и мплантаттары , болуы мүмкін өлшемдері : d 3.5, L 7.0 / d 3.5, L 8.5/ d 3.5, L 10.0/ d 3.5, L 11.5/ d 3.5, L 13.0/ d 3.5, L 15.0/ d 4.0, L 7.0/ d 4.0, L 8.5/ d 4.0, L 10.0/ d 4.0, L 11.5/ d 4.0, L 13.0/ d 4.0, L 15.0/ d 4.5, L 7.0/ d 4.5,

L 8.5/ d 4.5, L 10.0/ d 4.5, L 11.5/ d 4.5, L 13.0/ d 4.5, L15.0/ d 5.0, L 7.0/ d 5.0, L 8.5/ d 5.0, L 10.0/ d 5.0, L 11.5/ d=5.0, L=13.0/ d=5.0, L=15.0, 2.Имплантаттарға арналған бекітетін Inter бұрандасы №19,

3. Inter имплантатына арналған бітеуіш,

4. Inter COMBI имплантаттарының болуы мүмкін өлшемдері: d 3.5, L 7.0 / d 3.5, L 8.5/ d 3.5, L 10.0/ d 3.5, L 11.5/ d 3.5, L 13.0/ d 3.5, L 15.0/ d 4.0, L 7.0/ d 4.0, L 8.5/ d 4.0, L 10.0/ d 4.0, L 11.5/ d 4.0, L 13.0/ d 4.0, L 15.0/ d 4.5, L 7.0/ d 4.5, L 8.5/ d 4.5, L 10.0/ d 4.5, L 11.5/ d 4.5, L 13.0/ d 4.5, L15.0/ d 5.0, L 7.0/ d 5.0, L 8.5/ d 5.0, L 10.0/ d 5.0, L 11.5/ d=5.0, L=13.0/ d=5.0, L=15.0,

5. Жұқа Inter абатменті №1, №2, №3, №4 жабынымен,

6. Inter R абатменті №1, R №2, R №3, R №4 жабынымен,

7. Inter W абатменті №1, W №2, W №3, W №4 жабынымен,

8. Бұрышты Inter абатменті 15 градус және/немесе 25 градус бұрышымен: №1, №2, №3,

9. Inter COMBI абатменті,

10. Inter абатменті ойықсыз, жабынымен, 11. Inter абатменті күлсіз пластассадан жасалған,

12. Inter абатменті цирконийден жасалған, 13. INTER қызылиекті қалыптағыш жабынымен: N №1, N №2, N №3, N №4,

14. INTER қызылиекті қалыптағыш жабынымен: R№1, R №2, R №3, R №4,

15. INTER қызылиекті қалыптағыш жабынымен: W №1, W №2, W №3, W №4,

16. INTER имплантантынан дақты алуға арналған өткізгіш жабынымен,

17.Алмалы-салмалы протездерге арналған шарикті абатмент аналогы,

18. Алмалы-салмалы протездерге арналған шарикті абатмент аналогы жабынымен,

19. Алмалы-салмалы протезге арналған қалпақша жабынымен, 21. INTER абатменті үшін дақтарды алуға арналған қалпақша,

22. INTER антиротациялық, күлсіз пластмассадан жасалған қалпақша,

23. Mirus абатменті үшін дақтарды алуға арналған қалпақша,

24. Тіс техникасына арналған Inter бекітетін бұранда,

25.Микровинт, 26.Алмалы-салмалы протезге арналған шарикті INTER абатменті №1 жабынымен,

