• Мое избранное
Приложение к Приказу Председателя Комитета по контролю медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК от 9 июня 2008 г. № 131

Отправить по почте

Toggle Dropdown
 • Комментировать
 • Поставить закладку
 • Оставить заметку
 • Информация new
 • Редакции абзаца

Приложение

                          к приказу Председателя Комитета 
                          фармацевтического контроля 
                          МЗ РК от « 09 » июня 2008 г № 131          
                          «О внесении изменений в регистрационное 
                          досье медицинской техники и изделий      
                          медицинского назначения, Государственный 
                          Реестр, с выдачей нового регистрационного  
                          удостоверения»                
 Изменения, вносимые в регистрационное досье медицинской техники и изделий медицинского назначения,
 Государственный Реестр, с выдачей нового регистрационного удостоверения.
 

Регистрационное удостоверение (РУ)

Старая редакция лекарственного средства в Государственном Реестре

Новая редакция лекарственного средства в Государственном Реестре

Характер исправлений

РК-МТ-5 №002668 13.07.2005

ТОО «Медицинские приборы и материалы Чуньгуан»,

КитайОдноразовый стерильный инъекционный трехкомпо-нентный шприц «AMI pistons», объемом: 1мл с иглой 26G (0,45x16мм), 27G (0,4x12мм), 2мл с иглой 26G (0,45x25мм), 25G (0,5x28мм), 23G (0,6x29мм), 5мл с иглой 22G (0,7x38мм), 23G (0,6x30мм), 22G (0,7х32мм), 10мл с иглой 21G (0,8х 38мм), 21G (0,8x38мм) , 20G (0,9x32мм), 20мл с иглой 20G (0,9x38мм), 18G (1,2x30мм)ТОО «Медицинские приборы и материалы Чуньгуан»,

КитайОдноразовый стерильный инъекционный трёхкомпо-нентный шприц «АМI pistons», объемом 1мл с иглой 26G (0,45х16мм), 27G (0,4х12 мм), 2мл с иглой 26G (0,45х25мм), 25G (0,5х28мм), 23G (0,6х29 мм), 23G (0,6х30 мм), 5мл с иглой 22G (0,7х38мм), 22G (0,7х32мм), 23 G (0,6х30 мм), 10мл с иглой 21G (0,8х38 мм), 21G (0,8х30 мм), 20G (0,9х32 мм), 20 мл с иглой 20G (0,9х38 мм), 18G (1,2х30 мм)

Изменение на именования изделия медицинского назначения , внесение изменений (тип 1) в регистрационное досье, приложение 9, п.2 (прото-кол № 04 /0 8 от 25 апреля 200 8 года)

                         ҚР ДМ Фармацевтикалық бақылау
                         Комитеті Төрағасының
                         2008 ж. «9 » маусым
    «Медицина техникасы мен медициналық 
    мақсатағы бұйымдардың тіркеу құжаттарына 
    жаңа тіркеу куәлігі беріле отырып, 
    Мемлекеттік тізілімге өзгерістер енгізу туралы» 
    № 131 бұйрығына қосымша 
 Медицина техникасы мен медициналық мақсатағы бұйымдардың тіркеу құжаттарына жаңа тіркеу куәлігі беріле отырып, Мемлекеттік тізілімге енгізілген өзгерістер 
 

Тіркеу куәлігі (ТК )

Мемлекеттік тізілімдегі дәрілік заттың ескі редакциясы

Мемлекеттік тізілімдегі дәрілік заттың жаңа редакциясы

Түзету сипаты

ҚР - МТ - 5 - № 002668 13.07.2005

«Медициналық аспаптар және материалдар Чуньгуан» ЖШС, ҚытайБір реттік стерильді инъекция-лық үш компонентті шприц «AMI pistons», көлемі: 1мл инесімен 26G (0,45x16мм), 27G (0,4x12мм), 2мл инесімен 26G (0,45x25мм), 25G (0,5x28мм), 23G (0,6x29мм), 5мл инесімен 22G (0,7x38мм), 23G (0,6x30мм), 22G(0,7х32мм), 10мл инесімен 21G(0,8x38мм), 21G (0,8x38мм) , 20G (0,9x32мм), 20мл инесімен 20G (0,9x38мм), 18G (1,2x30мм)

«Медициналық аспаптар және материалдар Чуньгуан» ЖШС,

ҚытайБір реттік стерильді инъекция-лық үш компонентті шприц «AMI pistons», көлемі: 1мл инесімен 26G (0,45x16мм), 27G (0,4x12мм), 2мл инесімен 26G (0,45x25мм), 25G (0,5x28мм), 23G (0,6x29мм), 23G (0,6х30 мм), 5мл инесімен 22G (0,7x38мм), 23G (0,6x30мм), 22G(0,7х32мм), 10мл инесімен 21G(0,8x38мм), 21G (0,8x30мм), 20G (0,9x32мм), 20мл инесімен 20G (0,9x38мм), 18G (1,2x30мм)

Тіркеу құжаттар жинағына өзгер-тулер енгізе отырып (1 түрдегі), медицина-лық мақсаттағы бұйым атауын өзгерту 9 қосымша, 2 тарау (2008 жылғы 25 сәуір №04/08 хаттама)