27.Алмалы-салмалы протезге арналған шарикті INTER абатменті №2 жабынымен,

28.Алмалы-салмалы протезге арналған шарикті INTER абатменті №3 жабынымен,

29. INTER дербес абатментінің платформасы жабынымен,

30. INTER дербес аатменті күлсіз пластмассадан жасалған, 31. Mirus монолитті абатменті №1 жабынымен,

32. Mirus монолитті абатменті №2 жабынымен,

33. Mirus монолитті абатменті №3 жабынымен,

34. Mirus монолитті абатменті №4 жабынымен,

35.Қалыптастыратын N шығыры,

36. Қалыптастыратын R шығыры,

37. Қалыптастыратын W шығыры,

38.Бұранда ойғыш d5.0, 39.Ұштыққа арналған алтықырлы INTER қысқа бұрауышы,

40. Ұштыққа арналған алтықырлы INTER ұзын бұрауышы,

41.Абатментті препарирлеуге арналған турбиналық бор

« U - Impl » имплантаттар жүйесінің құрамында сүйекке бекіту үшін арнайы әзірленген титанды имплантаттардың түрлі саны және өлшемі бар. Бұл имплантаттарды жоғары немесе төменгі жақта хирургиялық әдіс арқылы орнатады.

Inter имплантаттар ерекшелігі ішкі алтыжақтымен жалғасу типінің ерекшелігінде тұжырымдалады, абатменттің жоғары тұрақтылығын қамтамасыз етеді, абатмент пен имплантаттың қосылу шағын қозғалғыштығын ісжүзінде болдырмайды. Ішкі алтыжақтың биіктігі 1,9 мм. жүктеме кезінде пайда болатын күшті ішке жібереді, шамадан тыс жүктемеден қорғайтын бекітетін бұранда. Абатменттің алтын түсі қызылиектің және трансгивиальді бөліктің (жабыны TiN ) әсемдігін қамтамасыз етеді. Титан бұл болаттың мықтылығы мен алюминийдің жеңілдігін бірлестіретін бірегей химиялық элемент, жоғары биоүйлесімдігімен ерекшеленеді. Дәл осындай титан ASTM F67-89 Grade 5 халықаралық стандартқа сәйкес келеді, "U-impl" жүйесінің имплантатын дайындау үшін қолданамыз.

Система имплантатов "U-Impl" имплантаттар жүйесі хирургиялық дентальді имплантологияда қолдану үшін өңделген. Имплантатты жақсы остеоинтеграциядан кейін осы клиникалық жағдайдың бақыланатын шарттарында, оларды хирургиялық орнату шарттары кезінде тірі сүйек пен титанды имплантат бетінің арасында мықтылық пен сенімді байланысқа жетеді.

У-ИМПЛ ЖШҚ , УКРАИНА

ҚР-ММБ-5№000275

5

13

И мплантологияға арналған "U-impl" стоматологиялық аспаптар жиынтығы

Тіркеу

 1. Д иаметрі 2,00 мм бастапқы бұрғы (Starter Drill) .

2. Ұштыққа арналған кескіш аспаптың ұзартқышы ( Drill Extender );

3. Диаметрі 3,5 /4,0 / 4,5 параллельді пиндер ( Paralleling Pins )

4. Пилот бұрғысы ( Pilot );

5. Диаметрі 2,85 мм бұрғы ( DepthDrills ).;

6. Inter Combi бұрғысы ( DepthDrills ) өлшемдері (мм): диаметрі 2.85, ұзындығы 7,0/ 8,5/ 10,0/ 11,5/ 13,0;

7. Аналог ( Analog ) өлшемдері (мм): ұзын дығы 7,0 /8,5 /10,0 /11,5 /13,0;

8. Өлшемі (мм) діаметрі 3,5/4,0/4,5 белгі салғыш

9. Пішінді бұрғы, өлшемі (мм): диаметрі 3,5;

10. Пішінді бұрғы өлшемі (мм): диаметрі 4,0;

11. Пішінді бұрғы, өлшемі (мм): диаметрі 4,5;

12. Д инамометри ялық кілт ұзартқышы ;

13. Фреза;

14. Inter мини бұранда ;

15. Шырышты қабықты тесуге арналған турбин алы б ор ;

16. Сүйек профайлер (Bone Profiler);

17. Inter қысқа бұрауышы (Screwdriver L 1)

1 8 . Inter орташа бұрауышы (Screwdriver L 2)

1 9 . Inter ұштықты қысқа и мплантоводы (Handpiece Adapter L 1)

20 . Inter ұштықты ұзын и мплантоводы (Handpiece Adapter L2)

2 1 . Д инамометриялық кілттің Inter қысқа и мплантоводы (Torgue & Hand Wrench Adapter L 2)

2 2 . Д инамометриялық кілттің Inter ұзын и мплантоводы (Torgue & Hand Wrench Adapter L 2)

2 3 . Ұзын Inter бұрауышы ( Screwdriver L 3)

2 4 . Д инамометриялық кілт ( Torgue Wrench )

2 5 . Әмбебап тереңді өлшегіш ( Depth Probe )

2 6 . Сақинаны қалыптастыратын монтажғ а арналған ( демонтажғ а) кілт ( Wrench for transgingival ring mounting ( demounting )).


 

С томатологиялық аспаптар жиынтығы және имплантацияға арналған керек-жарақтар .

Керек-жарақтар : INTER культті ( абатменттер) элементтері титан нитридомды жабынымен және жабынсыз , қызылиекті қалыптастырғыш INTER, INTER бекітетін болттары.

Аспаптар : фреза, бұрғы , бұрауыш , имплантоводтар , имплантаттар аналогы , қалпақшалар және басқалары . Стерильді емес бұйым, дезинфекциялау және стерилизациялау режимі.

Органикалық қосындылары :

(ГР не > 0,3 мг/л):

Жаңартылған қосындылар : (ГР не > 1,0 мл 0,02 N в-во

рН өзгеруі : (ГР не > + - 1) Қорғасын : (ГР не > 0,03мг/л; әдісті анықтау шегі 0,01 мг/л,

Кадмий: (ГР не > 0,001мг/л; әдісті анықтау шегі 0,001мг/л ) Хром: (ГР не > 0,1 мг/л; әдісті анықтау шегі 0,01 мг/л ). Қолдану саласы - стоматология.Жиынтық стоматологиялық клиникаларда , ауруханаларда , емханаларда қолдануға арналған.

У-ИМПЛ ЖШҚ , УКРАИНА

ҚР-ММБ-5№000276

5

14

С тенттің диаметрі (мм) 2.0; 2.25; 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; 5.25; 5.50; 5.75; 6.0; 6.25; 6.50; 6.75; 7.0, стенттің ұзындығы (мм) 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25; 29; 34; 36; 38; 40, катетердің ұзындығымен 140 см болатын Rapid Exchange (RX ) жеткізуші жүйесімен паклитаксель шығарылатын LUC -CHOPIN 2 коронарлы стенті,


 

Тіркеу


 

Стент м атериалы 346 L антипролиферрирлейтін заттар пакликтасолы , жақсы рентгеноконтрастылы, ферромагнетизмнің болмауы , өткізгішпен пайдалану максимум 0,14, минимальді бағыттағыш катетер 5F ( 0,56), дефиляцияның өте қысқа мерзім , ашылғаннан кейін ұзындықты жоғалту 0,5%, ашудан кейін диаметрінің азаюы 2 %, жоғары радиальді күш , стенттің жақсы өткізгіштігі , нақты қысымы 10 атм, ең жоғары қысымы RBR 16 атм

Balton Sp. z o.o, ПОЛЬША

ҚР-ММБ-5№000277

5

15

Cтенттің диаметрі (мм) 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; стенттің ұзындығы (мм) 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120; интродьсер өлшемі (F) 6; 7; 8; 10; 12; өткізгіштің өлшемі 0.014″-тен 0.035″ дейін, жеткізу жүйесінің ұзындығы (см) 80-нен 135-ке дейін болатын жеткізуші жүйесі бар Jaguar SM өзі кеңейетін стенті.


 

Тіркеу


 

Стент нитиол сымдарынан дайындалған (никель және титан қорытпасы). Енгізілетін жүйе жылжымалы және жылжымайтын бөліктен тұрады. Стент жеткізуші жүйенің жылжымайтын бөлігінің соңғы бөлімшесінен жылжыйтын бөліктің сырғуы нәтижесінде босатылады. Жеткізуші жүйенің дистальді ұшы екі маркермен белгіленген, олардың ортасында стент бар. Жеткізуші жүйе – екі өзекті. Орталық өзек кондукторды өткізуге арналған, онымен жүйе өткізіледі. Екінші сыртқы өзек - бұл кеңістік, стентті жылжымайтын бөлігін жылжыйтын бөлігінен бөліп тұрады. Біріктіргіш элементтің «Ү» бұрап алынған шығырды сырғыту процессін бастауға және содан стенттің босауына мүмкіндік береді. Соңғы нитинол скопия астында нашар көрінетіндіктен, жүргізілетін операция кезінде стенттің ұштығында жинақталуды жеңілдетуге арналған платиналық маркерлер орналастырылған. Стент д иаметрі 3 мм-ден 16 мм-ге дейін болады, ұзындығы 15 мм-ден 120 мм-ге дейін, жасалатын стенттің ұзындығы 80 см, немесе 135 см құрайды

Balton Sp. z o.o, ПОЛЬША

ҚР-ММБ-5№000278

5

16

Енгізетін жүйесі бар кобальт-хромды жүйені беретін KOS коронарлық с тенті , стенттің өлшемі : диаметрі (мм) 2; 2.25; 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.50; 5.0, ұзындығы (мм) 5; 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25; 29; 34, катетердің ұзындығы 140см.


 

Тіркеу


 

Сым қорғайтын м атериал тотбаспайтын болат, сақинасы алтын , балл ондық және ішкі түтігі полиамид , қорғайтын стент және катетер қабығы полиэтилен

Balton Sp. z o.o, ПОЛЬША

ҚР-ММБ-5№000279

5

17

Баллон өлшемдері диаметрі (мм) 1.5; 1.75; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.5; 5.0, ұзындығы (мм) 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40, катетердің ұзындығы 140 см ангипластикасына арналған Fryderyk коронарлы катетері


 

Тіркеу


 

Сым қорғайтын м атериал тотбаспайтын болат, сақинасы алтын , балл ондық және ішкі түтігі полиамид , қорғайтын стент және катетер қабығы полиэтилен

Balton Sp. z o.o, ПОЛЬША

ҚР-ММБ-5№000280

5

18

Өткізгіш түрі: HF; F; M; S; HS; STF; STM; STS, диаметрі - 0,014``, ұзындығы - 175 см , 195 см , 300 см болатын, -S , J ұштығы, Rider гидрофильді жабындысы бар РТСА –ға арналған өткізгіш


 

Тіркеу


 

Материал тамыр , стренга тот баспайтын болат , стренга платина, қабығы теқұтыон

Balton Sp. z o.o, ПОЛЬША

ҚР-ММБ-5№000281

5

19

КомбСкан III медициналық зертханалық зерттеуге арналған аспаптарға адамның қан плазмасынан және сарысуынан (балк өнім ) антиденелерді анықтауға арналған I д иагностикалық зертханалық көп компонентті ИммуноКомб реагенттер жиынтығы

Тіркеу

1.ИммуноКомб® II HIV 1&2 BiSpot: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана ; пластик тарақша , құрамында 12 тісі бар , ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана .; оң бақылау үлгісі Б + (қызыл қақпақ ) - 1 мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б - (жасыл қақпақ ) 1мл -1құты.; шығару ванналарының ұяшықтарын жауып тұратын фольгаларды тесуге арналған перфоратор – 1дана ,

2.ИммуноКомб® II HIV 1&2 CombFirm: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана ; пластик тарақша , құрамында 12 тісі бар , ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана .; оң бақылау үлгісі Б + (қызыл қақпақ ) - 0,4 мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 0,4 мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; 3.ИммуноКомб ®II CMV IgG: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,2мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 0,2 мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; сынамаларды сұйылтқыш 5 мл - 1құты.; CombScale шкаласы – тексеріс нәтижелерін оқуға арналған,

4.ИммуноКомб ®II CMV IgM: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,4мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 0,4мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; stripping solition 0,4 мл - 1құты.,

5.ИммуноКомб ®II HCV: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,75мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 0,75мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; 6.ИммуноКомб ®II HBsAg: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 1,5мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 1,5мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; 7.ИммуноКомб® II HBsAg 90': ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) – 1,5 мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 1,5мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; сынамаларды сұйылтқыш 2 мл - 1құты.; тексеріс нәтижесін оқығыш, 8.ИммуноКомб ® II Anti-HBs: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) – 1,5мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 1,5мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; CombScale шкаласы – тексеріс нәтижесін оқуға арналған, 9.ИммуноКомб® II HBс IgG: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,2мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 0,2мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; сынамаларды сұйылтқыш 5 мл - 1құты.,

10.ИммуноКомб ®II HBс IgM: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,2мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 0,2мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; сынамаларды сұйылтқыш 20 мл - 1құты.,

11.ИммуноКомб ®II HAV IgM: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,2мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 0,2мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; сынамаларды сұйылтқыш 20 мл - 1құты., 12.ИммуноКомб® II HAV Ab: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,2мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) 0,2мл -1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; сынаманы сұйылтық 20 мл - 1 құты.; CombScale - шкаласы – анализ нәтижесін оқуға арналған, 13.ИммуноКомб® Toxo IgG: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,2 мл; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) - 0,2мл - 1құты; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; CombScale - шкаласы – анализ нәтижесін оқуға арналған, 14.ИммуноКомб® Toxo IgM: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,15мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) - 0,2мл - 1құты; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; сынамаларды сұйылтқыш 4 мл - 1құты., 15.ИммуноКомб® II Chlamydia trachomatis IgG: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.; оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,25мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) - 0,25мл - 1құты; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана; CombScale шкаласы – анализ нәтижесін оқуға арналған, 16.ИммуноКомб ®II Chlamydia trachomatis IgA: ішінде барлық реагенттері бар шығару ванналары, ваннаның беті алюминий фольгамен жапсырылған - 3 дана; пластик тарақша, құрамында 12 тісі бар, ылғалсіңіргіш пакетшесі бар алюминий фольгадан жасалған қаптамада - 3 дана.;оң бақылау үлгісі Б+ (қызыл қақпақ) - 0,5мл - 1құты.; теріс бақылау үлгісі Б- (жасыл қақпақ) - 0,5мл - 1құты.; шығару ваннасының фольгасын тесуге арналған перфоратор – пластикті стержень -1 дана, 17.ИммуноКомб ®II Chlamydia trachomatis Monovalent IgA:

шығару ваннасы

ИммуноКомб – қатты фазалы иммуноферментті тексеріс (ИФТ). Қатты фаза бұл әртүрлі нүктеде реактивті материалмен және ішкі бақылаумен сенсибилизацияланған 12 тісі бар пластик тарақ..

Жұқпалы аурулардың и
ммуноферментті тексерісі . Нәтижесі бірнеше минуттан кейін тарақ тістерінің бетінде сұр-көгілдір нүкте түрінде пайда бола отырып білінеді. Тесттің нәтижесі көру арқылы немесе КомбСкан III медициналық зертханалық зерттеулерге (ПММЗЗ ) арналған аспаптарды пайдалана отырып анықталады. Сақтау мерзімі 12 ай

Orgenics LTD Israel, ИЗРАИЛЬ

ҚР-ММБ-5№000282

5

20

Медициналық гигроскопиялық гигиеналық стерильді емес 25г, 50г, 100г мақта

Қайта т іркеу


 

Медициналық гигроскопиялық гигиеналық стерильді емес 25г, 50г, 100г мақта жоғары тиімділіктегі заманауи технология бойынша мақта талшықтарынан жасалады.

Медициналық гигроскопиялық гигиеналық стерильді емес мақтаның бір қатар артықшылығы бар : жақсы капиллярлық қасиеттері; жақсы таралған, талшықтар арасында байланысты жақсы ұстайды;

Техникалық сипаттары:

Ақшыл, стерильді емес мақта, %, 66 кем емес;

Капиллярлығы, ммч, 67 кем емес;

Ылғалдығы, 8,0% көп емес. Жарамдылық мерзімі
5 жыл .

Ө збек-Британ біріккен кәсіпорыны SARBONTEKS, ӨЗБЕКСТАН

ҚР-ММБ-5№000264

5

21

Heraenium NA стоматологиялық темір қорытпа таблеткаларда 6г-нан., қорапта 1,0 кг


 

Қайта т іркеу

1. Heraenium NA стоматологиялық темір қорытпа таблеткаларда 6г-нан., қорапта 1,0 кг


 

Негізгі компонент никель және хром, олардың құрамында кадмий және бериллий жоқ. Құрам жоғары беріктігі мен серпімділік модулімен біріктіре өңдеу үшін жақсы жарайтын қасиеттерді қамтамасыз ету мақсатында әзірленген. Химиялық құрамы: Heraenium NA құрамында салмақ % түрінде: Ni: 59,3; Cr:24,0; Mo: 10,0; Fe: 1,5; Mn: 1,5; Ta: 1,5; Si: 1,2; Nb:1.0 бар.

Түсі: ақ.

Техникалық сиапттамалар:

Тығыздығы: 8,3 г/куб.см.

Балқыту диапазоны 1190-1300 ºС, құю температурасы 1450 ºС ,

Алдын ала қыздыру температурасы 850 ºС, Жылытуды кеңейту коэффиценті 25-500 ºС, 13,7 мкм/(м.K), Серпімділік модулі 185 Па.

Стоматологияда. Heraenium NA стоматологиялық темір қорытпа тістехникалық зертханада қолданылады.

Heraeus Kulzer GmbH, ГЕРМАНИЯ

ҚР-ММБ-5№000268

5

22

Жиынтығы Charisma PPF Assortment химиялық жолмен қатаятын композитті стоматологиялық материалы.


 

Қайта т іркеу

1.Өздігінен полимерленетін (түс реңдер: А10, А20, А30, В20 және катализатор бар) паста 12 г-ден;

2.« Adhesive SC » адгезиві (база мен катализатор) құтыда 3 мл.-ден;

 1. «Gluma Etch 20 Gel» өңдегіш гелі 2,5 мл-ден 2 еккіш

 2. Аппликаторлар -25 дана;

 3. Канюлялар -10 дана;

 4. Араластыруға арналған блокнот

 5. Араластыруға арналған контейнер;

 6. Боялу шкаласы;

 7. Аппликаторларға арналған тұтқа;

 8. Араластыруға арналаған таяқша 3 дана.


 

Материал акрилаттар негізінде дайындалған. Charisma PPF Assortment 70% толтырғыштан, барий-алюминий-фторлы силикатты 0,02-2 мкм шыныдан, 0,02-0,07 мкм жоғары дисперсті кремнийдің қостотығынан тұрады, «Adhesive SC» адгезивінің құрамында 23% толтырғыш бар. Charisma PPF Assortment стоматологиялық материалы емдік стоматологияда I-V сыныпты қуыстарды Блэк бойынша пломбалауға, тістің түрі мен түсін түзетуге, жарақаттан зақымданған тісті шиналауға, тісті жалғап өсіруге арналған .


 

Heraeus Kulzer GmbH, ГЕРМАНИЯ

ҚР-ММБ-5№000269

5